Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag

 
   

M:2021.11.10. 13:11

A múlt újraírt évszámai

…ha jó az út, amin jársz, szembe fog jönni a megoldás…

Összehasonlító kronológia

Baloldalon, vastagon kiemelve az ÚR/AD időszámítása szerinti évek, jobboldalon a mai téves kronológia évszámai. Középen, a saját időszámítás szerinti évek vannak feltüntetve, ha ismert. A vastagon szedett szöveg a história fontosabb eseményei.

 

A görög korszak évszámai


 

Úr. e. 947-937I. e. 1194-1184
A trójai háború hagyományos időpontja.
Úr. e. 900 körülI. e. 1100 körül
A vaskorszak kezdete Göröghonban.
Úr. e. VIII. századI. e X. század
Spárta alapítása
Úr. e. VI. századI. e VIII. század
Athénban megszűnik a királyi hatalom, a társadalom élére a nemzetiségi arisztokrácia kerül.
Úr. e. 529I. e 776
Az első olümpiai verseny, amelyről írásos feljegyzés maradt, később a görög időszámítás támpontja a halüszi csata napfogyatkozása alapján, ami most 261 évvel előbbre kerül. (Úr. 515-re?)
Úr. e. 507I. e. 754
A spártai ephoroszok listájának kezdete.
Úr. e. 436I. e. 683
Az arkhónok választásának kezdetei Athénban az arisztokrácia köréből.
Úr. e. 374I. e. 621
Drakón arkhón működése, az athéni jog rögzítése írásban.
Úr. e. 347I. e.594
Szolón arkhónsága, az adósrabszolgák felszabadítása, teherlerázás.
Úr. e. 324I. e. 585
A halüszi csata. Kronológiai sarokpont. Az új időpont az Úr. e. 324. 05. 23-i napfogyatkozással megerősítve.
Úr. e. 283I. e.530
Spárta létrehozza a peloponnészoszi szövetséget.
Úr. e. 261I. e.508
Kleiszthenész reformjainak kezdete, és szerződés Athén és Perzsia között.
Úr. e. 253-246I. e.500-493
Ión városok fölkelése.
Úr. e. 245-201I. e. 492-448
Görög-perzsa háborúk kora.
Úr. e. 248-205I. e.495-452 körül
I. Alexandrosz uralkodása Macedóniában.
Úr. e. 245I. e.492
Mardoniosz perzsa hadvezér sikertelen hadjárata Hellasz ellen, de meghódítja Trákiát
Úr. e. 243I. e. 490
A maratoni csata.
Úr. e. 236/235I. e.483/482
Themisztoklész arkhónsága.
Úr. e. 241.I. e. 480
I. Xerxész vesztes hadjárata; csata Thermopülainál és Szalamisznál tengeri ütközet; Hérodotosz elveszett napfogyatkozása Úr. e. 241. június 15-én.
Úr. e. 231/230I. e. 478/477
Déloszi (attikai-tengeri) szövetség kialakulása.
Úr. e. 224I. e. 471
Themisztoklészt cserépszavazással (obulus) száműzik.
Úr. e. 221 körülI. e. 468 körül
Kimón győzelme az Eurümedón folyónál.
Úr. e. 217I. e. 464
Földrengés Spártában, nagy helóta felkelés, a harmadik messzéniai háború (458-ig. Úr. e. 211-ig )
Úr. e. 214I. e. 461
Ephialtészt meggyilkolják politikai ellenfelei.
Úr. e. 207I. e.454
Az athéni flotta megsemmisülése Egyiptomnál.
Úr. e. 208. 03.13I. e. 449
Artaxerxesz szalamiszi csatája. Hérodotosz másik elveszett napfogyatkozása, Úr. e. 208. 03. 13-án
Úr. e. 201/200I. e. 449/448
Békekötés a perzsák és a görögök között, a Kalliász-féle béke.
Úr. e. III. század körülI. e 5. század közepe
Periklész virágkora Athénban.
Úr. e. 198I. e. 445
Athén és Spárta között harmincéves (Periklész-féle) béke.
Úr. e. 184-157I. e. 431-404
Peloponnészoszi háború Az új időpont Úr. e. 190. március 14-i napfogyatkozással megerősítve.
Úr. e. 182I. e. 429
Periklész halála.
Úr. e. 174I. e. 421
Nikiász-féle béke Athén és Spárta között ötven évre (de 414-re {Úr. e. 167-re} véget ér)
Úr. e. 165I. e. 412
Spárta pénzügyi segítséget kapott a perzsáktól.
Úr. e. 158-120I. e. 405-367
I.Dionüszosz Szirakuza türannosza a szicíliai görögök egyesítésére törekszik; Szicília birtoklásáért harcol a karthágóiak ellen
Úr. e. 157I. e. 404
Athén kapitulációja.
Úr. e. 157-156I. e. 404-403
Harminc zsarnok uralma Athénban.
Úr. e. 156-154I. e. 403-401
Demokrácia visszaállítása Attikában.
Úr. e. 154-153I. e. 401-400
Az ifjabb Kürosz lázadása.
Úr. e. 152I. e. 399
Szókratészt halálra ítélik.
Úr. e. 148I. e. 395
Korinthoszi háború kezdete. Spárta és a perzsa támogatású Athén, Théba, Korinthosz, Argosz között.
Úr. e. 140I. e. 387
Békekötés Spárta és Perzsia között.
Úr. e. 131I. e. 378
Athén létrehozza a második tengeri szövetségét.
Úr. e. 124I. e. 371
Leuktrai csata.
Úr. e. 115I. e. 362
Matineiai ütközet.
Úr. e. 110-108I. e. 357-355
Háború Athén és szövetségesei között.
Úr. e. 112-89I. e. 359-336
II. Philipposz uralma Macedóniában.
Úr. e. 91I. e. 338
A khairóneiai ütközet
Úr. e. 90I. e. 337
Korinthoszi szövetség megalakulása
Úr. e. 89-76I. e. 336-323
Nagy Sándor uralkodása
Úr. e. 87I. e. 334
Granikoszi csata
Úr. e. 86I. e. 333
Isszoszi csata
Úr. e. 85I. e. 332
Nagy Sándor meghódítja Szíriát, Föníciát és Egyiptomot.
Úr. e. 84I. e. 331
Gaugamélai csata, Nagy Sándor felveszi az Ázsia királya címet.
Úr. e. 79I. e. 326
Az indiai hadjárat.
Úr. e. 77I. e. 324
Szuzai menyegző.
Úr. e. 76I. e. 323
Nagy Sándor 33 évesen meghal.
Úr. e. 76-54I. e. 323-301
Diadokhoszok (örökösök) háborúinak kora.
Úr. e. 68I. e. 315
Szeleukosz Nikotór győzelme, a szeleukida időszámítás kezdete I. e. 312/11 (Úr. 66)
Úr. e. 54-217I. e. 301-30
A Ptolemaiosz dinasztia uralkodása.
Úr. e. 1-Úr. 25I. e. 247-221
III. Ptolemaiosz Eurgetész uralkodása.
Úr. 32I. e. 215
Róma-ellenes szövetség a karthágói Hannibál és a makedón V. Philipposz (Fülöp) között.
Úr. 32-42I. e. 215-205
Az első makedón háború.
Úr. 42-55I. e. 205/4-192
Nábisz türannisza Spártában, a helóták egyenjogúvá tétele a spártaiakkal.
Úr. 47-50I. e. 200-197
A második makedón háború.
Úr. 76-79I. e. 171-168
A harmadik makedón háború.
Úr. 79I. e. 168
Püdnai csatában a rómaiak megsemmisítik a makedón birodalmat.
Úr. 193-217I. e. 54-30
VIII Kleopátra uralkodása.
Úr. 217I. e. 30
Kleopátra halálával az utolsó hellenisztikus monarchia, Egyiptom elbukik, a hellenisztikus korszak vége.

