Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS elmélete

 
 
📜 Előző írás Következő írás 📜

TÉVIDŐS TÉMA: ELMÉLET

FEJEZETE: II. A valódi időszámításunk

Európa átmeneti amnéziája


Miért van ekkora távolság a római időszámítás alapjának számító konzuli évjegyzés 536-os megszakadása és a három világ teremtésétől számolt időszámítás nyolcadik századi megjelenése között? - kérdezte a barátom.

- Miért vártak ennyit a birodalmak számára nélkülözhetetlen intézmény létrehozásával? - kérdeztem vissza - Nagyon fontos, mondhatni esszenciális kérdés - folytattam.

- Nem vártak vele. Szinte azonnal létrehozták őket, még a konzuli évek törlése előtt. Csak a mai kronológia helyezett körülbelül 247 évet a két időpont közé.

 

A mai, téves kronológiában az utolsó konzulokat nyugaton 536-ban, keleten 541-ben nevezték ki. A világérákat pedig egységesen a VIII. század végétől kezdik használni, amelyekben az éveket egy feltételezett - hipotetikus - kezdőponttól, a világ teremtésétől számítják. Eredetüket jellemzően a III-IV. századra vetítik vissza. Bevezetésük egyik oka a problémás római időszámítás lecserélése.

A világ feltételezett teremtésétől számolt évszámot szentírásokra alapozva igyekeztek kiszámolni. Olyan rendszert akartak létrehozni, ahol a kezdőévnél korábbi dátum nem képzelhető el, így minden emberi eseményt bele lehet foglalni. Az írásokban megtalálható a teremtés után élt emberek életkora, mint például Matuzsálemé. Türelmesen összeadva, kaptak egy évszámot, amit a világ teremtésétől eltelt időnek gondoltak. A kapott számok alapján a bizánci Krisztus előtt 5509-es, az alexandriai Krisztus előtt 5493-as, a zsidó világéra Krisztus előtt 3761-es kezdőponttal számítja az éveket.

 

Térjünk vissza egy korábbi állításunkhoz, miszerint a Jézus születési évéhez köthető téves gondolattal a teljes római kort, és az ahhoz kapcsolódó valamennyi kronológiai eseményt 247 évvel korábbra helyezték. Eszerint, ha a történelmi események valódi helyét szeretnénk meghatározni, akkor minden ide tartozó esemény évszámát 247 évvel meg kell növelni.

A kutatás során számtalan olyan esemény 247 évvel későbbi helyét sikerült igazolni, amelyhez valamilyen csillagászati esemény vagy fogyatkozás leírása is társult. Ilyen többek között a betlehemi csillag, a király csillaga, vagy a Diocletianus uralkodásához köthető napfogyatkozás. A 247 éves távolsággal nagyon sok helyen fogunk találkozni az elmélet oldalain. Akár itt is találkozhatnánk vele, de nem lenne logikus.

 

Gondoljuk végig az időszámítás lecserélésének folyamatát:

Jóformán egyszerre szüntették meg a konzuli éveket, mind keleten, mind nyugaton, majd várnak körülbelül 250 évet és hirtelen ötlettől indíttatva egyszerre három, egymástól független világérát is létrehoznak, miközben már a negyedik században felvetődött a gondolat. Mintha 250 éves átmeneti amnézia uralkodott volna el Európán.

Alább az időbeli távolság ábrája:

 

 

Vigyük előre 247 évet az utolsó konzulok kinevezési évét. Az utolsó nyugat-római konzuli év a helyes kronológiában 536+247= ÚR/AD 783-ban volt. Konstantinápolyban pedig 541+247 = ÚR/AD 788-ban. Vagyis a VIII. század végén. A világérák általános használatba vételének korában. Alább az új helyen lévő konzuli évek ábrája.

 

 

Jól látható az ábrán, hogy a helyes kronológiában a bevezetés feltételezett korszakán belülre kerültek a 247 évet előrejött utolsó konzuli évek. Ugyanakkor, amíg más esetekben rendszeresen rajta lehet kapni a pontosan 247 évnyi eltérést, itt nem.

Oka, hogy csak akkor szüntették meg a tisztséget, amikor már működött a világéra. A józan ész is azt diktálná, és feltehetőleg úgy is történt. A mai állapotot pedig a téves kronológiát felépítők hozták létre.

 

Szekeres Sándor (2021.03.11.)

 

📜 Előző írás Következő írás 📜
 

HOZZÁSZÓLÁSOK


 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.

Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat
 

Összegyűjtött GONDOLATOK fórumai

Változások és újdonságok... ✍🏻 SzekeresS (24.06.10.)
Őshonos őstörténet kérdései... ✍🏻 cartwright (23.12.12.)
Pártus Jézus és egyéb furcsaságok... ✍🏻 SzekeresS (23.10.09.)
Az ELMÉLETRŐL röviden, tömören... ✍🏻 Annonym (23.10.07.)
Az eltévesztett időszámítás kérdései... ✍🏻 SzekeresS (23.10.06.)
Fogyatkozásoktól a delta-T-ig... ✍🏻 SzekeresS (23.09.25.)

 
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ
HONLAPTARTALOM

9963/666 | 13

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2024

Etióp

:

2016

Kopt

:

1740

Iszlám

:

1445

Perzsa

:

1403

Zsidó

:

5784

Indiai

:

1946

Bizánci

:

7532

Örmény

:

1472


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2031

1784

Arszakida éra

TévesHelyes

2271

2024

Szeleukida éra

TévesHelyes

2335

2088


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2777

2530

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2771

2524

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

700 ol. 0 év

635 ol. 0 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.