Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag

 
   

M:2021.11.10. 13:26

A múlt újraírt évszámai

…ha jó az út, amin jársz, szembe fog jönni a megoldás…

A kronológia sarokpontjai

A kronológiák, az időskálák pontosságát előszeretettel igazolják a különböző történelmi forrásokban megfigyelt nap- és holdfogyatkozások, illetve más csillagászati jelenségek időpontjának beazonosításával. Ha sikeres az azonosítás, kronológiai sarokpontnak szokás nevezni az adott időpontot.

 

A forrásokról


Több mint száz évvel ezelőtt egy német tudós, F. K. Ginzel hatvan különféle nap- és holdfogyatkozást talált 476-ig, azaz Róma bukásáig, amiben a későbbi kutatók az időpontok többségét pontatlannak minősítették. Egyike Robert Russell Newton, aki összegyűjtötte az antik forrásokban fellelhető ókori megfigyeléseket. A tudós professzor véleménye szerint a feljegyzett ókori megfigyelések óriási százaléka - 80-90% - megbízhatatlan és pontatlan.

A kijelentéssel lényegében egyet kell értenünk. Az elméletünk arról szól, hogy magának az időszámításunknak az időskálája hibás, így a hibásnak tartott szakaszon megkeresett és beazonosított fogyatkozások vagy jelenségek egyszerűen nem lehetnek a helyükön.

Csak a hozzáférhető, szerény számú, de biztos forrású esetek kerültek bemutatásra. A végén ugyan két bizonytalan forrású is beemelésre került, azzal a szándékkal, hogy jelezzük, bőven maradt kutatási lehetőség a témában.

A téma kutatásában még rengeteg lehetőség rejlik. Minden bizonnyal vannak olyan, a téves időskálához nem illeszkedő fogyatkozások, amik az általam hozzáférhető forrásokban nem szerepelnek.

Akkor is igazuk lenne a terület kutatóinak abban, hogy nagyon sok a pontatlan forrás, ha valóban a helyes időskálába akarták volna elhelyezni a nap- és holdfogyatkozások dátumait.

A köznapi megfigyeléseknél azokat a fogyatkozásokat kell keresni, amelyek látványosak, és a nagy fedés miatt a mindennapi élet sodrában is észrevehetőek voltak. A hozzáértők, az ókori tudósok megfigyeléseinél viszont a kis fedésűek is szóba jöhetnek, mivel többé-kevésbé ismerték a napfogyatkozás folyamatát, így újhold idején tudatosan keresték a jelenséget.

A mai beazonosítások túlnyomó többsége egy bizonytalan rámutatás eredménye - még a középkori megfigyelések esetében is - mivel feljegyzések főleg a napfogyatkozás lélektani hatásait és látványosságát emelik ki. A napfogyatkozás pontos helyére, idejére többnyire csak homályos utalásokat adnak a korabeli források, vagy még azt sem. Ilyen adatokkal gyakran csak a forráskörnyezet ismeretében, és bizonytalan következtetésekkel lehet az egyes fogyatkozásokat beilleszteni az időskálákba.

Feltétlenül sorba kell venni mindazokat a megfigyeléseket, amelyek valamilyen módon befolyásolták a különböző kronológiák történelmi eseményeinek hozzáillesztését a ma érvényes időskálához (babiloni, olimpiai, stb.). A jelenleg feltételezett és az új napfogyatkozás között eltelt idő nem minden esetben 247 év. Az a bizonyos 247 éves csúszás ezeknél csak egy körülbelüli időtartomány lesz, plusz-mínusz 10-20 évvel.

A fogyatkozások három korszak szerint lettek szétbontva. Az első a Mezopotámiai fogyatkozások, a második A görög olimpiai éra fogyatkozásai, a harmadik pedig Róma kultúrkörének fogyatkozásai.

 

A nap- és holdfogyatkozásokról


  1. oldal  

A múltban, megfelelő ismeretek híján a köznép számára a nap- és holdfogyatkozások inkább babonás félelmet keltő jelenségek voltak. A műveltebbek is félelemmel vegyes kíváncsisággal fordultak feléjük, de idővel megoldották titkaikat.

Tekintsünk át egy rövid ismertetőt a nap- és holdfogyatkozások kialakulásáról, folyamatáról. A holdfogyatkozás kizárólag teliholdkor jöhet létre, oly módon, hogy a Hold részben vagy egészen a Föld árnyékába lép.

A teljes holdfogyatkozás során a Hold teljesen a Föld árnyékába kerül. Azonban ilyenkor sem sötétedik el teljesen, hanem fénye narancsvörösre változik a földi légkörön átszóródó fény miatt. Alább a holdfogyatkozás fázisai:

 

Részleges holdfogyatkozásról beszélnek, ha a Hold csak részben lép be a Föld teljes árnyékába, az umbrába. Ilyenkor a Föld szürke árnyékot vet a Hold felszínének egy részére. 

A Föld félárnyékát penumbrának nevezik. A részleges penumbrális fogyatkozás az, amikor a Hold csak az árnyéknak ebbe a részébe lép be. Ez a jelenség nem túl látványos, hisz alig változik a Hold fénye, és egy kedvezőtlenebb légköri állapot miatt csak kevesen észlelik. A teljes penumbrális fogyatkozás esetén a Hold a penumbrán úgy halad át, hogy a teljes felülete bekerül ebbe a félárnyékos részbe, de nem lép be az umbrába. Ez utóbbi a legritkább jelenség.

 

  2. oldal  

Napfogyatkozás akkor jöhet létre, amikor a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, így kizárólag újholdkor alakulhat ki.

  Többféle napfogyatkozás lehetséges. A legkevésbé látványos a részleges (angolul partial) napfogyatkozás, amikor a Hold teljes árnyéka egyáltalán nem vetül a Földre, csak az úgynevezett félárnyék (penumbra) érinti azt. A Földről ilyenkor egy fekete karéjt látni a Nap előtt, természetesen valamilyen sötét fényszűrő segítségével. A részleges napfogyatkozások csak nagy fedés esetén vehetők észre szabad szemmel. A további típusok jól látható égi jelenségek attól függően, hogy a Hold az ellipszis alakú Föld körüli pályán közelebb vagy távolabb van tőlünk. Alább a különböző típusú napfogyatkozások képei:

Teljes (angolul total) napfogyatkozás esetén a Hold teljes árnyéka (umbra) a Földre vetül, és a Hold látszólagos mérete nagyobb, mint a Nap látszólagos mérete. A napfogyatkozás elején és végén, valamint a totalitás határán kívül részleges napfogyatkozás figyelhető meg. Ha a Hold a Föld körüli pályájának távolabbi részén van, akkor a Nap látszólagos mérete nagyobb lesz, mint a Hold látszólagos mérete, és gyűrűs (angolul annular) napfogyatkozásnak nevezik.

Ilyenkor a Hold körül vékony sávban látható a Nap. Szakszerűen: a Hold teljes árnyékának (umbra) kúpja nem éri el a Föld felszínét, és a csúcsa a Föld felszíne felett halad el. Ismerünk hibrid típusút is, de ritkasága és gyűrűshöz hasonló megjelenése miatt oda lehet sorolni.

  3. oldal  

A holdfogyatkozások évente 1-3 alkalommal fordulnak elő, de ezek a teljes éjszakai égbolton láthatóak. Időtartama is hosszú, körülbelül három és fél óra. A napfogyatkozások éves gyakorisága 2-3, láthatósága is egy igen kis területre korlátozódik, és ott is csak akkor, ha nagy fedésben van. Időtartamuk csak maximum 8 perc, a gyűrűsé 11 perc lehet, mert itt hosszabb utat kell megtenni a Holdnak.

 


A tárgyalt fogyatkozások táblázatai


  4. oldal  

A fogyatkozások időrendben követik egymást, és a bizonyítás szempontjából fontosnak tartott évszámok vastagon szedettek. Természetesen a lista nem teljes. Csak a hozzáférhető, szerény számú, de biztos forrású esetek kerültek be. Igaz, a végén két bizonytalan is beemelésre került, azzal a jelző szándékkal, hogy bőven maradt kutatási lehetőség a témában.

 

Mezopotámiai fogyatkozások

No. MegnevezésN/HMaibanÚR/AD szerintKül
1.Puransagale fogyatkozásaN-762. 06.15.-531. 01. 15. 231
2.II. Artaxerxes fogyatkozásaN-368. 04. 11.-135. 04. 15.233
3.Szippar napfogyatkozásaN-321. 09.26.-89. 04. 17.232
4.Seleucos és AntiochusN-280. 08. 06.-49. 08. 21.231

 

A görög olimpiai éra fogyatkozásai

No. MegnevezésN/HMaibanÚR/AD szerintKül
1.Archilochus napfogyatkozásaN-647. 4. 04.-401. 1. 18. 246
2.Halüszi csataN-584.  5. 28.-323. 5. 23. 261
3.A görög-perzsa háborúk: Thermopülei csataN(-479) nincs-241. 6. 15.238
 A görög-perzsa háborúk: II. Szalamiszi csataN(-448) nincs-208. 3. 13.240
4.A peloponnészoszi háborúN-430. 8. 03.-189. 3. 14.241
5.A Húsvéti Krónika fogyatkozásaN-34 v.  -35212.  8. 14.247

 

  5. oldal  

Róma kultúrkörének fogyatkozásai

No. MegnevezésN/HMaibanÚR/AD szerintKül
1.Rutilus és TorquatusN-339.  9. 15.-93. 6. 29.246
3.Szardíniai fogyatkozásN-216  02. 11.29. 11. 20.245
4.Afrikai napfogyatkozásN-202. 05 06.45. 8. 01.247
5.A pydnai csata fogyatkozásaH-167. 06. 21.80. 09. 17.247
6.Cicero halálaN(-42) nincs207. 5. 14.249
7.Heródes halálaH -5.  (?)242. 01. 04.247
8.Cornelius és MessalaN5. 03. 28.252. 06. 28.247
9.Augustus császár halálaN(14) nincs261-262247
10.A pannóniai lázadásH14.261. 12. 24.247
11.Jézus kereszthalálaN(29) nincs272. 11. 08.(?)
12.Agrippina halálaN59. 04. 30.306. 07. 27.247
13.Vespasianusok fogyatkozásaiN/H71. 03. 04-20.319. 05. 06-20.247
14.Apollonius fogyatkozásaN(71) nincs334. 07. 17.(?)
15.Nerva császár halálaN(98) nincs345. 06. 06.247
16.Hadrianus és SalinatorN118. 09. 03.359. 03. 15.241
17.Tiberianus és DioneN292 05. 04540. 06. 20.248
18.Úrnapi fogyatkozásokN346-360.599-606.(?)
19.Úrnap és földrengésN346-348592. 03. 19.(?)
20.Mezopotámiai fogyatkozásN360601. 03. 10.(?)
21.Fogyatkozás júniusbanN360606. 06. 11.(?)
22.Szent JeromosN(387) nincs634. 06. 01.(?)
23.Arcadius és HonoriusN402. 11.11.644. 11. 05.242
24.Alarik napfogyatkozásaN(410) nincs655. 04. 12.245
25.Marciano fogyatkozásaN(451) nincs698. 11. 05.247
26.Theodosius és AbundantiusN393. 11. 20.Kérdéses(?)

