Visszalépés a Főoldalra
TARTALOM
ELMÉLET ANYAGA
ELMÉLET, egyszerűen
FÓRUMOK
   
 

Cikkek kigyűjtött hozzászólásai


Az oldal a honlap cikkeinek kigyűjtött hozzászólásait tartalmazza, időben visszafelé haladó sorrendben. A hozzászólás cikke a címre kattintva érhető el.
 
    

   
 
HozzászólóCím: Bemutatkozás    
Fefe52 Vendégként

Dátum:
2018.01.16. 20:34

312.

hozzászólás


T, Cím

Kérném megküldeni Szekeres Sándor email címet.

tolmacsi.ferenc@gmail.com

.
HozzászólóCím: Kimaradt-e bármennyi év az időszámítás során?    
szikan Vendégként

Dátum:
2017.10.26. 14:04

311.

hozzászólás


Fomenko

http://szkitia.ingyenblog.hu/kitalalt-kozepkor-vilagkor.blog
HozzászólóCím: Kimaradt-e bármennyi év az időszámítás során?    
cartwright Vendégként

Dátum:
2017.08.03. 12:49

310.

hozzászólás


2. ellenvetések

"A zsinatról nem maradt fenn naptárral kapcsolatos dokumentum."

"Az akkori pápa I. Leó az alexandriai püspökhöz írt levelében megbízza azt a naptár kérdéseinek kidolgozásával, ez is dokumentu,m értékű,"

A niceai zsinatot I. Constantinus hívta össze 325-ben.

I. Leó a 45. pápa a mostani pápanévsorban, 440-től 461-ig.

Ha Hetesi Zsolt annyira nem veszi a fáradtságot, hogy cáfolati cikkében ne állítson hamis kijelentéseket, akkor mire fel kéne egy szavát is komolyan venni.

 
HozzászólóCím: HA ILLIGNEK IGAZA VAN...    
Dixtroy Vendégként

Dátum:
2017.06.27. 14:02

309.

hozzászólás


A Magyar Szent Koronáról írtak nagyon blőd állításokat tartalmaznak.

Elvitték bizáncba, hogy rekeszzománcokat tegyenek rá, amik valahogy pont passzoltak. Na persze. És Mikor II István visszakapta az alaposan elbaszcsizott koronáját, akkor nem nyúlt hozzá. Hát hogyne.

Átdöfték a "felső" Pantokrátort egy kereszttel? Ne már, az ki van peremezve, tehát úgy gyártották, hogy majd valamit fogadni fog.

És azt mégis hogyan gondolták, hogy 46 cm volt a boltozat eredeti magassága? Az majdnem 145 cm kiterítve, ugyan mégis mi szükség lett volna 46 cm magas kenyértartóra? Abban azért pár vekni elférne..

Totál ikonológiai félreismerés: az aki istenpózban a nappal és a földdel van ábrázolva az az Atya, nem pedig egy másik Pantokrátor, aki pedig IC XC -vel (oldalán két angyallal) az az echte Pantokrátor, maga Jézus.

Na akkor mi lehetett hátul? Ha a szentlélek lett volna akkor nem szedték volna le, tehát nyilván az Anya volt ott. Hogy az Mária, vagy Tündér Ilona, nem eldönthető, de biztos, hogy valamilyen női minőség.

A nyolcszög és a perzsa-szkíta vonulat jó megfigyelés (a szkítatérítő apostolok nem észrevevése fekete pont)
HozzászólóCím: A magyar krónikák és a kitalált középkor    
Fefe13 Vendégként

Dátum:
2017.03.08. 18:39

308.

hozzászólás


Tóth Gyula nagyon érdekes és elgondolkodtató dolgokat ír. Olvastam a könyvét, és renbszeres olvasója  voltm blogjanak.

Apropó, hová tűnt Tóth Gyula?

2014 óta nem frissül a blogja, nem látok új videot.

Üdvözlettel TFJ
HozzászólóCím: Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz    
Hollós Máté Vendégként

Dátum:
2017.01.29. 17:07

307.

hozzászólás


Darwin evolúciós elmélete talán nem a legjobb hasonlat volt, mivel azt bármennyire is erőltetik, el fog bukni és 2 - 300 év múlva már senki sem emlkékszik rá. Napjainkban egyre többen gondolják úgy, hogy ősatyáik Ádám és a pátriárkák voltak, nem pedig a kőbaltás félmajom, nem is beszélve a intelligens tervezettség elméletének terjedéséről.
Ha az eltévedt időszámítás nem is egy összeesküvés következménye, akkor is hajt némi hasznot valakiknek. Elaltatja az emberiséget, mert azt sugallja, hogy már túl vagyunk a hatodik évezreden (azaz a Krisztus utáni másodikon) és lám, nem történt semmi, nem jött a világkatasztrófa és nem kezdődött el a hetedik boldog évezred.
Csak megjegyzem, hogy a szabadkőműves időszámítás szerint ma 6016 január 29.-e van, csak ők úgy mondják: "anno lucis" vagyis a fény(hozó) éve, a következő, a 6017. év, március 1.-én kezdődik, a régi pogány tavaszi újévnek megfelelően.
Tehát vannak, akiknek jól jön, ha a népek azt hiszik, betelt a Teremtés utáni hatodik napnak szimbolikusan megfelelő hatodik világkorszak (évezred), és minden megy tovább. Pedig ez nagy tévedés! Még párszáz év, és csak akkor telik be.
HozzászólóCím: Gyökerek    
SzekeresS

Dátum:
2016.05.22. 16:40

306.

hozzászólás


Hm!
A szegény később kapta a szegény jelentést. Eredetileg, az eny képzőt elhagyva: szeg, szegi emberek. A magyar területek tele vannak szeg, sziget helynevekkel, (Salmiszeg ) ahol semmiféle sziget nem volt. Mindig is vizes, vizenyős terület volt a Kárpát-medence belseje. A szárazulatai voltak ezek a szigetek, szegek, és ezeket az embereket hívták szegényeknek. A kunhalmok egyfajta mentsvárak voltak a vízzel elborított vidékeken. stb. stb. 

Ugyanez Erdélyben a szék. 
HozzászólóCím: Gyökerek    
Esküdt Vendégként

Dátum:
2016.05.22. 16:15

305.

hozzászólás


Adataink sajnos ellentmondásosak. Herodotos szerint a sigynnai nevezetű nép a trákok birodalmától északra, az Istroson (Al-Dunán) túl lakott, s iráni eredetűnek vallotta magát: „E nép határai megközelítik az Adria vidékén élő henetoi nemzet földjeit; ők maguk azt mondják, ők méd telepesek”. Apollonios Rhodios szerint Laurion hatalmas puszta lapályán (a Havasalföldön), a Duna deltájának vidékén laktak. Strabon és Pseudo-Orpheus ellenben Kaukázus vidékinek mondja őket.

 

Tóth Imre szegénynek nevezi a szóban forgó nemzetséget. Talán igaza van, ám választhat egy nép díszesebb nevet is magának. Miért éppen szegénynek címezné magát?

 

Liddell és Scott (A Greek–English Lexicon) szerint a sigynes, sigynon stb. görögös kifejezés jelentése gerely, nyárs, szigony. Még az is lehet, jellemző fegyveréről nevezte el magát szigony népe. Fischer Károly (Erklärung der skythisch-sarmatischen Namen und Wörter aus der ungarischen Sprache. II. Band.) is erre hajlik. Következésképpen legyünk óvatosak, mert – Herodotost idézve – "Minden megtörténhet hosszú idők folyamán".
HozzászólóCím: Gyökerek    
SzekeresS

Dátum:
2016.05.22. 14:06

304.

hozzászólás


Egyébként a nyelvi honfoglalást egyszerűen a fizika / matematika / hadászat törvényei szerint képtelenség végrehajtani. Akkor viszont csak déli irányból történő természetes terjeszkedéssel jöhetett ide, évezredek alatt. 

... és vallom, hogy mi vagyunk Hérodotosz szigünnái.  
HozzászólóCím: Gyökerek    
SzekeresS

Dátum:
2016.05.22. 14:01

303.

hozzászólás


Az angolt se hagyd ki! Ez csepet sem vad-vájd ötlet.

Vajon many szavunk hajaz oda? Válasz:  any, hogy Varga Csaba könyvet írt róla. 

Csak példának írtam, de a many/any használatának szabályai is szinte ugyanazok. mint a magyarban.

Ha vannak szavaink keleten és nyugaton is, akkor maradni kell ott, ahol vagyunk...

 
HozzászólóCím: Gyökerek    
Esküdt Vendégként

Dátum:
2016.05.22. 13:04

302.

hozzászólás


Ha a magyarok nyelve a Kárpát-medencében született meg, hihető magyarázatot kell adnunk a kérdésre, hogyan került seregnyi szavunk lenyomata finnek, lappok, manysik, törökök, mongolok, japánok stb. nyelvébe. Európa és a Kárpát-medence legkorábbi lakói a crô-magnoni emberek voltak (kb. 40000 éve élnek földrészünkön), ők azonban nemigen jutottak túl Európa határain. Kik és hogyan terjesztették el szavaikat Ázsiában?

 

Nyelvünket, tegyük fel, a szkítáktól örököltük. Ők az utolsó eljegesedés idején Európa és Ázsia pusztaságait, a középső kőkorszakban pedig Kelet-Európa keleti felét lakták. Utóbb ismét szétterjedtek Eurázsia pusztáin. Számos európai és ázsiai néppel érintkeztek, közéjük beolvadtak stb., s ez megmagyarázná, hogyan kerültek szavaink ezekhez. A szkíta elődök azonban, bánatunkra, a Kárpát-medencében először csak i. e. 40003600. között telepedtek le. Őslakosok, ha úgy tetszik, a Duna völgyében azonban nem a legkorábbiak.

 

Finnek és ugorok lettek volna nyelvünk hordozói? Ők Kelet-Ázsiából rajzottak ki, Nyugat-Szibériában, illetve Északkelet-Európában csak 1300011000 évvel ezelőtt jelentek meg. Nemigen lehetünk rokonaik, mert a mai magyar népességben leszármazottaik csupán egy százalék arányban vannak jelen.

 

Ha a felsoroltak nem jöhetnek számításba, akkor talán az újkőkori jövevények lehettek nyelvünk hordozói. Éppenséggel e feltevésnek is vannak hívei. Ők sem kerülhetik meg azonban az alapvető kérdést. Miként lehetséges, hogy szavaink egyikét-másikát távoli népek nyelvében is felismerjük? Vagy mi vettük volna át ezeket? Hogyan?
HozzászólóCím: Gyökerek    
Esküdt Vendégként

Dátum:
2016.05.22. 11:34

301.

hozzászólás


Ős-Európa nyelve, állítja a nyelvtudósok egy része, nem lehetett indoeurópai. Az ősnyelvről azonban igen óvatosan nyilatkoznak. Határozott állásfoglalást ez ügyben – egy ősi nyelv volt vagy több, ragozó vagy hajlító stb. – forrásainkban nemigen találunk. Feltételezés szerint az indoeurópai nyelveket vagy a Nyugat-Ázsiából több hullámban érkező újkőkori gazdálkodók honosították meg Európában, vagy Kelet-Európa keleti felének őslakói, a szkíta elődök. Utóbbiak első csoportjai a kő-rézkorban költöztek be Délkelet-Európába, illetve a Kárpát-medencébe.

