Az ELMÉLET fórumoldalai:

Összegyűjtött GONDOLATOK...

 
 

...az őstörténetünkről, az eltévesztett időszámításról és egyéb kapcsolódó érdekességekről ...

 Különböző közösségi felületeken és a modern kor elérési eszközein keresztül gyakran szólítanak meg ismerősök vagy éppen érdeklődő ismeretlenek. Felteszik kérdéseiket, vagy csak elmondják gondolataikat, majd mindenki megy tovább a saját kis univerzumában. Jellemző ezekre a valós vagy éteri találkozásokra, hogy elillan a tartalmuk, vagy olyan fórumoldalakon tárolódnak, amik nem igazán működnek a jelenünk kollektív információs felületekre épülő világában.

 Pedig az itt felvetődő gondolatok, ötletek nagyon sokszor hordoznak valami fontosat, valami érdekeset, valami inspirálót, amelyekből nem egyet építettem be az elméletekbe. Ezek a feledésre ítélt rövid beszélgetések találhatóak itt, témánkénti bontásban. A párbeszédek nem feltétlenül időrendben követik egymást, jellemzően a mondanivaló kapcsolatát tartottam szem előtt.

 Valamennyi téma megtoldható egy újabb gondolattal vagy kérdéssel, regisztráció nélkül. Egy tetszőleges felhasználónév és email megadása elegendő. A témák csökkenő időrendben követik egymást.Változások és újdonságok... ✍🏻SzekeresS (24.06.10.)
Őshonos őstörténet kérdései... ✍🏻cartwright (23.12.12.)
Pártus Jézus és egyéb furcsaságok... ✍🏻SzekeresS (23.10.09.)
Az ELMÉLETRŐL röviden, tömören... ✍🏻Annonym (23.10.07.)
Az eltévesztett időszámítás kérdései... ✍🏻SzekeresS (23.10.06.)
Fogyatkozásoktól a delta-T-ig... ✍🏻SzekeresS (23.09.25.)

 

Változások és újdonságok...

Ami nem változik, elmúlik, és hogy ez még véletlenül se essék meg velünk, ebben a fórumban tesszük közé mindazokat a kisebb-nagyobb változásokat, amelyek az elméletekben, illetve a honlapon történik, jelezve, hogy az elméleti kutatás nem állt meg, hanem folyamatosan megy tovább.


Sándor Krisztián (2024.06.10. 17:52)

Sokszor olyan tényként kezeljük, hogy hét napos hetek szerint élünk, mintha mindez mindig így lett volna. Annyit tudunk, hogy a sumérok alakították ki a perceket, az órákat, a napokat, a hónapokat, a naptárat Kr.e. IV-III. ezred és a zsidók teremtés története a hetet, a szombatjuk mindenki szombatja, kivéve az északiakat.

Ez valóban így lenne? 

A suméroknál nem volt a nap és a hónap között egység, egyes epaktákat nevesítettek, de nem volt hét napos csoport ciklusuk.

Az egyiptomiak Kr.e. III. ezredben már 4*7 napos hónapokat alkottak, de ott sem voltak aanapoknak nevei.

A hét nálunk hétfővel kezdődik, a keresztényeknél vasárnap, a perzsáknál sánbe.

"A hétnapos időciklust hivatalosan Nagy Konstantin császár vezette be 321-ben." (wiki) És addig? Tudjuk, hogy Krisztus pénteken halt meg, et resurrexit tertia die, tehát feltámadt hétfőn vasárnap, mert van ott egy kis trükközés a napnyugtával kezdődő napkezdet számítással.

Mit lehet tudni a hét napjainak elnevezésének alakulásáról? Lehet ennek hatása az időszámításra? Mikor egy nép "átvesz" napneveket, azt miért teszi? Pontosan mióta létezik a hetes ciklus az egyes népeknél? Az északiak, akik nem éppen csillagászok ez idő tájt,  hogyhogy bolygókról nevezik el, a perzsák meg akik igen, besorszámozzák?


