Visszalépés a Főoldalra
TARTALOM
ELMÉLET ANYAGA
ELMÉLET, egyszerűen
FÓRUMOK
   
 

Kitalált középkor elméletéről

A 'kitalált középkor' és társelméleteiről szóló cikkek.

 
    

   
 
Heribert Illig : Kitalált középkor a történelem legnagyobb időhamisítása

"Az 1991-re kidolgozott tézisem, amelyet azóta minden tudományos fórumon képviselek, röviden a következő. Az európai történelem VII., VIII. és IX. százada művileg beiktatott, minden valóságot és reális történést nélkülöző időszak. Ennek megfelelően maradék nélkül törlendő, majd az előtte és utána lévő történések közvetlenül, vagy kis eltéréssel összekapcsolandók. A kérdéses időközt már ekkor pontosan behatároltam: a betoldott, vagy kitalált időszak 614. augusztus végétől 911. szeptember elejéig tart."


Heribert Illig


Megdöbbentő? Az. A szerző Németországban hatalmas vihart kavart könyvének tézisét azóta sem tudták megcáfolni a középkorkutatók. Merthogy Illig úr rendkívül alapos munkával bizonyítja be: kik, hogyan, hol és mikor követték el minden idők legnagyobb történelemhamisítását. Naptárunk szerint elmúlt 2000. Valójában alig jutottunk túl 1700-on. Habár ez a lebilincselő történelmi krimi arra is rávilágít, csínján kell bánnunk az olyan szavakkal, mint például a "valójában". Hiszen az is kiderül: nem csupán Nagy Károly és kora kitalált, de időszámításunkhoz is kapcsolódik jó néhány meglepő rejtély. 


 

Folytatás >>
Cimkék :


Dátum: 2010.02.22.. Szerző: Heribert Illig  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Heribert Illig – Hans-Ulrich Niemitz : Mi marad a középkorból?

Egy paradigmaváltás jelei


Megjelent Ausztriában a Gegenwart 1996/3-4. számában. Fordította, és jegyzetekkel ellátta: Mesterházy Zsolt


Minden nagyon egyszerűen indult. Valakit közülünk elbűvölt a középkori hamisítások hihetetlen bősége. A hamisítások kiterjedtsége egy hasonlattal szemléltethető. 1986-ban a Monumenta Germaniae Historica - középkori kutatásokkal foglalkozó német intézet - tehát a legmegfelelőbb intézmény nagyszabású összejövetelt, kongresszust rendezett Hamisítások a középkorban címmel. Csak a rendezvény hivatalos kiadványa 5 kötetet és több, mint 3700 oldalt töltött meg. Valószínűleg kevés középkori esemény adódik, amelyik bőségével éppúgy, mint a jogtalan elbitorlás ezek magától érthetőségének mértékével megvalósított sokoldalúságával a kutatókat még inkább megtéveszti, ezzel további kihívások elé állítja. 


 

Folytatás >>
Cimkék :


Dátum: 2010.02.22.. Szerző: Heribert Illig – Hans-Ulrich Niemitz  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Klaus Weissgerber : A kitalált magyar középkor

A (középkori) magyar képes krónikák  Fordította és jegyzetekkel ellátta: Mesterházy Zsolt    


1. Előszó


A hagyományos történetírás szerint a Kárpát-medencét az V. század első felében a hunok, 454-ben történt kivonulásuk után germán törzsek (osztrogótok, gepidák, langobardok) és végül 568-tól az avarok uralták. Az avar birodalom valószínűleg 822-ig állt fenn. Végül egy vitatott időtartamú interregnum után 896-tól az országot a magyarok vették birtokba.
       Heribert Illig kitalált középkorról szóló elméletét alátámasztandó, évek óta dolgozom a középkori Magyarország valódi történelmének helyreállításán.


 

Folytatás >>
Cimkék :


Dátum: 2010.02.22.. Szerző: Klaus Weissgerber  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Gregor Kristóf - Móricz Leó : HA ILLIGNEK IGAZA VAN...

avagy
 
 A MEGTALÁLT KÖZÉPKOR?