 


A római korszak, ősidőktől a császárság koráig


 

Úr e. 8. szI. e. 10.sz .
Első települések a Palatínuson
Úr e. 7. szI. e. 9.sz.
Települések a Capitolium-, Esquilinus-, Quirinalis- és a Viminalis-dombon
Úr e. 6.szI. e. 8.sz.
A Tiberis-folyó menti dombok települései Róma néven egyesülnek.
Úr e. 506AUC. 1I. e. 753
Róma alapításának éve a legenda szerint
Úr e. 503-263I. e. 750–510
A monda szerinti hét király időszaka
Úr e. 263AUC. 244I. e. 510
Az utolsó etruszk király, Tarquinius Superbus elűzése, a mondabeli királykor vége. A római köztársaság és Karthágó közötti (1) szerződés: a Földközi-tenger nyugati medencéjében a kereskedés monopóliumát elismeri Róma, a rómaiak és szövetségesei sértetlenségét a punok.
Úr e. 251-246I. e. 498–493
A latin háborúk végén Róma elismeri a latin városok autonómiáját
Úr e. 247I. e. 494
Kivonulás a Szent-hegyre (Mons Sacer: az Aventinus), a néptribunusi intézmény létrehozása. A plebejus hadsereg megszervezése
Úr e. 204-202I. e. 451–449
A decemvírek bizottságot alakítanak a tizenkét táblás törvény létrehozására
Úr e. 159-149AUC. 348-358I. e. 406–396
Utolsó háború Veii ellen, a rómaiak elfoglalják és lerombolják a várost. Lehetséges az északi terjeszkedés. Megindul a gallok, samnisok népvándorlása.
Úr e. 140I. e. 387
A gallok betörése Itáliába; Brennus elfoglalja és megsarcolja Rómát. (Vae victis! Jaj a legyőzötteknek!)
Úr e. 133-tólI. e. 380-tól
Erős falgyűrű, az újjáépített város hét dombja (Róma) köré
Úr e. 120I. e. 367
A Licinius–Sextius-féle földtörvény, mely kedvez a plebejusoknak. Minden hivatal elérhető a plebejus felső réteg számára (dictator censor,  praetor. papi tisztségek)
Úr e. 107I. e. 354
Római–samnis szövetség a gallok ellen és a szomszédok féken tartására
Úr e. 96-94I. e. 343–341
Az első samnis háború, római győzelem
Úr e. 93-91AUC. 414-416I. e. 340–338
A latin háború
Úr e. 79-55AUC. 428-450I. e. 326–304
A második samnis háború; I. e. 321 / Úr e. 74 római vereség a caudiumi hágónál. „Szégyeniga” alatt vonulhatnak el
Úr e. 79I. e. 326
Poetelius törvénye: az adósrabszolgaság megszüntetése Rómában
Úr e. 65AUC. 442I. e. 312
Appius Claudius cenzorsága. Az első vízvezeték és a capuai országút (Via Appia) építése
Úr e. 59I. e. 306
Róma és Karthágó közötti (3) szerződés
Úr e. 51-43I. e. 298–290
A harmadik samnis háború, római győzelem (a samnis, etruszk, kelta, sabin, lucanus, umber szövetség tagjait külön-külön győzi le). I. e. 295 / AUC 459 / Úr e. 48 béke az etruszkokkal.
Úr e. 40I. e. 287
Hortensius törvénye. A népgyűlés határozatai azonos rangra emelkednek a szenátus határozataival (leges), a patriciusok összeolvadnak a gazdagabb plebejusokkal, kialakul az új uralkodó osztály, a nobilitas.
Úr e. 38-35I. e. 285–282
A kelták elleni harcokkal Róma biztosítja uralmát Közép-Itáliában.
Úr e. 35-25I. e. 282–272
Róma és Tarentum háborúja, amelybe beavatkozik az epirusi király, Pyrrhus
Úr e. 33-25AUC. 475-482I. e. 279–272
Háború Pürrhosz ellen, „pürroszi győzelem” Ausculumnál. Róma győzelme. Harci szövetség Róma és Karthágó között. Tarentum kapitulációja.
Úr e. 18AUC. 489I. e. 265
Az etruszk Volsinii elfoglalása. Róma befejezi Itália meghódítását
Úr e.17-Úr u. 6AUC. 490-513I. e. 264–241
Az első pun háború; a római hajóhad győz a Mylaenál, Economusnál és Aegatusnál. Karthágó lemond Szicíliáról, így az első római provincia lett.
Úr e. 1I. e. 248
Az arszakida időszámítás előtti első év
Úr u. 1I. e. 247
Az arszakida időszámítás első éve
Úr u. 7I. e. 240
Az etióp időszámítás első éve.  III Ptolemaios naptárreformja, ahol először fogalmazódik meg a szökőnap. Az etiópok időszámításába nem került be plusz 247 év.
Úr u. 10I. e. 238
Szardíniát Rómához csatolják, Korzikát elfoglalják
Úr u. 19-20I. e. 229–228
Az első illír háború, a tengeri kalózkodás megszüntetése
Úr u. 29I. e. 219
A második illír háború
Úr u. 30-46I. e. 218–202
A második pun háború
Úr u. 32AUC. 538I. e. 216
A cannaei csatában a római történelem legsúlyosabb veresége Hannibáltól
Úr u. 37AUC. 543I. e. 211
„Hannibal ante portas”
Úr u. 46AUC. 552I. e. 202
Római győzelem a zamai csatában (202). Karthago lemond Hispaniáról, hadisarcot fizet
Úr u. 33-43AUC. 539-549I. e. 215–205
Az első makedón háború
Úr u. 38AUC. 544I. e. 210
Szicília Rómáé (Szürakuszai és Agrigentum meghódításával)
Úr u. 48-51AUC. 554-557I. e. 200–197
A második makedón háború. A római agresszió a Földközi-tenger keleti térségében. Római győzelem a künoszkefalai ütközetben
Úr u. 56-60I. e. 192–188
A szír (Szeleukida) háború III. Antiokhosz ellen. Róma győzelme a magnesziai csatában. Az apameiai békével Róma a Földközi-tenger keleti medencéjének ura
Úr u. 77-80AUC. 583-586I. e. 171–168
A harmadik makedón háború. Római győzelem a püdnai csatában. Makedóniát római tartománnyá szervezik
Úr u. 94I. e. 154
A luzitánok és a keltibérek felkelése Viriatus vezetésével
Úr u. 99-102AUC. 605-608I. e. 149–146
A harmadik pun háború, Karthágó lerombolása (Cato: „Ceterum censeo Carthaginem esse delendam”) és bevetése sóval. Africa provincia.
Úr u. 102I. e. 146
Korinthosz lerombolása és Görögország meghódítása
Úr u. 112-116I. e. 136–132
Az első szicíliai rabszolgafelkelés Eunus vezetésével
Úr u. 114-115I. e. 134–133
Scipio meghódítja Numantiát (Hispánia), amely 154 óta a Viriatus vezette szabadságharc központja
Úr u. 115I. e. 133
Tiberius Gracchus tribunátusa. A latifundiumok felosztására irányuló demokratikus népmozgalom kezdete. III. Attalosz végrendeletében Rómára hagyja Pergamont
Úr u. 116-117I. e. 132–130
Arisztonikosz felkelése Pergamonban
Úr u. 125-126I. e. 123–122
Gaius Gracchus tribunátusa. Az agrártövény felújítása, mozgalmát leverik
Úr u. 135-147I. e. 113–101
Háború a germán kimberek és teutonok ellen, sorozatos vereségek. Marius hadseregreformja (104) után sikeres visszavágások (102 és 101-ben)
Úr u. 137-143I. e. 111–105
Jugurtha numídiai király elleni háború, római kudarcok, majd Marius befejezi a háborút (106); a királyt kiadják Sullának (105). A jugurthai birodalom keleti részéből: Numidia provincia
Úr u. 157I. e. 91
Livius Drusus Minor a gracchusi tervek felújítása, őt is meggyilkolják
Úr u. 157-159I. e. 91–89
Szövetséges háború, megkapják a polgárjogot (lex Plautia Papiria).
Úr u. 160-164I. e. 88–84
Az első háború Mithridatész ponthusi király ellen Kisázsiában és Görögországban (a polgárháborúk kezdete)
Úr u. 160AUC. 666I. e. 88
Epheszoszi éjszaka: 80000 római lemészárlása Kis-Ázsiában. Sulla sikeres (optimaták) államcsínye, seregével elfoglalja Rómát.
Úr u. 161-166I. e. 87–82
Marius híveinek (a néppártiak) uralma
Úr u. 165-166I. e. 83–82
A második mithridatészi háború
Úr u. 166-169I. e. 82–79
Sulla diktatúrája, az elítéltek listájának kifüggesztése (proscriptio). Végül önként lemond a hatalomról, visszavonul, 78 / 676 / 178-ban meghal.
Úr u. 171-177I. e. 77–71
Pompeius küzdelmei a Marius-pártiakkal Hispániában
Úr u. 174-184I. e. 74–64
A harmadik mithridatészi háború. Lucullus ellen fellázad a hadsereg, a szenátus visszahívja (68-ban); Pompeius vezetésével Róma győz.
Úr u. 175-177AUC. 681-683I. e. 73–71
A Spartacus-féle rabszolgafelkelés.
Úr u. 178AUC. 684I. e. 70
Crassus és Pompeius consulsága, Sulla törvényeit érvénytelenítik (tribunusi hatalom; bírói poszton senatori, lovagi osztozás az utánuk következő censussal; a plebiscitumok törvényerejűek).
Úr u. 181-184I. e. 67–64
Pompeius befejezi a tengeri kalózok elleni hadjáratot; győz keleten és új rendet hoz: új provinciák (Pontus, Szíria és Cilicia) és cliens államok.
Úr u. 185-186I. e. 63–62
Catilina-féle összeesküvés, Cicero leleplezi.
Úr u. 188AUC. 694I. e. 60
Az első triumvirátus: Pompeius, Caesar és Crassus
Úr u. 190-198I. e. 58–50
Caesar Galliai hadjárata
Úr u. 199-203AUC. 705-709I. e. 49–45
Caesar polgárháborúja a Róma feletti hatalomért. 49/ 705/199 január 10-én átkel a Rubicon folyón (alea iacta est).
Úr u. 200AUC. 706I. e. 48
Pompeius veresége Pharszalosznál, Egyiptomba menekül, megölik.
Úr u. 201AUC. 707I. e. 47
Caesar győz a ponthusi Pharnakész felett („Veni, vidi, vici” – jöttem, láttam, győztem).
Úr u. 203AUC. 709I. e. 45
Caesar győz Mundánál Pompeius fiai felett, egyeduralmának kezdete. Örökös dictator, imperator. Juliánus naptár bevezetésének éve.
Úr u. 204AUC. 710I. e. 44
Caesart március idusán meggyilkolják. Örököse Caius Octavianus, a későbbi Augustus császár.
Úr u. 205AUC. 711I. e. 43
A második triumvirátus: Antonius, Lepidus, Octavianus
Úr u. 209-212AUC. 715-718I. e. 39–36
A triumvirek egyezsége Sextus Pompeiusszal, majd összefogásuk ellene
Úr u. 217AUC. 723I. e. 31
Az actiumi tengeri ütközet; Octavianus egyeduralma. 30-ban (Úr 217-ben) Alexandria elfoglalása, Antonius és Kleopátra (36-tól, Úr 223-tól házasok) öngyilkos lesz. Egyiptom római provincia. A császárság kora kezdődik, s tart 476-ig (Úr 723-ig)