Válasz: SzekeresS (2024.06.10. 19:58)

Kedves Krisztián!

Csak röviden, és nem biztos, hogy a feltett kérdésekre kap választ...
Mióta is használhatjuk a hetes beosztást? Fogalmunk sincs. Szerintem, amióta számolni tudunk.

A holdhónap ciklusa az ősidőben is adott volt - magyarul a hónap = holdnap, azaz hónap, amit hó-ként is használunk, ami rövidsége miatt megjegyezhető és követhető volt, még a történelem előtti időkben is.
A négy holdfázis kb hét napos változása szintén látványosan követhető volt mindenki számára, és már választ is kaptunk, hogy mióta használhatták őseink a hetet. Ősidőktől...

Az érdekes tény, hogy a nyelvünkben ho(ld)nap és hét megnevezés érdekesen passzol annak jelentéséhez, míg más nyelveken - úgy tudom - ez nem jellemző.
Pl mi volt előbb, a hetes szám és abból lett naptári hét elnevezés, vagy épp fordítva, a naptári hét után lett elnevezve a hetes szám. Asszem, ez megválaszolhatatlan... Maradjunk is ennyiben...

Azt, hogy hol használták és hol nem a hetes beosztást, nehéz megállapítani.
Pl a rómaiak a kalendra épülő napszámításuk ellenére a hetes beosztás használták, méghozzá a heti piacokat (nundinus) tartották ott, és egyúttal pihenőnapokat is.
Nyelvészek biztos kiátkoznak érte, de szerintem innét származhat a vasárnapunk jelentése: a vásár napja.
Szóval Konstantin nem egy új dolgot vezetett be, hanem egy meglévőt állandósított.

Ebből kiindulva, szerintem nem tudni, hogy a sumérok használták-e a hetedik napi piac- és pihenőnapot... Én legalábbis nem tudom.

Az, hogy az egyes népek nap elnevezési hagyományuk honnan ered, asszem, ez is olyan ismeretanyag, ami nem igazán meghatározó dolog az eltévedt időszámítás elméleténél.

Ennek tanulmányozását szintén mellőztem...

 

   

SzekeresS (2023.09.15. 11:08)

Egy új megoldás került a honlapra Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS tömören címmel. 
Az oldal tömören mutatja be az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS elméletét. A részletesebb bizonyításokat csak a fontosabb és érzékenyebb bizonyításoknál vezetünk le. Az egyéb következtetéseket tömören, kivonatolva közöljük. A részletes elemzéseket az elmélet megfelelő fejezetében találja meg az Olvasó. A fejezeteket itt rendhagyó módon, I-II. - IV. - III. - V. sorrendben tárgyaljuk, kiegészítve a megértést segítő rövid összegzésekkel.

   

SzekeresS (2023.07.07. 23:44)

Az elmélet anyaga a 2008-as létrejötte óta számos új résszel gyarapodott, és jelenleg is folyamatosan fejlődik. Az új információk által több megállapítást kellett újrafogalmazni, illetve újraértelmezni. A kezdetek óta több jelentéktelennek tűnő információmorzsa nőtte ki magát komplett részként, illetve fejezetként. Az új fejezetek miatt pedig magától értetődően már sokadszor kellett az egész elmélet aktuális felépítését újratervezni. A jelenlegi állapot szerint öt nagyobb, tematikus fejezetre van bontva. Ami egyedi benne, hogy nem fontos sorszám alapján követni. Bizonyos szabadságot ad a tematikus bontásuk. Ezek a következők:

I. Eltévesztett időszámítás
II. Misztikumok és feloldások 
III. A históriai fogyatkozások és a delta-T szerepe
IV. Elemzések és összefüggések
V. A felismerés kora

Az eddigi második fejezet, A valódi betlehemi csillag bekerült a Misztikumok és feloldások című részbe. A betlehemi csillagról szóló rész az elmélet első kiadásában nem szerepelt. Egyik oka, hogy a szaktudósok nem tekintik hiteles forrásnak a bibliai írásokat. Ezért bölcsebbnek láttam mellőzni. A másik oka, hogy a kutatás során azokat vettem előre, amelyeken keresztül, úgymond egzakt módon bizonyítható az elmélet.