 

Sokal és munkatársainak vizsgálata e feltételezések egyikét sem erősíti meg. Sokal, R. R., Oden, N. L. and Thomson, B. A. (1992): Origins of the Indo-Europeans: Genetic evidence. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 89 (16): 7669–7673.

 

Léteznek természetesen ellenkező vélemények is. Ezek szerint már a crô-magnoni elődök is indoeurópai nyelveken fogalmazták meg mondanivalójukat.

 

Nyelv és genetika kapcsolatának ügyében magyar nyelvű tanulmányra nem tudok hivatkozni. Harding és Sokal eredményeit vázlatosan ekképpen lehetne összefoglalni. Az egymással közelebbi rokonságban álló, tőszomszédos európai népeknek jobbára nyelve is rokon. „Idegenek”, pl. a finnek és a lappok nyelve is idegen. A germán, a kelta és a román nyelveket beszélők általában szomszédai és rokonai is egymásnak. A szláv, ugor (magyar) és török nyelvűek ugyan rokonai egymásnak, nyelvük azonban különbözik. A görög, a baszk és a finnségi nyelvűek „különcök”. Harding, R. M. and Sokal, R. R. (1988): Classifcation of the European language families by genetic distance. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 85 (23): 9370–9372.
HozzászólóCím: Gyökerek    
SzekeresS

Dátum:
2016.05.22. 08:54

300.

hozzászólás


Elfogadva!

Nyelvöröklés és genetika:
nem tudom mennyire ismerős a témában, de a nyelvi származásra lehetne-e ugyanazt a logikai vonalat alkalmazni, mint ahogyan  kikövetkeztették, hogy az ember Etiópiából származik?

A magyar nyelv igen előkelő helyen lenne.
Egyébként érdekes vonal az európai nyelvek névelőinek elemzése.

A link: https://hu.wikipedia.org/w iki/N%C3%A9vel%C5%91

Határozatlan és határozott névelők az európai nyelvekben. 

Ahhoz képest, hogy hivatalosan 895-ben 'jöttünk' be, érdekes a szinezet. 

 
HozzászólóCím: Gyökerek    
Esküdt Vendégként

Dátum:
2016.05.22. 07:23

299.

hozzászólás


A jobb megértés végett talán nem árt az előző hozzászóláshoz némi kiegészítést fűzni.

 

R1a1: Kelet-Európa keleti felének szkíta őstelepesei, ma jobbára szlávok és magyarok stb.;

R1b1: újkőkori bevándorlók, ma jobbára kelták és nyugat-európai népek;

I2a: Délkelet-Európa és Kelet-Európa nyugati felének őstelepesei. Egykor illírek, trákok stb., ma jobbára szlávok, magyarok stb.;

I1: Északnyugat-Európa őstelepesei, germánok.

 

A mai magyar népesség 28 százaléka Európa crô-magnoni őstelepeseitől (I csoport) származik, 46,5 százaléka Eurázsia őslakóitól (R csoport). Az R1b ág képviselői csak az újkőkorban költöztek Európába, ennélfogva őket ne vegyük számításba. (A többi csoport képviselői legalább a középső kőkor óta, 13000–11000 éve laknak Európa földjén.) A mai magyar népességnek eszerint mintegy 55 százaléka származik európai ősapáktól.

 

Felmerülhet még a kérdés, hol vannak a hunnak és töröknek nevezett ősök, Belső-Ázsia és Dél-Szibéria egykori lakói? Természetesen közöttünk. Az adatokból kilétükre következtetni lehet.

 

Hozzá kell tennem a mondottakhoz: elsősorban a tények és az eredmények érdekelnek, nincsen szándékomban vitát gerjeszteni. Tiszteletben tartom minden ember meggyőződését. Ha valaki őshonosnak tekinti a magyarságot a Kárpát-medencében, joggal teszi. Egyetlen kérdésen érdemes talán elgondolkodni, s azt esetleg megbeszélni: kitől örököltük nyelvünket?
HozzászólóCím: Gyökerek    
Esküdt Vendégként

Dátum:
2016.05.21. 21:32

298.

hozzászólás


Vágó-Zalán Andrea doktori értekezése szerint (A magyar populáció genetikai elemzése nemi kromoszomális markerek alapján) a magyar népességet tizennyolc (férfiúi) haplocsoport képviseli.

 

A leggyakoribb csoportok (hozzá zárójelben némi magyarázat):

R1a1 (Kelet-Európa keleti felének szkíta őstelepesei) 24,8%;

R1b1 (nyugat-ázsiai gazdálkodók, Európában elsősorban újkőkori jövevények) 18,7%;

I2a (Európa délkeleti felének crô-magnoni őstelepesei) 16,1%;

I1 (Európa északnyugati felének crô-magnoni őstelepesei) 7,4%.

 

A ritkább haplocsoportokat a következők képviselik:

R1* és R1a* (Eurázsia mamutvadászai) 2,6%;

R2 (az Indiai-félszigetre vélhetően a holocén időszak kezdetén bevándorolt kelet-európaiak) 0,4%;

E1b1b1a, E1b1b1b, E1b1b1c (észak-afrikai eredetű gazdálkodók, Európában elsősorban újkőkori jövevények) 5,6%;

G2a (Kaukázus vidéki gazdálkodók, Európában elsősorban újkőkori jövevények) 4,8%;

H1a (romák) 4,8%;

I*, I2b (Európa crô-magnoni őstelepesei) 4,4%;

J*, J2*, J2a2 (nyugat-ázsiai gazdálkodók, Európában elsősorban újkőkori jövevények) 9,5%;

N1c (Északkelet-Európa és Nyugat-Szibéria urálinak nevezett, vélhetően kelet-ázsiai eredetű népei) 0,9%.

 

A fentiekből következik: Európa őstelepesei (alighanem közülük kerültek ki a Kárpát-medence első gyarmatosai is) a mai magyar népességnek nagyjából 28 százalékát képviselik. Nyelvünket azonban – úgy tűnik – nem tőlük örököltük.
HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
SzekeresS

Dátum:
2016.05.16. 15:54

297.

hozzászólás


Azért nagyon nem szabad messzire menni. A helyi nyelvek szinte biztos, hogy elegendőek. 

Valóban nagy butaság a manysiknál keresgélni, igaz ma már egyre több hang visszhangozza a Kárpát-medencei eredetünket, pl.érdemes megnézni a Magyar vándor című filmet, úgy, hogy mi innen származunk. Nagyon ülnek a poénok. 

Szkíta: minek? Nékünk van rá szavunk, a szittyákról beszélünk. Harcos, vad, zabotlan nép a jelentése. További visszafejtés ugyanúgy értelmetlen, mint pl. a Dunánál.

Szikla: Ez már érdekesebb mint a meleg folyó. De, szerintem a magyar nyelvi jelentések még mindig jobban ülnek. Ráadásul hasonlít a szerkezete és a jelentése is a magyar nevekhez. A magyar nyelv 44 hanggal bir (nem beszélve a plusz nyilt hangokról). A latin és a görög abc 25 betűalakjával igen problémás felismerhetően leírni. 

 
HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
Esküdt Vendégként

Dátum:
2016.05.16. 12:06

296.

hozzászólás


Bizonyos szempontból ésszerűnek látszik dákok, szkíták stb. szavait indoeurópai nyelvek szótárában keresgélni. Először, mert az európai nyelvek többsége kétségkívül indoeurópai. Másodszor, mert ha nem ismerjük egy szó jelentését, meglehetős szabadsággal magyarázhatjuk bármely nyelv alapján (lásd a példát). Harmadszor, mert akik értelmezték a szavakat, jobbára indoeurópai nyelvűek voltak: németek, oroszok stb. A magyarok ez ügyben nemigen tűnnek ki buzgalmukkal. Jeles írástudóink még mindig Nyugat-Szibériában, manysi felebarátaink háza táján keresgélik gyökereinket.

A mai Várhely (Sarmizegetusa) nevének visszafejtésével pedig érdemes lehet más alapokon is próbálkozni. (Mindenesetre azt tanácsolom, előbb próbálkozzunk a görögös Skythes, Skythoi név megfejtésével.)

Adós vagyok még román szomszédunk, Ioan Russu szófejtésével. Szerinte Sarmizegetusa jelentése (indoeurópai nyelvek szókészletét alapul véve): zermi (szikla, magasság), zeget (*gegh: ág, palánk, erőd). Vagyis Sarmizegetusa: Szikla Vár, Magas Vár, Palánk Vár. (A csillaggal jelölt szóalakot szerzőnk kikövetkeztette, forrásokban ilyen nem fordul elő.)
HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
SzekeresS

Dátum:
2016.05.15. 10:15

295.

hozzászólás


Köszönöm. 
Azért a szanszkrít eredetet eléggé vad ötletnek tartom és én elvetném, attól függetlenül, hogy a nyelvet beszélő nép nagy valószínűséggel megjelent a Kárpát-medencében. Még nagyobb valószínűséggel ugyanolyan megszálló, uralkodó rétegként, mint Indiában. 
A hely neve inkább az itt élő megszállt népek nyelvei közül való, mint ahogyan László Gyula mondja, hogy a helynevek eléggé szívósan megőrződnek (Duna, Tisza, hegynevek, stb...).

Az hogy ilyen sok formában került megőrzésre, azt mutatja, hogy a latin-görög abc nem tudta visszaadni a kiejtett alakot. Ez egy olyan nyelv felé mutat, ami több hangot használ, mint a latin vagy a görög nyelv. Pl. a magyar. Nézzük a változatokat.:

Zarmizegethousa
Sarmizegetusa
Sarmategte,  
Sarmazege

A rövidítés jelemző a magyar helynevekre is, pl Vásárhely Hódmezővásárhely helyett, Egerszeg Zalaegerszeg helyett, és eléggé hosszú listát lehetne összeállítani ilyen helyneveinkből... 

Tehát, így: Sarmazege  Sarmazegetusa helyett. 
Egyébként rögtön idekívánkozik a magyar helynevekben igen gyakori szeg alak: pl. Sarmaszeg
e
A maradék ethusa thusa, egyház (régiesen kiejtve: etyház) vagy a háza. Az idegen irástudó, halva, leírt valamit. Ki ezt, ki azt. 

Származ-esküdt-ős alakot inkább szó nélkül hagynám. Nevetés

 
HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
Esküdt Vendégként

Dátum:
2016.05.13. 00:28

306.

hozzászólás


Sarmizegetusa nevével kapcsolatban szolgálhatok némi felvilágosítással.

Ptolemaios munkájában a hely megnevezése Zarmizegethousa, latin feliratokon Sarmizegetusa, a Tabula Peutingeriana bejegyzése szerint Sarmategte, a Ravennai Névtelen Földrajztudós szerint Sarmazege. Úgy gondolom, az első két szóalakot tekinthetjük az eredeti név hangzásához legközelebb állónak. A többi alak alighanem korcs változat.

A dák királyi város nevének jelentését többen próbálták megfejteni. A dákok nyelvét indoeurópai nyelvekkel, például a szanszkrittal vetették össze.

Gheyn szófejtése szerint Sarmizegetusa jelentése Meleg folyó városa. Zarmi (szanszkrit gharma: meleg) és zeget (szanszkrit sarjana, baktriai harezâna: folyik). A várost, állítja a szerző, a közeli Sargetia (Sztrigy) folyóról nevezték el a dákok.

