Szekeres Sándor:

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS kislexikona...

 


   A kislexikonban három csoportba soroltuk a különböző kifejezéseket, amelyeket színek és betűtípusok segítségével lehet megkülönböztetni. Az első, a legnagyobb csoportban azok az elmélethez kapcsolódó kifejezések kerültek, amelyeknek az elmélet megváltoztatta az eddigi értelmezését illetve a téves kronológia által hozzárendelt évszámot. Megjelenése: megváltozott értelmezésű. A második csoportba azok kerültek, amelyek ismerete ajánlott az elmélet megértéséhez. Megjelenése: elmélethez kapcsolódó. A harmadik, a legkisebb csoportba pedig az elmélet által alkotott kifejezések kerültek. Megjelenése: elmélet által alkotott.

éra

(Elmélethez kapcsolódó kifejezés)

éra (latinul aera, görögül epocha)

I. Az évszámításhoz választott általánosan elismert kiindulópont, általában nevezetes történeti esemény.

II. az érából kiinduló korszak. A történelem folyamán használt érak politikai, vallási és tudományos név alá csoportosíthatók:

a) politikai érak:

Róma alapításának érája. Marcus Terentius Varro (BC 116-27) számítása szerint a 6. olimpiász 3. évében (BC. 753) IV. 21: kezdődött.

A Szeleukida érat a gázai ütközet után Szeleukosz Nikátor (BC 312-281) vezette be, de Babilonban BC 311. Niszan 1-jén, Judeában BC 312/11 őszén vagy tavaszán kezdődött. A zsidók Kr. e. 142 tavaszától átmenetileg Simon főpap hivatalba lépésétől számolták az éveket.

Az Arszakida éra. I. Arszak (Arszakész) BC 247-ben kiáltotta ki magát királlyá. Ez az esztendő lett a pártusok időszámításának, az Arszakida-érának a kezdete. Megkoronázására valójában BC 231. évben került sor, uralmának kezdetét azonban az BC 247. esztendőtől számolta.

b) vallási érak:

Indiában a párhuzamosan használt érak közül 1957. III-ban tették hivatalossá a Saka érat, melyet AD 78-tól számítanak. Sri Lanka és Nepál is ezt használja.

A buddhisták Buddha halálától (BC 544/43) számolják az időt. Kultikus célokra és a magánéletben több kelet-ázsiai ország (Japán, Thaiföld, Vietnam) az 1980-as években is használta.

A mohamedán éra AD 622: kezdődik a hidzsrával. Jemenben, a Perzsa-öböl emirátusaiban és Szaúd-Arábiában ez a hivatalos éra. Algéria, Egyiptom, Jordánia, Líbia, Marokkó, Szíria és Tunézia területén a hivatalos keresztény éra mellett a vallási és magánéletben gyakori

A Diocletianus-éra kezdete a AD 284. VIII. 29. A keresztényüldözés emlékére a pogány eredetű éra Aera Martyrum néven vált népszerűvé a keresztények lakta keleten. Az 1980-as években Dél-Afrika, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Szudán és Uganda kopt keresztényei használták.

Világérakat AD a III. századtól szentírási alapon számítottak a világ teremtésétől különböző kezdőpontokkal. A bizánci éra BDC 5509. IX. 1., az alexandriai BC 5493. IX. 1., a zsidó éra BC 3761. X. 7. kezdőponttal számítja az éveket. A bizánci éra 1253 után is tovább élt, Oroszországban Nagy Péter cár 1700-ban szüntette meg. Az alexandriai éraval főként a bizánci történetírók számoltak. A zsidó éra AD a X. században vált általánossá, az 1980-as években Izraelben és a szórványban élő zsidó közösségekben használatos.

A keresztény éra, az Aera ab Incarnatione Domini Krisztus születése évével kezdődik, melyet Dionysius Exiguus OSB a római éra 754. évére számított. Elsőként Cassiodorus és Sevillai Szt Izidor használta. Franciaországbann a VIII., Németországban a IX. században datáltak e szerint magánokleveleket. Pápai okiratokon XIII. János (965-72) idejében jelent meg. 1180-ban a tarragonai zsinat nyilvános okiratokon kötelezővé tette használatát, de Kasztília csak 1383, Portugália 1420-ban vette át. Bizánc számára nem lett hivatalossá. A XVIII. század végén D. Petavius SJ javaslatára angol történészek kiterjesztették a keresztény érat a Krisztus születése előtti évek számítására is. Használata a XX. század végén világszerte szinte kizárólagos. Ahol más érat is számon tartanak, gyakori a kettős datálás.

c) tudományos érak:

Az olimpiai éra, melyet Timaiosz vagy Erathosztenész kezdeményezett, a hellénizmus korában vált általánossá és maradt meg a keresztény időkig, de a polgári életben nem terjedt el. Kezdete BC 776. VII. 1: az első olimpiász 1. éve. Miután Theodósziosz cs. AD 393-ban megszüntette az olimpiai játékokat, áttértek az indikciók szerinti számításra.