Folytatás >>
Cimkék :


Dátum: 2010.02.18.. Szerző: Gregor Kristóf - Móricz Leó  (3 hozzászólás) Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Orosz István : Meg nem történt történelem?

Heribert Illig: Kitalált középkor c. könyvéről


Évszázadok során a történelemhamisításnak kifinomult formái és módszerei alakultak ki. Lehetett azt állítani gyilkos diktátorokról, hogy a nép jótevő atyjai voltak, népirtásról, hogy meg sem történt, nagyszerű építményekről, hogy földöntúliak alkotásai. Heribert Illig azonban mindenkin túltesz, amikor azt mondja, hogy Európa történetének három évszázada soha meg nem történt. A "Kitalált középkor" szerzője nem kevesebbet állít, mint hogy azt a 297 évet, ami 614. augusztus végétől 911. szeptember elejéig tartott, utólag, tudatosan toldották be a középkor történetébe, meghamisítván ezzel nemcsak a naptárt, de az egész európai történelmet.

Folytatás >>
Cimkék :


Dátum: 2010.02.03.. Szerző: Orosz István  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Farkas Ildikó : Kitalált történelem

Heribert Illig: Kitalált középkor című könyve immár magyarul is olvasható. (Németországban 1996-ban jelent meg először, azóta ott már a tizenhatodik kiadás látott napvilágot.) A szerző tézise szerint "az európai történelem VII., VIII. és IX. százada művileg beiktatott, minden valóságot és reális történést nélkülöző időszak. Ennek megfelelően maradék nélkül törlendő, majd az előtte és utána lévő történések közvetlenül, vagy kis eltéréssel összekapcsolandók."

Folytatás >>
Cimkék :


Dátum: 2010.02.03.. Szerző: Farkas Ildikó  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Keszthelyi Sándor : Hunnivári Zoltán: Hungár naptár (H.C.)

Jézus Krisztus Kr. u. 194-ben született.
Budapest, 2002. (A Gergely naptár szerint), 1802. H.C. (Hungarian Calendar) Transtrading Kiadó, 144 old. (+ 23 ábra, 1 kihajtható melléklet)  Kapható a könyvesboltokban, leginkább a Magyar Ház könyvesboltjaiban (14 városban). A kiadó címe: Transtrading KFT. 1029. Budapest. Előd vezér u. 11.

Folytatás >>
Cimkék :


Dátum: 2010.02.13.. Szerző: Keszthelyi Sándor  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Seres Mária : Fantom-népek, nem létező birodalmak

(Cikkünk Pap Gábor művészettörténésszel Heribert Illing Kitalált középkor című könyve apropóján kezdett beszélgetés folytatása)

- Az Ön történelemi nézetei elég távol esnek az Akadémiai álláspontoktól.
- Szerencsére nem vagyok magányos farkas. Létezik és egyre erősödik egyfajta, nevezzük így: alternatív magyar tudományosság. Tény, hogy évtizedeken keresztül tilos volt bizonyos témákat felemlíteni, illetve nem kerülhetett nyilvánosság elé a hivatalos állásponttól eltérő vélemény. Többek között arról sem, hogy kikkel is vagyunk mi, magyarok rokonságban. Pedig a magyar nép történelmi folyamatossága gyönyörűen visszavezethető nem csak Attiláig, de jóval távolabbra. Amennyire ez a kutatási vonal tiltás alá esik az Akadémián, annyira magától értetődő a másik, alternatív tudományos csoportban.

Folytatás >>
Cimkék :


Dátum: 2010.02.17.. Szerző: Seres Mária  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Kádár István : Az eltűnt 300 év nyomában

Forrás: Demokrata c. hetilap 2002/46. számba, 2002. november 14., 40-43.oldal
Másodlagos forrás: a már megszűnt
kitalaltkozepkor.hu oldala.