Tomaschek szerint Sarmizegetusa értelme: Élet világának fényét árasztó palota. Zarmya (szanszkrit harmya: palota), zegeth (szanszkrit jagat, jigat: megy, mozgékonyság, élet világa) és usa (fényt árasztó, égő).

Mennyire hihetők e megfejtések, ki-ki ítélje meg maga.

 

Úgy hiszem, nem kockáztatunk sokat, ha a magyar nyelvvel is próbát teszünk. A magyar nép, a magyar név a dákok idejében még nem létezett, csak a nyelv, melyet - beszélői nyomán - nevezzünk szkítának.

Valószínűleg összetett szóval van dolgunk, próbáljuk tehát a kifejezést elemeire bontani, pl. ekképpen: Sarmiz-eget-us-a. A szó végi "a" jó eséllyel a (görögben és latinban kötelező) névszó jelölése. Az idegenek hallása szerint, a görög és latin hangzók készletével lejegyzett név valószínűleg nem adja vissza tökéletesen az eredeti szóalakot. Némi hajlítgatásra lesz tehát szükség, hogy az eredetit visszanyerjük: Származ-esküdt-ős.
HozzászólóCím: X. Függelék    
SzekeresS

Dátum:
2015.07.16. 03:53

305.

hozzászólás


Kedves Ilona!

Elnézést kérek a kései válaszért és köszönöm a jókívánságokat. 

A 100(104) évet tartalmazó fejezet szám-zsonglőrködéseivel én csak egyetlen dolgot szerettem volna bizonyítani: azt, hogy Kálti másolói/alkotói észrevették, hogy Kézai évszámai nem Jézus születése szerinti időszámításban értendők. 
Ezért megpróbálták átszámítani – ami észrevehetően nem sikerült, pl. Atilla 123 éves életkora nem éppen életszerű. Így került bele a 100/104-es szám. Az érték lényegtelen, a szándék felismerésén van a hangsúly. 

A lényeg: a mai időszámításunk a pártus birodalom Arszakida időszámítása, de a mai kronológiát megalkotók ennek az időszámításnak az 1. évéhez Augusztus császár korát rendelték, 247 évvel korábbra. Pont. A kronológiát építőknek ezért óhatatlanul szembe kellett találkozniuk egy hiányos korszakkal, problémás (állítólagos hamis) okiratokkal, Gergely pápa fura 10 napjával.

Nincs csalás, nincs hamisítás, nincs kitalált középkor, kapitális tévedés van. Akkora, hogy kilóg a történelemkönyvekből, csak senki sem akarja észrevenni. Nem bántásként írom, de például Ön is a hamisítási szenzáció szemszögéből olvasta az elméleteket.

Senki sem meri felvállalni a ’bocs, tévedtünk’ kijelentést, inkább tanítják tovább a sületlenségeket kérdéses időszakról, köztük a honfoglalásunk lehetetlenségeit is. De ez egy másik történet.
HozzászólóCím: X. Függelék    
Ilona Vendégként

Dátum:
2015.06.20. 11:45

304.

hozzászólás


Kedves Sándor!

Tóth Gyula honlapját végigolvasva jutottam el ide. Fantasztikus, ahogyan ő, és Ön is igyekszik rendet vágni az ellentmondó adatok dzsungelében, ki, ki saját ötletes módszere szerint. Odaát épp egy kis csillagászati támogatás hiányzott volna, ami itt viszont megvan. A végeredményét olvasva viszont némi csalódás fogott el, mert elveszni láttam a kiindulása idején felhasznált: Atilla halála és Árpád bejövetele közötti 100(104) évet. Holott a Jusztíniánusz által megszüntetett konzuli hivatal és római időszámítás ideje táján érkeztek Árpádék 800-ban. Pont eltűnne a homályos kor. István ideje alatti dokumentum-pusztítás alkalmat adhatott arra, hogy tévedésből vagy szándékosan mégse az Arsakida időszámítás legyen újra bevezetve. Itt egy időtörésre nyílik lehetőség (Atilla halálától Istvánig törölhető, újraírható történelem). Tóth Gyula eredményei magyarázhatnák, hogy miként került az Arsakida időszámítás a Római Birodalomba, s talán azt is, miért kellett a homály.

További eredményes munkát kívánok!
HozzászólóCím: Sándor: 247 évvel vertek át bennünket    
SanktGeorg Vendégként

Dátum:
2015.01.11. 13:43

303.

hozzászólás


Tisztelt Gondolkodók!

Érdemes lenne még a Vatikáni pápák és a római császárok listájával  is összevetni, vagy inkább összefésülni az elmondottakat.

Jó munkát és kitartást hozzá!

Sanktgeorg
HozzászólóCím: Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz    
SzekeresS

Dátum:
2014.12.21. 09:02

302.

hozzászólás


Mivel az előző beírás is erről kérdez, összevonva válaszolnék rá.

Idézet: Az elmélet tetszik. Azonban én, mint egy hatvanas összeesküvés elméletekben megedződött öregúr úgy gondolom, hogy nem kell annyira félni az összeesküvés elméletektől. Az elmúlt öt hat év engem ugyanis arról győzött, meg hogy az összeesküvés elméletek nagy számban "összeesküvés gyakorlattá" módosultak. És minden ilyennek az eredője egy irányban keresendő.

Szinte biztos, hogy léteznek olyan érdekérvényesítő összefonódások, amelyek megfelelnek az összeesküvés-elmélet fogalmának, de az is biztos, hogy ezek azonnal vagy rövid idő múlva szeretnék látni hatásukat, nem pedig „egyszer csak”, generációk múlva.
Gondoljunk bele, hogy mit szólna egy két lábon álló, hatalmat gyakorló egyén, ha valaki megkeresné, hogy, fogjunk össze, hamisítsunk, hogy majd száz-kétszáz-ötszáz év múlva ne legyen probléma belőle, ha akkor lesz majd olyan csoport, akinek szüksége lesz rá.
Hülyének nézné és elküldené melegebb tájakra.
Ha volt is hamisítási szándék az időszámítás körül, annak olyan problémát kellett volna orvosolni, ami akkor is létezett. Pl. a hatalom megőrzése nem tartozott ide, mert azt a kard ereje és a vallás támogatása megoldotta. A többi liláról nem is beszélve.
Én a beírások, beszélgetések időpontjáig nem találtam olyan okot, ami racionálisan elfogadható alap lett volna egy hosszútávú érdekérvényesítő akaratnak. De ez nem jelenti azt, hogy ebben a pillanatban nincs ilyen, igaz kissé erőltetettnek látom, de kevesebb információ alapján is több száz elméletet gyártottak a hozzáértők”. Egyelőre csak annyit, hogy az információmorzsák itt vannak a honlapon, és ha volt is hamisítási szándék, az lehetett az alapja, mert azonnali információ eltitkolásra volt szükség, ami máig igaz.


Idézet: Vannak bizonyos gyökértelen vagy gyenge történelmi gyökerekkel rendelkező népcsoportok, akik betegesen ki akarják pusztítani a tradicionális ősnépek gyökereit, mindeközben teremtve maguknak hamis múltat.

Ezt a - szerintem zavarkeltőnek terjesztett álságot – lilák közé sorolnám.  Elég könnyű átlátni rajta. A mai őstörténet alapja, hogy a hatalmat gyakorló nemesség próbálta megkeresni őseit a krónikák után, aminek van is némi alapja, de csak némi. Ez csak a nemességre igaz, sajnos tévesen kivetítették a köznépre és a nyelvére. Vallom, hogy a köznép és a nyelve Kárpát-medencei eredetű. Az őshazakereséshez viszont „gyenge történelmi gyökerekkel rendelkező népcsoportok”-nak semmi köze. Köztudott hogy, honnan származnak, nem is tagadja senki. Sem ők, sem mások. Ezért egy rágalmazó hangulatkeltésnek tartom.

Finnugor elmélet:

Erről csak annyit, hogy az elmélet időben tőlünk olyan távolságba tenné ezt a kapcsolatot, amely értelmetlenné teszi az egészet. Szerintem a nyelveket nem szóegyezések, hanem szabályaik szerint kellene rokonítani.

…és a szolganépek:

Az a bizonyos ostoba hősi pátosz! Tessék mondani, hol vannak azok a bizonyos hősi ősök? Sehol. Egyszerűen kihaltak, felszívódtak, őshazával együtt. Eltűntek, beolvadtak és kik élnek most itt: az akkori köznép leszármazottai. Még a nemesi réteg zöme is az őshonos népből lett kiemelve a tatárjárás után. Megtagadjuk saját őseinket. Na, ezt nevezem aljasságnak. Amikor a fiú kitagadja az apját, egy gátlástalan megszálló kedvéért, miközben elveszti nyelvének valódi forrását, valódi gyökereit. Ez az őshaza kapával és kaszával épült fel, és nem nyíllal és karddal, mert az csak pusztítani tud, akár véd, akár támad. A nyíl és a kard már többször elvesztette hazánkat. A kapa és a kasza és a nyelv tartotta életben, ami a köznép kezében, tudásában volt. Ennyit a lenézett szolganépről… Valakiknek nagyon szégyenkeznie kellene.

Kicsit erősre sikeredett a vége, de meggyőződésem, hogy ez az igazság.
HozzászólóCím: Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz    
LL.kedő Vendégként

Dátum:
2014.12.18. 10:37

301.

hozzászólás


Az elmélet tetszik. azonban én mint egy hatvanas összeesküvés elméletekben megedződött öregúr úgy gondolom, hogy nem kell annyira félni az összeesküvés elméletektől. Az elmúlt öt hat év engem ugyanis arról győzött meg hogy az összeesküvés elméletek nagy számban "összeesküvés gyakorlattá" módosúltak. És minden ilyennek az eredője egy irányban keresendő.

Vannak bizonyos gyökértelen vagy gyenge történelmi gyökerekkel rendelkező népcsoportok akik betegesen ki akarják pusztítani a tradícionális ösnépek gyökereit, mindeközben teremtve maguknak hamis multat.

Az itt előkerült eltévedt középkor elmélet az én lelkemhez is közelebb van mint a kitalált középkor, de azt is látni kell, hogy amannyiben önnek van igaza, a hiba felfedezésekor igenis rátelepedtek bizonyos "összesküvök" akiket nagyon zavart hogy a kárpátiai népek európa ösnépei és ök azok akik ide beszivárogtak, bekéreckedtek és kellet nekik egy Nagy Károly és a Karolingok legitimálni ittlétüket.

Ami engem kicsit zavar és a Fin Ugribugrti elmélet felé kacsintónak mutatja a tanulmányt, hogy az összegzésben mindenáron alacsonyabb rendű szolganéppé degradálja a kárpátiai ösnemzetetakit mindenféle szteppei holdák kényükre kedvükre leigázhatnak.

Ugyanakkor a tanulmányban fel vélem fedezni hogy a szkiták mint nagyon korai népcsopotr itt vannak a medencében és tudjuk hogy kiterjedt birodalmuk volt kisázsiában. Nem hangzik sokkal jobban az, hogy ezek a beérkező "Uralkodó Házak" katonáikkal és szolgáikkal örökösödési okon érkeztek az öshazába hogy átvegyéh a szakrális hatalmat? és ez is összehangolódik azzal a ciklikussággal hogy 2-3-400 évenként kifárad kihal elsatnyúl az előző "Uralkodó Ház".

