Szekeres Sándor:

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS kislexikona...

 


   A kislexikonban három csoportba soroltuk a különböző kifejezéseket, amelyeket színek és betűtípusok segítségével lehet megkülönböztetni. Az első, a legnagyobb csoportban azok az elmélethez kapcsolódó kifejezések kerültek, amelyeknek az elmélet megváltoztatta az eddigi értelmezését illetve a téves kronológia által hozzárendelt évszámot. Megjelenése: megváltozott értelmezésű. A második csoportba azok kerültek, amelyek ismerete ajánlott az elmélet megértéséhez. Megjelenése: elmélethez kapcsolódó. A harmadik, a legkisebb csoportba pedig az elmélet által alkotott kifejezések kerültek. Megjelenése: elmélet által alkotott.

Arménia (Örményország)

(Elmélethez kapcsolódó kifejezés)

Arménia, azaz Örményország történetét csak az ókor végéig tárgyaljuk, mivel az elmélet csak ezt az időszakaszt érinti.

Történelme során az örmény királyság hol független volt, hol autonómiát élvezett különböző átmeneti birodalmakban. Földrajzi helyzete okán, hogy két kontinens határán fekszik, számos inváziót kellett átélnie Örményországnak: jöttek az asszírok, a perzsák, több időszakban, a görögök, a pártusok, a rómaiak, a bizánciak, az arabok, a mongolok, a törökök és az oroszok.

Mitikus kor: Az örmények magukat hájknak (urak) nevezték s innen az országot Hájászdánnak hívták. A bibliában Thorgamának hívták, azon alapon, hogy Noé Jáfet nevü fiának unokája Thorgom volt, akitől Hájk származik. Hájk uralkodásával (BC 2350) megalapítója volt a róla nevezett uralkodóháznak. Hatodik utóda (BC 1300) Arám volt, aki a keletről és délről ellene nyomuló népeket legyőzte. Vitézsége miatt a görögök Armenosnak, az országot pedig Arméniának nevezték el. Ennek fia és utóda volt Szép Árá, akitől az Ararát vette nevét (BC 1200). Unokájával kihalt Hájknak közvetlen férfiága és az oldalági rokonok vették kezükbe az uralmat.

Orontid-korszak: Időszámítás előtt hatszáz körül az örmény királyságot az Orontida dinasztia alapította az Achaemenida Birodalomban, annak részeként. Autonóm királyságként, számos fennhatóság alatt AD 428-ig létezett.

Hellén kor: Az Orontid-ház utolsó uralkodója Nagy Sándor elleni harcokban vesztette életét. Nagy Sándor Örményországot BC 330-ban Makedónia tartományává tette és továbbiakban helytartók kormányozták. Nagy Sándor halála után Szeleukida Birodalom befolyási övezetébe tartozott, egészen BC 190-ig.

Artaxiad-korszak: A királyság BC 190-ben, I. Artaxias uralkodásával kezdődően kivált a Szeleukida Birodalom befolyási övezetéből, egyúttal ekkor indult az Artaxiad-dinasztia uralma. A királyság hatalmának csúcsán Nagy Tigranész alatt, BC 95-66 között a régió leghatalmasabb királysága volt.

Arszakidák kora: A következő évszázadokban Örményország a perzsa területeket is uraló pártus birodalom fennhatósága alá került, Róma jóváhagyásával, mely szerint a jövőben Örményország királya pártus herceg lesz. Ez I. Tiridatész uralkodása alatt történt (AD 53-58), aki az örmény Arszakida-dinasztia megalapítója lett.

Szászánidák kora: Az örmény királyság 428-as bukása után Örményország autonóm területként került be a Szászánida Birodalomba. Az AD 451-es avarayri csatát követően a keresztény örmények megtartották vallásukat, Örményország pedig autonómiát nyert. Ez a rendszer a 630-as évekig maradt fenn, amikor a szászanida Perzsiát az arabok elfoglalták.