 

  6. oldal  

Mezopotámiai fogyatkozások

A csoport fogyatkozásai között egy igen érdekes kapcsolat fedezhető fel. Mindegyik babilóniai-asszíriai fogyatkozás 231-232 évvel jött előre. Ezek szerint a Mezopotámiához köthető korszak csak 232 évvel csúszott hátra a helyes kronológiához képest. A 247 évhez képest 15 év a különbség, azaz egy indictio-nyi.

 

 

A fogyatkozások táblázata


A fogyatkozások időrendben követik egymást, és a bizonyítás szempontjából fontosnak tartott évszámok vastagon szedettek.

 

No. MegnevezésN/HMaibanÚR/AD szerintKül
1.Puransagale fogyatkozásaN-762. 06.15.-531. 01. 15. 231
2.II. Artaxerxes fogyatkozásaN-368. 04. 11.-135. 04. 15.233
3.Szippar napfogyatkozásaN-321. 09.26.-89. 04. 17.232
4.Seleucos és AntiochusN-280. 08. 06.-49. 08. 21.231

 


1. Puransagale napfogyatkozása 


  7. oldal  

 

Helye a mai időszámításban : i.e. 763 (-762)
Helye az Úr időszámításában : ÚR e. 532 (-531)
Időkülönbség: 231 év
Időskála területe : Mezopotámia

 

Ez egy sorozat első fogyatkozása, amelyek utoljára kerültek be a könyvbe. Sokáig nem sikerült eldönteni, hogy az új dátumú fogyatkozások valóban megfelelnek-e, mivel valamennyi 231-232 évre van az előzőtől.

Ponori Thewrewk Aurél a következőt írja:

Asszíria főtisztviselői is egy-egy év tartamára foglalták el hivatalukat, ugyanúgy, mint Róma konzuljai. Több hivatalnok lista (úgynevezett limmu-lista) maradt ránk. Az egyiken mintegy száz hivatalnok neve olvasható, akik évenként követték egymást. Az egyik név, Puransagale mellett a következő bejegyzés volt olvasható: „Simannu (Sziván) hónapban napfogyatkozás volt.” Tulajdonképpen ennek az adatnak akkor nőtt meg a jelentősége, amikor egy másik táblán ez a hivatalnok, mint Mannukiasurli 54. elődje szerepelt. Róla viszont már ismeretes volt, hogy Új-Asszíria egyik neves uralkodójának, II. Szárgonnak (Sarrukín) 13. uralkodási évében töltötte be hivatalát. A 17 évig uralkodó II. Szárgon kora csak pár évtizedes bizonytalansággal volt ismeretes.

A listában szereplő napfogyatkozás viszont 42 évvel az uralkodó trónra lépése előtt történt. Nyilvánvaló, hogy az első lista csaknem egy évszázadot felölelő időtartama alatt több napfogyatkozás látszott Asszíriából, de hogy csak egyet jegyeztek fel, azt jelentheti, az nagy fénycsökkenést okozó, tehát teljes, vagy csaknem teljes lehetett. Értékes útbaigazítást adott a hónapnév megemlítése is.

A csillagászati-kronológiai számítások szerint csak az a napfogyatkozás jöhet számításba, amelyik -762. (i. e. 763) június 15-én volt onnan észlelhető II. Szárgon tehát i. e. 721-ben lépett trónra. Minthogy azonban a feljegyzések alapján ismert volt az előtte több száz és utána mintegy száz éven át trónon levő elődeinek, ill. utódainak uralkodási időtartama években, ez az egyetlen napfogyatkozás nagyon fontos évsort juttatott az ókor történészeinek birtokába. Ma már minden új-asszír király uralkodásának első és utolsó éve ismeretes a mi naptári, évszámítási rendszerünkben – hála a csillagászati kronológiának.

 

  8. oldal  

Eddig az idézet. Alább pedig az említett napfogyatkozás. Elsőnek talán egy karakteresen 247 éves elcsúszást mutató jobban megfelelt volna a könyv tartalmának, de ez az időtartam Róma korára érvényes. Időben hátrafelé haladva a különféle összekapcsolt időskálák évszámai bizonyosan más eltérési értéket fognak mutatni. Különösen úgy, ha a csatlakozási pontok olyanok, mint a -762-es évszám fogyatkozása, ami egyedüli lehetőségként lett kiválasztva.

A következő ábrán az Úr időszámításának jelöltje látható. Ami mellette szól, az, hogy a sűrűbben lakott részeken megy át.

 


2. II. Artaxerxes napfogyatkozása 


  9. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.e. 369. április 11. (-368)
Helye az Úr időszámításában : ÚR e. 136 (-135)
Időkülönbség: 232 év
Időskála területe : Mezopotámia

 

A babiloni nagyfogyatkozások sorozatába tartozik, az egyes és a tízes közé esik. Mindkettő 230 évre van az eredeti évszámtól. Ezt csak próbaképpen kerestem, mivel három példára támaszkodva mégis biztosabban áll a sorozat, és találtam is egy figyelemre méltót Richard Stephenson könyvének segítségével.

A „Historical eclipses and Earth’s rotation” című könyvének korábbi tanulmányozása során azt tapasztaltam, hogy a babiloni agyagtáblákon talált, és lefordított fogyatkozások adatai szinte napra, percre pontosan rámutatnak az általa kiválasztott fogyatkozásokra. Kicsit különösnek találtam, mivel még az időben hozzánk közelebb lévő források is pontatlanok. Itt pedig közvetetten összekapcsolt időskálákról van szó. Természetesen ez nem vád, hanem csak a fordított szöveg értelmezésének szubjektív voltára szerettem volna rámutatni.

 F. R. Stephenson könyvébenBritish Muzeum 37097 + 37211 agyagtábla, Rev. 4'-7'; ford:. Sachs és Hunger I, p. 125. F. R. Stephenson: Historical eclipses and Earth’s rotation. 138. oldal. az i.e. 369. április 11-i napfogyatkozáshoz a következő forrást idézi:

„II. Artaxerxes [i.e. 404-358] uralkodásának 35. évének XII. hónapjának végén… napfogyatkozás volt…[6 fok nappal 1/3 napkorong]… Abban az időben a Jupiter az Oroszlán csillagképben volt… a 36. év I. hónapjában a folyó szintje 2 könyök és 8 új”

Ez elég szerény napfogyatkozás, talán ha 15 százalékos volt, és a Jupiter bolygó ekkor valóban az Oroszlán csillagképben tartózkodott. A másik két fogyatkozás 230 évnyi különbségével keresve egy új időszámítás szerinti fogyatkozást, 232 évvel odébb található is egy teljes napfogyatkozás, -135. április 15-én, Mezopotámiában.

 

  10. oldal  

A csillagászati program szerint a Jupiter a Bika csillagképben tartózkodott, de a napfogyatkozás szimulációs folyamatában láthatóvá vált. Alább az ábra, ami a StellariumStellarium asztronómiai program, Copyright © 2000-2008 Stellarium Developers Honlap: http://stellarium.org/wiki/index.php/Main_Page program segítségével készült.

A sötét sugaras kör a Nap képe, előtte a kisebb világos folt, itt még csak részlegesen takaró Hold, (a láthatóság miatt mutatja így) és felettük egy sötét kör, a Jupiter bolygó. A Jupiter része a -135. évi napfogyatkozás folyamatának. Lehet, hogy látták is a teljes takarás pillanatában, vagy csak tudták, hogy ott kell lennie. Jó lenne tudni, mit tartalmaznak pontosan a British Múzeum 37097-es és 37211-es agyagtáblái.

 


3. Szippar földjének napfogyatkozása


  11. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.e. 322. (-321)
Helye az Úr időszámításában : ÚR e. 90. (-89)
Időkülönbség: 232 év
Időskála területe : Mezopotámia

 

Egy újabb fogyatkozás Mezopotámiából Ponori Thewrewk Aurél Ponori Thewrewk Aurél Napfogyatkozások és a történelem és Mahler Ede: Adalék a Kelet ókori népeinek asztronómiájához. Stella Csillagászati Egyesület Almanachja 1931-re. Budapest, 1931, pp. 143–164 tolmácsolásában az Új-Babilónia bukása utáni időkből:

Az egykori Szippar földjéből került elő egy ékiratos agyagtábla, amelyen az olvasható, hogy – a mi naptárrendszerünkben kifejezve – i. e. 322. szeptember 26-án, 4 us-sal, vagyis 16 perccel napnyugta előtt napfogyatkozás kezdődött.

A napfogyatkozás utolsó fázisát láthatták és jegyezték fel a csillagászpapok. Az új évszám fogyatkozása ugyanolyan, időben és helyben.

Ami összekapcsolja a többi mezopotámiai fogyatkozással az, hogy a mai és az új évszám fogyatkozása között gyakorlatilag ugyanannyi a különbség, 231-232 év. Az események mindkét esetben öt-öt hónappal csúsztak el.

 


4. Seleucos és Antiochus napfogyatkozása


  12. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.e. 281. augusztus 6. (-280)
Helye az Úr időszámításában : ÚR e. 50. augusztus 21.  (-49)
Időkülönbség: 231 év
Időskála területe : Mezopotámia

 

F. R. Stephenson könyvében British Museum 41660-as agyagtábla (=LBAT 232),. ford:. Sachs és Hunger I. p.313. F. R. Stephenson: Historical eclipses and Earth’s rotation. 133.és 142 oldal található ez a babilóniai fogyatkozás is, i.e. 281. augusztus 6-i dátummal.

„Szeleukida éra 30. évében, Seleucos és Antiochus királyok idején … (a hónap) ..  29. napján napfogyatkozás volt,  … 2 újnyit elhomályosult a déli oldalon, […]; a fogyatkozás alatt, az északi szél, … […] fújt;  ..a napfogyatkozás során a Mars, Vénusz…”

 

  13. oldal  

A fenti az eredeti, és északon van a fogyatkozás. Alább a 232 évvel későbbi fogyatkozás, és délre van a mezopotámiai területekről.

Egy újabb 232-es évszám. Ezzel együtt négy fogyatkozás igazolja, hogy  a mezopotámiai hivatalnoklisták kb. 232 évvel jönnek felénk az időskálán, az olimpiai időskála 240, és a római kor 247 évével szemben.