Számomra nagyon sokat mondó a Dalai Láma azon üzenete miszerint ez a Kárpátiai terület, Budha (Buda) köz pontal, valamiféle szakrális szellemi vallási központja volt Szkítiának (a föld szív csakrája) és ezért az itteni uralkodók kiemelt szerephez jutottak Szkítián belül.
HozzászólóCím: 3. Évszámok titkai    
Aladár Vendégként

Dátum:
2014.10.24. 16:32

300.

hozzászólás


A magyarok a "pogány" időkben sem volt ismeretlen Jézus. A nyugati típusú kereszténységet megelőzően több vallásunk is volt, köztük a Maniheista vallás. Voltak mellkeresztjeink és templomaink.
HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
Jebusaeus Vendégként

Dátum:
2014.09.20. 21:13

299.

hozzászólás


Ami leginkább megragadott eme tanulmányban, a következő megállapítások:"Mondhatták-e jazigok ezt a csatakiáltást? Mészáros Gyula turkológus szerint az itt feljegyzett csatakiáltás jazig csatakiáltás, mivel az ó-irániban: mahrka, oszétben: margä! szó előfordul."Ezek szerint jazigok nem kiálthattak volna marhát, ha iráni nyelvekben a jelzett szavak nem fordulnak elő?"Használhatták-e ezek a magyar nyelvű emberek is szitkozódásképpen a marha kifejezést? Ennek ellentmond a marha szó elfogadott eredete."Mi van akkor, ha a marha szó eredetét megállapító tudós társaság melléfogott?


HozzászólóCím: Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz    
téve Vendégként

Dátum:
2014.09.04. 13:37

298.

hozzászólás


Lehet, hogy említették, de Tóth Gyula többször említi nevét a blogjában, ha jól emlékszem Szkítiától Maghrebig a címe.

Leírja, hogy nem hisz az összesküvés elméletben? Megkérdezhetem, hogy miért?
HozzászólóCím: VII. A nap- és holdfogyatkozások    
SzekeresS

Dátum:
2014.08.18. 20:28

297.

hozzászólás


Kedves László!

Én nem kutatom a precessziót, elfogadom, úgy ahogy van. Mindenesetre érdekelne a kutatásának módszertana.

A kapcsolati szöveg mögött van egy email cím, amit be lehet másolni egy tetszőlegesen kiválasztott levelezőprogramba. 

Fomenkóval csak annyira ismerkedtem meg, hogy véleményt tudjak nyilvánítani.
Diplomatikusan: szokatlan formabontásnak nevezném.
Mellőzve a finomságokat: médiaismertséget hajhászó sületlenség.

Üdv: Sándor
HozzászólóCím: VII. A nap- és holdfogyatkozások    
László Vendégként

Dátum:
2014.08.16. 14:32

296.

hozzászólás


Kedves Sándor!

Elképzelhető, hogy eltérő gondolataink vannak, de a precesszió kutatása közös főcsapás-irányunk. 

Amit királyainkról mondtam, ezer évig egyházi jogban szentesített törvény (kánonjog) volt Magyarországon, s Zsigmond királyunk egész Európával elfogadtatta (Ez benne van Werbőczi Hármas-könyvében is. Tehát, ez ténykérdés. De a kutatásunk célja nem ez, így bölcsebb dolog erről nem vitatkozni.

Sajnos nem használok MS Outlook-ot. Viszont ide írok két dokumentumot gondolatébresztőnek. Annál is inkább, mert, Kedves Sándor, éppen azrt komolyan veendők, mert az időszámítás alapjául vett dátumok - lehet, hogy - rossz leolvasás eredményének minősülnek. S ez a Te kutatásaidat is érinti.

1. E téren A. Fomenkó tett fontos megállapításokat. Az Internetet a munkásságáról a legjobb összefoglaló Cracrocrates blogján olvasható. (11.11.2007Who is Antatoly Fomenko and what is the New Chronology?) Javaslok Google-keresést.

2. Ez pedig holland professzor 1992-es előadásának utolsó oldala (http://phdamste.tripod.com/t rojan.html), elmélete szerint Trója városa Nagy-Britanniában volt.

This then, is what I believe to be the true story of the famous citadel of Troy, the 'holy city' which once stood just outside Cambridge on the Gog Magog Hills.

Ezek szerint volt egy Góg-Magóg Hegy Cambridge határában. De van egy térképen, amelyen Góg és Magóg Észak-Szibériában van. De ott nem Hegy, hanem két város.

Kíváncsi vagyok, mit szólsz hozzá.

Üdv K. László
HozzászólóCím: VII. A nap- és holdfogyatkozások    
SzekeresS

Dátum:
2014.08.15. 07:56

295.

hozzászólás


Kedves László!

  Úgy látom, hogy a mi szemléletvilágunk külön utakon száguldozik. Nem szabad keresztezni, mert abból csak konfliktusok lesznek, és nem egy termékeny vita. Általában megpróbálom racionálisan szemlélni a életet, igaz ez nem mindig sikerül, de pl. a történelemre úgy tekintek, mint a jelenre.
  Most is egy majdani történelmet élünk meg, és egykor is ugyanígy folyt az élet, csak az értékrendek voltak mások. Ha azt betartotta az egykor élő, élhette világát, ha nem akkor kapott a fejére vagy a fenekére.
  A helyzet ma is ugyanaz, ha valaki betartja a mai értékrend kívánalmait, élhet mint Marci Hevesen, (az lényegtelen, abból a szempontból, hogy a mai betartandó szabályok jelentősen eltérnek az akkoritól, amiket talán könnyebb/nehezebb volt betartani, és lehet, hogy akkor több veszély is fenyegette az embert, mert ugye fejlődünk. De ez racionálisan szemlélhető fejlődés.
  Ma pl. nincsenek istenkirályok, csak nagyhatalmú emberek, akik esetleg élet-halál urai is. Ha az ember betartja a velük kapcsolatos szabályokat, 'értékrendeket', semmi baja nem lesz, de ha megsérti, vessen magára.

A lényeg, ...akkor sem voltak istenkirályok, csak nagy hatalommal bíró emberek, akik az élet-halál urai voltak. Volt olyan aki élt a hatalommal, és volt olyan, aki visszaélt vele.

Ennek a honlapnak én vagyok a webmestere, az oldal alján ott van az elérésem.

Üdv: Sándor
HozzászólóCím: VII. A nap- és holdfogyatkozások    
László Vendégként

Dátum:
2014.08.13. 16:22

294.

hozzászólás


Kedves Sándor!

Valóban, de a magyar szent királyok nem piskótából voltak, hanem istenemberek, lényegük szerint nemcsak z egész föld, hanem az egész világegyetem urai is, úgy együtt, együtt testületileg.

A "Szigeti veszedelem" irodalmi alkotás egészen képletesen leírja, hogy például Zrínyi micsoda erőkkel csapott össze. Kataklizma a javából. De ez csak egy szemléletes példa.

Ezek szerint - ha igaz Uwe Topper állítása, akkor meg kell néznünk a pontos időpontját, mikor volt, miből vonja le a következtetést, nemcsak úgy a hasára csap. S akkor az időszámításunk is új megvilágításba kerül. S akkor Sándor elmélete is módosításra szorul, mert az időszámításunkat felül kell vizsgálni. Az évszám ugyan egyenezik, de nem a mögötte tartalmilag eltelt idő. 

S akkor , ha igaza van Toppernek, én is törhetem a fejemet.

Csak egyet nem szabad tenni: legyinteni egyet a társkutató állítására, függetlenül attól, hogy egyetértünk-e az elméletével vagy sem.

Ide kívánkozik, hogy a középkori térképek szerint Szibériában, Ázsiában virágzó kultúrák voltak, s valószínűleg mások voltak az éghajlati viszonyok. Találtam egy tértképet,a melyen az szerepel, hogy Kamcsatka fölött Szibéria észak-keleti csücskében 1299-ben dokumentált keresztény királyság volt. Erről még eddig egy szót sem hallottunk. 

Az összes műveltséget újra kell értékelnünk, s ebben az időszámítás ulcstényező. A paradigma-váltás azt jelenti, hogy új szempontok erülhetnek fel, s az eddigi egész tudásunkat át kell értékelni. 

Ha kapok emailcímet, küldök némi szellemi rágódnivalót.

Szívélyes üdvözlettel: László

 

 

 

 

 
HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
ketni Vendégként

Dátum:
2014.08.13. 09:25

293.

hozzászólás


A szóelemzők nem vesznek tudomást arról, hogy az emlegetett "mar" szótő a különböző értelmű szavakban nem azonos gyököt takar.

- Az állatot jelentő szóban a jár, gyár, jer, stb. járást jelentő gyökváltozatról van szó.

- A morzsol, megmar stb. értelemben a rombol, romt, romgy szavak "ro" gyökének változata szerepel, gyökfordításban. (A ront és rongy szavak régiesen írva!)

- A mar, mint az állat lapocka közötti, nyak felé eső kiemelkedő testrésze szavában a "ma" magasságot jelentő gyök van.

Ez testvérek között is három különböző jelentésű és eredetű gyök, de azonos hangzású gyökváltozat.

A gyökök vizsgálata nélkül teljesen tévútra kerülünk.

Megjegyezném még, hogy átvételről szó sem lehet. Ezek a gyökök hatalmas magyar szóbokrokat alkotnak, amiknek ezek a szavak a részét képezik. Nem kapcsolódás nélküli, idegen test a magyar nyelvben.
HozzászólóCím: VII. A nap- és holdfogyatkozások    
SzekeresS

Dátum:
2014.08.09. 17:51

292.

hozzászólás


Kedves László!

Elnézést kérek.  
Véleményem szerint abszolút semmiféle kapcsolat nincs az igen hosszú periódusú precessziós mozgás és mai időszámításunk hibája között.

A precesszióról:

a Föld forgástengelyének iránya a térben nem teljesen stabil. 26 ezer év alatt egy 23,5° sugarú kör kerülete mentén körbefordul, amelynek centruma az ekliptika pólusa. A precessziós mozgás következtében a tavaszpont hátrál az égen, emiatt az égitestek koordinátái változnak. A precessziós mozgás elsősorban a Nap és a Hold gravitációs hatásától, forgatónyomatékától áll elő a nem gömbszimmetrikus Földön. A jelenséget a görög Hipparkhosz fedezte fel az ókorban.

Szerintem, ennek a sebessége csak jelentős trauma esetén változhat. Pl. igen-igen erős, kataklizma-szerű földrengéssorozat, nagyméretű aszteroida találat, esetleges jégkorszaki jégsapkák hirtelen elmozdulása, stb., stb, lehet fantáziálni.

A mi időszámításunk eltelt ideje alatt nem volt ilyesmi.

Üdvözlettel: Szekeres Sándor
HozzászólóCím: VII. A nap- és holdfogyatkozások    
lászló Vendégként

Dátum:
2014.08.09. 17:13

291.

hozzászólás


Kedves Sándor!

Ha csuklott is, valaki biztos emlegette. A nap- és holdfogyatkozásokat sem az okozza, hogy valami belemegy a Nap szemébe, s belenyúl, hogy ki tudja onnan venni. Az üdvtörténet nem királyi út, hanem tövisekkel kirakott ösvény. Nem az én dolgom megmagyarázni. Legfeljebb az, hogy a kutatótársaim figyelmét felhívjam arra, amit esetleg nem tud. Én csak annyit teszek, hogy szerény tudásommal komolyan veszem mások véleményét, s ha az érvelés meggyőző, akkor jobb híján vagy feltételesen elfogadom, ha viszont ellenérvem van, azt felsorakoztatom. De a gúny eszközével sohasem élek. Azt általában ellenünkben használják.

