Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS elmélete

 
 
📜 Előző írás Következő írás 📜

TÉVIDŐS TÉMA: ÉRDEKESSÉGEK

FEJEZETE: VIII. Kérdések, válaszok, gondolatok

...az elmélet 247 évéről


A 247 valós számértékként először a téves kronológiában jelenik meg, mint az arszakida birodalom érájának induló éve - i.e. 247 - és lett az elmélet alapszáma.

Másodszorra, látszólag ettől függetlenül az i.sz. 531-ig tartó Cirill-féle húsvéttáblában, mint a kopt/Diocletianus éra 247-ik éve. A többi 247-es értéket az elmélet találta meg különböző összefüggésekben.

Először akkor került a figyelem központjába, amikor a Kézai-krónika 700-as évszámából ez a bizonyos 247 ki lett vonva, és egy másik, az ókor meghatározó eseményének évszáma lett a végeredmény, mégpedig a hun nagykirály, Attila halálának éve, amely időszámításunk szerint 453-ban következett be.

 

Az elmélet alapötlete - ami a kivonási művelethez vezetett - hogy mai időszámításunk valójában nem a Jézus születéstől számolt éra, hanem egy másik, létező időszámítás. A további kutatások eredményei pedig két megállapításhoz vezettek:

Egyik, hogy Kézai-krónika évszámai a pártus birodalom arszakida időszámításában íródtak (Úr 700. évében).

A másik pedig, hogy a mai időszámításunk valójában az egykori pártus birodalom időszámítása.

 

A pártusok időszámítása az Úr ... évében és az Úr Jézus Krisztus névazonosság miatt, Jézus születésétől számolt évekként bevezetésre került az 1054-es egyházszakadás után, egyféle különállás kifejeződéseként. Jézus első évi születését továbbiakban tényként kezelték és nem kutatták valós időpontját. Később, Flaviusra támaszkodva, kiderült, hogy Heródes i.e 4-ben halt meg. Jézusnak még előtte kellett megszületnie. Lassan kialakult egy elfogadott álláspont, mely szerint i.e. 7-re tehető Jézus születésének éve. A tévedést pedig Dionysius Exiguus-nak tulajdonították.

 

Valójában a római korszak és a mai időszámításunk kronológiája a 284-es évnél kapcsolódott össze azzal, hogy Dionysius Exiguus munkája ide rendelte Diocletianus uralkodásának első évét. Ez a művelet határozta meg, hogy mennyit csússzon hátrébb a pártus birodalom keletkezésének éve a mai kronológiában, vele együtt az egész római korszak. Mint kiderült, ez az érték az elmélet 247-es száma.

 

A többi évszám pedig esett, ahová éppen esett. Jézus születési éve azért nem illeszkedett a pártus időszámítás első évéhez és csúszott hátra még, mintegy hét évet, mert a többi - szintén 247 évet hátracsúszott - kronológiai esemény miatt ott a helye.

Természetesen az egész római korszak és a hozzá szervesen kapcsolódó események is 247 évvel korábbra kerültek, mint ahol valójában történt. A művelettel a valós történelem és a római korszak közé 247 történelem nélküli üres év került. Ezt a szakadást a kronológiát felépítők lassan feltöltötték, körülbelül a szakadás utáni 247 évből. Ebből lett a sötét középkor forráshiányos, ismétlődő eseményekkel tarkított korszaka.

 

A 247 év még számos helyen fellelhető...

- Például Augustus császár bibliai népszámlálásának helye a mai kronológiában (BC 8.) és a 239/240-es betlehemi csillagjelenségek közti 247 évet.
- Egy másik érdekes 247 éves különbség az 525-ös Probus konzuli éve és a 278-as Probus császár konzuli éve között.
- Egy harmadik példa Dicletianus uralkodása alatt, a tetrarchia létrejöttének esztendejében - téves kronológia 293-as éve - történt napfogyatkozás, amit 247 évvel később, 540-ben találtam meg. Az 540-es napfogyatkozás látható volt a négyfelé szakadt római birodalom három részén is.

 

Kérdés, hogy mindezek ellenére lehetséges-e, hogy a valóban megtörtént históriai események nem a kronológia szerinti időpontjuknál következtek be?

Elméletileg elképzelhető, hogy a kronológia építése során - jóhiszeműen - összevontak vagy megosztottak eseményeket, éveket. Például, ha egy adott évszámú időszakon belül kellett elrendezni nagyobb, vagy kisebb időtartományhoz tartozó eseményköröket.

Az elméleti felvetésben az a megdöbbentő, hogy egy esetben meg is történt a sötét középkornak nevezett időszakban, ahol mintegy 500 éves időszakaszba csak 250 évnyi valós történelem került beépítésre.

A csillagászat által igazolt kronológiai sarokpontok bizonyos korlátokat képeznek a feltételezés gyakorlati megvalósításában és az ilyen szintű láthatatlanságában. Viszont lehet hozzá alkotni egy újabb összeesküvés-elméletet.

 

 

Szekeres Sándor (2021.03.15.)

 

📜 Előző írás Következő írás 📜
 

HOZZÁSZÓLÁSOK


 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.

Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat
 

Összegyűjtött GONDOLATOK fórumai

Változások és újdonságok... ✍🏻 SzekeresS (24.06.10.)
Őshonos őstörténet kérdései... ✍🏻 cartwright (23.12.12.)
Pártus Jézus és egyéb furcsaságok... ✍🏻 SzekeresS (23.10.09.)
Az ELMÉLETRŐL röviden, tömören... ✍🏻 Annonym (23.10.07.)
Az eltévesztett időszámítás kérdései... ✍🏻 SzekeresS (23.10.06.)
Fogyatkozásoktól a delta-T-ig... ✍🏻 SzekeresS (23.09.25.)

 
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ
HONLAPTARTALOM

10102/805 | 7

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2024

Etióp

:

2016

Kopt

:

1740

Iszlám

:

1445

Perzsa

:

1403

Zsidó

:

5784

Indiai

:

1946

Bizánci

:

7532

Örmény

:

1472


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2031

1784

Arszakida éra

TévesHelyes

2271

2024

Szeleukida éra

TévesHelyes

2335

2088


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2777

2530

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2771

2524

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

700 ol. 0 év

635 ol. 0 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.