 

  14. oldal  

A görög olimpiai éra fogyatkozásai

A görög éra fogyatkozásai között már nem egyértelmű az időbeli távolság. A kronológiai sarokpontnak tekintett halüszi csata fogyatkozásnál például 261 év a távolság. A 247 év mellett több fogyatkozásnál is felfedezhető egy 240 évnyi eltérés is.

 

 

A fogyatkozások táblázata


A fogyatkozások időrendben követik egymást, és a bizonyítás szempontjából fontosnak tartott évszámok vastagon szedettek.

 

A görög olimpiai éra fogyatkozásai

No. MegnevezésN/HMaibanÚR/AD szerintKül
1.Archilochus napfogyatkozásaN-647. 4. 04.-401. 1. 18. 246
2.Halüszi csataN-584.  5. 28.-323. 5. 23. 261
3.A görög-perzsa háborúk: Thermopülei csataN(-479) nincs-241. 6. 15.238
 A görög-perzsa háborúk: II. Szalamiszi csataN(-448) nincs-208. 3. 13.240
4.A peloponnészoszi háborúN-430. 8. 03.-189. 3. 14.241
5.A Húsvéti Krónika fogyatkozásaN-34 v.  -35212.  8. 14.247

 


1. Archilochus napfogyatkozása 


  15. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.e. 648 (-647)
Helye az Úr időszámításában : ÚR e. 402 (-401)
Időkülönbség: 246 év
Időskála területe : görög, olimpiai időszámítás

 

A fogyatkozás egy korszakot határoz meg. Archilochus görög költő volt, életét i.e. 680-től 645-ig teszik a források. Egy versrészlete:

"Semmi sem lehet meglepő, többé vagy lehetetlen, vagy csodálatos, most, hogy Zeusz, az apa, az Olümposzi, ki a delet éjszakává változtatta, elrejtve a ragyogó napfényt.”

Az ókori irodalomban ő ír le először egy napfogyatkozást, és 247 évvel később található egy megfelelő. Mivel csak a helyszín adott, a mai évszámhoz tartozó fogyatkozás is elfogadható.

 

Alább a 246 évvel későbbi,  -401. január 18-i elsötétedés ábrája..

 

 


2. A halüszi csata napfogyatkozása 


  16. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.e. 585 (-584) (48. olimpia 4. éve)
Helye az Úr időszámításában : ÚR e. 324 (-323)
Időkülönbség: 261 év
Időskála területe : görög, olimpiai időszámítás

 

Ponori Thewrewk Aurél a következőket írja erről a csillagászati eseményről a Napfogyatkozások és a történelem című művében:

A „történetírás atyja” melléknévvel megtisztelt Hérodotosz (i. e. 5. sz.) írt egy háborúról, amely Küaxarész méd és Alüattész lüd király hadai között dúlt Kis-Ázsiában. A döntő összecsapásra a Halüsz folyóA folyócska mai neve Kizilirmak és Törökországban található. mellett került sor.”.

„A küzdelem során azonban „a nappal éjjé változott”, vagyis teljes napfogyatkozás állt be. A harcosok mindkét részről szétfutottak, és a háborúskodásnak békekötés vetett véget.

De mikor? A történészek csak sokévnyi bizonytalansággal tudtak válaszolni erre, bár Hérodotosz pontosan megadta a csata idejét: a 48. olimpiai játékok 4. éve. A görögség általában ezt az ún. olimpiád-érát használta az évek megjelölésére.

A történészek azonban nem tudták elhelyezni az ilyen érában megadott éveket a mi évszámításunk rendszerében: nem volt ismeretes ugyanis az 1. olimpia 1. éve – egészen a múlt század közepéig.

Ekkor a csillagászati számításokból meghatározható volt a Hérodotosz által említett fogyatkozás egyetlen lehetséges időpontja: –584. (i. e. 585.) május 28-a.

Kiadódott tehát a kiinduló év, az első olimpiai játékok 1. éve i. e. 776-ra. És ebből egyértelműen átszámíthatóvá lett minden olyan ókori évszám, amelyet sok évszázadon át az olimpiád-érában adtak meg. Látható tehát, milyen felbecsülhetetlen értékű ez az átszámítási kulcs, amelyhez ismét a csillagászat juttatta a klasszikus múlt történelmének tudományát”.

Eddig a Ponori Thewrewk Auréltől származó idézet. Megemlíti azt is, hogy ez a fentebb említett napfogyatkozás másról is nevezetes:

A nagy görög természettudós, Thálész i. e. 585 elején előre jelezte milétoszi polgártársainak, hogy nemsokára nagy napfogyatkozásban lesz részük. Amint ez május végén beállt, lelkesen ünnepelték a tudóst, akit később épp e sikeres prognózisa miatt tettek meg a hét görög bölcs egyikének.”

 

  17. oldal  

A számítógépes program az alábbi képet mutatta az i.e. 585 május 28-i napfogyatkozásról. A kép magáért beszél.

Az i.e. 585. május 28-i napfogyatkozás sávja

  Jól látható hogy ez a napfogyatkozás el sem éri a folyó területét, egyrészt az iránya más, másrészt itt már kilép a Nap a Hold mögül. A csata résztvevői talán láthattak egy részleges napfogyatkozást, de elsötétedést semmi esetre sem. A milétoszi polgárok talán még észlelhettek belőle egy részleges takarást.

   A 247 évvel későbbi időpontok körül két fogyatkozás is található, amely szóba jöhet. Az első -393. augusztus 14-án, a második -323. május 23-án. A kettő közül a -323-as fogyatkozás felel meg, mind időben, mind helyben.

Az i.e. 324. május 23-i napfogyatkozás sávja

Az ábrán látható, hogy a fogyatkozás pontosan fedi a folyó területét, és gyűrűs napfogyatkozásként még ijesztőbb lehetett a harcosok számára a villódzó, haragvónak látszó égitest. A milétoszi polgárok ebből a napfogyatkozásból talán még láthattak is valamit, mert a város területén már félig takarásban volt a napkorong. Milétoszban egy részleges takarást minden bizonnyal észlelhettek belőle, és akármilyen úton jutott a napfogyatkozás megjövendöléséhez Thálész, méltán emelték őt a hét ókori görög bölcs közé.

 

  18. oldal  

Az i.e. 585-ös napfogyatkozás dátuma az olimpiai időszámítás feltételezett kapcsolódását jelöli a mai, téves éránkhoz. Az új dátum, az i.e. 324 és a téves i.e. 585 között 261 év van. Ezek szerint az első olimpiász első éve 261 évvel jön előre és nem lesz érvényes a római korszakra jellemző 247 év.

A halüszi csata eredeti dátumából kiindulva az első olimpiai játékok 1. éve i. e. 776-ra esett volna. Az új éve - 776-261 kivonás alapján - i.e. 515 lesz. Ugyanakkor, azt is ki kell mondani, hogy legalább annyira hipotetikus kezdetűnek kell tekinteni az olimpiász kezdőévét, mint a világérák vagy Róma alapításához rendelt évet. Az i.e. IV–III. században élt Timaiosz által alkotott, 3-400 évre visszatekintő lista hitelességéhez legalább egy zárójelbe tett kérdőjelet illik tenni. Az írásbeliség kezdetein túlnyúló időskála pontossága igencsak megkérdőjelezhető. Az eredeti feljegyzések elvesztek, vagyis Timaioszról feljegyezték, hogy készített egy feljegyzést, amiben feljegyzéseket sorszámozott.

 

A következő három nap- fogyatkozás közül kettő Hérodotosz, egy pedig Thuküdidész leírásából származik, és a görög történelem nevezetes időpontjaihoz tartoznak. A históriások szerint Hérodotosz szabadon bánt a tényekkel, és olyan napfogyatkozásokat írt le a thermopüléi és szalamiszi csaták idején is, amikor biztos nem voltak.

A Thuküdidész által leírt peloponnészoszi háború első évének napfogyatkozása 240 évre található a mai megfelelőjétől. A 240 éves időeltéréssel tovább keresve, megkerültek Hérodotosz elveszett napfogyatkozásai is, egy kicsit másképp, mint ahogyan művében leírta, de a fogyatkozások pontosan ugyanolyan időtávra vannak egymástól, mint a görög-perzsa háborúk két csatája és a peloponnészoszi háború első éve.

 


3. Hérodotosz: A görög-perzsa háborúk 


  19. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.e. 480 és 449 (-479 és -448))
Helye az Úr időszámításában : ÚR e. 242 és 209 (-241 és -208)
Időkülönbség: 238 és 239 év
Időskála területe : görög, olimpiai időszámítás

 

Hérodotosz a görög–perzsa háborúk történetében a következőket írja a szalamiszi csatát megelőző történéseknél:

A király pedig, miután a telet seregével Szardeiszban töltötte, elindult, hogy Abüdoszba vonuljon. Amikor pedig elindult Xerxész, fényes nappal egyszerre csak eltűnt a nap az égről, és sötét éjszaka lett, bár sehol egy tenyérnyi felhő se volt az égen. Megrémült a király, ahogy ezt látta, és megkérdezte a mágusoktól, hogy mit jelent ez a csodás jel. A mágusok azt felelték, hogy az isten a görög városok pusztulását jósolta ezzel a csodával, mert szerintük a nap a görögök jósistene, a perzsáké pedig a hold. Xerxész örült ennek a magyarázatnak, és folytatta kivonulását.”

 

  20. oldal  

Hérodotosz egyik, máig vitatott napfogyatkozás leírása, amit az i.e. 480. évi szalamiszi csatához kötnek. A -477-es elvetett napfogyatkozás képe alább. A hely és év valóban nem felel meg a leírásnak, de közel van.

Azonban az i.e. 449-es második szalamiszi csata időpontjától számolva a 240 éves időcsúszást - i.e. 449 körül még közelítő napfogyatkozás sincs - i.e. 209 márciusában található egy figyelemre méltó fogyatkozás.

A tavaszi időpont megfelelő. Kicsit délebbre van, mint ahogyan Hérodotosz írja, és van itt egy fontos ellentmondás, ekkor már Artaxerxész volt a perzsa nagykirály, de érdemes továbbkeresni, mert meglesz a másik csata fogyatkozása is.

 

  21. oldal  

A második szalamiszi csata eszerint Úr előtt 209-ben történt. Hérodotosz leírása szerint, pontosan 32 évvel Xerxész nagykirály thermopülei és az első szalamiszi csatája után. Összeadva a két számot (209+32) Xerxész csatáinak éve lesz az eredmény, vagyis Úr előtt 241. A dátum körül található egy napfogyatkozás, méghozzá a mai naptár alapján, i.e. 242-es év június 15-én, és az akkori perzsa birodalom szíriai részén haladt át. Alább látható az ábrája.

