Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag

 
   
  

Mintegy kétezer éve három napkeleti utazó hajolt össze a Jeruzsálem felé vezető úton, a keleten feltűnt csillagjelenségen tanakodva, Máté evangéliumának tanúsága szerint. A történet folytatását, amit a betlehemi csillag misztériumaként ismerünk, máig a történelem megfejtetlen homálya rejti.

Pedig a mai időszámításunk ennek a közismert égi jelenségnek az évében kezdődött volna. Állítólag. Azonban az első év környékén a betlehemi csillaghoz még hasonló jelenség sem található. Sokan ezért kétségbe vonták azt is, hogy megtörtént. Pedig igen, megtörtént. Csak időben rossz helyen keresték.

A mai időszámításunk valójában nem Jézus születésének idejében kezdődött, hanem sokkal korábban. A neve az Úr időszámítása. A betlehemi csillag pedig ott van, abban az évben, ahol lennie kell és ahol a keresztény világ mindig is ünnepelte a kis Jézus születését.

 


…én nem ilyen lovat akartam…

Rendhagyó utószó

Talán az elején szokatlan a fejezet címe, de higgye el a Kedves Olvasó, jó a cím. A következő fejezetekben olvasható gondolatok alapja a 2009-ben kiadott Eltévedt időszámítás című könyvem, aminek tartalmát alaposan megszűrtem, átírtam, átrendeztem és bőségesen kiegészítettem. Ez a fejezet tulajdonképpen annak a könyvnek a kései utószava, egyúttal az újraírt elmélet előszava.

Amikor az ötlet alapján leírtam az elméletemet, még semmit nem láttam abból a problémasorból, amit a kiadás utáni kutatás fedett fel. Ha tudom, talán meg sem írom, de a szellem már kibújt a palackból, ezért végig kell menni az úton, akárhogyan is fáj. A felfedezett új adatok ismeretében sokáig bizonytalankodtam, ötleteltem azon, hogy hogyan tovább. Az újraírt elmélet nagyon érzékeny pontokat ér el a társadalmi közérzeten, akár a hétköznapok, akár a tudomány, akár a hit világára vonatkoztatva. Az általam talált tények felkavaró következtetésekhez vezettek, amelyeket valamilyen feloldás nélkül nem lenne bölcs dolog a köz elé tárni.

A 2009-es könyvet igyekeztem korrekt alapra építeni - értsd: hitelesen igazolva minden állítást - hogy mennyire sikerült, kinek-kinek a belátására bízom. Nem vagyok képzett tudós - igaz, nem is tekintem problémának - ezért az újban lemondtam arról, hogy szigorúan vett tudományos művet írjak, így kevésbé kötnek a kötelező kritériumok, de fenntartom magamnak azt a jogot, hogy elméletnek nevezzem munkámat. A lemondás oka, hogy amikor a Jézus születésétől számolt időszámítást kell tudományos alapokra támaszkodva górcső alá venni, azonnal belekeveredünk a szakralitás misztikumaira épülő világ fonalaiba, amivel a tudomány nem igazán tud mit kezdeni.

Ugyanakkor a megújult elmélet fejezetei erőteljes logikai láncokra épülnek, amelyeknél nem is lesz probléma. Minden esetben igyekeztem olyan információra alapozni, amit valamilyen forrás valahol említ, vagy valahol, valaki kimondott. Azt persze nem állítom, hogy egy könnyedén átfutható hétvégi olvasmány. Rá kell szánni egy kis időt.

Az elmélet megoldása talán elsőnek mondható műfajában, a téves összeesküvés-elméleti megoldásokat tagadva. Igaz, végül én is eljutottam egy felülről irányított, tragikus végű eseménysorig, de egy jól követhető ok-okozatra épülő kapcsolati vonal végén.

Az írásom több, eddig érinthetetlen tabut fog megkérdőjelezni. Azonban ne feledjük, az emberi tudás átlépett egy határt, a korábbi evidenciák gyermeteg gondolatokká alakulnak. A modern embernek kétségei támadtak a régiek mindennapi dogmái iránt. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, amire új válaszok kellenek. Ismét a hitbéli megújulás és útkeresés korában járunk, de nagyon fontos lenne megőrizni a tisztaságát. Sajnos pont az ellenkezőjére, és hajmeresztő kilengéseire egyre több jel mutat.