 


Róma császárkorának évszámai


 

Úr u. 221AUC. 727I. e. 27
A principátus bevezetése. Octavianus egyeduralkodó a köztársaság leplében, aki formálisan helyreállítja a köztársaságot, valójában minden fontos magisztrátust egyesít személyében (imperator, proconsul, princeps senatus, tribunus plebis, pontifex maximus és egy új méltóság, amelyről a korszak a nevét kapja: princeps populi Romani; hatalmának alapja imperium maius és a tribunicia potestas) majd felveszi az Augustus nevet. Augustus külpolitikájának alapgondolata a Pax Romana.
Úr u. 221-254AUC. 727-759I. e. 27–I. u. 6-ig
Az első időszakban hódító jellegű háborúk (Hispania teljes meghódítása; Alpesek keleti vidéke, Pannonia provincia,  Germania provincia alapítása)
Úr u. 230I. e. 18
Az erkölcsök törvényi szabályozása
Úr u. 231I. e. 17
Róma századévi ünnepségei; általános világbéke kihirdetése (pax Augusta)
Úr u. 235-239I. e. 13–9
Agrippa és/majd Tiberius leigázzák a pannonokat. Kialakul a Duna–Eufrátesz határvonal
Úr u. 239I. e. 9
A Békeoltár (Ara pacis Augustae) fölszentelése a Mars-mezőn
Úr u. 240AUC. 746I. e. 7
Jézus születésének éve
Úr u.243-245AUC.749-751I. e. 4-2
Heródes halálának valószínűsíthető évei (holdfogyatkozás alapján Úr 242)
Úr u. 247AUC. 753I. e. 1
A Krisztus előtti időszámítás első éve
Úr u.  248AUC. 754I. u. 1
Augustus uralkodásának 30. éve, amihez Krisztus utáni 1-t rendelték.
Úr u. 251I.sz.. 4.
A sorra elhalt lehetséges utódok helyett Tiberiust adoptálja Augustus, így jelöli követőjévé.
Úr u. 253-261I.sz.. 6–14
Védekező háborúk: pannóniai és illyr lázadás; teutoburgi vereség a germánoktól. Augustus halála, istenné avatása. Katonalázadások (pannóniai és rajnai légiók) 14-ben (Úr 261-ben).
Úr u. 261-284AUC. 767-790I.sz.. 14–37
Augustus halála. A Julius–Claudius-dinasztia (68-ig). Tiberius császár lett (szenátusi határozattal).
Úr u. 261AUC. 757I.sz.. 14
A comitiák megszüntetése, a népet megfosztják tisztviselő-megválasztási jogaitól, a szenátusra ruházzák azt.
Úr u. 273AUC. 746I.sz. 26
Jézus Krisztus keresztrefeszítése
Úr u. 284AUC. 757I.sz. 37
Péter és Márk Jeruzsálemből elindul Rómába, vagyis a mártírok útjára lépnek! Az egyiptomi kopt időszámítás első éve, azaz a mártírok éve. A koptok időszámítása nem tartalmazza a plusz 247 évet.
Úr u. 284-288I.sz. 37–41
Caligula ugyan a néppel választatja a tisztviselőket, de megkezdi a principátus hellenisztikus (keleti) jellegű istenkirálysággá alakítását (Caesar és Isten). Megölik Caligulát.
Úr u. 288-301I.sz. 41–54
Claudius az augustusi hagyományokhoz tér vissza. A rendezett közigazgatás mellett kiépülnek udvari hivatalok (benne felszabadított rabszolgái nagy szerepével). Felesége gyilkolja meg (Agrippina) fia érdekében.
Úr u. 301-315I.sz. 54–68
Néró boldog évekkel kezd, majd cezarománia, legyilkoltatja környezetét, rokonságát. Végül öngyilkos lett.
Úr u. 306AUC. 812I.sz. 59
Néró anyjának, Agrippinának halála
Úr u. 315-316I.sz. 68–69
A négy császár éve (Galba, Vitellius, Otho és Vespasianus).
Úr u. 316-343I.sz. 69–96
A Flavius-dinasztia
Úr u. 316-326AUC. 822-832I.sz. 69–79
Vespasianus uralkodása
Úr u. 317AUC. 823I.sz. 70
A zsidók 66-tól tartó felkelésének leverése, Vespasianus fia, Titusz elfoglalja Jeruzsálemet
Úr u. 326-328AUC. 832-834I.sz. 79–81
Titus uralkodása alatt kitör a Vezúv (79, Úr 326), eltemeti Pompejit, Stabiaet, Herculaneumot
Úr u. 328-343AUC. 834-849I.sz. 81–96
Domitianus uralkodása; kezdeti népszerűsége despotizmusba csap át: Dominus et Deus címet követel magának; végül palotaforradalom során meggyilkolják. A skót határfal megépítése (i.sz. 84, Úr 331).
Úr u. 343-439AUC. 849-945I.sz. 96–192
Az adoptált császárok kora: dinasztikus elv helyett az örökbefogadás érvényesült
Úr u. 345AUC. 851I.sz. 98
Nerva princeps a szenátus által, testőrségi lázadás után örökbe fogadja (97, Úr 344) Traianust.
Úr u. 345-364AUC. 851-870I.sz. 98–117
Az első provinciai eredetű, utolsó római hódító császár. A dákok leigázója Dacia provincia. Arabia provincia. Armenia, Assyria és Mesopotamia provincia létrehozása. A Római Birodalom elérte legnagyobb kiterjedését.
Úr u. 364-385AUC. 870-891I.sz. 117–138
Hadrianus feladja a keleti hódításokat, békepolitikát követ. Kiépül a limes (határ) vonala. A császári bürokrácia kiépítése. A közigazgatást az utazó császár ellenőrzi. A zsidók Bar Kochba-felkelésének Hadrianus Jeruzsálem elfoglalásával vet véget.
Úr u. 385-408AUC. 891-914I.sz. 138–161
Békés politikáját folytatja Antoninus Pius.
Úr u. 408-427AUC. 914-933I.sz. 161–180
Marcus Antonius filozófus-császár 169-ig (Úr 416-ig) Verusszal, örökbefogadás révén „testvérével” uralkodott, kettős császárság. Állandó harcokban kell védenie a birodalmat a pártusoktól, hatalmas pestisjárvány készteti békére, majd a germán markomannokkal szemben védekezik. Megkezdődik a hanyatlás fia alatt, aki társuralkodója 176-tól (Úr 423-tól), s akivel a dinasztikus elv érvényesül.
Úr u. 427-439I.sz. 180–192
Commodus Hercules és Mithrasz megtestesülésének képzeli magát, cezaromániás, akivel palotaforradalom végez.
Úr u. 440AUC. 946I.sz. 193
A második négy császár éve, közülük Septimus Severus kerekedik felül (Pannoniából), és dinasztiát alapít: 193–235, (Úr 440-482).
Úr u. 440-458AUC. 946-964I.sz. 193–211
Septimus Severus ötéves polgárháborút követően a parthusok ellen győztes hadjáratot vezet (198, Úr 445). A határőrségből a szenátust háttérbe szorító erő válik. Megszüntetik az adóbérlést és Róma ill. Itália előjogait. Fiai: Caracalla 198-tól (Úr 445-től) első társuralkodója, Geta (209-től Úr 456-tól) a második, de őt megöleti bátyja. 211–217-ben (Úr 458-464-ben) Caracalla császár egyeduralkodó.
Úr u. 459AUC. 965I.sz. 212
Constitutio Antoniniana: egységes jog: megadja a teljes római polgárjogot a provinciák minden szabad lakosának. Harc a Rajnánál az alemannokkal, az Euphrátesznél a parthusokkal; megölik a császárt, Macrinus rövid uralkodása után Caracalla unokaöccsét, a szír napisten papját: Heliogabalust kiáltják császárrá.
Úr u. 465-469AUC. 971-975I.sz. 218–222
Heliogabalus időszakában Baál-kultusz Rómában és nagyanyja befolyása. A testőrgárda végez velük.
Úr u. 469-482AUC. 975-988I.sz. 222–235
Severus Alexander következik, akit anyja irányít. Parthus (231 Úr 478) és markomann (232 Úr 479) harcok után végez velük a fellázadt hadsereg Mainzban.
Úr u. 482-552AUC. 988-1058I.sz. 235–305
A katonacsászárok időszaka: kipróbált helyi hadvezérek, akiket a hadsereg tesz császárrá, majd rövid uralkodás után rendszerint megölik.
Úr u. 482-485AUC. 988-991I.sz. 235–238
Maximinus Thrax, legyőzi az alemannokat. A parthusokat legyőzi az Újperzsa Birodalom, a Szászánidák, már ők fenyegetnek, betörnek Metopotámiába 237-ben (Úr 484-ben).
Úr u. 485-491AUC. 991-997I.sz. 238–244