Ezek szerint mindkét görög-perzsa csata körüli évben volt egy-egy napfogyatkozás, a korabeli Perzsia területén, Úr előtt. 242-ben, és Úr előtt 209-ben.

Hérodotosz az első fogyatkozással csak közvetve, leírásain keresztül találkozhatott, hiszen akkor még nem élt, de a másodikról már pontosabb, élményszerű beszámolókat szerezhetett, ezért valószínűleg annak a történetét írta bele részletesen a művébe, de Xerxész idejébe. Lehet, hogy szándékosan, de lehet, hogy csak véletlenül keverte össze őket, ami a történetírás atyjának elnézhető botlás, és mint látható, megvan mindkét elveszett napfogyatkozása.

Következzen az ehhez kapcsolódó, 18 évvel később kezdődő peloponnészoszi háború nevezetes napfogyatkozása.

 


4. A peloponnészoszi háború 


  22. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.e. 431 (-430)
Helye az Úr időszámításában : ÚR e. 190  (-189)
Időkülönbség: 241 év
Időskála területe : görög, olimpiai időszámítás

 

A peloponnészoszi háború az Athén vezetésű déloszi szövetség és a Spárta vezette peloponnészoszi szövetség államai között zajlott a jelenlegi időszámítás szerint, Krisztus előtt 431 és 404 között.

Thuküdidész, az i. e. 460-395 körül élt krónikás a harcok kezdő évéről írt soraiban a következőket írja:

Ugyanezen a nyáron, újhold idején – mert úgy látszik, ez a jelenség csak akkor lehetséges – a nap délután tájban elsötétedett, majd visszanyerte teljes fényét, de előbb holdsarló alakúnak látszott, és közben néhány csillag is láthatóvá vált.”

Plutarkhosz, Periklészről írt életrajzában egy érdekes anekdotát is kerekít a napfogyatkozáshoz.

„Amikor a hajók legénysége már a helyén volt, és Periklész is felszállt három evezősoros hajójára, napfogyatkozás kezdődött, majd a nap teljesen elsötétedett. A csodásnak vélt égi jelenség az emberekben félelmet keltett, s Periklész látta, milyen rémület fogja el hajója kormányosát, és mennyire megzavarodik. Köpenyét ekkor a kormányos szeme elé tartotta, sőt a fejét is betakarta vele, aztán megkérdezte tőle, vajon ezt félelmetesnek vagy valami szörnyű esemény jelének tartja-e. Midőn a kormányos nemmel felelt, Periklész így szólt: - Nos, mi a különbség a kettő között? Legfeljebb, hogy ami az elsötétedést okozza, nagyobb a köpenyemnél.”

 

  23. oldal  

A jelenlegi -430. augusztus 3-i napfogyatkozás szerint, mint látható, Periklész hajóinak a Fekete tengeren kellett volna tartózkodniuk. Belátható, hogy elég valószerűtlen a háború bármelyik mozzanatát áttenni oda. Alább az i.e. 431. augusztus 3-i napfogyatkozás sávja:

Időben ismét 247 évvel közelebbieket keresve, -189-ben (i.e. 190) található egy sokkal kedvezőbb teljes napfogyatkozás, egészen pontosan i.e. 190. március 14-én.  Ez is 241 évvel van közelebb hozzánk és tavasszal.

Az i.e. 190. március 14-i napfogyatkozás sávja

Ez pedig tökéletesen érinti és fedi Periklész hajóhadának legvalószínűbb helyét, Görögország peloponnészoszi szigetét és Athént. A peloponnészoszi háború így i.e. 190-től i. e. 163-ig tartott?

Egymáshoz hasonlítva a két háború három különböző évének csillagászati eseményeit, látható, hogy a napfogyatkozások pontosan ugyanolyan időbeli távolságra igazolják a három időpontot, ahogyan azok a mai időskálában is állnak, körülbelül 32-re a két szalamiszi csatát és rá 18 évre a peloponnészoszi háború első évét.

 

  24. oldal  

Alább látható egy ábra a csaták és a napfogyatkozások időpontjairól. A képen balra fent a csaták mai évszámok szerinti helye, jobbra lejjebb a napfogyatkozások szinte tökéletesen egyező helyei, mintegy 240 évvel elcsúszva az időskálán.

Hérodotosz korának évszámai és a hozzátartozó napfogyatkozások

 

Az i.e. 190. évi fogyatkozásnál a helyszín tökéletesen egyezik, és elfogadható közelségben vannak a két perzsiai napfogyatkozásnál. A halüszi csata 261 évével szemben itt csak körülbelül 240 év az időcsúszás, de ez érvényes mind a három fogyatkozásra.

Amikor a római kor 247 évvel történő hátrébb helyezéséről volt szó, valószínűnek tartottam azt is, hogy rátolódott, vagy eltávolodott azoktól a koroktól, amelyek nem kötődtek szorosan Róma érájához. Ezért lehet itt az, hogy egyik esetben 261 évet, a másik esetben csak 240 évet mozdul. Ismeretes, hogy az olimpiai évszámítást utólag, majd 300 év múlva sorszámozták meg, ami talán magyarázza a hibát.

Továbbra is áll az a feltételezés, hogy Hérodotosz írásaiba csak a történet kiszínezése miatt emelte be a napfogyatkozásokat, és az általa megkövetelt történelmi hitelesség az efféle kísérő eseményekre nem vonatkozott. Így egyszerűen oda tette azokat, ahol a történet számára hasznosabbnak látta.

 


5. A Húsvéti Krónika napfogyatkozása


  25. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.e.37. (-36). (185. ol. 4. év)
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 212. augusztus 14.
Időkülönbség: 247 év
Időskála területe : görög, olimpiai időszámítás

 

A Húsvéti Krónika másik napfogyatkozását a 185. olimpiász 4. évére jelzi, de a helyet nem jelöli. Ez az i.e. 36-os évnek felel meg. Az Úr időszámításában ez a 211-es év. Van is egy március 3-án, ami Afrika észak-nyugati részén befejeződő teljes napfogyatkozás, talán ha Hispániában láthattak belőle valamit. A következő évben, 212-ben, ami i.e. 35-nek felel meg, volt egy Rómát is érintő napfogyatkozás. 

A mai időszámításban, mind i.e. 36-ban, mind i.e. 35-ben is volt egy-egy. A 36-os Afrika északi részén haladt át, a 35-os pedig egy alig látható részleges fogyatkozás volt. A 212. évi fogyatkozás pontosabb.

 

  26. oldal  

Róma kultúrkörének fogyatkozásai

A római kultúrkörből származó fogyatkozásoknál a 247 éves eltérés a jellemző. Természetesen egy-két éves eltérés néhány leírásnál előfordulhat.

 

 

A fogyatkozások táblázata


  27. oldal  

A fogyatkozások időrendben követik egymást, és a bizonyítás szempontjából fontosnak tartott évszámok vastagon szedettek.

 

Róma kultúrkörének fogyatkozásai

No. MegnevezésN/HMaibanÚR/AD szerintKül
1.Rutilus és TorquatusN-339.  9. 15.-93. 6. 29.246
3.Szardíniai fogyatkozásN-216  02. 11.29. 11. 20.245
4.Afrikai napfogyatkozásN-202. 05 06.45. 8. 01.247
5.A pydnai csata fogyatkozásaH-167. 06. 21.80. 09. 17.247
6.Cicero halálaN(-42) nincs207. 5. 14.249
7.Heródes halálaH -5.  (?)242. 01. 04.247
8.Cornelius és MessalaN5. 03. 28.252. 06. 28.247
9.Augustus császár halálaN(14) nincs261-262247
10.A pannóniai lázadásH14.261. 12. 24.247
11.Jézus kereszthalálaN(29) nincs272. 11. 08.(?)
12.Agrippina halálaN59. 04. 30.306. 07. 27.247
13.Vespasianusok fogyatkozásaiN/H71. 03. 04-20.319. 05. 06-20.247
14.Apollonius fogyatkozásaN(71) nincs334. 07. 17.(?)
15.Nerva császár halálaN(98) nincs345. 06. 06.247
16.Hadrianus és SalinatorN118. 09. 03.359. 03. 15.241
17.Tiberianus és DioneN292 05. 04540. 06. 20.248
18.Úrnapi fogyatkozásokN346-360.599-606.(?)
19.Úrnap és földrengésN346-348592. 03. 19.(?)
20.Mezopotámiai fogyatkozásN360601. 03. 10.(?)
21.Fogyatkozás júniusbanN360606. 06. 11.(?)
22.Szent JeromosN(387) nincs634. 06. 01.(?)
23.Arcadius és HonoriusN402. 11.11.644. 11. 05.242
24.Alarik napfogyatkozásaN(410) nincs655. 04. 12.245
25.Marciano fogyatkozásaN(451) nincs698. 11. 05.247
26.Theodosius és AbundantiusN393. 11. 20.Kérdéses(?)

 


1. C. M. Rutilus és T. M. Torquatus fogyatkozása


  28. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.e. 340. (-339)
Helye az Úr időszámításában : ÚR e. 94 (-93)
Időkülönbség: 246 év
Időskála területe : Róma

 

„Amikor C. Marcius Rutilus harmadik és T. Manlius Torquatus a második alkalommal volt konzul, zuhanó kövek estek az égből és éjszaka függönyén át látszódott a nap. A polgárok tele voltak rettegéssel e természetfeletti jelek láttán”

class='mottos'Forrás: Titus Livius, Ab urbe condita, VII, 28

 

Balra a jelenlegi, ami egy részlegesen látható fogyatkozás volt. Jobbra pedig a majdnem 247 évvel későbbi, ami eléggé közel van az akkori római területekhez.

 


2. A gaugamélai csata


  29. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.e. 331. (-330)
Helye az Úr időszámításában : ÚR e. 85 (-84)
Időkülönbség: 246 év
Időskála területe : Róma

 

Ennek a fogyatkozásnak eredetileg vagy a mezopotámiai, vagy görög olimpiai éra között lenne a helye, de a korabeli források elvesztek. A legkorábbinak ismert forrás a mai időszámítás szerint a II. századból való. Ezért maradt a Rómához kapcsolódó fogyatkozások között.

Nagy Sándor a gaugamélai csata előtt 11 nappal az éjszaka második órájában holdfogyatkozást látott, amit az elkövetkező csata kedvező előjelének vett. A csata a hagyományos érában az i.e. 331. évben volt. A i.e. 331. szeptember 20-i holdfogyatkozás miatt a csata időpontját október 1-re tették.

Az újban Úr. e. 85. július 3-án 19.21 perckor kezdődik egy holdfogyatkozás. A teljes árnyékba 21.28-kor lép be, ami hozzávetőlegesen megfelel az éjszaka második órájának.