Hiszem, hogy a következő problémamegoldó gondolatokat egy tudós talán le sem merte volna írni. Ehhez egy olyan ember kellett, mint én. Nincs tudományos szintem, amit kockáztatok. Intelligenciahányadosom valahol 155 felett van, egyéniségemre, gondolkodásomra jellemző a rendezettségre törekvés, a probléma meglátása és megoldása. Emellett van bennem egy erős elhivatottság, ami a buktatók ellenére végigkényszerít az úton, pedig nem vagyok meggyőződve, hogy látni fogom munkám gyümölcsét. Nem baj. Amit lehetett, megtettem.

 …ha jó utcába fordultál be, előbb-utóbb mindent megtalálsz…

I. A valódi időszámításunk

Az emberi történelem folyamán egyre fontosabbá vált az idő mérése, a pontos naptárak készítése és az évek helyes számontartása. Az eltelt évezredek során többféle időszámítás és naptári rendszer jött létre, köztük a mai időszámításunk és naptárunk. Az utóbbi időben több kutató kérdőjelezte meg a jelenlegi időszámítás pontosságát, helyességét. A problémamegoldási módszerük többnyire összeesküvés-elméleti úton halad – kitalált középkor, naptárhamitás, stb. - a józan gondolkodású szakértők határozott és érthető elutasítása ellenére. Azonban maga a felvetés, hogy valami nincs rendben az időszámításunkkal, bizonyíthatóan valós alapon nyugszik. Az első jelének megismeréséhez vissza kell mennünk Julius Caesar korába és röviden ismerkedjünk meg a Julianus naptár bevezetésének körülményeivel.

 

1. A naptárreform problémája : Kinyit

2. A sötét középkor problémája : Kinyit

3. A megoldás keresése : Kinyit

4. A valódi időszámításunk : Kinyit…rejtély megoldása minden esetben csalódás egy misztikumban…

II. A valódi betlehemi csillag

A jelenségre - az 1. évszám körül - számos elképzelés született, ami érthető, ha azt 247 évvel később kell keresni. Többek között Szaturnusz-Jupiter és más bolygóegyüttállások, üstökös-elmélet, bolygók felkelése bizonyos csillagképekben, szupernóva felvillanás. Még a sci-fi irodalmat is megihlette. Arthur Clarke A csillag című novelláját szentelte a témának. Talán azért is született ennyiféle elmélet, mert valójában egyik sem illeszkedett elfogadhatóan az evangéliumi leírásokhoz.

 

1. A népszámlálás éve : Kinyit

2. A betlehemi csillag a forrásokban : Kinyit

3. A király csillaga : Kinyit

4. A betlehemi csillag : Kinyit

5. A születésnap és a betlehemi csillag : Kinyit

6. Kérdések és válaszok : Kinyit

7. Összefoglaló megállapítások : Kinyit…minden kibogozható, türelemmel, kitartással…

III. Misztikumok, összefüggések, elemzések, feloldások

A fejezet azokat a kiegészítő témákat fogja össze, amelyeket kutatás közben találtam. Az összefüggések elemzése és a bizonyítások egyszerre erősítik meg az alapötletet és találnak magyarázatot a történelem néhány különleges, misztikus rejtélyére, amit pont az időszámításunk hibája hozott létre. A végső következtetések érdekes információt adnak minden olvasónak és a történelemmel hivatásszerűen foglalkozóknak. Szó lesz a középkori magyar krónikák évszámainak összefüggéseiről, a valódi, vagyis a pártus időszámításról, valamint a sötét középkor létrejöttét is szemügyre vesszük. Végül különböző történelmi rejtélyeket tárunk fel vagy új szemléletet adunk eddigi elméleteknek.