A szentírásoknak erősen szubjektív a megítélése, ami talán érthető is. A külön fejezetként szereplő rész fogadtatása igazolta az első körös mellőzését. Nagyon gyakran találkoztam egyféle rugalmatlansággal, amikor az ezzel kapcsolatos elemzéseket közzétettem, még a szaktudósok köréből is. A belső meggyőződés valahogy nem engedi másképp látni, láttatni, ami a hitéletünk részévé vált. Úgy sem, hogy egy racionális eseményszemlélet szerint írtam le a történéséket.

Ráadásul néhány bizonyítás ismertetését megelőzte, mint például a sötét középkor keletkezése, ami a hitelesség rovására ment.  Megjegyzem, hogy nem Jézus születési idejét akartam megtalálni. Nem az volt a cél. Az elméletet akartam, illetve akarom bizonyítani, a következő megállapítások szerint:

1. Augustus kora hátrament 247 évet.
2. Ha létezett a betlehemi csillag, akkor az is.
3. Ezért megpróbáltam megkeresni 247 évvel később.
4. Ahol találtam egy hasonlóan értelmezhető jelenségkört.

A megtalált 247 évet eltolódott események sorában nem a betlehemi csillag állt az élen. Ekkor már számos példát találtam. Sokadik volt a sorban. Csak a második kiadásba került be, annak második fejezeteként. Úgy gondolva, hogy ez fog majd a legnagyobbat szólni, de nem lett igazam, mert egy igen erős belső tabu védi a misztikus történetet. Ezért bekerült a misztikumok közé, ahová való, és ahol egy lett a sok közül.

   

SzekeresS (2023.07.07. 13:57)

Az elmélet anyaga a 2008-as létrejötte óta számos új résszel gyarapodott, és jelenleg is folyamatosan fejlődik. Az új információk által több megállapítást kellett újrafogalmazni, illetve újraértelmezni. A kezdetek óta több jelentéktelennek tűnő információmorzsa nőtte ki magát komplett részként, illetve fejezetként. Az új fejezetek miatt pedig magától értetődően már sokadszor kellett az egész elmélet aktuális felépítését újratervezni. A jelenlegi állapot szerint öt nagyobb, tematikus fejezetre van bontva. Ami egyedi benne, hogy nem fontos sorszám alapján követni. Bizonyos szabadságot ad a tematikus bontásuk.

A megismerés folyamata három lépcsőfokra lett bontva, amit ajánlatos követni. Az első elsajátítandó fejezet természetesen az I. Eltévesztett időszámítás című rész. Ez minden további fejezet megértéséhez nélkülözhetetlen.

A II. - III. - IV. fejezet esetében már nincs ilyen szigorú megkötés, bármelyiket kihagyható, vagy éppen előre vehető. Ha mégis szükség lesz valamilyen információra valamelyik fejezetből, rendszerint utalást kapunk rá.

A V. fejezethez már szükség van bizonyos fejezetek ismeretére. Kiváltképp a II. Misztikumok és feloldások és az IV. Elemzések és összefüggések című fejezetekre.

   

SzekeresS (2023.05.22. 16:42)

Az elmélet  I. Az eltévesztett időszámítás című fejezete kiegészült, mind tartalmában, mind szerkezetében. 

   

SzekeresS (2023.04.12. 10:28)

Az elmélet II. A valódi betlehemi csillag című fejezete egy új résszel frissült,  "7. Az együttállások gyakoriságáról" címmel. Az új rész a betlehemi jelenségkör együttállásainak gyakoriságát és a forrásokban leírt feltételeknek megfelelő előfordulását vizsgálja.

