Szekeres Sándor:

TÉVIDŐ - az eltévedt időszámítás blogja...

 
   

Az elmélethez kötődő párbeszédes gondolatok ötlete már régóta érlelődött. Az Eltévedt időszámítás elmélete a jelenlegi formában is kiváltja egy körülhatárolható réteg érdeklődését, de a szélesebb olvasói kör számára már nehezen fogyasztható, annak ellenére, hogy jóformán mindenkit érint.

Beszélgetések során felvetődött, hogy jó lenne az egyes fejezetekből kiemelni azokat a bizonyításokat, amelyek megakasztják a hagyományos olvasási folyamatot. Az elméleten belül ez nem oldható meg, hiszen pont ezek igazolják állításait, viszont az elmélettel párhuzamos, ismeretterjesztő jellegű írások barátságosabbá tennék a gondolatmeneteket.

A TÉVIDŐ ezt a feladatot látná el, ugyanakkor itt megjelenhetnek olyan írások is, amelyek nem részei az elméletnek, de valamilyen módon kapcsolódnak hozzá, mint például a Társelméletekről szóló cikk. A blogban nem feltétlenül az elmélet tartalomjegyzékében olvasható sorrendben, címmel és témával kerülnek be a cikkek. Ha a cikk kapcsolódik az elmélet valamelyik fejezetéhez, jelezve van.


Szűrők:

 
Fordított sorrend 

Szűrés: MIND

 

Az elmélet változása és tematikája


Az elmélet anyaga a 2008-as létrejötte óta számos új résszel gyarapodott, és jelenleg is folyamatosan fejlődik. Az új információk által több megállapítást kellett újrafogalmazni, illetve újraértelmezni.

A kezdetek óta több jelentéktelennek tűnő információmorzsa nőtte ki magát komplett részként, illetve fejezetként. Az új fejezetek miatt pedig magától értetődően már sokadszor kellett az egész elmélet aktuális felépítését újratervezni.

A jelenlegi állapot szerint öt nagyobb, tematikus fejezetre lett bontva. Ami egyedi benne, hogy nem fontos sorszám alapján követni a fejezeteket. Bizonyos szabadságot ad a tematikus bontásuk...

 


 

A betlehemi csillagjelenségek képsorozatai


A kapcsolódó területek kutatásai során az elmélet folyamatosan bővül, és elég gyakran változik is az új adatok folytán. A korábbi webes forma kiigazítása egyre több időt igényel, hogy az elmélettel szinkronba maradjon.

Emiatt áttértünk a pdf formátumra, amit sokkal egyszerűbb naprakészen tartani. Viszont a pdf formátumban a korábbi látványos interaktív műveletek - például a javascript alapú képsorozatok - nem működnek. Mivel a látványos képbemutató így elveszne, bölcsebbnek láttuk átemelni a Tévidő blogjába.

Ebben a blogban az ÚR/AD 239/240-es évforduló csillagjelenségei kerülnek bemutatásra, „A király csillaga” és „A betlehemi csillag” címen.

 


 

Az eljövendő múltról...


Valamikor a múlt század nyolcvanas éveiben, érdekes történetek mesélésében nagy örömet lelő ismerősöm egy fura kérdést tett fel nekem:

- Sándor, szerinted mi a biztosabb, a múlt vagy a jövő?

Rövid ideig tétováztam, ismerve őt, éreztem, hogy lesz valami csalafinta csavar a kérdésében, de természetesen a válaszom az volt, hogy a múlt. A múlt visszavonhatatlanul és megváltoztathatatlanul megtörtént, míg a jövő bizonytalan, mivel senki sem tudhatja előre, hogyan fog alakulni...

 


 

Á, nem olyan nehéz az...


Tulajdonképpen hogyan is tévedt el az időszámítás? - kérdezte egy barátom, az elmélet nevével évődve és folytatta - El tudnád mondani nekem, csak úgy egyszerűen, anélkül, hogy azzal a rengeteg számmal összezavarnál?