 

1. A középkori krónikák titkai: Kinyit

2. A pártusok időszámításáról: Kinyit

3. A sötét középkor és a helyretett időskála: Kinyit

4. Sötét középkor nélkül: Kinyit

5. A szökőévek illeszkedéséről: Kinyit

6. A szénizotópos kormeghatározás problémái: Kinyit

7. Összefoglaló megállapítások : Kinyit…egy pánik rohangált fel s alá, majd megszülte sötét középkorát…

IV. A valódi Dionysius-i húsvéttábla

Az elmélet kerek egésszé válásához illik megoldást találni az időszámításunk alapdokumentumának tekintett Dionysius-féle húsvéttáblázatra. Az egész elméletről eddig úgy gondolkodtam, hogy csak úgy megtörtént, mindenféle szándékosság nélkül. A különböző eseményeket pedig megtalálom 247 évvel később. Így gondoltam Dionysius Exiguusra és húsvéttáblájára is. Számos megerősítés miatt bíztam abban, hogy ennek is ott kell lennie az új helyén. Amit találtam, igencsak meglepetésként ért és nem volt megnyugtató. Egy ideig félre is tettem, hogy tisztuljon a gondolat. A kifejtés előtt nézzük meg, mi az elfogadott álláspont a témáról.

 

1. Álláspontok, amit ma ismerünk: Kinyit

2. Elsőkörös megoldáskeresés: Kinyit

3. Újratervezés és elemzés: Kinyit

4. A Diocletianus éra rejtélye: Kinyit

5. Összefoglaló megállapítások: Kinyit…az emberiség pedig lassan felnő…

V. A valódi Úr Jézus Krisztus

Ha a pártus időszámítás neve az Úr időszámítása és Jézus előneve valamint megszólítása is Úr volt, akkor Jézus pártus származású volt? Sőt: pártus királyfi vagy herceg, hiszen maguk a napkeleti bölcsek azonosították születésekor a Regulus csillaggal?

Már az első mondatokból érzékelhető, hogy súlyos kérdéseket és fájdalmas feloldásokat fog találni az Olvasó ebben a fejezetben. A keresztény hitéletet alapjaiban fogják érinteni, ezért fontosnak tartom a következőket kijelenteni: hiszek a Teremtőben, és hiszem, hogy nem tudunk nem hinni benne. Az sem, aki ezt tudatosan kijelenti magáról. Kimondani nagyon könnyű, de túl mélyen gyökerezik bennünk, hogy egy kijelentéssel, de akár még hittel mondott tagadással törölni lehetne. Tetteinkben, de még gondolatainkban is figyelmen kívül hagyhatjuk, de ott mélyen, lélekben, nem lehet. Ha egy társadalom válaszúthoz ér, mindig megjelennek új tanítások utunkat egyengetni. Szerintem mára egy ilyen korba értünk. Az emberiség pedig lassan felnő és talán eljött az ideje, hogy újraértelmezze az egykori napkeleti bölcsek pártfogoltjának tanítását.

 

1. A rebellis gondolat: Jézus, a pártus herceg! : Kinyit

2. Kik voltak a napkeleti bölcsek, a háromkirályok? : Kinyit

3. Az emberiség pedig lassan felnő... : Kinyit

4. Máni, a pártus herceg és a manicheizmus : Kinyit

5. Életrajzi adatok párhuzamai : Kinyit

6. A próféta pecsétjének felirata : Kinyit

7. Hitetlen Tamás és valódi kora : Kinyit

8. A pánik kezdete és következményei : Kinyit…és ideje van az ég alatt minden akaratnak…

Majdnem igazi utószó

Akárhogy forgatom a gondolataimat az elméletem jövője körül, mindig ugyanoda lyukadok ki. Ez az elmélet a történelem és a társtudományok szaktudósai számára óriási lehetőséget adna, hisz újra kell építeni a kronológiát és valószínűleg a saját őstörténetünket is. Új kutatások, felfedezések, új gondolatok kifejtése mellett pályázati forrásokon keresztül anyagiakban is gyümölcsöző lehet kutatói számára.

Humorra hangolva: ha ezt lehetőséget a történelmet kutatók, tanítók kihagyják, akkor azt javaslom a gyermekes szülőknek, kezdjenek aláírásgyűjtésbe, hogy vegyék ki a történelmet a tanított tárgyak közül, mert elképesztő élhetetlenségről tesznek tanúbizonyságot. A gyerekeket pedig nem bölcs dolog élhetetlen emberek közelébe engedni, mert példájuk kerülendő életfelfogás irányába terelheti őket.