Az afrikai helytartót, I. Gordianust kiáltották ki császárnak, de fiával együtt megölték, azért 14 éves unokája, III. Gordianus lett az uralkodó, aki leverte Thraxot, a perzsákat gót segédcsapatokkal meg tudta állítani (i.sz. 237 Úr 484).
Úr u. 491-496AUC. 997-1002I.sz. 244–249
Philippus Arabs békét kötött a perzsákkal, de alulmaradt...
Úr u. 496-498AUC. 1002-1004I.sz. 249–251
...Deciusszal szemben; aki az első keresztényüldözés elrendelője (250), s elesett a gótokkal vívott harcokban...
Úr u. 498-500AUC. 1004-1006I.sz. 251–253
... majd Trebonianus Gallus békét kötött velük.
Úr u. 500-507AUC. 1006-1013I.sz. 253–260
Valerianus folytatja a védekezést keleten, fiát (Gallienust) a nyugati területek társuralkodójává teszi. Apja Észak-Afrikában fogságba esik.
Úr u. 507-515AUC. 1013-1021I.sz. 260–268
Gallienus hadseregreformot vezet be. Sikeresen harcol a germánok ellen, de az egyes tartományok legiói vezéreiket kiáltják ki császárnak (253–268 a harminc zsarnok uralma).
Úr u. 515-572AUC. 1021-1078I.sz. 268–325
Megkezdődik az illír császárok kora.
Úr u. 515-517AUC. 1021-1023I.sz. 268–270
II. Claudius győz az alemannok, majd a gótok ellen, de a pestis végez vele.
Úr u. 517-522AUC. 1023-1028I.sz. 270–275
Aurelianus császár helyreállítja a birodalom egységét; Dominus et Deus (UR és Isten) címet vesz fel, és bevezeti az államvallássá tett császárkultusszal összefonódó napkultuszt. Sol invictus: a legyőzhetetlen Nap.
Úr u. 522-523AUC. 1028-1029I.sz. 275–276
Tacitus császár.
Úr u. 523-529AUC. 1029-1035I.sz. 276–282
Probus követi, megerősíti a dunai és rajnai határvédvonalat.
Úr u. 529-531AUC. 1029-1031I.sz. 282–284
Carus győztes harcokat vív a perzsákkal, de fiaival együtt meggyilkolják őket.
Úr u. 531-552AUC. 1031-1058I.sz. 284–305
Diocletianus birodalmi reformja, decentralizációval könnyít a birodalmi közigazgatás terhein. Tetrarchiát hoz létre (két augustus, két caesar), övé a kelet rész Nicomedia központtal. Róma nem császári székváros többé, a szenátus elveszti minden befolyását. 297-ben (Úr 544-ben) 12 közigazgatási körzetre osztja a birodalmat, és 101 provinciára. Abszolutisztikus monarchia lett a birodalom: dominatus (istencsászár, uralkodói öltözettel és császári tanáccsal); alattvalókkal, röghöz és korporációkhoz kötött hadsereget ellátó „néppel”. 304–305-ben (Úr 551-552-ben) az utolsó nagy keresztényüldözés. 305-ben (Úr 552-ben) augustustársával együtt lemondanak. A tetrarchia összeomlik a társcsászárok közti háborúval. A britanniai légiók jelöltje a kereszt jelével győz 312-ben (Úr 559-ben).
Úr u. 560I.sz. 313
Milánói edictum, melyben Constantinus és uralkodótársa, Licinius engedélyezik a keresztények szabad vallásgyakorlását.
Úr u. 571-584I.sz. 324–337
Nagy Constantinus egyeduralkodó (totius orbis imperator)
Úr u. 572AUC. 1078I.sz. 325
Niceai zsinat a császár elnökletével keresztény püspökök első egyetemes zsinata. Arius követőit eretneknek minősítik, jóllehet a germánok az ő hitét veszik fel.
Úr u. 575-620AUC. 1081-1126I.sz. 328–373
Athanasius alexandriai püspök harca az arianizmus ellen
Úr u. 577AUC. 1083I.sz. 330
Byzantiumból Constantinopolis (Konstantinápoly) néven a pogány Róma keresztény ellenpárja, a birodalom fővárosa lett. Tökéletesíti az abszolutisztikus államot, jellemzőek a keleti ceremóniák, a bürokrácia. Fej- és földadó bevezetése, elkülönült katonai és polgári hatalom, kötelező öröklődő szakmák a polgároknál. Értékálló aranyvaluta veretése.
Úr u. 584-608AUC. 1084-1114I.sz. 337–361
II.Constantinus győzött az örökségért folytatott testvérharcban, egyeduralkodó lett. Az egyház számára kötelező az arianizmus. Utódja unokaöccse, akivel kihal a dinasztia, s aki, mivel ragaszkodik a pogány vallásokhoz és kultuszokhoz, a hitehagyott melléknevet kapja.
Úr u. 608-610AUC. 1114-1116I.sz. 361–363
Julianus Apostata. Követője, Jovianus elveszíti Armeniát
Úr u. 588-630AUC. 1116-1136I.sz. 341–383
Wulfila püspök keresztény hitre téríti a gótokat, lefordítja nekik a Bibliát
Úr u. 611-622AUC. 1128I.sz. 364–375
I. Valentinianust az udvar emeli császárrá, testvérét (Valens) pedig ő teszi társuralkodóvá. Helyreállítják a rajnai határvonalat és a britanniai Hadrianus-falat
Úr u. 622 körülAUC. 1128 körülI.sz. 375 körül
A hunok elpusztítják a keleti gótok dél-oroszországi birodalmát. Megindul a népvándorlás. A Kárpát-medencében megjelennek a László Gyula kettős honfoglalás elméletében említett korai avarok első hullámai.
Úr u. 622-625AUC. 1128-1131I.sz. 375–378
Valens követi bátyját, majd miután elvész a hadrianopoliszi csatában Gratianus követi őt. Szigorú törvények a pogányok és eretnekek ellen.
Úr u. 625-630AUC. 1131-1136I.sz. 378–383
A 376-os (Úr 623-os) letelepítési szerződéssel a birodalomba költözött vizigótok fellázadnak. 379-ben (Úr 626-ban) keleti társuralkodója I.Theodosius. Az osztrogótok Pannóniában, a vizigótok Makedóniában telepednek le. A korai avarok megjelenése a Kárpát-medencében (László Gyula).
Úr u. 622AUC. 1128I.sz. 375
Mohamed futása, a hidzsra. Az iszlám időszámítás első éve. Ez az éra sem tartalmazza a plusz 247 évet.
Úr u. 627AUC. 1133I.sz. 380
Thesszalonikéi ediktum betiltja az arianizmust keleten, az athanaszianizmus válik államvallássá..
Úr u. 638AUC. 1144I.sz. 391
A kereszténység válik államvallássá, betiltanak minden pogány kultuszt.
Úr u. 639AUC. 1145I.sz. 392
Arbogasr, Theodosius frank hadvezére megöli II.Valentinianust. Eugeniust a nyugati területek császárává nevezik ki. Visszahozzák a pogány kultuszokat.
Úr u. 641-642AUC. 1147-1148I.sz. (379–) 394–395
Nagy Theodosius egyeduralkodó. I. Theodosius halálát követően a Római Birodalom végleg két részre oszlik.
Úr u. 651-tőlAUC. 1157-tőlI.sz. 404-től
A nyugati rész központja Ravenna
Úr u. 655-697AUC. 1161-1203I.sz. 408–450
II.Theodosius, keletrómai császár, székhelyét hatalmas erődítménnyé építi (412–439 Úr 659-686 ), a római jog első kodifikációja fűződik nevéhez (Codex Theodosianus).
Úr u. 657AUC. 1163I.sz. 410
Alarik vizigót vezér kirabolja Rómát
Úr u. 673 körülAUC. 1176I.sz. 425 körül
A Kárpát-medencei központtal létrejön a hun birodalom. A griffes-indás avarok megjelenése a Kárpát-medencében (László Gyula)
Úr u. 681-700AUC. 1187-1206I.sz. 434–453
Attila hatalmas hun birodalma
Úr u. 698AUC. 1204I.sz. 451
Catalaunumi csata. A következő évben Attila Rómáig vonul, ami kérdésessé teszi Aëtius állítólagos catalaunumi  győzelmét.
Úr u. 700AUC. 1206I.sz. 453
Attila halála. A hun birodalom belső hatalmi harcok miatt szétesik. A Kárpát-medence történelme a továbbiakban avar korszaknak tekinthető.
Úr u. 702AUC. 1208I.sz. 455
Meggyilkolják III.Valentinianus császárt, aki féltékenységből előző évben megölette Aetiust. Geiserich vandáljai kifosztják Rómát.
Úr u. 723AUC. 1229I.sz. 476
Odoaker germán vezér lemondatja Romulus Augustulust, az utolsó nyugatrómai császárt. Az ókor vége, a középkor kezdete.