Határozott meggyőződésem: a középkor egy része kitalálás - és ezzel kapcsolatban bármikor akár tűzbe is teszem a kezem. Ezeket a gondolatokat Németországban azért nem akarják befogadni, mert mítoszokat foszlatnak szét és a "hivatalos" történészek jól tudják, ha egyszer engednek, minden kártyavárként omlik össze. Bízom viszont munkámnak a kelet-európai népek részéről való kedvező fogadtatásában, hiszen nemcsak hogy nincs mit veszíteniük, hanem mindez még segítheti is a magyarokat történetük pontosabb feltárásában - mondta könyve magyarországi bemutatóját követően Heribert Illig, a Kitalált középkor című könyv szerzője a Demokratának.


Folytatás >>
Cimkék :


Dátum: 2010.02.19.. Szerző: Kádár István  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Manfred Zeller : 895-ben ugyanaz történt, ami 568-ban

(Zeitensprünge 2/96 186. o.)
Fordította és jegyzetekkel ellátta: Mesterházy Zsolt


 A későókori és koraközépkori sztyeppei népekről szerzett ismereteink rendkívül korlátozottak, mivel semmiféle saját írott hagyatékuk sincs, róluk pedig csak az általuk megtámadott szomszéd népek emlékezete szól. Ennek ellenére szeretném a pannon Alföldre való betelepedést újólag szemügyre venni. Ehhez az elkövetkezőkben az írott forrásokat értékelem ki, mielőtt a régészekhez fordulnék.

Folytatás >>
Cimkék :


Dátum: 2010.06.02.. Szerző: Manfred Zeller  (1 hozzászólás) Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


 
    

 
Generálás ideje: 0.02 mp 

Mottó:

A tévedés be nem ismerése a megoldástól való elfordulással egyenlő és csak árt mindenkinek. Az idő pedig olyan mint víz, előbb-utóbb a felszínre dobja, ami nem oda való.

(Nemtom)


Kezelők
 BEMUTATKOZÁS
 LEXIKON

Online könyvrendelés
Fotóalbumok
Linkek, társoldalak Honlap statisztika

Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Téma bevezető és tartalma


Ma érvényes évszámok

Jelenlegi:2018
Etióp:2010
Kopt:1734
Iszlám:1439
Perzsa:1397
Zsidó:5778
Indiai:1940
Bizánci:7526
Örmény:1466

Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

Eltévedt évszámok

Jézus születésétől számolt
TévesHelyes
20251778
Arszakida éra
TévesHelyes
22652018
Szeleukida éra
TévesHelyes
23292082
Róma alapításának érája
TévesHelyes
27712524
Nabú-nászir-éra
TévesHelyes
27652518
Olimpiai éra
TévesHelyes
698 ol. 2 év633 ol. 2 év

Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

Információk
 
Ugrás_a_cikk_oldalára

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek


Egyiptomi kopt naptár

Etióp naptár

Iszlám naptár

Honlapok
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Eltévedt időszámítás
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Meglátások
  Eurochess
  Hevessakk
  Agriasakk
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Kitalált a kitalált középkor az...
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Tomory Gábor Néptánciskola
  Borostyán Néptáncegyüttes
  Csibészke Néptáncegyüttes
  Mákvirág Néptáncegyüttes
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix

Statisztika
Te vagy itt a(z)
2734003
látogató!
Ma  143,
ebben a hónapban
14768 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 6 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 2734003 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:134
Látogatók összesen 617 alkalommal szóltak a fórum 9 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Gondol-f
enteje
trilla
Teupoko
Albrecht Lajos

Mai legolvasottabbak
A KITALÁLT KÖZÉPKOR I.  (8)
3. Évszámok titkai  (4)
EREDETÜNK és ŐSHAZÁNK  (4)
Mi marad a középkorból?  (3)
I. Bevezető  (2)
IV. Az Úr időszámítása és a fantomkor  (2)
A KITALÁLT KÖZÉPKOR II.  (2)
895-ben ugyanaz történt, ami 568-ban  (2)
Az európai nyelvek földrajzi kialakulása  (2)
Cikkek kigyűjtött hozzászólásai  (2)