Tudom, nagy bátorság kell, hogy ezen az úton el merjen indulni bárki. A „nem fogadom el” álláspont igencsak jellemző ezen a tájon, ha indokolt, ha nem. Lehetne idézni különböző ideillő mondásokat, pl „gyáva népnek nincs hazája” vagy „bátraké a világ”, ha félelem gyengíti a belső késztetést, ami tetterőt és önbizalmat adna, nem sokat segít, de higgyék el, ez a jó út, csak rá kell lépni. A többi már nem lesz olyan nehéz.

 

Talán nem véletlen, hogy most íródott meg ez az elmélet. Az emberiség tanultabb feléből egyre többen fordulnak el az aktív vallásgyakorlástól. Már elégtelennek találják azokat az ígéreteket, amit a mai kereszténység nyújt nekik. A legtöbb embernek ennek ellenére szinte ösztönből fakadó igénye van rá, ezért sokan keresnek maguknak más utakat, néha furcsa hitvilágba merülve.

Azt is el kell fogadnunk, hogy a hitélet nagy tanítói, a próféták igyekeztek az emberiséget jó irányba terelni. Mindegyik. Arról már nem tehetnek, hogy a különböző társadalmi berendezkedések, berögződött ősi szokások és eltérő értékítéletek miatt feloldhatatlan feszültségek vannak a kultúrák között. Karakteres példa rá a szent város, Jeruzsálem, amiből jó volna legalább három, jó messze egymástól.

A tudásunk gyarapodása arra biztat, talán újra kellene gondolni azokat az elveket, amit az egykor élt, de az általunk megismert világból még sokkal kevesebbet ismerő tanítók megalkottak, kimondtak. A világvallásokból is több van, de elfogadják, hogy egy Isten van. Ebből fakadó következtetés, hogy egyik sem tudta úgy megfogalmazni létezésünk titkát és alaptételeit, hogy azok mindenütt érvényesek legyenek. Kell valami új, valami egyetemes gondolat, de legyen ez egy másik könyv alapja.

 …gyökerek nélkül nincs támasz, nincs erő és nincs jövő, soha ne engedd el…

Valódi őstörténetünk: kik vagyunk?

Az elmélethez nem kapcsolódik szorosan a magyarság őstörténete, de a kérdéses korszakot alaposan felforgatja, és az arszakida időszámítást a Kárpát-medencébe behozó népről is adhat némi információt a kérdéskör vizsgálata, ezért érdemes egy pár áttekintő gondolatot végigfutni.
Minden bizonnyal lesz, aki úgy gondolja, hogy magyar nyelv eredetének kutatásában az elmélet segít dönteni, vagy el is dönti a kérdést, hiszen ha az itt állított tények megfelelnek a valóságnak, a Kárpát-medence hun időszaka kézzelfogható közelségbe kerül hozzánk, ami a középkori krónikáink által leírt hun/szkíta/avar/magyar származást hozza újra előtérbe. Ezt azonban korántsem lehet ilyen egyértelműen kijelenteni.

 