 


A kora középkor évszámai


 

Úr u. 721-738I.sz. 474-491
Zénon, bizánci császár uralkodása
Úr u. 736I.sz. 489
Zénon Itáliára szabadítja Theodorichot, aki megveri Odoakert Isonzónál. Odoaker bezárkózik Ravenna várába, két év múlva Theodorich megöleti. Itália a keleti gót birodalom része.
Úr u. 738-773I.sz. 493-526
Theodorich itáliai uralma
Úr u. 736-765I. sz.. 491-518
I. Anastasius uralkodása
Úr u. 774AUC. 1280I.sz..527
Justinianus trónra lép
Úr u. 784AUC. 1290I.sz. 537
Justinianus eltörli a consuli hivatalt, a hivatalnokok sorára alapuló (eponim) római időszámítás jegyzésének alapja megszűnik.
Úr u. 812I.sz. 565
Justianus halála
Mindkettőben: Úr u. 862
Árpád népének első megjelenései a Kárpát-medencében és a környező területeken.
Mindkettőben: Úr u. 895
Árpád népének végleges betelepedése a Kárpát-medencébe. Körülbelül innen, pontosnak tekinthető az európai történelem időskálája.
Mindkettőben: Úr u. 960
Létrejön a Német-Római birodalom. Ottót császárrá koronázzák.
Mindkettőben: Úr u. 1054
Végleges egyházszakadás a római és az ortodox egyház között.
Mindkettőben: Úr u. 1071
A szeldzsuk törökök legyőzik a bizánci hadakat Manzikertnél, mire Kis-Ázsia elvész. A normannok megszerzik az utolsó itáliai birtokokat is.
Mindkettőben: Úr u. 1096
Megindulnak a keresztes háborúk a Szentföld felszabadítására.

 


A Kárpát-medence kronológiája


Ebben a fejezetben a Kárpát-medence plusz 247 év nélküli történetének fontosabb eseményei találhatóak, érdekes epizódokkal kiegészítve.

 