Vallási mozgalmak: Az ókori Örményországban a vallás történelmileg egy sor hiedelemhez kapcsolódott, amelyek Perzsiában a zoroasztrianizmus kialakulásához vezettek. Különösen Mithra imádására összpontosított, és olyan istenek panteonját is magába foglalta, mint Aramazd, Vahagn, Anahit és Astghik.
Örményországban már AD 40 után már léteztek keresztény közösségek. Különböző más vallási közösségek is léteztek itt a keresztények előtt, de mind áttértek a hittérítők hatására. AD 301-ben az Arszakidák közé tartozó Tiridatész a kereszténységet Örményország államvallásává nyilvánította, így az örmény királyság lett az első állam, amely hivatalosan is felvette a kereszténységet. Tíz évvel azelőtt, hogy a Római Birodalom hivatalos toleranciát adott a kereszténységnek Galerius alatt, és 36 évvel Nagy Konstantin megkeresztelkedése előtt. Ezt megelőzően, a pártus időszak második felében Örményország túlnyomórészt zoroasztriánus ország volt.

Időszámításukról: Az ország a szoláris örmény naptárat használta, amely tizenkét hónapból állt. Az örmény időszámítás kezdőéve a mai időszámításunk szerinti 552-es év, amit a különféle kiadványokban a hagyomány kedvéért megjelölnek, de nem követnek. Hivatalosan a mai időszámításunkat használják.

 


Utolsó módosítás időpontja: 2023.06.15.402 -

247 évAD (Anno Domini)albigensekanakronizmusAnonymusapokrif iratokaranyszámArménia (Örményország)arszakida időszámításArszakidákAttila halálának éveAugustus császáravarokAz 525-ös év konzuljai (Probusok)Badiny Jós FerencBC (before Christ)betlehemi csillagbizánci világérabogumilokCaesar, Juliuscensuscomputusconsuldecemviridictatordiocletiánus éraDionysius Exiguusdominiegyházszakadásegyiptomi naptárepaktaeponim évjegyzéséraetióp időszámításévévkezdetévkezdő napévszámításFlaviusFomenko, Anatolij TyimofejevicsFomenko elméleteGergely-naptárgestaGesta Hungarorum (Anonymus)Gesta Hunnorum et Hungarorum (Kézai)háromkirályokHérodotoszhét (naptári)hidzsraholdfázisholdfogyatkozásholdtöltehó, hónaphónapok neveihonfoglaláshunokhúsvéthúsvéthétfőhúsvéti vitahúsvétszámításhúsvétvasárnapidőszámításidusIllig, HeribertimperatorInce pápa, III.indikcióInter Gravissimasiszlám időszámításJakab ősevangéliumaJézusJézus-Mani párhuzamokjulián naptárkalendaekalendáriumKálti MárkkatharokKépes Krónikakettős honfoglalásKézai SimonKirály csillagakitalált középkorkopt időszámításkronológiakronológiai évjelzésekkronológiai sarokpontLászló GyulaLukács evangéliumamágusokmanicheizmusManiMárk evangélistaMáté evangéliumamesszaliánusokmezopotámiai (babiloni) naptármonumentum ancyranumnagypénteknapnapéjegyenlőségnapjelölésnapkeleti bölcseknaptárnaptárreformok (történelmi)népszámlálásniceai zsinatnonaenulladik évNyesztor-krónikaörmény időszámításpánik időszakapártusokpaulikiánusokPéter evangéliumapontifexprecesszióQuiriniusRegulusRóma alapításának érájarómai naptársötét középkorszeleukida időszámításszkítákSzoszigenészTeres ÁgostonÚrÚR időszámítása előtt (ÚR/BD)ÚR időszámítása szerint (ÚR/AD)Úr napjaVerancsics AntalvilágérákVízkeresztzsidó világéra

58 69 5 0

 

 

Összegyűjtött GONDOLATOK fórumai

Változások és újdonságok... ✍🏻 SzekeresS (24.06.10.)
Őshonos őstörténet kérdései... ✍🏻 cartwright (23.12.12.)
Pártus Jézus és egyéb furcsaságok... ✍🏻 SzekeresS (23.10.09.)
Az ELMÉLETRŐL röviden, tömören... ✍🏻 Annonym (23.10.07.)
Az eltévesztett időszámítás kérdései... ✍🏻 SzekeresS (23.10.06.)
Fogyatkozásoktól a delta-T-ig... ✍🏻 SzekeresS (23.09.25.)

 
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ
HONLAPTARTALOM

16021/540 | 1/20

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2024

Etióp

:

2016

Kopt

:

1740

Iszlám

:

1445

Perzsa

:

1403

Zsidó

:

5784

Indiai

:

1946

Bizánci

:

7532

Örmény

:

1472


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2031

1784

Arszakida éra

TévesHelyes

2271

2024

Szeleukida éra

TévesHelyes

2335

2088


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2777

2530

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2771

2524

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

700 ol. 0 év

635 ol. 0 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.