1. Genetikai származásunk : Kinyit

2. Valódi őstörténetünk : Kinyit

3. Morzsák a Kárpát-medencéből : Kinyit

4. A nyelvi honfoglalás problémája : Kinyit

5. Hon(t)foglalókról : Kinyit

6. Kik vagyunk? : Kinyit

 
1. melléklet: A nap- és holdfogyatkozások 

A nap- és holdfogyatkozások

A kronológiák, az időskálák pontosságát előszeretettel igazolják a különböző történelmi forrásokban megfigyelt nap- és holdfogyatkozások időpontjának beazonosításával. Több mint száz évvel ezelőtt egy német tudós, F. K. Ginzel hatvan különféle nap- és holdfogyatkozást talált 476-ig, azaz Róma bukásáig, amiben a későbbi kutatók az időpontok többségét pontatlannak minősítették. Egyike Robert Russell Newton, aki összegyűjtötte az antik forrásokban fellelhető ókori megfigyeléseket. A tudós professzor véleménye szerint a feljegyzett ókori megfigyelések óriási százaléka, amit kb. 80-90%-ban határozott meg, megbízhatatlan és pontatlan. Mivel ez a könyv arról szól, hogy maga az időszámításunk skálája hibás, így a hibásnak tartott szakaszon megkeresett és beazonosított fogyatkozások természetesen nem lehetnek a helyükön. Kivételt képeznek azok a fogyatkozások, amelyeket egy fantomévektől mentes időszámítás vonalán rögzítettek. Az időskálák igazolásához a napfogyatkozások alkalmasabbak, mivel a holdfogyatkozás előfordulásának magas száma és a teljes éjszakai féltekéről történő észlelhetősége túl sok egyezésre alkalmas időpontot szolgáltat.

 

A nap- és holdfogyatkozások kialakulásáról: Kinyit

 

A tárgyalt fogyatkozások táblázata: Kinyit

1. Puransagale napfogyatkozása : Kinyit

2. Archilochus napfogyatkozása : Kinyit

3. A halüszi csata napfogyatkozása : Kinyit

4. Hérodotosz: A görög-perzsa háborúk : Kinyit

5. Peloponnészoszi háború : Kinyit

6. II. Artaxerxes napfogyatkozása : Kinyit

7. C. M. Rutilus és T. M. Torquatus fogyatkozása : Kinyit

8. A gaugamélai csata : Kinyit

9. Szippar földjének napfogyatkozása : Kinyit

10. Seleucos és Antiochus napfogyatkozása : Kinyit

11. Részleges napfogyatkozás Szardínián : Kinyit

12. Afrikai napfogyatkozás : Kinyit

13. A pydnai csata holdfogyatkozása: Kinyit

14. Cicero halála: Kinyit

15. Húsvéti krónika napfogyatkozása: Kinyit

16. Heródes holdfogyatkozása: Kinyit

17. Cornelius és V. Messalla napfogyatkozása: Kinyit

18. Augustus császár halála: Kinyit

19. Pannóniai lázadás holdfogyatkozása: Kinyit

20. Jézus keresztrefeszítése: Kinyit

21. Agrippina halála: Kinyit

22. A Vespasianusok kettős fogyatkozása: Kinyit

23. Apollonius napfogyatkozása: Kinyit

24. Nerva császár halála: Kinyit

25. Hadrianus és Salinator napfogyatkozása: Kinyit

26. Tiberiánus és Dione napfogyatkozása: Kinyit

27. Úrnapi fogyatkozások: Kinyit

28. Úrnap és földrengés: Kinyit

29. Fogyatkozás Mezopotámiában: Kinyit

30. Fogyatkozás júniusban, Úrnapján: Kinyit

31. Szent Jeromos pünkösdi napfogyatkozása: Kinyit

32. Arcadius és Honorius napfogyatkozása: Kinyit

33. Alarik napfogyatkozása (forráshiányos): Kinyit

34. Marciano császár napfogyatkozása (forráshiányos): Kinyit

35. Theodosius és Abundantius napfogyatkozása: Kinyit

2. melléklet: Az arszakida időszámítás fogyatkozásai 

Az arszakida időszámítás fogyatkozásai

A British Múzeumban őrzött két ékírásos agyagtáblán ugyanannak az évnek csillagászati eseményeit jegyezték fel az egykor élt babiloni csillagász papok. Az agyagtáblákon egy napfogyatkozás és egy holdfogyatkozás részleges leírását találták meg a kutatók. Az évszám mellett pedig Arsaces neve olvasható. Az elmélet szerint a mai időszámításunk az arszakida. Vagyis a lefordított évszámnál lennie kell a jelenlegi időszámításunkban egy nap- és egy holdfogyatkozásnak. A kutatók érthető okok miatt szeleukida (SE) évszámként értelmezték - nem is tehettek mást - de ez nem lehet akadálya egy újraértelmezésnek.