Úr. e. 35000-7000i. e. 35000-7000
A mai ember első megjelenése a medencében kb. 35 000 évvel ezelőttre tehető, és az itt feltalált leletek néhány fő kultúrkörhöz tartoznak Ezek a helyi Bükk-Szeleta, az Aurignac és a Gravetti kultúrák. A jégkorszak végétől, kb. 10-12 ezer évvel ezelőtt kezdődő felmelegedés során új területek válnak lakhatóvá.
Úr. e. 7000-5000i. e. 7000-5000
Az első gazdálkodás nyomai fedezhetőek fel az i..e. VII. – VI. évezredben virágzó Körös-Starčevo kultúrában, ahol földműveléssel, halászattal és háziiparral foglalkoztak. Felfedezhetőek a szarvasmarha háziasításának nyomai is.
Úr. e. 5500-4500i. e. 5500-4500
A vonaldíszes kerámiák kultúrája követi az i.e. VI és V. évezred között. Nevét a kerámiák párhuzamos vonalakból álló motívumairól kapta. Óriási méretű faházakat építettek, és azonos típusú agyagedényeket használtak. Állataik a juh, kecske és a szarvasmarha.
Úr. e. 4500-3500i. e. 4500-3500
Az i.e. V. évezredben, Erdélyben Vinča–Torsos-kultúra népét találjuk. A Maros-menti kultúra területén talált szenzációs tatárlakai lelet komoly dilemmát jelent a nemzetközi történettudomány számára. A kis táblákon ugyanis nagy valószínűséggel írásjelek találhatóak, amelyek a mezopotámiai írásbeliség kezdeténél ezer évvel korábbiak, és így az emberi történelem talán legkorábbi írásos emlékének tekinthetők. Folytatása viszont nem ismert.
Úr. e. 4000-2500i. e. 4500-2500
A rézkorban, i. e. V–III. évezred között megnőtt a temetők szerepe, szigorú rendszerben és sok melléklettel temették el a halottakat, pl. a budakalászi agyag kocsi, arcos edények (korai miskakancsók) stb. A rézkor végén számos kőkör készült a kőkörök kultúrájában.
Úr. e. 2500-500i. e. 2500-800
A Kárpát-medencei bronzkor az i.e. III. évezred közepétől az i. e. IX. század végéig tartott. A bronzeszközök fokozatosan kiszorítják a rézeszközöket. A Kárpát-medencében a jobb minőségű antimon ötvözetű bronzot állították elő, ami a vaseszközök megjelenése után is sokáig versenyképes fém volt. A medence nagy részén az i.e. XIV. századtól a halomsíros kultúra volt jelen.
Úr. e. 1900-300i. e. 1900-500
A vaskor kezdete i.e. 1900 körül datálható. Az első feltárt vashámor maradványai a Tátrában vannak. A vaskor korai szakasza, a hallstatti kultúra, Úr VI-III (i.e. VIII-V) századig tartott, amelyre nagy anyagi és szellemi gazdagság jellemző. Megjelennek az első név szerint ismert illír és kelta népek.
Úr e. 300 körüli.e. 560 körül
A korábban itt élő kimmereket a szkíta közösségek váltják fel. Törzseik, amelyeket az ókori források a szigünnáknak (szegények népe?) és agatürszöknek nevezik, több évszázadon keresztül az Alföld és az Erdélyi-medence meghatározó népessége volt. A következő kétszáz évben a régészeti leletek alapján feltételezhető, hogy a szkíták fokozatosan összeolvadtak a környező népekkel. A beolvadás szinte állandó jelenség lesz a Kárpát-medence letelepedett népei és hódítók kapcsolatában.
Úr e. 50 körüli.e. 300 körül
Az egész Kárpát-medence a bevándorló kelta törzsek uralma alá került.
Úr 238i.e. 9
Augustus császár uralkodása idején Róma kitolja a határvonalat a Duna vonaláig, és a Kárpát-medence nyugati felén létrejön a Pannónia provincia.
Úr 261i.sz. 14
Augustus császár halála.
Úr 267i.sz. 20
Állandó tábor Aquicumban. A Duna-Tisza közét az iráni származású szarmata – jazig (jász?) lovasnomád nép szállja meg.
Úr 414i.sz. 167
Szarmata törzsek támadása a dunai tartományok ellen. A népvándorlás első hullámai.
Úr 466i.sz. 212
Caracalla császár. Hadjárat a jazigok (jászok?) ellen a Duna mentén.
Úr 517i.sz. 270
A nyugati gótok (vizigótok) letelepednek Dáciában (Erdély).
Úr 531 i.sz. 284
Diocletianus császár uralkodásának kezdete.
Úr 542 i.sz. 295
Diocletianus alatt Pannóniát négy tartományra osztják
Úr 575 i.sz. 328
Vandálok jelennek meg Pannóniában
Úr 606 i.sz. 359
Egy figyelemre méltó érdekes nyelvi emléket hagyott ránk Ammianus Marcellinus „Rerum gesterum libri qui supersunt” című művében:
„Amikor a császár megjelent az emelvényen, és barátságos hangon éppen megszólítani készült, s úgy akart hozzájuk beszélni, mint a jövőben engedelmes alattvalóihoz, egyikük éktelen haragra lobbanva az emelvény felé hajította a csizmáját, és ezt kiáltotta „marha, marha”, ami náluk csatakiáltásként hangzik. Erre az egész gomolygó tömeg arrafelé tódult, és hirtelen magasba emelve a barbár zászlót, vad üvöltéssel egyenesen a császár felé rohant, aki a magasból letekintve mindenféle ide-oda futkosó tömeget látott feléje közeledni dárdákkal, kivont kardokkal, kopjákkal.”
II. Constantius, aki Úr. 584-608 (i.sz.337-361) között uralkodott, Úr 606-ban (i.sz. 359-ben) hadjáratot vezetett a mai Bácska területére, hogy a szarmata belháborúba beavatkozzon. A háború után egy magas töltésről beszédet mondott a katonáinak. A beszéd hallatán a töltést építők közül valaki haragra gerjedve, levette a saruját és császárhoz vágta „marha, marha” kiáltás kíséretében. A császár megijedt a felé tóduló tömegtől és trónszékét hátrahagyva elszaladt. Nagy megtorlás követte a rendzavarást. A kiáltást az író egyfajta csatakiáltásként őrizte meg. Természetesen több nyelvből is megpróbálták származtatni a szó jelentését, mivel magyar itt még nem jöhet szóba, annak ellenére, hogy az élethelyzet tökéletesen megfelel a kifejezés mai értelmének.
Sokat nem kell hozzáfűzni, de nagy valószínűséggel az egykor élt, feldühödött jász-szarmata atyafi - köztünk szólva - egyszerűen lemarházta a római császárt.
Úr 622 i.sz. 375 
A hunok átkelnek a Volgán, és nyugat felé szorítják a nyugati gótokat.  A népvándorlás kezdete.