- Évszámok nélkül? Nem is tudom... - feleltem, mivel én jöttem egy kicsit zavarba a váratlan kérése miatt, de sikerült feltalálni magam és visszakérdeztem - Egyszerűen? ...azt hiszem úgy, hogy elkezdték használni...

A választ humornak szántam, de szinte azonnal rájöttem, hogy mennyire rátapintottam az igazságra...

 


 

Az időszámításunk anomáliái


Mi utalt arra, hogy itt valami nincs rendben? - kérdezett tovább az örök kíváncsi barátom – Egyáltalán, el lehet rontani egy időszámítást?

- Nem - hagytam rá - a napok, hetek, hónapok, évek jönnek egymás után szépen, lassan. Ebbe a folyamatba nem nagyon lehet beleturkálni.

Látva kérdő tekintetét, hozzáfűztem: - A történelem kronológiáját viszont igen, és az el is lett elrontva. A problémára utaló jelek pedig mindig is ismertek voltak, de valahogy nem volt illdomos a kronológiában leírtakat kétségbe vonni: Ne piszkáld, még összeomlik mottóval.

 


 

Kaland a Pártusok utcájában


Ha jó utcába fordultál be, előbb-utóbb mindent megtalálsz, írod a mottóban - szólt a barátom – Hogyan találtad meg a pártusok utcáját?

- Inkább szerencsével, mint nehezen - feleltem - mivel nem volt sok utca, csak három. Hirtelen minden ott volt, amit kerestem. Szinte maguktól kezdtek el helyreugrani az elmélet adatai, a kronológia eseményei. Egyféle ihletettség szállt meg, mintha valaki diktálná a mondatokat. Fantasztikus szellemi kaland volt. Persze akadt néhány igen nehezen megoldható probléma is, de ha jó az utca...

- A szerencse pedig az volt, hogy létezik a Kézai-krónika és benne azok az évszámok, amelyekről bebizonyosodott, hogy a pártus birodalom időszámításában íródtak. Ha nincs, nincs elmélet...

 


 

Európa átmeneti amnéziája


Miért van ekkora távolság a római időszámítás alapjának számító konzuli évjegyzés 536-os megszakadása és a három világ teremtésétől számolt időszámítás nyolcadik századi megjelenése között? - kérdezte a barátom.

- Miért vártak ennyit a birodalmak számára nélkülözhetetlen intézmény létrehozásával? - kérdeztem vissza - Nagyon fontos, mondhatni esszenciális kérdés - folytattam.

- Nem vártak vele. Szinte azonnal létrehozták őket, még a konzuli évek törlése előtt. Csak a mai kronológia helyezett körülbelül 247 évet a két időpont közé.

 


 

Miért csak a magyar magyaráz...


...légy szíves, magyarázd el nekem. - évődött újra a barátom, idézve a Kik vagyunk? című őstörténeti fejezet humorosnak szánt kérdését - Hogyan jutottál az időszámítások területéről a magyarság őstörténetéig?

- Mindig is voltak fenntartásaim a korábban hivatalosnak mondható őstörténettel kapcsolatban. Ez idáig sosem volt lehetőségem, hogy végre-valahára egy jót kotnyeleskedhessek a témában.

- Az elmélet viszont adott egy lehetőséget, mivel alaposan felforgatta az úgynevezett honfoglalási korszakokat, Attilától Árpádig. Gondoltam itt a lehetőség, hogy végre összefoglaljam és leírhassam az ezzel kapcsolatos gondolataimat.

 


 

...az 525-ös év konzuljairól


A kutatás során felmerült egy kérdés, Dionysius miért csak egyetlen konzuli évet említ a kronológiai írásaiban? Abban a korban ez elengedhetetlen dátumozási forma volt. Nem valószínű, hogy minden munkájával végzett egy éven belül. Honnan szerezhette a Probus nevet?