1. Az agyagtáblák adatai: Kinyit

2. A babiloni naptár : Kinyit

3. Az évszámról : Kinyit

4. Az arszakida időszámítás napfogyatkozása : Kinyit

5. Az arszakida időszámítás holdfogyatkozása : Kinyit

6. Összefoglaló megállapítások : Kinyit

3. melléklet: Március 21 vagy március 25? 

Március 21 vagy március 25?

 

  Gáspár Róbert „A caesari naptárreform és a szaktudósok” című interneten megjelent dolgozatában a következő, a tudomány által elfogadott tényeket idézi a szakirodalmi forrásokból:

  1. A régi római naptárban március 25-én tartották a napéjegyenlőség napját (vagy akkor volt).
  2. A köztársasági római naptár négyéves ciklusa a következő módon állt össze: 355-377-355-378 nap. Minden második év 22 illetve 23 napból álló hónappal lett kiegészítve (Intercalaris, Mercedonius), amit február és március közé illesztettek be. Átlagban ez 366.25 napos év, és több mint 1 nappal hosszabb, mint a valódi év, amit úgy oldottak meg, hogy 23 évenként egy Mercedonius hónapot kihagytak.
  3. A naptár AUC 707-es éve (i.e.47) 355 napból állt és nyolcvan nappal csúszott el. Mivel tíz nappal rövidebb, mint a normál év, a következő, AUC 708-as év (i.e. 46) már kilencven nappal lesz elcsúszva. Ne feledjük, hogy a naptárreform kidolgozása a nyolcvan napot késő AUC 707-ben történhetett. A kilencven napot késő AUC 708-as év már a naptárreform része.
  4. Az AUC 708. éve a 23 napos Mercedonius hónappal kiegészítve 378 napos lett volna (Mercedonius-év).
  5. Ezért Julius Caesar az amúgy is beillesztendő Mercedonius hónapon kívül egy 33 és egy 34 napból álló hónapot tett be november és december közé. Az AUC 708-as év ezzel 23+33+34= 90 nappal lett hosszabb, így 355+90=445 napos lett és a zűrzavar évének, vagy a zűrzavar utolsó évének nevezték. A beillesztéssel a napéjegyenlőség napja a következő, AUC 709 évben (i.e. 45) a régi helyére, március 25-re került vissza.

Gáspár Róbert itt egy meghökkentő kijelentést tesz:

A március 25-i és a március 21-i tavaszpont ugyanarra a napra esik. Csak a 25-e a régi római naptár szerinti 82. nap. Míg a 21-e az azt felváltó, új naptár szerinti 82. nap.

 

A magyarázat az egymást felváltó két naptár hónapszerkezetében rejlik:

i.e. 45-ös év…

…az új Julián-naptár szerint…

…és a régi naptár szerint.

Január

31 nap

29 nap

Február

29+1 = 30 nap

28 nap

Március

31 nap

31 nap

A napok összege

31+30+21 = 82

29+28+25 = 82

 A tavaszpont napja:

A 82. nap - március 21.

A 82. nap - március 25.

 

A 82. nap helye hónapok időskáláján


A szerző - Gáspár Róbert - számításai bizonyítják, hogy már a caesari naptárreform évében március 21-re került napéjegyenlőség időpontja és egyúttal igazolta a tíz napos módosítás problémáját.

 

A teljes cikk eredetileg a "kitalált középkoros" korszak lázában született, annak az elméletnek megerősítésére. Az egykori megjelenési oldala már megszűnt. Mivel ennek az elméletnek is szüksége van a 21-i napéjegyenlőség igazolására, ezért kimentettem a cikket, ami a Források oldalán jelenleg is megtalálható.

 

4. melléklet: Összehasonlító kronológia 

Összehasonlító kronológia

Baloldalon, vastagon kiemelve az Úr időszámítása szerinti évek, jobboldalon a ma érvényes évszámok. Középen, a saját időszámítás szerinti évek vannak feltüntetve, ha ismert.