Ennek alapján a gaugamélai csata valódi időpontja Úr. e. 85. július 14-én volt.

 


3. Részleges napfogyatkozás Szardínián


  30. oldal  
Helye a mai időszámításban : i. e. 217. (-216. febr.11)
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 29. nov. 24
Időkülönbség: 245 év
Időskála területe : Róma

 

"Körülbelül ugyanebben az időben Cn. Servilius lett konzul Rómában, a március 15-én…”

„Több csoda történt Szicíliában, a katonák dárdája lánggal volt borítva. Szardínián ugyanaz történt a legénységgel. Egy tiszt, aki kiment megvizsgálni a jelzőmadarakat a falon, a parton rengeteg kis jelzőtüzet látott kigyulladni. A pajzsok már vért izzadtak, néhány katonát agyonütött a villám, és napfogyatkozást lehetett megfigyelni. Capenában pedig két hold volt látható.”

class='mottos'Forrás: Titus Livius, Ab urbe condita, XXII.1.8

 

 

Mivel részleges fogyatkozásról van szó, mindkettő elfogadható, a baloldali a régi, a jobboldali az új. A csodás események leirata viharos időjárásról, illetve az azt megelőző, ritkán előforduló elektromos légköri jelenségekről tanúskodik. Talán a vihar az oka annak, hogy nincs forrása a fogyatkozásnak Róma környékéről.

 


4. Afrikai napfogyatkozás


  31. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.e. 203. (-202. május 6.)
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 45. augusztus 1.
Időkülönbség: 247 év
Időskála területe : Róma

 

„Az afrikai területekről általánosan megnőtt a különböző csodás eseményekről szóló híradások száma. Cumae-nál napfogyatkozás volt látható. Kőomlás következett be, Veliternum kerületben a föld beomlott és óriási üregek alakultak ki, amelyek elnyelték a fákat...”

class='mottos'Forrás: Titus Livius, Ab urbe condita, XXX, 38, 8

Ez a gyűrűs fogyatkozás fent, északon, Skandinávián szalad végig, és Afrika partjain, talán ha 10-20 %-os takarást lehetett látni belőle.

Pontosan 247 évvel később viszont egy teljes napfogyatkozás végigfutja Afrika partjait, és az észlelhetősége is jobb. A Cumae-től jött híradás is egy részleges fogyatkozásról beszél.

 


5. A pydnai csata holdfogyatkozása


  32. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.e. 168. (-167. jún. 21.)
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 80. szeptember 17.
Időkülönbség: 247 év
Időskála területe : Róma

 

„Amikor a tábor erődítése befejeződött, C. Sulpicius Gallus, akit katonai tribunusként helyeztek a második légió élére és az előző év egyik konzulja volt, engedélyt adott a katonai parádéra. Ez után kifejtette, hogy a következő éjjel a holdfogyatkozás várható, és azt nem kell rossz előjelnek venni, mert ez egy természetes folyamat, ami időközönként megtörténik, és az előzetesen ismert és előre látható. A holdfogyatkozás következő éjjel, szeptember 4-én megtörtént a megadott órában, így a római katonák úgy vélték, hogy Gallus isteni bölcsesség birtokában van."

class='mottos'Forrás:Titus Livius, Ab urbe condita,  XLIV,36,1; 37,8

A jelenlegi i.e. 168. június 21-i holdfogyatkozás kissé korábban van a szeptemberi időponthoz, de mást nem lehet ellene felhozni.

Az i.sz. 80. szeptember 17-ének éjjelén valóban látható egy részleges holdfogyatkozás, 22 óra után lép be a teljes árnyékba. Ez mintegy 120 évvel a naptárreform előtt volt, így elfogadható a forrás által jelzett, szeptember 4-i időponthoz közeli naptári helye is.

 


6. Cicero halála


  33. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.e.41. (-40). (184. ol. 4. év)
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 207. május 14.
Időkülönbség: 249 év
Időskála területe : Róma

 

A Chronicon Paschale, más néven a Húsvéti Krónika szerint Ciceró 184. olimpiász 3. évében (i.e. 42) Agrippa és Gallus konzulságának évében hal meg és a következő évben, 184. olimpiász  4. évében (i.e. 41.) volt egy napfogyatkozás.

A mai álláspont szerint i. e. 43. december 7-én, formiaei villájában ölik meg, de ennek az évszámnak közelében nem található még részleges napfogyatkozás sem.

Az Úr 207. évében viszont van egy jól látható gyűrűs fogyatkozás. Mivel egy 60-80%-os takarással végigfutja a kor civilizáltnak tekinthető területeit, a megfigyelés bárhol történhetett.

 


7. Heródes holdfogyatkozása


  34. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.e. 6. (-5)
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 242.
Időkülönbség: 247 év
Időskála területe : Róma

 

Josephus Flavius A zsidók története c. munkájában beszámol egy lázadásról, amelyet Heródes levert, és a vezetőiket máglyára küldte. Azon az éjszakán volt egy holdfogyatkozás. Heródes még az áprilisra eső pászka ünnepe előtt meghalt, valószínűleg még január végén.

Úr. 262. január 4-én van egy teljes holdfogyatkozás, ami még a felkelte előtt belép a földárnyékba.

 


8. Cornelius és V. Messalla napfogyatkozása


  35. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.sz. 5.
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 252. (több lehetőség van)
Időkülönbség: 242-247 év
Időskála területe : Róma

 

Dio Cassius Róma történetének LV könyvében a következőket írja:

"Cornelius és Valerius Messalla konzulságának idejében erős földrengés történt, a Tiberis elmosta a hidat, éhínség tört ki, és volt egy részleges napfogyatkozás.”

Több jelölt van öt éven belül. Ábra nélkül, felsorolásszerűen:

ÚR/AD 247. március 24.
ÚR/AD 249. augusztus 25.
ÚR/AD 250. január 20.
ÚR/AD 251. január 9.
ÚR/AD 251. július 6.
ÚR/AD 252. augusztus 24.

Valamennyi kis fedésű fogyatkozás volt.

 


9. Augustus császár halála


  36. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.sz. 14. augusztus 14.
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 261. augusztus 14.
Időkülönbség: 247 év
Időskála területe : Róma

 

Augustus császár meghal augusztus hónap 19-én, Nolában.

Dio Cassius leírja, hogy több csodás előjele is volt az eseménynek, köztük egy napfogyatkozás. Azonban a hagyományos kronológia 14. évének közelében nincs ilyen. A históriások azzal indokolták, hogy abban a korban a nagy uralkodók halálát előszeretettel társították égi jelenségekkel, hogy azzal bizonyítsák isteni származásukat.

Nem volt ez másképp Augustusnál sem, és valószínűleg körültekintőbben keresték az apróbb jeleket is. Az új kronológia szerinti évszámnál két részleges napfogyatkozás volt. Egy előtte, egy pedig utána. Így lehet, hogy Dio Cassius az egyik, alig észrevehető fogyatkozásról szerezhetett hírt, és írta le kissé felnagyítva.

   

A korábbi két hónappal halála előtt volt, fent északon, a másikat pedig Felső-Egyiptomban láthatták majd egy év múlva. Rómában mindkettő részlegesen volt látható.

 


10. A pannóniai lázadás holdfogyatkozása


  37. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.sz. 14.
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 261. december 24.
Időkülönbség: 247 év
Időskála területe : Róma

 

Pannóniában Augustus császár halálának hírére három nyári táborban tartózkodó légió fellázadt, és megtagadták az engedelmességet. Tiberius császár Drusust nevezte ki Pannónia helytartójává, aki egy holdfogyatkozás ijesztő hatása alatt visszanyerte a katonákat, s kívánságaik legnagyobb részét teljesítette. Az időpont Tiberius császár uralkodásának kezdetére esett. Az uralkodói évszámításnál már beszéltünk róla, hogy az előző és az őt követő uralkodó közös évét az új uralkodónál az ”uralkodásának kezdetén” jelzővel illették. Mivel egy lázadás rendkívül veszélyes egy birodalomra, nyilván Tiberius azonnal intézkedett. Augustus császár halálának évében kell keresni ezt az időpontot, vagyis a régiben i.sz. 14. augusztus hónap 14. napja után, az újban pedig Úr 261-ben.

Csak egy holdfogyatkozás van abban az évben, 261. december 24-én, egy kevésbé látványos, mivel csak a félárnyékba lépett be a Hold. A következő 262. november 13-án volt, ami időben már messze van az elvárható intézkedés idejéhez.

A korabeli leiratok elmondják a pannóniai légióknak azt a szokását, hogy nagy zajt csapnak holdfogyatkozás idején a rossz szellemek távoltartására.

Ez a fogyatkozás télen, sötét hajnali órában, 5.43-kor kezdődik a Hold színének megváltozásával. Az őrség riaszthatta az egész tábort, ami rendkívül összezavarhatta és megijeszthette a légiósokat, mert egy valós ellenség helyett egy láthatatlan rémség, a babona félelme szállta meg őket. Az ekkor ideérkező helytartónak a lelkileg megpuhított legénységgel már nem volt nehéz dolga.

 


11. Jézus keresztrefeszítése


  38. oldal  
Helye a mai időszámításban : i. sz. 29
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 272. november 08.
Időkülönbség: (?)
Időskála területe : Róma

 

A Jézusról szóló fejezet részletesen ír a keresztrefeszítés körülményeiről, sőt megadtunk egy, a forrásoknak megfelelő dátumot, ÚR/AD 273 március 21-el. Az evangéliumi források elsötétedésről szóló mondatai miatt át lettek nézve a korabeli fogyatkozások. Egy megfelelő van, igaz korábbi, mint a keresztrefeszítés időpontja. A négy evangélista közül három megemlíti a napfogyatkozást. A szövegezés nagyon hasonló, és túlzó, ami egy kútfőre utal:

„Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, kilenc óráig.”

Forrás: Máté evangéliuma. 27, 45-54

„Vala pedig mintegy hat óra, és sötétség lőn az egész tartományban, kilenc óráig.
És meghomályosodék a nap, a templom kárpitja középen ketté hasada.”

Forrás: Lukács evangéliuma 23, 44-48

„Mikor pedig hat óra lőn, sötétség támada az egész földön kilenc óráig.”

Forrás: Márk evangéliuma, 15. 33-39

 

  39. oldal  

Ilyen hosszú időtartamú napfogyatkozás nincs. A mai évszámhoz társított fogyatkozás képe:

Ennek a teljes napfogyatkozásnak sávja fentebb halad, Kis-Ázsián át, és messze elkerüli a fekete ponttal jelölt Jeruzsálemet. Az Úr 272-es évben viszont volt gyűrűs napfogyatkozás:

Ez jól látható volt Jeruzsálem városában, de körülbelül négy hónappal korábban a keresztrefeszítésnél. A források leírói feltehetőleg a fogyatkozás megrázó élményét társították a Jézussal történt eseményekhez.