Üdvözlettel László 

 
HozzászólóCím: VII. A nap- és holdfogyatkozások    
SzekeresS

Dátum:
2014.08.02. 09:54

290.

hozzászólás


idézet:

... persze marad a kérdés, hogy mi okozhatta, ha igaz.

Mondjuk csuklott egyet a Föld? 

De ez a mosoly talán jobban illig ide:  
HozzászólóCím: VII. A nap- és holdfogyatkozások    
László Vendégként

Dátum:
2014.08.01. 15:02

289.

hozzászólás


Kedves Sándor!

Még egy fontos mozzanat az időszámításhoz. Ha jól emlékszem, Uwe Topper ír angol nyelvű cikkeiben a honlapján arról, hogy a precesszióban volt egy sebességváltás. Ez alapvető szempont, s módosíthatja a számításainakt, s persze marad a kérdés, hogy mi okozhatta, ha igaz.

Köszönöm és szívélyes üdvözlettel K. László

 

 
HozzászólóCím: VII. A nap- és holdfogyatkozások    
László Vendégként

Dátum:
2014.07.29. 18:29

288.

hozzászólás


Kedves Sándor!

Persze más eredményt kapunk, ha nyugati gondolkozást alkalmazzuk (szervetlen műveltség), s mást, ha a magyar észjárást (szerves műveltség.) Mivel a Szent Keresztnek valóságmegidéző ereje van, akkor a Boszporusz inkább valószínű. De maradjon e kérdés nyitott, elfogadom a válaszod, így ez nekem nem jutott eszembe.

A nyelvészeti kutatások is alátámasztják. A Phosphorusz (a foszfor éjjel is világít, tehát a sötétségben, ez Jézus lényege) rácseng a Boszporuszra, ami a Fekete-tenger és a Fehér-tenger (a Földközi tenger régi neve) közötti kapu. S a tenger tegnegyl, tehát két dolgot összekapcsol, a Boszporusznál a fehér és a fekete birodalom közötti kapu, s ez Jézus Urunk Szent Keresztjének a feladata. A Fehér-tenger másik kijárata Gibr-altár [magyar Gáb(o)r-oltár] pedig Jézus urunk földi életének másik sarokpontja, az Angyali üdvözlet.

De, más. a kutatásaimban összekötöttem az évkört az általunk ismert emberi történelemmel. S az általad dokumentált 240 év különös jelentőségre tesz szert. Ugyanis, ha a hagyományos időszámításhoz hozzáadunk 240 évet, ahová Te teszed Jézus születését, a Mérleg világhónap középső Vízöntő dekanátusa kezdődik (Ez 240-300 között tart). S kutatásaimban ez az a hely, ahol Jézus felveszi a keresztet a 14 stációból álló via dolorozán.

A módszer abszolút megbízható, mert a történelmi események és a szereplők neve mutatja az idő minőségét. Pl. Kossuth a Kosban ténykedett, Rákóczi a Rákban, Bakócz a Bakban. Maga a körkörös történelem nem az én ötletem, hanem másoké (pl. Papé), de én vagyok az első, aki ezeket a történelmi szereplőket konkrét dekantusba, s így időpontba helyezem. Ennek a fényében ragyogóan értelmezhetők (különösen a magyar) történelem eseményei. Pl. hogy Atilla Rómában mirt Leónak kegyelmezett meg. Miért az Oroszlánnak? (Miért nem a Halaknak?) Mert a recessziós Oroszlánban, annak is az első napján (ami aug. 20-nak felel meg) keletkezett a Koronánk. (Kb. 540-546 között.)

 

Köszönöm a megszólalási lehetőséget, s hogy teret biztosítasz gondolataimnak, amely felfedezésednek is új értelmezést ad.

Üdv László

 

 
HozzászólóCím: VII. A nap- és holdfogyatkozások    
SzekeresS

Dátum:
2014.07.26. 18:55

287.

hozzászólás


Kedves László!

1.
A lista és a tárgyalás közti sorszám különbséget sokan nem vették észre. Én sem. A hiányzó szalamiszi csata a a négyesben lett tárgyalva és az egész nincs szinkronban, sajnos. A honlapon megpróbálom kijavítani. Köszönöm az észrevételét.

2.
Talán azért van a festmények háttérében a boszporuszi szoros, mert ott, Bizáncban (Konstantinnápolyban) készültek, és a festőknek is tetszett a háttér, és nem biztos, hogy tisztában voltak akkor Jeruzsálem földrajzi jellegzetességeivel.

3.
Köszönöm szépen. Sándor


HozzászólóCím: VII. A nap- és holdfogyatkozások    
laszlo

Dátum:
2014.07.20. 12:32

286.

hozzászólás


Kedves Sándor!

Először is köszönöm, hogy kutatási eredményeidet körebocsátottad, hogy az érdekődő nagyközönség is ingyenesen szabadon megismerkedhessen vele. Három észrevételem van.

Az első technikai: a holdfogyatkozásoknál a 5-6-7-essel gond van,
Nálad a következő sorrend van:

5. Peloponnészoszi háború
6. hiányzik (vélhetően a II. Szalamiszi csata kimaradt). Ez a táblázatban benne van.
7. II. Artaxerxes napfogyatkozása

Kérdezném, hogy a kihagyás szándékos-e, vagy véletlen. Végülis ez a rövidített változatot bocsátottad közre.

2. A második észrevétel tartalmi.

Anatoly Fomenkó számomra meggyőzően bebizonyította, hogy Krisztus urunkat nem Jeruzsálemben végezték ki, hanem a Boszporusznál. Az a város, amit ma Jeruzsálemként ismerünk, s ehhez térképet is mutat, ha gondolod, elküldöm Neked, csak a nepóleoni háborúk után, tehát a XIX. elején jelent meg a térképeken, akkor csak Új-Jeruzsálem néven. Tehát valakik bennünket etetnek. Ha ez igaz, akkor Jézus urunk keresztrefeszítésére vonatkozó napfogyatkozási adatokat is át kell értelmezned. (persze ha az érvek téged is meggyőznek. Tisztában vagyok azzal, hogy Fomenkóról sokaknak megvan a véleményük. De én nem címkézek, engem csak a tények érdekelnek. Ha az érvei meggyőzőek, el kell tudjam fogadni. Középkori festményekkel bizonyítja, amelyek Jézus urunk keresztre feszítését örökítik meg. Mindnek a hátterében ott van a boszporuszi szoros.

3. Végezetül fogadd dícséretemet. Elismerés illet Téged azért, mert tudományos igények szerinti formába öntötted a gondolataidat. (sajnos ez a kutatók java részére nem igaz.)

Vannak még észrevételeim, de majd csak ha teljesen áttanulmányoztam a könyvedet.

Kösznöm a hozzászólás lehetőségét. László


HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
Atamanfi

Dátum:
2014.07.11. 17:02

285.

hozzászólás


Nagy Sándor könyvéből úgy emlékszem, /sajnos a könyveim zöme el van csomagolva/, hogy a történetnek volt előzménye, ami a szómagyarázat és a magyar kifejezés szempontjából nagyon is fontos. A császár az adókat akarta megmagyarázni, amiről hadvezére, a helyi származású Ursecus le akarta beszélni.
Szerintem:mivel a magyarázat alapvetően a jovializmus kifejezésére alapulhatott, a "marha" kifejezés tökéletesen lefedi, ha valakit ma lehülyézünk, lemarházunk. Hogy ez csatakiálltás jelleget kapott latin szemekben, a csizmahajítás, és marházás katalizátorként elszabadította a felhalmozódott indulatokat, és megkergették a császárt. Nehezen érthető /számomra/, hogy ezen a történeten hogy lehet ennyit rugozni, mikor egyértelmü, hogy a helyiek magyarul beszéltek, és nem szarmaták voltak. Inkább a ma nyugati székelyeknek nevezettek, akiket zömmel Erdélybe telepítettek királyaink, és ott az ottaniakkal összeolvadva a helyiekkel alkotják a székelyeket.
Ezt bizonyitja a hadvezér neve is, akit Úrszékinek hívtak! /ursecus/ A székelyek latinul ma is secul-ok vagyis a sec biztosan szék, az Ur meg talán még ennyi magyarázatra sem szorul. Az akkori kereskedelemnek pedig egyértelműen a marha volt a legfontosabb darabja, és mindenki más másodlagos lehetett. Igy amikor az esetleges más nyelvüek összegyüjtötték vegyes cserealapjaikat, akkor elmentek marhálkodni vagyis markt-olni.


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
SzekeresS

Dátum:
2014.05.08. 11:01

284.

hozzászólás


Még valami:
ahhoz, hogy egy bejövő nyelv beolvassza a honfoglaláskori Kárpát-medence kb. 1.5-2 milliós lakosságának nyelveit, saccolva 400 ezres egynyelvű népességnek kellett volna beérkeznie.
Ezzel az a gond, hogy akkor és ott nem tudott ennyi ember bejönni. Egyszerűen lehetetlen. Ez matematikán alapuló egyszerű logisztika. Még a középkori hadjáratok létszámát sem tudta 120-140 ezer fölé emelni a kor legnagyobb világhatalmának számító török birodalom. A források megemlítik, hogy Várna környékéről elindítottak egy 160 ezres sereget, ami 50-60 km (mérföld) után szétesett az ellátás összeomlása miatt (a 3. napon?). Honfoglalás idején még kevesebb lehetett ez a szám.

Ha viszont csak 120 ezren jöttek be, akkor mindenképp elvesztették nyelvüket,lásd a bolgár beolvadás. Ott ezt a beolvadást nyakon lehetett csípni, mivel a bolgár a szláv nyelvcsaládba tartozik. A magyarnál azonban nincs ilyen nyelvrokonság, (nem ártana szétnézni Európa egyéb rokontalan nyelvei között). Az sem változtat a lényegen, ha ugyanazon a nyelven beszéltek a honfoglalók, mint az itt élők: hogy a magyar nyelv őshonos a Kárpát-medencében.

Sajnos van egy tragikus ellenpélda is a nyelvi honfoglalás lehetetlenségére, az 1771-es torgut exodus.
A szerencsétleneknek bemesélték, hogy Dzsungáriából származnak.
250-300 ezren indultak el a több ezer kilométeres útnak, más forrás szerint 400 ezer. Ráadásul nem is annyira ellenséges körülmények között.
Kb. 60 ezren érkeztek (Más forrás szerint 80 ezer), legyengülve, nyomorogva. Nem hogy hazát tudtak volna foglalni, ők szorultak segítségre.

Ugyanakkor: a finnugor nyelvelmélet abből indult ki, hogy a magyar nyelv a honfoglalással került a Kárpát-medencébe. Nem ártana valamit itt újragondolni.HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
SzekeresS

Dátum:
2014.05.08. 09:03

283.

hozzászólás


Semmi gond, akkor sorbavéve:

-Van-e valamilyen nyoma annak hogy a X-XI. században az őshonos lakosság más nyelven beszélt mint az elit, vagyis a nemesség?