 

A görög korszak évszámai: Kinyit

A római korszak, ősidőktől a császárság koráig: Kinyit

Róma császárkorának évszámai: Kinyit

Kora középkor évszámai: Kinyit

A Kárpát-medence kronológiája: Kinyit

5. melléklet: Dionysius latin nyelvű táblázata és írásai 

Dionysius Exiguus latin nyelvű táblázata és írásai

A szöveg eredetileg Rodolphe Audette gondozásában jelent meg. Az eredeti oldalon már nem elérhető. A jelenlegi forrás, ahonnan az anyagot átvettem: http://intergravissimas.com/denys.html.

  

1. A húsvéttáblázat: Kinyit

2. Argumenta Paschalia: Kinyit

3. Liber de Paschate: Kinyit

4. Epistola Proterii ad Leonem papam: Kinyit

5. Epistola Dionysii de Ratione Pascha: Kinyit

6. melléklet: Forrásjegyzék 

Forrásjegyzék


Az elmélethez felhasznált irodalom és a csillagászati és számítástechnikai programok felsorolása.

 

Irodalmi források: Kinyit

Számítástechnikai programok: Kinyit

7. melléklet: Tartalom 

Tartalomjegyzék

Rendhagyó utószó

 

I. A valódi időszámításunk

1. A naptárreform problémája

2. A sötét középkor problémája

3. A megoldás keresése

4. A valódi időszámításunk

 

II. A valódi betlehemi csillag

1. A népszámlálás éve

2. A betlehemi csillag a forrásokban

3. A király csillaga

4. A betlehemi csillag

5. A születésnap és a betlehemi csillag

6. Kérdések és válaszok

7. Összefoglaló megállapítások

 

III. Misztikumok, összefüggések, elemzések, feloldások

1. A középkori krónikák titkai

a) A középkori magyar krónikák és szövegezésük

b) A Kézai-krónika évszámai

c) A Képes Krónika évszámainak titka

d) Két ellenpróba: Anonymus és a Tarihi Üngürüsz

2. A pártusok időszámításáról

a) A pártusok időszámításának neve

b) Az új időszámítás megjelenése Európában

3. A sötét középkor és a helyretett időskála

a) A sötét középkor keletkezése

b) A helyretett időskála évszámai

4.Sötét középkor nélkül

a) Az etióp időszámítás

b) A koptok időszámítása

c) Az iszlám időszámítás

d) Az örmény időszámítás

e) A világérák és a konzuli évek találkozása

f) A kettős honfoglalás

5. A szökőévek illeszkedéséről

6. A szénizotópos kormeghatározás problémái

7. Összefoglaló megállapítások

 

IV. A valódi Dionysius-i húsvéttábla

1. Álláspontok, amit ma ismerünk

2. Elsőkörös megoldáskeresés

3. Újratervezés és elemzés

4. A Diocletianus éra rejtélye

5. Összefoglaló megállapítások

 

V. A valódi Úr Jézus Krisztus

1. A rebellis gondolat: Jézus, a pártus herceg!

2. Kik voltak a napkeleti bölcsek, a háromkirályok?

3. Az emberiség pedig lassan felnő...

4. Máni, a pártus herceg és a manicheizmus

5. Életrajzi adatok párhuzamai

6. A próféta pecsétjének felirata

7. Hitetlen Tamás és valódi kora

8. A pánik kezdete és következményei

 

Majdnem igazi utószó

 

Valódi őstörténetünk: kik vagyunk?

1. Genetikai származásunk

2. Valódi őstörténetünk

3. Morzsák a Kárpát-medencéből

4. A nyelvi honfoglalás problémája

5. Hon(t)foglalókról

6. Kik vagyunk?

 

 


Mellékletek:

 