 


12. Agrippina halála


  40. oldal  
Helye a mai időszámításban : i. sz. 59
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 306.
Időkülönbség: 247 év
Időskála területe : Róma

 

Néró császár anyjának, Agrippina halálának évében, a források szerint napfogyatkozás volt megfigyelhető a birodalom területén. Ugyanakkor egy másik megfigyelés az akkori örmény területekről is hírt adott ugyanarról a napfogyatkozásról.

Az 59. április 30-i napfogyatkozás sávja

 

  41. oldal  

A jelenlegi 59-hez kötött napfogyatkozás egy vékony sávban a Földközi tengeren halad végig, érintve a mai Kréta és Ciprus szigetét, és Mezopotámián áthaladva, jóval a képen sötéttel jelölt örmény területek alatt megy el. Róma területét pedig messze elkerüli. Néhány úton lévő hajó utasai ugyan átélhették a napfogyatkozás ritka élményét, de a hírt oda vitték, ahová a hajó éppen tartott.

A mai időszámítás szerinti évtől (isz.59) 247 évre, 306-ban található egy jól látható gyűrűs (annular) napfogyatkozás, amely a római birodalom déli részéről indul, de jóval az akkori örmény területek felett halad el. Az új időpontú fogyatkozás a római megfigyelést tökéletesen igazolja, viszont az örményt nem igazán. Igaz, a NASA honlapján, ugyanerről a napfogyatkozásról található képen a sáv jóval közelebb érinti, szinte súrolja az örmény területeket.

Az 306. július 27-i napfogyatkozás sávja

Magyarázni természetesen lehet, pl. egy arrafelé haladó csapat észlelte a fogyatkozást, majd céljukhoz, az akkori örmény fővároshoz érve beszámoltak róla parancsnokuknak, és ez a beszámoló úgy maradt meg, mint az örmény területekről származó megfigyelés.

 


13. A Vespasianusok kettős fogyatkozása


  42. oldal  
Helye a mai időszámításban : i. sz. 71.
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 319.
Időkülönbség: 247 év
Időskála területe : Róma

 

Egy különleges kettős fogyatkozásról számol be Natural History 2. könyvében, a Hipparkhoszról szóló részben idősebb Plinius, másik nevén Caius Plinius Secundus, ókori enciklopédista, aki a Vezúv kitörésénél, a Nápolyi-öbölben vesztette életét. Gábli Cecília magyar fordításában, a szóban forgó mondat:

”Az az eset pedig, hogy mindkét égitest egymást követően eltűnt, a mi időnkben is előfordult: a Vespasianusok uralma alatt: az apa harmadik, és fia második consulsága idején.”

A következőket lehet tudni a két fogyatkozásról:

Egymás után 15 napon belül következtek be. A szöveg valószínű értelmezése szerint előbb volt a Nap, majd utána következett a Hold fogyatkozása.

71. március 4-én ugyan volt egy holdfogyatkozás, és utána, 20-án pedig egy napfogyatkozás, de itt több mint 15 nap telt el a kettő között, ráadásul fordított a sorrend.

Vespanianus ekkor harmadik alkalommal lett ugyan konzul, de társa M. Cocceius Nerva volt. A következő évben, 72-ben fia, Titus valóban másodszor volt konzul, de Vespasianus ekkor már negyedik alkalommal töltötte be a tisztet.

 

  43. oldal  

Az i.sz. 71. március 20-i napfogyatkozás képe

Sok hozzáfűznivaló nincs. Viszonylag keskeny sávban volt észlelhető, de látványos lehetett, és alig érint szárazföldet. A 71. május 4-i holdfogyatkozás részleges volt. A félárnyékba 20.26-kor lépett be, a teljes árnyékba pedig 21.45-kor, és mintegy 40%-os fedést hozott létre, majd 0.04-kor lép ki a teljes árnyékból.

 

Visszatérve a konzulok éveihez: Azt hogy 3. vagy 4. eltéveszthette, de a neveket nem, ahhoz amúgy is több információt párosít, (apa és fia, ifjabbik), de az is lehet, hogy mi tudjuk rosszul. Tehát 72 az évszám. Hozzáadva a 247-t, 319 az eredmény. Található is egy napfogyatkozás 319. május 6-án, ami Róma környékén kb. 70%-os takarást mutat. Alább a 319. május 6. napfogyatkozás ábrája.

A két napfogyatkozás között nincs is lényeges különbség az észlelhetőség szempontjából, így következzenek a holdfogyatkozások.

 

  44. oldal  

A 319-es év holdfogyatkozásait átnézve, május 20-án van egy, mégpedig 14 nappal a napfogyatkozás után. Ez már megfelel Plinius 15 napon belül jelzett időpontjának, és a valószínűsíthető sorrendje is egyezik.

A holdfogyatkozás adatai sokat segítettek a korábban jelzett, hiányosan értelmezhető mondatok tisztázásához: a Hold 16.10-kor lép be a félárnyékba, 17.38-kor pedig a teljes árnyékba, és ami a lényeg, ekkor még 18 fokkal a horizont alatt van. Így ekkor még nem látható, és úgy kel fel kb. 18.35 után, hogy a földárnyék már takarja egy részét. A teljes árnyékot 20.04-kor hagyja el. Ennek ismeretében új értelmet nyerhetnek Plinius mondatai. Előbb az eredetiek, Gábli Cecília fordításában:

"Ebben a csodában a legcsodálatosabb mégis az, amelyet illetően megegyeznek a vélemények, hogy a Föld árnyéka elhomályosítja a Holdat, egyszer nyugatról, napnyugtakor, egyszer keletről; de ugyan mi a magyarázat arra, hogy ha már egyszer — miközben mindkét égitest látható a Föld fölött — a Hold, lenyugvásakor elsötétedik, árnyéka napkeltekor a Föld alatt kell hogy legyen? Az az eset pedig, hogy mindkét égitest egymást követően eltűnt, a mi időnkben is előfordult: a Vespasianusok uralma alatt: az apa harmadik, és fia második consulsága idején.”

Egy angol nyelvű szöveggel is összevetve, a dőlt betűs rész feltehetőleg a következőképpen értendő:

„…és azt is felfedezte, hogy mi a magyarázata annak, ha a Föld árnyéka még a föld (horizont)  alatt van és a fogyatkozás (a Holdé) a felkelte előtt kezdődik, mint amikor egymás után egy nap- és egy holdfogyatkozás következett be 15 napon belül, Vespasianusok uralma alatt, az apa harmadik és fia második konzulságának évében.”

A 319. évi napfogyatkozás az északi területeken volt észlelhető, de Plinius életútjából ismeretes, hogy a mai Belgium területén létezett Gallia Belgicanak nevezett tartománnyal is volt kapcsolata, aminek idejéről a források bizonytalanul nyilatkoznak. Ezek alapján nagy valószínűséggel Úr 319-hez (isz. 72-hez) köthető.

Mindenesetre itt az esemény pontosan 247 évvel később található meg, és az is elmondható, hogy Plinius históriájában egy újabb homályos ókori forrás nyert pontosabb értelmezést!

 


14. Apollonius napfogyatkozása


  45. oldal  
Helye a mai időszámításban : nincs  (i.sz. 71)
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 334.
Időkülönbség: 247 év
Időskála területe : Róma

 

Flavius Philostratus Apollonius kalandjairól (Flavius Philostratus, "Life of Apollonius of Tyana" Ford.Tr. Conybeare) szóló műve VIII. könyvének  23. fejezetében egy napfogyatkozást ír le.

..Hellasban egy ómen fedi be az eget. A nap korongját körülölelte egy koszorú, színe, mint a szivárvány, és elhalványult fénye..”

Majd a 25. fejezetben így folytatja:

„És most az istenek is búsak Domitianusért, ki vezére emberiségnek. Az történt, hogy az imént megölték…”

Domitianust a hagyományos éra szerint 96. december 18-án ölte meg személyi titkára. A forrás egy irodalmi mű, vagyis a szerzője élhetett bizonyos alkotói szabadsággal. A történet fűzése szerint is több év telt el a két esemény között. Az Úr időszámításában Domitianus halála 343. december 18-ra esett. Korábbi évszámoknál keresve, 334. július 17-én van egy gyűrűs napfogyatkozás, ami érintette a Hellászt.

A helyszín megfelelő, Philostratus leírása szerint egy gyűrűs napfogyatkozás lehetett, és a képen látható fogyatkozás szintén gyűrűs  volt (annular). A császár halála előtt 9 évvel következett be. A hagyományos kronológia szerint a császár halála előtt 25 évvel, 71-ben volt egy megfelelő fogyatkozás Göröghon felett. Ha mást nem is, a 247 éves elcsúszást megerősíti.

 


15. Nerva császár halála


  46. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.sz. 98. (nincs észlelhető)
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 345.
Időkülönbség: 247 év
Időskála területe : Róma

 

Nerva császár halála napra pontos dátum, i.sz. 98. január 25.-én volt. Sextus Aurelius Victor Róma történetének kivonatában (Sextus Aurelius Victor, "De vita et moribus imperatorum Romanorum") jelez egy napfogyatkozást a császár halálával kapcsolatban.

A hagyományos kronológiában 98. március 21-én van egy északon, de a birodalom területén szinte észlelhetetlen. Egy másik több mint egy év múlva, 99. szeptember 3-án következett be, ami Afrika partjain maximum 10-15%-os fedést mutat.

A 247 évvel későbbi új dátumánál található egy, 345. június 6-án, igaz Rómában ez is csak részlegesen volt látható. Majd rá egy évre szintén volt egy, 346. június 6-án. (Lásd a fenti ábrát)

 


16. Hadrianus és Salinator napfogyatkozása


  47. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.sz. 118.
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 359.
Időkülönbség: 241 év
Időskála területe : Róma

 

Egy szűkszavú forrásanyag a Fasti Vindobonenses-ből : Hadrianus és Salinator  konzulságának idején egy napfogyatkozás történt. (Forrás: Fasti IX, 285, Newton 1972)

Mivel egyéb információ nincs, legfeljebb 118. évi lehetne, de ez Rómában csak részleges fogyatkozásként észlelhető. A 359-es év fogyatkozása mégiscsak érinti Róma környékét, igaz észlelhetősége csak egy szűk területre korlátozódott.