Csak közvetett, hiszen ha lenne el is döntené a kérdést, de az leledzik pár. Példák, teljesség igénye nélkül:
- László Gyula kettős honfoglalás elmélete, mivel a magyar helynevek már Árpádék előtt itt voltak.
- A már említett Türkia elnevezés, ami létező nyelv és népesség, valamint a türk tolmács Bizáncban.
- A latin nyelv hivatalos formájú használata. Az eredeti nyelvük (türk) nem jöhetett szóba, ezért az európai elit nyelvét vették fel. Mivel a magyar csak az egyike volt (lehetett) az itt élő meghódított népeknek, fel sem merült, hogy használják. Pedig, ha valaki megtanult írni, valamennyi általa ismert nyelven képes írni, legfeljebb a helyesírása nem lesz akadémiai.


-A tatárjárásig az elit még tudott a magyar ősökről, nyelvükről. Julianus barát küldetése is ezt bizonyítja. A nemesség (honfoglalók) beolvadása, türk nyelvének és emlékének a teljes felejtése nem-e a tatárjárás elittelenítésének tulajdonítható, vagy az Árpád ház kihalásának?

Igen-igen, a tatárjárás „elittelenítése” volt a ludas. A régészet is jelzi, hogy a XIII. századtól kezdve az temetők az addigi két tipusú csontrendszere homogénné vált. A nemesség többsége a tatárjárás utáni időponttól jegyzi magát. A források szerint a mongolok kb 90 százalékát kiirtották a korábbi vezető rétegnek, és az őshonos népességből egészítették ki.

-Ha, a nemességet a honfoglalók alkották, akkor a keveredés ellenére az ő génjeiknek nem kellene több ázsiai részt tartalmaznia?

Valószínű, erre én is gondoltam, de ilyen vizsgálat szerintem fel sem merült.

-Vizsgálták-e nagyobb mintán a Kárpát medence lakosságának, köztük a magyarság európai eredetét a gének alapján, és ha igen, mi az eredmény?

Több ilyen volt, talán most is folyik, mivel ez a tudományág még igencsak fejlődésben van. Pl Seminó, Czeizel az elfogadhatóak, de fellelhetőek az interneten különböző zagyva sületlenségek is.HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
Tudatlan

Dátum:
2014.05.07. 21:15

282.

hozzászólás


Köszönöm a választ, és volna még néhány kérdés:
-Van-e valamilyen nyoma annak hogy a X-XI. században az őshonos lakosság más nyelven beszélt mint az elit, vagyis a nemesség?
-A tatárjárásig az elit még tudott a magyar ősökről, nyelvükről. Julianus barát küldetése is ezt bizonyítja. A nemesség (honfoglalók) beolvadása, türk nyelvének és emlékének a teljes felejtése nem-e a tatárjárás elittelenítésének tulajdonítható, vagy az Árpád ház kihalásának?
-Ha, a nemességet a honfoglalók alkották, akkor a keveredés ellenére az ő génjeiknek nem kellene több ázsiai részt tartalmaznia?
-Vizsgálták-e nagyobb mintán a Kárpát medence lakosságának, köztük a magyarság európai eredetét a gének alapján, és ha igen, mi az eredmény?

Egy szuszra ennyi, elnézést a kérdésömlesztésért.


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
SzekeresS

Dátum:
2014.05.06. 08:28

281.

hozzászólás


Jó kérdés!
Vajon milyen nyelven beszéltek Magna Hungáriában?

Ha csak egy szóval kellene válaszolnom, azt mondanám: türkül.
Kicsit bővebben: valamilyen elfeledett, vagy talán ma is élő türk nyelvjárásban (arrafelé most is úgy beszélnek).
Honnan veszem a türköt?
Ebben az időben Türkiának, más forrás szerint Unkurijjának nevezték az országot.
László Gyulára hivatkozva: a Bizáncban járó magyar főurak türk tolmácsot kértek.
Juliánuszt a magyar király küldi keletre, ősei megtalálására. Az a magyar király, aki a honfoglalás idején még türkül beszélő vezető réteg leszármazottja. Feltehetőleg őket kerestette meg vele.

Egyébként sehol nincs leírva, hogy azok a bizonyos „magyari” vagy „hungari” népek valójában milyen nyelven beszéltek. Csak arról volt szó, hogy megértették egymást. Juliánuszról is csak azt tudjuk, hogy latinul tudott, de pl. Konstantinápolyban latinnak gondolt beszédet már nem értette. Feltehetőleg azért mert görög volt.

De: hogy kerül ide a Hungária megnevezés?
Belegondolt már valaki, hogy mai történelemtanítás szerint kb. 380-tól kb 60-70 évig itt élő, nyomot sem hagyó hunok után nevezik el egy 450 évvel később bejött népet? 450 év! A népi, vagy történeti emlékezet valóban nagyon mély, de azért ennyi év után felidézni valamit, szerintem nem megy.

Elképzelem, hogy mennek ki nyugatra a magyar urak, és megkérdik őket, hogy
- Kik vagytok, honnan jöttetek?
- Magyarok vagyunk és innen a szomszédból, Avarból. Elfoglaltuk és most már Unkurijjának hívjuk.
- Magyar? Az mi fán terem. Unkuríjja? A fenét! Ti olyanok vagytok, mint a hunok, 450 éve jártak itt. Há, tudjátok, nem? Na, legyetek inkább hungarok.
- Ááá, nem-nem, mi magyarok vagyunk.
- Kuss legyen, hungarok vagytok és kész!

..és hogyhogy a Magna?
A finnugor népek közül még mindig mi vagyunk a legtöbben.
Hogy-hogy nem találjuk a Kárpát-medencéhez képest ’magna’ méretű területet?
Azért mert valójában a ma is a türk népek által lakott területről van szó, és az valóban „magna” a Kárpát-medencéhez képest. Pl. Kazahsztán 9-dik legnagyobb ország még ma is.HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
Tudatlan

Dátum:
2014.05.05. 20:57

280.

hozzászólás


Egy kérdés: Julianus barát hogyan tudott magyarul beszélni a Magna Hungáriában maradt magyarokkal, ha azok Árpád magyarjaival voltak rokonságban, akik a fenti írás szerint nem magyarul beszéltek?


HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
SzekeresS

Dátum:
2014.01.01. 13:29

279.

hozzászólás


A Facebook-n Tetszik gombot érdemelne!


HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
vezer

Dátum:
2013.12.30. 19:32

278.

hozzászólás


Zseniális a "marha" szó "elfogadott" eredete. Tehát őseink remekül értettek a szarvasmarha tenyésztéséhez,egész Európát ellátták vágómarhával,csak éppen nevet nem tudtak adni neki.Elképzelem,amint anyjukom odaszól apjukomnak,hogy : kimegyek megfejni azt a böszme nagy izét,tudod,amit holnap kihajtotok a bécsi marktra !


HozzászólóCím: IV. Az Úr időszámítása és a fantomkor    
SzekeresS

Dátum:
2012.12.19. 11:37

277.

hozzászólás


Kedves Atter!
Köszönöm jó kívánságait és tanácsait!
Az időszámítás átvételénél egyelőre elegendőnek láttam leírni azt, hogy az arszakida időszámítás valamilyen úton bekerülhetett az európai kultúrába. Ezen az úton szerintem nem is lehet sokkal többet elérni, mivel hiteles forrást valami csoda folytán lehetne találni a tünékeny nomád kultúrkörből, de nem lehetetlen.
Az, hogy maga a közvetítő nép sem ismerte már valódi eredetét, logikusan erősíti a feltevést és az időszámítás eltévesztésének lehetőségét.
Bizonyításnak ezért abban az irányba kell haladni, hogy a mai időszámítás valóban a pártus éra. Sajnos kihagytam a kutatási forrásokból a Bibliát –mivel a történészek nem tekintik hiteles forrásnak - ami nagy hiba volt. A könyv megjelenése után döbbenten fedeztem fel a bibliai adatok alapján a betlehemi csillag valódi helyét. Jelenleg ezen dolgozom.
Irja: A kérdés viszont fennáll, hogy hogyan, kinek a közvetítésével és mikor került Európába az arszakida időszámítás...inkább Attila népével, sőt…

Az időszámítást hivatalosan nem is használták. Pl. akkor a pápai okleveleket eponim (uralkodói) években dátumozták ( és még ma is). Abban az időben a sok-sok érát a szám előtti jelzés alapján különböztették meg.
...és a mi időszámításunk évszámait a XI-XII. század előtt Anno domini (Úr… évében), utána pedig Anno dominice incarnationis (Urunk megtestesülésének … évében) kifejezéssel vezették be. Ez pedig kétféle elnevezés. Szerintem az időszámítást hivatalosan is csak az egyházszakadás után kezdték el használni, egyféle duzzogásból...HozzászólóCím: IV. Az Úr időszámítása és a fantomkor    
Atter

Dátum:
2012.12.18. 16:32

276.

hozzászólás


Kedves Sándor!

Sajnálom, hogy még csak most jutott el hozzám az elmélete, pedig jó 10 éve figyelemmel követem a témát. A holdfázisos és napfogyatkozásos bizonyítás nagyszerű, tudományos értékű. A többi naptárrendszerrel történő vizsgálódás is. Egyedül sajnos az időszámítás átvétele labilis számomra, de az nagyon. Az elv, ahogy a krónikáinkban szereplő dátumozást értelmezi nagyon tetszik. Már csak azért is, mert nem rég felmerült bennem, hogy a több mint 200 esztendeje keresztény, ergo a.d.-it használó magyar krónikásoknak honnan kellett volna tudniuk, hogy egy korábbi évszám milyen időszámításban értendő, hiszen ma is evidens, hogy 1848 polgári i.sz. szerint értendő és nem mondjuk kínai luniszoláris években. De nem kell mondanom, hogy a vak is látja, hogy valami nincs rendben az időszámítással.
A kérdés viszont fennáll, hogy hogyan, kinek a közvetítésével és mikor került Európába az arszakida időszámítás. Ha Attilával, akkor hamarabb el kellett volna terjednie, mivel nem csak kalandozgattak, egy gyors európai turné során, hanem ("kis túlzással") megalapították Európa államait, minden meghódított területen hagyva egy kisebb csapatot vezető rétegnek. Vezető rétegnek! Értelemszerű lenne, ha ez a vezető réteg a saját időszámítását használja (h)Ispániától, Szkítiáig. De ha ez az egész nem így van, akkor is már az Ön által említett diplomáciai kapcsolatokon keresztül átadódna az időszámítás.
Tóth Gyulát ekéző Kristóf Zoltán szerint a 8. századtól oklevelek keltezésénél már Krisztus szerint dátumoznak. Nem tudom, honnan veszi, nem ismerem a fent említett iratokat. De ha igaza van és Önnek is, akkor Attiláék a hordozók. És Árpádék a 9. század végén nem hozhatták. Arról nem is beszélve, hogy ha ők hozták a második bejövetelkor és átvette szépen lassan a keresztény Európa, akkor miért törölték el 1000-ben? Ez nekem nem logikus.
Elméletének ezt a pontját tartom gyenge láncszemnek, amin áll vagy bukik. Szintúgy probléma ez Illignél. Amennyiben elfogad egy tanácsot - amit ennyi munka után nehéz alkalmazni -, ne az elmélethez keressen bizonyítékot, hanem a bizonyítékokból építsen elméletet.
További eredményes kutatást kívánok, mindannyiunk érdekében!