1. A nap- és holdfogyatkozások

A nap- és holdfogyatkozások kialakulásáról

A tárgyalt fogyatkozások táblázata

1. Puransagale napfogyatkozása

2. Archilochus napfogyatkozása

3. A halüszi csata napfogyatkozása

4. A görög-perzsa háborúk napfogyatkozásai

5. Peloponnészoszi háború napfogyatkozása

6. II. Artaxerxes napfogyatkozása

7. C. M. Rutilus és T. M. Torquatus fogyatkozása

8. Gaugamélai csata holdfogyatkozása

9. Szippar földjének napfogyatkozása

10. Seleucos és Antiochus napfogyatkozása

11. Szardíniai napfogyatkozás

12. Afrikai napfogyatkozás

13. A pydnai csata holdfogyatkozása

14. Cicero halála

15. Húsvéti krónika fogyatkozása

16. Heródes halálának holdfogyatkozása

17. Cornelius és Messala napfogyatkozása

18. Augustus császár halála

19. Pannóniai lázadás holdfogyatkozása

20. Jézus kereszthalála

21. Agrippina halála

22. A Vespasianusok kettős fogyatkozásai

23. Apollonius fogyatkozása

24. Nerva császár halála

25. Hadrianus és Salinator napfogyatkozása

26. Tiberianus és Dione napfogyatkozása

27. Úrnapi fogyatkozások

28. Úrnap és földrengés

29. Fogyatkozás Mezopotámiában

30. Fogyatkozás júniusban, Úrnapján

31. Szent Jeromos napfogyatkozása

32. Arcadius és Honorius napfogyatkozása

33. Alarik napfogyatkozása (forráshiányos)

34. Marciano fogyatkozása (forráshiányos)

35. Theodosius és Abundantius napfogyatkozása

 

2. Az arszakida időszámítás fogyatkozásai

1. Az agyagtáblák adatai

2. A babiloni naptár

3. Az évszámról

4. Az arszakida időszámítás napfogyatkozása

5. Az arszakida időszámítás holdfogyatkozása

6. Összefoglaló megállapítások

 

3. Március 21 vagy március 25?

 

4. Összehasonlító kronológia

A görög korszak évszámai

A római korszak, ősidőktől a császárság koráig

Róma császárkorának évszámai

Kora középkor évszámai

A Kárpát-medence kronológiája

 

5. Dionysius Exiguus latin nyelvű táblázata és írásai

1. A húsvéttáblázat

2. Argumenta Paschalia

3. Liber de Paschate

4. Epistola Proterii ad Leonem papam

5. Epistola Dionysii de Ratione Pascha

 

6. Forrásjegyzék

Irodalmi források

Számítástechnikai programok

 

7. Tartalom

 

 

 
Bali Vendégként 11. 2019.09.02. 10:26 

Fel sem tudom fogni, hogy ilyen témában valaki ennyire otthon tudjon lenni. A szóhasználattól kezdve a magyarázatokig, ilyen egyértelműen tudja átadni ezt a tudás anyagot! Szép!

BaliA szerző 7. 2019.09.20. 12:30 

Az elmélet honlapos megjelenésében alapvető változás történt. Több hozzáértő javaslatára szabad hozzáférésű lett az elmélet anyaga, amiről a fejléc menűben látható KÉRÉS AZ OLVASÓHOZ gombra kattintva talál több informáciüót az OLVASÓ.

Az elmélet kész, de ez nem egy nyomtatott könyv, az elmélet további fejlesztésének nincs fizikai akadálya. Nagy változások persze nem várhatók benne - inkább kiegészítések - amiről folyamatosan hírt adok ebben a fórumban. Előfordulhatnak helyesírási hibák is, amiket szintén folyamatosan javítunk, de a digitális világ nincs kőbe vésve, a hibák könnyen javíthatók, ellentétben a nyomtatott formátummal.

Egy-egy weboldal méretét mindig nehéz felmérni. Ez az elméleti anyag papír alapú nyomtatásban körülbelül egy hat-hétszáz oldalas normál méretű könyvnek - B5-ös formátumban - felelne meg. A szavak száma több mint hetvenezer, a képeké pedig jóval kétszáz felett van. A jelentős méretű anyag ellenére a szöveg erőteljes tagolásával és a legújabb webes elemek látványos segítségével könnyen követhető a mondanivalója. 
STATISZTIKA
TÁRSOLDALAK
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2019

Etióp

:

2012

Kopt

:

1736

Iszlám

:

1440

Perzsa

:

1398

Zsidó

:

5780

Indiai

:

1941

Bizánci

:

7528

Örmény

:

1467


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2026

1779

Arszakida éra

TévesHelyes

2266

2019

Szeleukida éra

TévesHelyes

2331

2084


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2772

2525

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2766

2519

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

698 ol. 3 év

633 ol. 3 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakitva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.