 


17. Tiberiánus és Dione napfogyatkozása


  48. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.sz. 292. május 4.
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 540. június 20.
Időkülönbség: 248 év
Időskála területe : Róma

 

A napfogyatkozás bővebben már tárgyalásra került az elmélet VI. fejezetében - VI. Kérdések, válaszok, gondolatok - A kettőszáznegyvenhét csillagászati igazolása címmel, a 247 évvel kapcsolatos gondolatmeneteknél. A linkre kattintva érhető el az oldal.

A Consularia Constantinopolitana [AD 468 körül] szerint, Tiberianus és Dione konzulok idejében sötétség állt be délidőben, és ebben az évben lett Constantius és Maximinus császár, március kalendjában.

(Newton p. 533)

A forrás sötétséget említ, ami a 292-es napfogyatkozásnál csak az északi területeken jöhetett létre. Az alább látható, kb. 248 évvel későbbi fogyatkozás, már Róma városát is sötétbe borította.

 


18. Úrnapi fogyatkozások


  49. oldal  

A mai időszámításban 346-tól, az Úr időszámításánál 590-től kezdődő 10-15 éves időszakkal kisebb gondok támadtak az azonosítások során. A probléma az, hogy számos leírás maradt erről az időszakról, és ugyanakkor több lehetséges időpont is található ebben az idősávban. A mai időskálán a 346-os, a 348-as és 360-as napfogyatkozások tartoznak ide. Az Úr 590-től 606-ig tartó időben kilenc kisebb-nagyobb fogyatkozás található, aminek egy része részleges az európai részeken, de az észlelések zöme sem láthatóságra, sem a hely megadására nem tér ki.  A forrásokban leírt napfogyatkozások mögött szerepelhetnek akár 20-30%-osak is. A források nagy része „Úr napja”-ként megadja a hét napját is, azaz vasárnap. Alább a szóba jöhető fogyatkozások táblázata.

 

Időpont Napja Típusa Észlelhetőség
ÚR/AD 590. okt.. 04. szerdagyűrűsBizánc, Kis-Ázsia
ÚR/AD 591. szept. 23.vasárnaprészlegesAfrikai rész, Róma
ÚR/AD 592. márc. 19.szombatteljesGörögország
ÚR/AD 594. júl. 23.péntekrészlegesEurópa
ÚR/AD 596. jan. 5csütörtökgyűrűsHispánia
ÚR/AD 601. márc. 10.péntekteljesEgyiptom északi rész
ÚR/AD 603. aug. 12.hétfőteljesFöldközi-tenger
ÚR/AD 604. dec. 26.szombatrészlegesAfrika északi rész
ÚR/AD 606. jún. 11.szombatteljesAfrika, Kis-Ázsia

 

Feltételezésem szerint, itt még ugyanabban az évben volt a szökőnap, mint a római és a kopt érában, egy évvel előttünk, ezért a fogyatkozások napja két oszlopban is szerepel a táblázatban. Az első az 599-es szökőév esetén érvényes napokat tartalmazza, a második pedig a 600-as szökőév esetén érvényeseket. Az 599-es szökőévnél a hét napjainak meghatározása kézi módszerrel történt.

A részlegesnek jelöltek is teljes fogyatkozások, de az európai részen kicsi volt az esély rá, hogy észrevegyék őket, ezért figyelmen kívül lehet őket hagyni. A többi a civilizáltnak nevezhető területeken haladt át, így valószínűsíthető, hogy készültek róluk feljegyzések. Ez alapján, a három vasárnapi fogyatkozás közül kettő jöhet számításba, a 604-es alig volt észlelhető a kérdéses területeken.

 

  50. oldal  

Alább az eredeti időskála erre az időszakra eső fogyatkozásainak ábrái, amelyek közül a 346. június 6-i hozott létre észlelhető fedést a kérdéses területeken, de pénteki napra esett volna. A 348-as valóban vasárnap volt, de ezt legfeljebb néhány véletlen szemlélő, vagy tudatosan kereső láthatta. A másik kettő sem okozhatott észrevehető látványosságot a mindennapi élet forgatagában, a kis fedésük miatt.  A 360-ast talán nem is láthatták az európai területeken, a 364-est pedig Britannia déli részén észlelhették volna.

 

 

 

 

 

  51. oldal  

Az időszak kilenc többé-kevésbé jól észlelhető csillagászati jelensége lehet az oka a szokatlanul megszaporodott leírásoknak. Elképzelhető az is, hogy olyanok is voltak köztük, amelyek eredetileg a kihagyott fogyatkozásokra vonatkoztak, de a kor históriásai tévedésből, félreértésből összevonták őket.

Például, az alábbi három, listában szereplő, de a bemutatásból kimaradó fogyatkozásról is lehetett valahol egy-egy feljegyzés, mivel az adott területeken jelentős takarást hoztak létre. A jelenleg ismert forrásokhoz azonban nem igazán lehet őket megnyugtatóan társítani.

 

 

Balra fent, az 590-es, érinti Konstantinápolyt, és végigfut Kis-Ázsián, majd a pontos megfigyeléseiről híres Mezopotámián, igaz, gyűrűs lévén kevésbé volt ugyan észrevehető, de egy-két észlelés minden bizonnyal lehetett róla.

A jobboldali, 596-os, az egykori Hispánia területén volt jól látható, míg a lenti, a 603. évi végigfutott a Földközi-tengeren, viszonylag kevés szárazföldi területet érintve, de ezekről is feltételezhető lenne legalább egy megjegyzés valahol.

 


19. Úrnap és földrengés


  52. oldal  
Helye a mai időszámításban : isz. 346 vagy isz. 348
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 592. március 19.
Időkülönbség: 246 vagy 244 év
Időskála területe : Róma

 

Három forrás, ami földrengést és napfogyatkozást kapcsol össze:

„Dyrrachium összedőlt a földrengés miatt, és három napon és éjszakán át pusztult Róma és még sok város megrendült. …A fogyatkozás vasárnap történt.”

class='mottos'Forrás:Jeromos Hieronymi Chr.) [2362 Ab, Ol.281.2, 9; 3, 10 Constantius]

„A napfogyatkozás és földrengés történt.”

class='mottos'Forrás: Annales Sancti Rudberti Salisburgenses, MGH SS, IX,.

„A napfogyatkozás történt, és egy földrengés.”

class='mottos'Forrás: Ekkehardi Chr. Wirziburgense. -MGH SS, VI, 22. 346.

Ezt is a 348-as évhez kapcsolták a konzulok által:

"Philippus és Sallia … konzulok idejében a napfogyatkozás vasárnap történt"

class='mottos'Forrás: Cassiodori Chronica. - PL, LXIX

Az ábrán látható fogyatkozás megfelel és jobban illeszkedő a 346-os és a 348-as fogyatkozásoktól. A konzulok vasárnapi fogyatkozásának a 606. évi is eleget tesz, az is igaz, hogy messzebb lenne időben (360-nak felelne meg a mai időszámításban), de nem zárható ki teljes egészében.

 


20. Fogyatkozás Mezopotámiában


  53. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.sz. 360. augusztus 08.
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 601. március 10.
Időkülönbség: 241 év
Időskála területe : Róma

 

Egy mezopotámiai napfogyatkozásról:

„Ugyanebben az időben az egész keleti vidéket sötét homály borította be, …és azt gondoltam, hogy délig szüntelenül ragyogtak a csillagok, de lassan előtűnt egy vékony karéjban a nap, majd fokozatosan visszanyerte alakját.”

class='mottos'Forrás: Ammianus Marcellinus, XX, 3,1 (Schove 56, Newton, 1972)

 

Egy különleges, kopt eredetű forrás, Egyiptomból:

"A Phamenoth hónap 14. napján, IV. indictio-ban (évben), a nap elsötétült a nap 4. órájában - abban az évben, amikor Petros fia Palou volt bíró Djeme fölött."

class='mottos'Forrás: Ludwig Stern ZÄS 16 (1878) 11-12.

Itt nincs megadva pontosabb év, de a forrás környezetében VII. és VIII. századi feljegyzéseket találtak kopt forrásokban.  A 601-es év megfelel a valóban IV. indikcio-nak, és a kopt naptár Phamenoth hónapjának 14. napja pontosan március 10-re esik.

Ezt a fogyatkozást a 360-as évhez rendelte R. R. Newton, amely, mint az előző oldalakon látható volt, el sem érte a kérdéses területeket. A jelenlegi eleget tesz az egyiptomi és a mezopotámiai feltételnek.

 


21. Fogyatkozás júniusban, Úrnapján


  54. oldal  
Helye a mai időszámításban : Kérdéses (360?)
Helye az Úr időszámításában : Úr 606. június 11.
Időkülönbség: (246 év?)
Időskála területe : Róma

 

Vasárnap és kora délelőtti leirat a következő:

„Ebben az évben volt egy napfogyatkozás, a csillagok feltűntek az égen, a nap harmadik órájában, hatodik hónapban Daisios (június) 6. napján."

class='mottos'Forrás: Theophanes, Chronographia [ca. 813] (Newton p. 534)

 

Elfogadható eredeti fogyatkozást nem tudtam beazonosítani, igaz a 360-as időben jól illik ide a 246 éves elcsúszásával.

A hónap körülbelül egyezik, a kora délelőtti, reggeli időpont szintén, a vasárnap pedig pontos, ha ekkor még egy évvel előbb tartották a szökőéveket.

 


22. Szent Jeromos pünkösdi napfogyatkozása


  55. oldal  
Helye a mai időszámításban : Nincs (i.sz. 393)
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 634. június 1.
Időkülönbség: (247 év?)
Időskála területe : Róma

 

Szent Jeromos az egyik levelében (Hieronymi presbyteri contra Joannem Hierosolymitanum ad Pammachium liber unus) leír egy napfogyatkozást Betlehemben, pünkösdi időponttal. (Más néven: Sophronius Eusebius Hieronymus, i.sz. 340-tól 420-ig élt ókeresztény író. Palesztínába 386-ban érkezik. Régészek és levéltárosok védőszentje. Pályafutását végigkísérik levelei, amelyekből 125 maradt fenn.) A szöveg:

...néhány hónappal ezelőtt, a Pünkösd napján, amikor a nap elsötétült, és az egész világ rettegett, hogy jön a bíró…”

Konkrét időpont nincs megadva, de a jelenlegi időszámításban, i.sz 370-től isz. 420-ig, nem találtak megfelelő fogyatkozást, ami észlelhető elsötétülést okozott volna a megfelelő naptári hónapban. Ezért jobb híján irodalmi kitalációnak lett minősítve Jeromos mondata.

Azonban 247 évvel későbbi időtartományban található egy, 634. június 1-én. Visszaszámolva, ez i.sz. 387. évnek felel meg a mai időszámításban. A keresztény források szerint ekkor már Jeromos Palesztinában tartózkodott.