A mai, elfogadott álláspont szerint Dionysius Exiguus rendeli a húsvéttábla argumentumaiban ifjabb Probus konzuli évét az általa kiszámolt 525-ös évhez. A konzuli listákban Flavius Anicius Probus és Flavius Theodorus Philoxenus Soterichus szerepel az adott évnél. Flavius Theodorus Philoxenus Soterichus több forrásban is szerepel, de Probusról nem ismerünk más igazoló forrást.

 


 

...az elmélet 247 évéről


A 247 valós számértékként először a téves kronológiában jelenik meg, mint az arszakida birodalom érájának induló éve - i.e. 247 - és lett az elmélet alapszáma.

Másodszorra, látszólag ettől függetlenül az i.sz. 531-ig tartó Cirill-féle húsvéttáblában, mint a kopt/Diocletianus éra 247-ik éve. A többi 247-es értéket az elmélet találta meg különböző összefüggésekben.

Először akkor került a figyelem központjába, amikor a Kézai-krónika 700-as évszámából ez a bizonyos 247 ki lett vonva, és egy másik, az ókor meghatározó eseményének évszáma lett a végeredmény, mégpedig a hun nagykirály, Attila halálának éve, amely időszámításunk szerint 453-ban következett be.

 


 

...Jézus-Mani párhuzamról


Ha a pártus időszámítás neve az Úr időszámítása és Jézus előneve valamint megszólítása is Úr volt, akkor Jézus pártus származású volt? Sőt: pártus királyfi vagy herceg, hiszen maguk a napkeleti bölcsek azonosították születésekor a Regulussal, azaz a Királyfi csillagával?

Ezzel az idézettel indult Az elnevezés kérdőjelei című fejezet, amelyben Jézus pártus származását tárgyaltuk. Részletes elemzés végén az elmélet egyértelmű igennel válaszolt.

Ugyanakkor, feltűnt pár hasonlóság egy másik pártus származású vallásalapító, Mani és Jézus életeseményeiben. Azonnal felmerült a kérdés: vajon mennyi párhuzam van még, a mai ismeretünk szerint több mint kétszáz év különbséggel élt vallásalapítók, Úr Jézus és Mar (Úr) Mani életében?

 


 

...a társelméletekről


Az Eltévedt időszámítás elmélete nem előzmény nélküli. Az elméletet több hasonló elgondolás inspirálta. Igaz, pont az ellenkező hatással, mivel egyik sem mutatott fel elfogadhatóan életszerű megoldást.

Ez a kételkedés indított el egy másféle megoldás keresésére, tagadva a fantomévek betoldását. Az elmélet által talált megoldás szerint valójában egy másik, létező időszámítás lett bevezetve, amiről azt gondolták, hogy Jézus születésétől számolják.

Ugyanakkor az időszámítás problémájának létezését erősíti meg, hogy számos kutató indult el különböző irányokban, különböző megoldásokkal színesítve az összeesküvés-elméletek amúgy is bő tárházát.

 


 

 

Összegyűjtött GONDOLATOK fórumai

Őshonos őstörténet kérdései... ✍🏻 cartwright (23.12.12.)
Pártus Jézus és egyéb furcsaságok... ✍🏻 SzekeresS (23.10.09.)
Az ELMÉLETRŐL röviden, tömören... ✍🏻 Annonym (23.10.07.)
Az eltévesztett időszámítás kérdései... ✍🏻 SzekeresS (23.10.06.)
Fogyatkozásoktól a delta-T-ig... ✍🏻 SzekeresS (23.09.25.)
Változások és újdonságok... ✍🏻 SzekeresS (23.09.15.)

 
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ
HONLAPTARTALOM

13363/293 | 20

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2024

Etióp

:

2016

Kopt

:

1740

Iszlám

:

1445

Perzsa

:

1402

Zsidó

:

5784

Indiai

:

1945

Bizánci

:

7532

Örmény

:

1472


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2031

1784

Arszakida éra

TévesHelyes

2271

2024

Szeleukida éra

TévesHelyes

2335

2088


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2777

2530

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2771

2524

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

700 ol. 0 év

635 ol. 0 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.