Nabu-Naszír éraját a BC V-IV. században egyiptomi csillagászok dolgozták ki. Kezdete a trónralépése,III. században szűnt meg.

A Julián érat J. J. Scaliger dolgozta ki. 7980 éves ciklus, kezdete BC 4713. I. 1., és évekre való fölosztás nélkül folyamatosan számolja a napokat AD 3267. XII. 31-ig, az éra végéig. E datálási forma a XIX. század óta a csillagászatban, kronológiában és a rokon tudományágakban nélkülözhetetlen. A julián dátummal kapcsolatos számításokhoz számítógépes programokat is használnak.

Források: Kalmár Gy.: A kelet ókori népeinek világérairól. Bp., 1934. - Ginzel, F. K.: Handbuch d. matemathischen u. technischen Chronologie. Leipzig, 1958. - Szelesnyikov, S. I.: Wieviel Monde hat ein Jahr? Kleine Kalenderkunde. Leipzig-Jena-Berlin, 1981. - Zemanek, H.: Kalender und Chronologie. München, 1981. - Jakubinyi 1998:31.

Magyar Katolikus Lexikon alapján

 


Utolsó módosítás időpontja: 2019.07.18.2313 -

247 évAD (Anno Domini)albigensekanakronizmusAnonymusapokrif iratokaranyszámArménia (Örményország)arszakida időszámításArszakidákAttila halálának éveAugustus császáravarokAz 525-ös év konzuljai (Probusok)Badiny Jós FerencBC (before Christ)betlehemi csillagbizánci világérabogumilokCaesar, Juliuscensuscomputusconsuldecemviridictatordiocletiánus éraDionysius Exiguusdominiegyházszakadásegyiptomi naptárepaktaeponim évjegyzéséraetióp időszámításévévkezdetévkezdő napévszámításFlaviusFomenko, Anatolij TyimofejevicsFomenko elméleteGergely-naptárgestaGesta Hungarorum (Anonymus)Gesta Hunnorum et Hungarorum (Kézai)háromkirályokHérodotoszhét (naptári)hidzsraholdfázisholdfogyatkozásholdtöltehó, hónaphónapok neveihonfoglaláshunokhúsvéthúsvéthétfőhúsvéti vitahúsvétszámításhúsvétvasárnapidőszámításidusIllig, HeribertimperatorInce pápa, III.indikcióInter Gravissimasiszlám időszámításJakab ősevangéliumaJézusJézus-Mani párhuzamokjulián naptárkalendaekalendáriumKálti MárkkatharokKépes Krónikakettős honfoglalásKézai SimonKirály csillagakitalált középkorkopt időszámításkronológiakronológiai évjelzésekkronológiai sarokpontLászló GyulaLukács evangéliumamágusokmanicheizmusManiMárk evangélistaMáté evangéliumamesszaliánusokmezopotámiai (babiloni) naptármonumentum ancyranumnagypénteknapnapéjegyenlőségnapjelölésnapkeleti bölcseknaptárnaptárreformok (történelmi)népszámlálásniceai zsinatnonaenulladik évNyesztor-krónikaörmény időszámításpánik időszakapártusokpaulikiánusokPéter evangéliumapontifexprecesszióQuiriniusRegulusRóma alapításának érájarómai naptársötét középkorszeleukida időszámításszkítákSzoszigenészTeres ÁgostonÚrÚR időszámítása előtt (ÚR/BD)ÚR időszámítása szerint (ÚR/AD)Úr napjaVerancsics AntalvilágérákVízkeresztzsidó világéra

58 69 5 0

 

 

Összegyűjtött GONDOLATOK fórumai

Változások és újdonságok... ✍🏻 SzekeresS (24.06.10.)
Őshonos őstörténet kérdései... ✍🏻 cartwright (23.12.12.)
Pártus Jézus és egyéb furcsaságok... ✍🏻 SzekeresS (23.10.09.)
Az ELMÉLETRŐL röviden, tömören... ✍🏻 Annonym (23.10.07.)
Az eltévesztett időszámítás kérdései... ✍🏻 SzekeresS (23.10.06.)
Fogyatkozásoktól a delta-T-ig... ✍🏻 SzekeresS (23.09.25.)

 
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ
HONLAPTARTALOM

10057/760 | 14

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2024

Etióp

:

2016

Kopt

:

1740

Iszlám

:

1445

Perzsa

:

1403

Zsidó

:

5784

Indiai

:

1946

Bizánci

:

7532

Örmény

:

1472


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2031

1784

Arszakida éra

TévesHelyes

2271

2024

Szeleukida éra

TévesHelyes

2335

2088


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2777

2530

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2771

2524

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

700 ol. 0 év

635 ol. 0 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.