Úr 627 (630)i.sz. 380-385
Megjelennek azok a lovasnomád népek a Kárpát-medencében, amelyeket korai hunokként azonosítanak. A Kárpát-medence történetének egyik sarokpontja és László Gyula „kettős honfoglalás” elméletében a korai avar kor kezdő dátuma.
Úr. 670-tőli.sz. 425
Ruga hun fejedelem a Kárpát-medencébe teszi át a székhelyét. Kialakul a hun birodalom. Fontos sarokpont, ami pontosan László Gyula „kettős honfoglalás" elméletének i.sz. 670-re jelzett griffes-indás első honfoglalásának kezdeti időpontjához illeszkedik.
Úr 683 i.sz. 434
Meghal Ruga fejedelem. Utódja Buda, aki Attilával osztozkodik a trónon.
Úr 698i.sz. 451
A katalaunumi csata, még ugyanebben az évben kelet-római császárrá koronázzák II. Marcianust. 
Úr 699-bani.sz. 452
Attila megtámadja Itáliát, és egészen Ravennáig nyomul előre.
Úr. 700-bani.sz. 453
Attila meghal, és röviddel utána a Rajnától az Urálig terjedő hun birodalom a belső hatalmi harcok miatt szétesik.
Úr. 720-bani.sz. 473
A Pannóniából kivonuló keleti-gótok részben Galliában, részben a Kelet-Római Birodalomban telepednek le. A Kárpát-medencében elkezdődik az a kor, amit ma avar korszaknak tartanak; a longobárdok, gepidák, avarok és Baján kagán kora. A griffes-indás népesség letelepedett és élte életét Árpád magyarjainak megjelenéséig.
Úr. 723-bani.sz. 476
A germán Odoaker elfoglalja Rómát, és Romulus Agustulust megfosztja hatalmától, a császári jelvényeket Konstantinápolyba küldi. A történelmi korszakokban ezt az időpontot az ókor végének és a középkor kezdetének nevezik.
Úr. 784-beni.sz. 537 
Justinianus (kelet-római császár, Úr 774-től ) törli a már csak a nevében létező konzuli hivatalt, amivel egyúttal Róma városának (A.U.C) eponim alapú időszámítása is megszakad. A birodalmak új időszámítás után néznek, és most nincs több száz év a római éra megszakadása és az új érák bevezetése között. Bizánc a világ születése szerinti időszámítást vezeti be. A zsidóság szintén egy saját világérát kezd el számolni. Az okmányok érája, ismertebb nevén a szeleukida-időszámítás háttérbe szorul. Az iszlám a Mohamed halála óta eltelt éveket számolja. Mindezek ellenére szélesebb körben a nehézkes uralkodói időszámítást (annus regni) és az indictio-ciklusok számolását alkalmazzák.
Úr. 812i.sz. 565
Justinianus meghal. Az európai történelem a mai korból nézve itt ért a sötét középkorba, amit valamikor a XI-XIV. század során Krisztus születési évének meghatározásával és hibás beillesztésével hoztak létre. Nem lehet tudni, mi történt a következő 100-120 évben, amit a plusz 247 év betoldása 350-370 évre tolt szét. Minden bizonnyal vannak olyan támpontok, amik segítenek tisztázni a korszak eseményeit. Európa az Úr 812 utáni években van, a mai időszámítás szerint is. A római birodalom maradványa a szétesés és újjászerveződés évszázadát éli. A kisázsiai, az afrikai területek és Hispánia az iszlám térhódításával egy növekvő birodalom részévé válnak. Különböző európai népek kisebb-nagyobb királyságokban, fejedelemségekben kezdenek önálló életet, de a nagy birodalmak még nem alakulnak ki. Komolyabb új történelmi fogódzót egyik hatalom sem tud nyújtani a jelen számára. Hiába keresnek később legendás államalapítókat (Európa atyja), latin örökségre épül minden, ami e korban létrejön (újlatin nyelvek, államalakulatok, vallás). A kalandozó magyarság is egy szilárd központi hatalom nélküli, hatalmi harcokkal zsúfolt Európát talál, amikor megjelenik a Kárpát-medencében. A kalandozások egy része e hatalmi harcokban történő szerződéses részvételt takar valamelyik fél oldalán. A szerződésekben is jelen lehet, és terjed az „Úr időszámítása”. A korabeli források már honfoglalás előttről, Úr. 860-tól többször tesznek említést a magyar seregek átvonulásáról, villámgyors támadásairól.
Úr. 870-tőlUgyanaz.
A Kárpát-medence kiadó. A magyarság vezérei a Don környéki területeikről szemet vetnek Attila volt birodalmára, amit örökség jogán maguknak vallanak. A 890-es években jelennek meg a Kárpát-medencében.
Úr 895-896Ugyanaz.
Végleges bevonulás Pannóniába. Igazolva az Úr 891-es bizánci napfogyatkozással.
Úr 907.Ugyanaz.
A pozsonyi csata. A magyar történelemkönyvek az 1990-es évekig nem tartalmazzák. Az ütközet tétje az volt, hogy meg tudja-e őrizni a hatalmát Árpád népe a Kárpát-medencében.
Úr. 900-tól 960-ig:Ugyanaz.
A kalandozások kora.
Úr 962-benUgyanaz.
I. Ottó császárrá koronázásával létrejött a német-római birodalom, ami a magyar kalandozások elleni védekezés egyik lehetséges eredménye.
Úr. 970 utánUgyanaz.
Géza fejedelem idejére a magyarság itt találta magát egy idegen kultúrkörben, és korábbi jelentős hadi fölénye az új birodalmakkal szemben eltűnt. A magyarok hadereje a folyamatos kalandozások és a letelepedett életmód miatt jelentősen gyengült, és természetesen kiismerték őket, amit lehet, hogy csak a vezetőik látnak, de a nyugat szerencsére még nem érzékel. Nincs más út, csak a kereszténység. Régi kultúráját feláldozza a túlélés érdekében.
Úr. 972-benUgyanaz.
II. Ottó német társcsászár és Teophanu bizánci hercegnő házasságával a magyarokra nézve egy veszélyes szövetség volt kibontakozóban.
Úr. 973 márciusábanUgyanaz.
Géza megbízásából, egy tizenkét főemberből álló magyar követség jelent meg Quedlinburgban I. Ottó császár előtt békekötés és keresztény hittérítők kérése ügyében.
Úr 997-benUgyanaz.
Géza fejedelem meghal. Hatalmi harc indul a régi és új rend között, amiből István (Vajk) kerül ki győztesen a német lovagok segítségével.
Úr 1000.Ugyanaz.
Az év karácsonyán Istvánt megkoronázzák, és létrejön a magyar állam.