HozzászólóCím:     
Hegel

Dátum:
2012.11.25. 12:58

275.

hozzászólás


Köszönöm a sok kutatással járó munkát!
HozzászólóCím: 895-ben ugyanaz történt, ami 568-ban    
igazicartwright

Dátum:
2012.11.07. 11:58

274.

hozzászólás


A cikk címe téves, sajnos sokáig félrevezett, mert az 568-as avar honfoglalás és a longobardok Itáliába vonulása voltaképpen a 250-270-es eseményekkel azonos, ami a gótként számon tartott hunok számlájára írandó.


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
kispoli

Dátum:
2012.09.20. 07:38

273.

hozzászólás


Zolinak:
Írod hogy a Bosnyák piramisoknál talált rovásírás igazolhatja az elméletet.

Hogyan? Emlékezetem szerint néhány karcolásról van szó, ennyi alapján kizárt, hogy azonosítható legyen a karcolók hovatartozása.


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
zoli éreklődő Vendégként

Dátum:
2012.08.26. 21:50

272.

hozzászólás


A Bosnyák piramisoknál talált rovásírás igazolhatja az elméletet


HozzászólóCím: A TÖRTÉNELMI RÉTESTÉSZTA - újragyúrva    
hargita Vendégként

Dátum:
2012.08.07. 07:28

271.

hozzászólás


''Mondják, hogy ezen Scandza-szigetéről, mint valamely nép-gyárból''

ebbol csak annyit akarnek hogy mi van ha a 'hungar' nevunk az nem mas mint Hon-Gyár-tók?

van amikor mondjuk hogy 'hun vagy e?' vagy 'hun vagy?'vagy 'hon vagy e?'-ezt inkabb ugy ertjuk hogy 'hol vagy?'

a 'hol'ra a valasz mondjuk 'ott/itt-Hon'

vagyis meglehet hogy a 'hunok' azok a Honi mondjuk skzitak akik itt voltak a 'hunok' elott,a hunok akik a 'gotok,szarmatak' voltak.-vagyis akik jottek


HozzászólóCím: EREDETÜNK és ŐSHAZÁNK    
medcare Vendégként

Dátum:
2012.08.04. 12:55

270.

hozzászólás


Tisztelt Hozzászólók!

Kérlek olvassátok el Magyar Adorján Ősműveltségét. "Tükrot" állít mindannyiumk számára. Segítségével egy igazabb világot ismertem meg. Ez is működik...

Az AK, EK, ÉK ősi KU-njaink alapgyöke, melyből képződött a "pozitív" AK, ÉK (akác, ék)és a "negatív" KO (kínában ma is szájat jelent) - Kut...

Szlávok pedig nincsenek, csak az újabb urak szemszögéből szolga ez a társaság. Emberanyagra nézve ős kárpát medenceiek ők is. :-)


HozzászólóCím: III. Évszámok titkai    
SzekeresS

Dátum:
2012.07.30. 08:49

269.

hozzászólás


Kedves Mandy!

Én ebben nem igazán tudok segíteni, de a neten számos fórumot talál hasonló témában, ahol felteheti a kérdését, sőt a képet mellékelni tudja.
Pl. http://forum.index.hu/


HozzászólóCím: III. Évszámok titkai    
Mandy Vendégként

Dátum:
2012.07.29. 13:18

268.

hozzászólás


Tisztelt Cím
Nekem van egy antik gyűrűm amin különleges írás és egy érdekes zászló van ,sajnos nem tudom mit jelent az írás,kérem ha valaki tud segítsen ez ügyben ,képet tudok róla küldeni nagyon különleges darab .mandy80@freemail.hu
Segítséget előre is köszönöm

Mandy


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
murcielago

Dátum:
2012.06.04. 18:09

267.

hozzászólás


Jómagam nagy Krantz-rajongó volnék (és részemről óriások igenis éltek a Földön). Csak sajnálni lehet, hogy az „alternatív” történészek nem méltatják és terjesztik az egyes finn-ugor nyelvek Kárpát-medencéből történő kirajzásának modellezését, nem beszélve a magyar nyelv ősiségének modell-szintű bizonyításáról.
Ennek persze (mármint a tartózkodásnak) az is oka, hogy Krantz izig-vérig indo-európai centrikus tudós – én is most az antropopológus-történész ebből eredő vitatható állításaira utalnék. Elfogadja, hogy a „mezőgazdaság terjedését minden ismert esetben a tényleges gazdálkodók terjedése valósította meg”. Koncepciója lényege pedig, hogy ezek a gazdálkodók közel-keleti/anatóliai származású indoeurópaiak voltak.
A bizonyítás érdekében nála az IE gazdálkodók nem az eddig elfogadott kb. Kr.e. 4400-ban jelennek meg kontinensünkön, hanem 3000 évvel korábban, Kr.e. 7100 „előtt valamivel”. Igaz ez azzal jár, hogy feltételezze az IE-nyelvek korábban lassan változtak (ma gyorsan változnak), és bevezesse a nyelvjárási hálózat fogalmát. Krantznál ugyanis az egyes IE nyelvek elkülönülése – hasonlóan a mainstream felfogáshoz – Kr.e. 2000-ben kezdődik. Azonban így 4000 éves űr keletkezik, ezt tölti ki nála az indoeurópai nyelv azáltal, hogy
• egyrészt az IE nyelvűek egy meghatározott modell-számítás szerint elárasztják Európát (ez a folyamat a Dover-i szorost pld. Kr.e. 4500-ban éri el, tehát lényegében akkor, amikor a mainstream beléptetné őket Európába);
• másrészt az egyes nyelvjárások nem válnak el egymástól (az egyik nyelvjárásban létrejövő nyelvi újítások át tudnak kerülni a szomszédos nyelvjárásba és megfordítva).
Ez a túlságosan korai „érkeztetés”, amikor esetenként 4000 évnél is hosszabb ideig „terjeszkedve vándorol” (saját kifejezésem) egy nép úgy. hogy nemcsak a lényegi identitását nem veszti el, hanem még a 4000 éve elhagyott ősei leszármazottainak beszédét is meg tudja érteni, ez aligha életszerű.
Érdekes, de elfogadható eredményekre vezet a terjedő indo-európai áradat szükségszerű felhígulása az őslakosok génjeivel. Az „áradat” előrehaladó frontjának minden 40 km-ére évi 2 %-nyi őslakos beolvadás jut. Vagyis a Dél-Balkánon közel 100 %-os induló „anatóliai” génállomány a kontinens szélső területein 20 %-ra csökken le 3000 év alatt. Vagyis a Dardanelláknál lakók nagyságrendekkel „indo-európaiabbak”, mint az írek pld. Az ókori görög civilizációt tekintve, s azt, hogy a tudósok régóta pedzegetik, hogy az írekben több az afrikai hatás, mint a kelta – akár igaz is lehet.
E könyv elolvasása rádöbbenti arra az olvasót, hogy valami baj lehet az indó-európaiak hagyományos elképzelésével, Krantznál a Boszporusz és Dardanellák túloldalán felhalmozódott, szóke és kék szemű(persze, ezt Krantz nem írja sehol, ő csak indo-európai földművesekről ír), földéhes, földműves tömegekkel. Ne legyünk azonban igazságtalanok Krantz-cal, az indo-európaiak tudtak valamit, mert Európa (a Magyar Alföld és néhány elzárt és mocsaras terület kivételével) lábuk elé hullott.
Szerintünk a hódítást követő rátelepedés, egy szűk kör uralkodása egy etnikailag különböző többség felett sokkal kiterjedtebb lehetett az indoeurópaiak Európában történő megjelenése óta – éppen nekik köszönhetően -, semmint azt a közkézen forgó történelemkönyveket lapozgatva gondolnánk. Persze egy ilyen kisebbségnek kell rendelkeznie valami eszközzel, ami ezt a fölényt potenciálisan magában foglalja. Krantz az „ismert emberi viselkedésekre” építi modelljét, tehát mi is ennek alapján mondhatjuk, hogy ez a fölény, ez a többlet nemcsak a földművelés, hanem a gazdaságon kívüli erőszak is lehet. Emberi viselkedésként pedig ravaszság, harciasság és uralkodni vágyás kifejeződése például.
Amennyiben az Európát elözönlő kis-létszámú indoeurópai törzsek sikeres hódítók voltak (mint feltételezzük) és a helyben lakó ősnépek nem voltak felkészülve a szervezett harcra, vagy mentalitásuk békés volt, nem alárendelő, hanem mellérendelő szemlélettel rendelkeztek (szintén feltételezzük), akkor gyakorlatilag mindegy milyen volt a létszámarány, és a haladási sebesség jóval meghaladhatta a Krantznál szereplő 200 km/ 150 évet. Maga a nyelvi expanzió ez esetben ugyanúgy megtörténhet a Krantz által megírt (modellezett) módon, csak ugye a nagyobb gyorsaság miatt rövidebb idő alatt (végeredményben közeledünk a Kr. e. 4000 -hez a kezdő-dátummal). Lényeg, hogy a beözönlő csapat fölénye mindvégig, a nyelvterület határáig fennmaradjon.
Találó kifejezése Michelangelo Naddeo-nak az indoeurópaiakra az, hogy „fantomnép”: „Francisco Villar definíciója, mely szerint nomád, hadviselő pásztorok voltak. Az indoeurópaiaknak nem volt civilizációjuk, nem volt művészetük, nem volt vallásuk vagy bármiféle technológiájuk. Ha lett volna, akkor könnyen fel tudták volna deríteni az eredetüket. Nekik csak nyelvük volt. Az „indoeurópaizmus” egy szent nyelv tanulásának vallásos rítusát jelenti. Az indoeurópaiakat arról lehet tehát felismerni Európában, hogy ők honosították meg a hamvasztást, az ő hatásukra váltottak az európai társadalmak matriarchátusról patriarchátusra, béke helyett hadviselésre, továbbá az ő hatásukra váltotta fel a demokráciát a tirannizmus, az egyenjogúságot a rabszolgaság, a szolidaritást az agresszív versenyszellem, illetve a védelmező anyaistennőket az apai vezetők.”
Úgy tűnik az a baj, hogy a mai történelmi tudományosság képtelen elszakadni a tömeg és a tömegerő szükséges feltételétől. Valaminő történelmi „pol-korrektség” miatt nem mernek arra gondolni sem, hogy viszonylag kisszámú, de innovatív (és lovas) csapatok körbeszáguldhatják az ismert világot és minden emberi tömegre hatnak, azokat átalakítják, mert volt szellemi muníciójuk és az életük is ez volt, és a hivatásuk is ez. Magukkal hozzák a háborút, emberölést és ekkor jelennek meg Európaszerte a védett dombtetői várak, az uraság szállásával és az oda telepített szakrális és fémfeldolgozó központokkal.HozzászólóCím: A caesari naptárreform és a szaktudósok    
Csétomi Vendégként

Dátum:
2012.05.12. 12:43

266.

hozzászólás


Nem egyszerű végigkövetni és kizárólag szuperlatívuszokkal szabad illetni!
Valóban zseniális!!


HozzászólóCím: 4. A fantomkor    
SzekeresS

Dátum:
2012.05.09. 08:05

265.

hozzászólás


Köszönöm, négyszeresen!


HozzászólóCím: 4. A fantomkor    
kecsu107

Dátum:
2012.05.08. 07:34

264.

hozzászólás


Fantasztikus élmény a felismerés, és a bizonyítás! Köszönöm. Számomra érthető és megdönthetetlen bizonyítékként elfogadható a lényege. A részleteken még biztosan lehet és kell is majd csiszolni, de lényeg a koncepció. Gratulálok!