   

SzekeresS (2023.04.09. 11:28)

Az elmélet III. MISZTIKUMOK ÉS FELOLDÁSOK című fejezetének a "8. A világérák és a konzuli évek" része frissült.
Az új bekezdések (a 19. oldalon) az egymást váltó időszámítások, 247 éves elcsúszás nélküli, valós történetét mutatja be, pár mondatban kitérve arra, hogy mi történt volna a Jézus születésétől számolt éra bevezetése nélkül.

   

SzekeresS (2023.03.31. 05:05)

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS elméletét hat fejezetre bontottuk, a további kutatási eredmények közzétételének és az anyag követhetőségének megkönnyítése érdekében.

A fejezetek:

I. Az eltévesztett időszámítás
II. A valódi betlehemi csillag
III. Misztikumok és feloldások
IV. A históriai fogyatkozások és a delta-t szerepe (külön fórum)
V. Elemzések és összefüggések
VI. A felismerés kora (külön fórum)

A végére kiemeltük az elmélet BEFEJEZŐ GONDOLATOK című részét.

Hetedikként egy új őstörténeti vonal is felkerült "Az újragondolt ŐSTÖRTÉNET" címen, amelyhez két fórumtémát is csatoltunk.

   

SzekeresS (2023.03.26. 10:57)

A korábbi Őshonos őstörténet: Kik vagyunk? című rész jelentősen új arcot kapott. Maga az alapgondolat, a tartalom és a szerkezet is megváltozott, kibővült. Ezért új nevet kellett adni a fejezetnek. Az új cím: Az újragondolt ŐSTÖRTÉNET. Ezen a néven találja meg az Olvasó a honlapon. A felső menüben továbbra is az ŐSTÖRT... feliratú gomb vezet az őstörténeti oldalra.

Az új tanulmány kivonata:

A tanulmány elsődleges célja, hogy rámutasson az Árpád-féle nyelvi honfoglalás logisztikai problémájára, és cáfolja kivitelezhetőségét. Az elemzés a hadi logisztikára építve, a késő középkori török hadjáratok létszámaira támaszkodik. Ezek alapján a vonuló seregek nem tudtak túllépni kb. kétszázezres létszámot az ellátási problémák miatt. Az ettől nagyobb létszámú hadjáratok rövid idő múlva összeomlottak. Ebből kifolyólag a korukra jellemző korlátot sem Árpád népe, sem az őket megelőző hódító népek nem haladhatták meg. A hódítókként fellépők pedig aligha tudták nyelvileg beolvasztani az itt élő, tízszeres létszámú őshonos népességet. Az elmélet rámutat arra, hogy e korlátok miatt a nagy tömegű népesség csak terjeszkedni tud, illetve tudott. A magyarul beszélő népesség pedig őshonos a Kárpát-medencében, nyelvével együtt. A ma magyarnak nevezett nyelv itt alakult ki. A tanulmány néhány példával rámutat a Kárpát-medencei őshonosságunk honfoglalás előtti nyomaira, és megpróbálja megtalálni a hódítók valódi őshazáját.

Az újragondolt őstörténethez két fórum is kapcsolódik. Az Őshonos őstörténet kérdései... című, és a Miért csak a magyar magyaráz... című oldal.

   

 

 
 
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ
HONLAPTARTALOM

15876/395 | 11

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2024

Etióp

:

2016

Kopt

:

1740

Iszlám

:

1445

Perzsa

:

1403

Zsidó

:

5784

Indiai

:

1946

Bizánci

:

7532

Örmény

:

1472


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2031

1784

Arszakida éra

TévesHelyes

2271

2024

Szeleukida éra

TévesHelyes

2335

2088


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2777

2530

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2771

2524

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

700 ol. 0 év

635 ol. 0 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.