 

A kereszténység felvételének egyik feltétele a pogányság teljes eltörlése, annak ellenére, hogy ez valamelyik keleti kereszténység, de mindenképp egyistenhit volt. Azonban az elmúlt száz év alatt a praktikus, jól használható „Úr időszámítása” már ismertté vált a kereszténység országaiban, és a Krisztus születése szerinti dátumkezelésnek hitt éra kezdi kiszorítani az uralkodói időszámítást.

A további évszámok azonosak a mai kronológia évszámaival.

 


 

 

TARTALOMJEGYZÉK

AZ ELMÉLET

Bevezetés

I. Időszámításunk kérdőjelei

II. A valódi időszámításunk

III. A valódi betlehemi csillag

IV. Misztikumok, összefüggések, elemzések, feloldások

V. A valódi Dionysius-i húsvéttábla

VI. Az Úr megnevezés párhuzama

VII. A felismerés kora

VIII. Kérdések, válaszok, gondolatok

Utószó

AZ ELMÉLET ÉRDEKESSÉGEI

A KÉPES KRÓNIKA ZAVAROS ÉVSZÁMAI

MÁRCIUS 21 VAGY MÁRCIUS 25

A HÚSVETTÁBLA ELLENTMONDÁSAI

A VALLÁSALAPÍTÓK PÁRHUZAMAI

A PÁRTUS IDŐSZÁMÍTÁS FOGYATKOZÁSAI

A KRONOLÓGIA SAROKPONTJAI

A nap- és holdfogyatkozásokról

A tárgyalt fogyatkozások táblázatai

Mezopotámiai fogyatkozások

A görög olimpiai éra fogyatkozásai

Róma kultúrkörének fogyatkozásai


ÖSSZEHASONLÍTÓ KRONOLÓGIA

 

FORRÁSJEGYZÉK

 


 

KÖNYVBEN NEM SZEREPLŐ ANYAGOK

TÉVIDŐ - az eltévedt időszámítás blogja...

ŐSHONOS ŐSTÖRTÉNET: KIK VAGYUNK?

AZ ELMÉLET KISLEXIKONA

247 évAD (Anno Domini)albigensekanakronizmusAnonymusapokrif iratokaranyszámarszakida időszámításArszakidákAttila halálának éveAugustus császáravarokAz 525-ös év konzuljaiBadiny Jós FerencBC (before Christ)betlehemi csillagbizánci világérabogumilokCaesar, Juliuscensuscomputusconsuldecemviridictatordiocletiánus éraDionysius Exiguusdominiegyházszakadásegyiptomi naptárEltévedt időszámítás elméleteEltévedt időszámítás (kiadvány)epaktaeponim évjegyzéséraetióp időszámításévévkezdetévkezdő napévszámításFlaviusFomenko, Anatolij TyimofejevicsFomenko elméleteGergely-naptárgestaGesta Hungarorum (Anonymus)Gesta Hunnorum et Hungarorum (Kézai)háromkirályokHérodotoszhét (naptári)hidzsraholdfázisholdfogyatkozásholdtöltehó, hónaphónapok neveihonfoglaláshunokhúsvéthúsvéthétfőhúsvéti vitahúsvétszámításhúsvétvasárnapidőszámításidusIllig, HeribertimperatorInce pápa, III.indikcióInter Gravissimasiszlám időszámításJakab ősevangéliumaJézusJézus-Mani párhuzamokjulián naptárkalendaekalendáriumKálti MárkkatharokKépes Krónikakettős honfoglalásKézai SimonKirály csillagakitalált középkorkopt időszámításkronológiakronológiai évjelzésekkronológiai sarokpontLászló GyulaLukács evangéliumamágusokmanicheizmusManiMárk evangélistaMáté evangéliumamezopotámiai (babiloni) naptármonumentum ancyranumnagypénteknapnapéjegyenlőségnapjelölésnapkeleti bölcseknaptárnaptárreformok (történelmi)népszámlálásniceai zsinatnonaenulladik évNyesztor-krónikaörmény időszámításpánik időszakapártusokpaulikiánusokPéter evangéliumapontifexprecesszióQuiriniusRegulusRóma alapításának érájarómai naptár (köztársasági)sötét középkorszeleukida időszámításszkítákSzoszigenészTeres ÁgostonÚrÚR időszámítása előtt (ÚR/BD)ÚR időszámítása szerint (ÚR/AD)Úr napjaVerancsics AntalvilágérákVízkeresztzsidó világéra

 


 

FORRÁSMUNKÁK GYŰJTEMÉNYE

Középkori krónikák


KÉZAI SIMON:
    MAGYAROK KRÓNIKÁJA

KÁLTI MÁRK:
    KÉPES KRÓNIKA (CHRONICON PICTUM)

ANONYMUS:
    GESTA HUNGARORUM

Blaskovics József:
    Tarih-i Üngürüsz

Blaskovics József:
    Az 1740. évi Névtelen MAGYAR TÖRTÉNET, Macar Tárihi vagyis Madzsar Tárihi

Farkas János Nepomuk:
    Csíki Székely Krónika

Einhard:
    Nagy Károly császár élete

Rogerius mester :
    Siralmas Ének (1243)

Grandpierre K. Endre-Grandpierre Attila:
    Földalatti krónikáink különös története

Földes Péter:
    ANONYMUS TITKOS KÖZLÉSEI

Időszámítások és naptárak

Őstörténetünkhöz

DIONYSIUS - EREDETI LATIN NYELVEN

 


 

 

 

 
 

Beírás az alábbi fórumba:

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS elméletéhez
Humán ellenőrző kód:
Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat


 
STATISZTIKA
TÁRSOLDALAK
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2022

Etióp

:

2014

Kopt

:

1738

Iszlám

:

1443

Perzsa

:

1401

Zsidó

:

5782

Indiai

:

1944

Bizánci

:

7530

Örmény

:

1470


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2029

1782

Arszakida éra

TévesHelyes

2269

2022

Szeleukida éra

TévesHelyes

2333

2086


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2775

2528

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2769

2522

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

699 ol. 2 év

634 ol. 2 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.