Az ábrán fekete pont jelöli Betlehemet. A június hónap pedig megfelel egy pünkösdi ünnep időpontjának

 


23. Arcadius és Honorius napfogyatkozása


  56. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.sz. 402. november 11.
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 644. november 5.
Időkülönbség: 242 év
Időskála területe : Róma

 

Arcadius és Honorius konzulsága idején, november idusa előtti 3. napon (november 10.) napfogyatkozás volt.

class='mottos'Forrás: Consularia Constantinopolitana] (Newton, 1972)

A római naptárban a november hónapnak 13-án volt az idusa, így ez november 10-e. Mivel ekkor már körülbelül négy nappal van elcsúszva a naptár a rendes helyéről, ez a mában 6-nak felel meg. Az év viszont csak 242 évvel tolódott el.

 


24. Alarik napfogyatkozása (forráshiányos)


  57. oldal  
Helye a mai időszámításban : Nincs (i.sz. 410.)
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 655. április 12.
Időkülönbség: (245 év?)
Időskála területe : Róma

 

Hiteles forrást nem találtam, de többen hivatkoznak rá (például S. J. Jonhson, 1889), így beillesztem ezt is, jelezve a problémát.

A szöveg: mielőtt Alarik megjelenik Rómában, napfogyatkozás volt, ami teljes sötétséget okozott. A szöveg alapján lehetett máshol is.

Ez jóval fentebb van, mint Róma, talán Alarik ravennai székhelyén jegyezhették fel és a hivatalos dátumhoz képest csak 245 évvel később. Van egy 657-ben is, de az Afrikában teljes, és Rómában egy 15%-os takarást mutat.

 


25. Marciano császár napfogyatkozása (forráshiányos)


  58. oldal  
Helye a mai időszámításban : Nincs (i.sz. 453. 02. 24.)
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 698. december 12.
Időkülönbség: (248 év?)
Időskála területe : Róma

 

Ez is forráshiányos, mivel a bizánci láthatóságra hiteles ókori leírást nem találtam: Attila halálát megálmodó bizánci császár, Marciano uralkodásának kezdetén egy napfogyatkozás volt megfigyelhető Bizánc területén.  Marciano császár i.sz. 450-től 457-ig uralkodott. Az Úr időszámítása szerint ez 697-től 704-ig tartó időszak.

Viszont Tours-i Szent Gergely is jelez egy részlegesnek tűnő napfogyatkozást, Attila itáliai hadjáratának idejére.

„Nap megfakult, és alig harmadrész fényt adott, úgy vélem, ily gonoszság és ártatlan vér ontása láttán."

class='mottos'Forrás: Tours-i Szent Gergely: Historia Francorum

 

  59. oldal  

Az eredeti időszámítás szerint a fenti ábrán látható fogyatkozást, talán ha Hispánia északi csücskén láthatták, Itáliában azonban nem.

Ez viszont mind Itáliában, mind Bizánc területén észlelhető elhalványodást okozó gyűrűs napfogyatkozás volt, és ha Attila 700-ban halt meg, akkor ez az itáliai hadjárat éve előtt lehetett.

A sötét középkor közelébe érve egyre több lett a bizonytalanság az általam hozzáférhető fogyatkozások leírásai körül. Egy szemléltető példa a források problémájára, jóval a fantomévek előtti időszakból.

 


26. Theodosius és Abundantius napfogyatkozása


  60. oldal  
Helye a mai időszámításban : i.sz. 393. november 20.
Helye az Úr időszámításában : ÚR/AD 645. október 25. (kérdéses)
Időkülönbség: (?)
Időskála területe : Róma

 

A szűkszavú forrás a következőket állítja:

”Theodosius III. és Abundantius konzulok idején nappali sötétség volt a harmadik órában, november kalendje előtt 6 nappal.”

class='mottos'Forrás: Fasti Vindobonenses, Marcellinus [ca. 534], (Newton p. 537)

Mivel a kalend a hónap első napja, ez a forrás október 25-re jelzi a napfogyatkozást.

A fenti fogyatkozást rendelték ehhez a forráshoz, ami egy hónappal később következett be. A 247 éves csúszást beszámítva, i.sz. 640-ben nincs fogyatkozás. Az első jelölt, a már bemutatott 32. sorszámú Arcadius és Honorius 644. évi a (i.sz. 402) fogyatkozása lehet, ami szintén a 3. órában következett be. A másik jelölt:

A 645-ös év novemberének kalendje előtti 6. napra esik (= október 25.), és a 3. óra is megfelelő. A birodalom területén azonban csak részlegesen volt látható. Ez a hagyományos időskálán az i.sz. 398. év fogyatkozásának felel meg. Azonban a korabeli források és a mai álláspont szerint Theodosius már i.sz. 395-ben meghalt. Tehát marad egy kérdőjel.

 

  61. oldal  

Egy érdekes jelenség tapasztalható a csillagászati események kutatása során. Időben a sötét középkor felé haladva, egyre bizonytalanabb, nehezebb lett a leírások beazonosítása a korábbi időszakokhoz képest. Körülbelül a 400-as évtől kezdve mintha összekeveredtek volna az ide tartozó fogyatkozások adatai a különböző forrásokban. A sötét középkor közelsége kihatott volna ennek a kornak okmányaira is, oly módon, hogy az esetleges átmásolások során kiegészítették azokat más események adataival? Izgalmas kérdés, számtalan kutatási lehetőséggel.

 


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

AZ ELMÉLET

Bevezetés

I. Időszámításunk kérdőjelei

II. A valódi időszámításunk

III. A valódi betlehemi csillag

IV. Misztikumok, összefüggések, elemzések, feloldások

V. A valódi Dionysius-i húsvéttábla

VI. Az Úr megnevezés párhuzama

VII. A felismerés kora

VIII. Kérdések, válaszok, gondolatok

Utószó

AZ ELMÉLET ÉRDEKESSÉGEI

A KÉPES KRÓNIKA ZAVAROS ÉVSZÁMAI

MÁRCIUS 21 VAGY MÁRCIUS 25

A HÚSVETTÁBLA ELLENTMONDÁSAI

A VALLÁSALAPÍTÓK PÁRHUZAMAI

A PÁRTUS IDŐSZÁMÍTÁS FOGYATKOZÁSAI

A KRONOLÓGIA SAROKPONTJAI

A nap- és holdfogyatkozásokról

A tárgyalt fogyatkozások táblázatai

Mezopotámiai fogyatkozások

A görög olimpiai éra fogyatkozásai

Róma kultúrkörének fogyatkozásai


ÖSSZEHASONLÍTÓ KRONOLÓGIA

 

FORRÁSJEGYZÉK

 


 

KÖNYVBEN NEM SZEREPLŐ ANYAGOK

TÉVIDŐ - az eltévedt időszámítás blogja...

ŐSHONOS ŐSTÖRTÉNET: KIK VAGYUNK?

AZ ELMÉLET KISLEXIKONA

247 évAD (Anno Domini)albigensekanakronizmusAnonymusapokrif iratokaranyszámarszakida időszámításArszakidákAttila halálának éveAugustus császáravarokAz 525-ös év konzuljaiBadiny Jós FerencBC (before Christ)betlehemi csillagbizánci világérabogumilokCaesar, Juliuscensuscomputusconsuldecemviridictatordiocletiánus éraDionysius Exiguusdominiegyházszakadásegyiptomi naptárEltévedt időszámítás elméleteEltévedt időszámítás (kiadvány)epaktaeponim évjegyzéséraetióp időszámításévévkezdetévkezdő napévszámításFlaviusFomenko, Anatolij TyimofejevicsFomenko elméleteGergely-naptárgestaGesta Hungarorum (Anonymus)Gesta Hunnorum et Hungarorum (Kézai)háromkirályokHérodotoszhét (naptári)hidzsraholdfázisholdfogyatkozásholdtöltehó, hónaphónapok neveihonfoglaláshunokhúsvéthúsvéthétfőhúsvéti vitahúsvétszámításhúsvétvasárnapidőszámításidusIllig, HeribertimperatorInce pápa, III.indikcióInter Gravissimasiszlám időszámításJakab ősevangéliumaJézusJézus-Mani párhuzamokjulián naptárkalendaekalendáriumKálti MárkkatharokKépes Krónikakettős honfoglalásKézai SimonKirály csillagakitalált középkorkopt időszámításkronológiakronológiai évjelzésekkronológiai sarokpontLászló GyulaLukács evangéliumamágusokmanicheizmusManiMárk evangélistaMáté evangéliumamezopotámiai (babiloni) naptármonumentum ancyranumnagypénteknapnapéjegyenlőségnapjelölésnapkeleti bölcseknaptárnaptárreformok (történelmi)népszámlálásniceai zsinatnonaenulladik évNyesztor-krónikaörmény időszámításpánik időszakapártusokpaulikiánusokPéter evangéliumapontifexprecesszióQuiriniusRegulusRóma alapításának érájarómai naptár (köztársasági)sötét középkorszeleukida időszámításszkítákSzoszigenészTeres ÁgostonÚrÚR időszámítása előtt (ÚR/BD)ÚR időszámítása szerint (ÚR/AD)Úr napjaVerancsics AntalvilágérákVízkeresztzsidó világéra

 


 

FORRÁSMUNKÁK GYŰJTEMÉNYE

Középkori krónikák


KÉZAI SIMON:
    MAGYAROK KRÓNIKÁJA

KÁLTI MÁRK:
    KÉPES KRÓNIKA (CHRONICON PICTUM)

ANONYMUS:
    GESTA HUNGARORUM

Blaskovics József:
    Tarih-i Üngürüsz

Blaskovics József:
    Az 1740. évi Névtelen MAGYAR TÖRTÉNET, Macar Tárihi vagyis Madzsar Tárihi

Farkas János Nepomuk:
    Csíki Székely Krónika

Einhard:
    Nagy Károly császár élete

Rogerius mester :
    Siralmas Ének (1243)

Grandpierre K. Endre-Grandpierre Attila:
    Földalatti krónikáink különös története

Földes Péter:
    ANONYMUS TITKOS KÖZLÉSEI

Időszámítások és naptárak

Őstörténetünkhöz

DIONYSIUS - EREDETI LATIN NYELVEN

 


 

 

 

 
 

Beírás az alábbi fórumba:

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS elméletéhez
Humán ellenőrző kód:
Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat


 
STATISZTIKA
TÁRSOLDALAK
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2022

Etióp

:

2014

Kopt

:

1738

Iszlám

:

1443

Perzsa

:

1401

Zsidó

:

5782

Indiai

:

1944

Bizánci

:

7530

Örmény

:

1470


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2029

1782

Arszakida éra

TévesHelyes

2269

2022

Szeleukida éra

TévesHelyes

2333

2086


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2775

2528

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2769

2522

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

699 ol. 2 év

634 ol. 2 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.