HozzászólóCím: 4. A fantomkor    
kecsu107 Vendégként

Dátum:
2012.05.08. 07:29

263.

hozzászólás


Fantasztikus élmény a felismerés, és a bizonyítás! Köszönöm. Számomra érthető és megdönthetetlen bizonyítékként elfogadható a lényege. A részleteken még biztosan lehet és kell is majd csiszolni, de lényeg a koncepció. Gratulálok!


HozzászólóCím: 4. A fantomkor    
kecsu107 Vendégként

Dátum:
2012.05.08. 07:27

262.

hozzászólás


Fantasztikus élmény a felismerés, és a bizonyítás! Köszönöm. Számomra érthető és megdönthetetlen bizonyítékként elfogadható a lényege. A részleteken még biztosan lehet és kell is majd csiszolni, de lényeg a koncepció. Gratulálok!


HozzászólóCím: 4. A fantomkor    
kecsu107 Vendégként

Dátum:
2012.05.08. 07:25

261.

hozzászólás


Fantasztikus élmény a felismerés, és a bizonyítás! Köszönöm. Számomra érthető és megdönthetetlen bizonyítékként elfogadható a lényege. A részleteken még biztosan lehet és kell is majd csiszolni, de lényeg a koncepció. Gratulálok!


HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
iván Vendégként

Dátum:
2012.04.15. 18:06

260.

hozzászólás


a MARHA MARHA csatakiálltás nem lehetett magyar.ez hulyeség.de MORHO MORHO a szláv csatakiálltás volt még a mai nap is ismerik.kb.azt jelenti magyarul csapd agyon irtsd ki egyszeruen a fizikai likvidállasra buzdít.ne nézzuk le a szlávokat sem elobb itt voltak mint mi.


HozzászólóCím: Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz    
Hitvivő Vendégként

Dátum:
2012.04.11. 13:52

259.

hozzászólás


Mi a helyzet a Bibliával?
Az időszámítás kezdetét mégiscsak Jézus születéséhez köti a köztudat, aminek forrása az újszövetségi írások.HozzászólóCím: Heribert Illig: A kitalált középkor. A történelem nagy időhamisítása című munkájának ismertetése és kritikája    
cartwright Vendégként

Dátum:
2012.02.22. 09:07

258.

hozzászólás


Tisztelt Bakay Kornél!

HERIBERT ILLIG: A KITALÁLT KÖZÉPKOR
Magyar nyelvű kiadás 2002. Budapest, Allprint.
CÍMŰ MUNKÁJÁNAK ISMERTETÉSE ÉS KRITIKÁJA - margójára

A témához való hozzászólásával nagyjából egyetértenék, de a téma fontossága miatt nem lehet megkerülni Illiget azzal, hogy nem vesszük észre milyen fontos lépést is tett azzal a cselekedetével, hogy megkérdőjelezte az időszámítás furcsaságait.
De a továbbiakban már ki lehet hagyni Illiget, mert végső megállapításai és következtetései tévesek, hibásak és emiatt az egész téma kezelése ellehetetlenült.
Pedig van az egész témának megoldása, amivel a történelem furcsaságai a helyükre kerülnének, csakhogy az eddigi tanulmányok által keltett téveszméket nagyon nehéz lesz kiírtani a gondolkodásból és ami a legfontosabb a valóban szándékosan elkövetett hamisításokat kinyomozni, ami a keresztény krónikaírók hitbeli munkájából fakadt.
(Pl. pápák névsora)
Az első és legfontosabb, hogy leszögezzük az Illig által használt „kitalált” szó, a történelemben, ezen belül a középkorra alkalmazva hamis, és a krónikák adatainak nem egyezése más megoldás után kiállt.
De ha nem történt kitaláció, akkor mi?
Illig maga is felveti könyvében az egyik lehetőséget, amit végül nem aknáz ki, pedig tovább gondolva, közelebb juthatott volna a megoldához. Ez pedig, amikor felveti a Nagy Sándor halála után indult „philippi” időszámítás számait (a Kr. sz. utáni számokhoz viszonyítva 323 nagyobb) egy idő után Kr. sz. utáninak értelmezték, és így lett lyuk az időszámításban.
A megoldás szerintem nem ez, de közel van hozzá. Nézzük meg milyen időszámításokat használtak akkoriban és később, valamint a kezdőévek:
A világ teremtésétől - alexandriai era (Kr. sz. előtt 5509, vagy 5493, vagy 5201)
Róma város alapításától (Kr. sz. előtt 754, vagy Nabú-naszír 747)
Nagy Sándor halála utáni (Kr. sz. előtt 323)
Szeleukida (Kr. sz. előtt 312)
Arszakida (Kr. sz. előtt 247)
Julianusi era (Kr. sz. előtt 45)
Hispániai era (Kr. sz. előtt 38)
Kr. sz. szerinti
Arab időszámítás (Kr. sz. után 622)
Ezek közül a Római Birodalom (később Nyugat-Római Birodalom) a Róma város alapításától számítottat és később a Julianusi időszámítást használ(hat)ta, míg Bizánc (a Bizánci vagy Kelet-Római Birodalom) a világ teremtésétől számítottat és a Perzsa Birodalom többszöri térnyerései után a Szeleukida erát (okmányok erája).

Ezek után vegyük elő a magyar krónikák némiképpen mellőzött szövegeit.
Két nagyon fontos dolog van a krónikáinkban, egyik a hunok bejövetele a Kárpát-medencébe és Attila cselekedetei, a másik természetesen a magyarok bejövetele (honfoglalása) és egy harmadik, ami ebből a kettőből ered, a kettő között nem volt avar korszak. Krónikáink egyik erősen vitatott tényközlése, hogy Attila halála után, egyik leszármazottja ÁLMOS lett a magyarok vezére, akinek Árpád nevű fia, a honfoglalás főembere. A kettő között öt generációnyi idő telik el (aki Előd, ez Ögyek, ez Ed, ez Csaba, ez ETELE, ez Bendeguz, stb), tehát a két eseménynek időben közel kell esni egymáshoz. Másik fontos időjelzés a hunok bejövetelétől Attila haláláig eltelt évek száma, amely pedig 72 évnek felel meg, és Attila halála után 100 vagy 104 évvel a magyarok bejövetele.
Hogyan néz ki ez most?
A hunok bejövetele mostani tudásunk szerint a 373-as évhez lett kötve, a magyarok bejövetelének pedig a 895-ös dátum az egyik legismertebb száma. A kettő között 522 év feszül, ami miatt a krónikáink adatait hiteltelennek tartják.
Ezek az ismert számok és tények, de csak részben igazak.
Szólni kellene még László Gyula munkájáról a „kettős honfoglalás” elméletben leírt régészeti leletek időrendiségéről, megkülönböztetéséről, griffes-indás vagy akantuszos
mintákról, de ezt Ön sokkal jobban tudja nálam, tehát nem kell erőlködnöm.

Nem szeretném sokáig rabolni az idejét, tehát a lényeg.
A korai középkor idejében tehát többféle időszámítást volt érvényben, a Római Birodalom a Julian naptárt, keleten a Perzsa Birodalom a Szelekuida erát, Alexandria-Bizánc-Konstantinapoly-Isztambul pedig a saját világéráját használta. Ez a kettős-hármasság igen fontos lesz később, ha tudjuk, hogy a Római Birodalom kettészakadása előtt (kb. 395) Diocletianus már kettéosztja a birodalmat, és a kereszténység terjeszkedése megkezdődik Konstantin uralkodása alatt. Diocletianus (tyrannus) uralkodásához kötött évszámlálás is létezett, legalább is az alábbi idézet szerint.
(Dionysius Exiguus római apát „Meg is állapította, hogy a Diocletianus szerinti éra 248. éve azonos a Krisztus születésétől számított 532. évvel. Ezek szerint: 532-ből kivonva 248-at, megkapjuk Diocletianus uralkodásának Jézus születéséhez viszonyított l. évét. A diocletianusi éra 1. éve = a Krisztus születésének évétől számított 284. évvel”. Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás)
Így a más időszámítások évszámait átszámolják Kr. sz. szerintire, valószínűleg a VI. sz-tól a VIII. sz-ig terjedő időszakban. Később felmerül, hogy rosszul lett meghatározva Krisztus születési éve, tehát 7 évvel korrigálják az évszámokat.
Ekkor jön elő, ami a problémát okozza:
373 (a hunok bejövetele)
445 (72 év Attila haláláig)
545 (100 évvel Attila halála után)
568 (Pannónia elfoglalása, longobárdok kivonulása)
Az 545 korrekcióval (453 Attila halála) 553-ra módosulhat, és mi történik ez időben, megjelennek az avarok. Akikről a fuldai krónikák (IX. sz.) helyesen állapítják meg, az avarok, akiket már magyaroknak hívunk, és 545 + 23 = 568 az avarok honfoglalása.
Nézzük meg a másik számot is. A magyarok indulására nem használhatjuk a 895-ös számot, mert az egy becsült szám és a honfoglalás idejére vonatkozik (Anonymus például nem is említi dátumként). Ezért próbáljuk meg az előbbi számokhoz viszonyítani azzal, hogy levonunk 23-at, amit az előbb hozzáadtunk.
895 (honfoglalás)
872 (100 évvel Attila halála után)
772 (72 év Attila haláláig)
700 (a hunok bejövetele)
Ezek a számok pedig mit adnak ki? Kézai Simon gestájának évszámait.
Mit is irt Einhard Nagy Károlyról? Hogy 790 körül 7 éven keresztül harcolt a hunokkal, és majdnem megsemmisítette őket.
Mit tanultunk erről? Hogy hunok már nem voltak a Kárpát-medencében, ezért Nagy Károly az avarokkal harcolt. Pedig, valószínűleg Attila halála után, a fiainak egymás közötti csatáit követően, a hunok maradékával harcolt és Károly seregei győztek.
Tehát szó sincs semmilyen kitalációról, hanem csak arról, hogy két „eltérő” időszámítás adatait, rosszul illesztették össze a Kr. sz. szerinti időszámításra.
Egyfelől a hunokat elhelyezték Kr. sz. szerint 373-ra, de a magyarokat avarként azonosították be (kb. 550), közben Bizánc az alexandriai era számait a Szelekuida era-ra számolta (a perzsa háborúk alatt), így onnantól a magyarokra már ezeket az évszámokat használták (895), viszont a hunok nem kerültek a helyükre, ott maradtak az IV. században (373), holott a VII. század végén érkeztek (700) a Szelekuida időszámítás szerint.
Tehát, A HELYES SORREND ELŐSZÖR A HUNOK, UTÁNUK 172 ÉVVEL KÉSŐBB A MAGYAROK, VISSZAFELÉ A MAGYAROK ÉS ELŐTTÜK 172 ÉVVEL A HUNOK, egyszerűen rosszul állították össze az események sorrendjét, és az ezekhez tartozó évszámokat nem korrigálták.
Illetve, előbb a magyarokat tartották avaroknak, később viszont a hunokat írták le avarként, attól függően melyik időszámításból nézték.
Mármost ezen események azért nem tűntek fel senkinek, mert már igen korán az arabok (Mohamed) feltűnésével egy időben, az alexandriai időszámítás átszámításával a Kr. szerintire tévedtek Rómában vagy Bizánciban, ezért Bíborbanszületett Konstantin idején (a X. század közepe) már nem volt lehetséges a hiba észrevétele, hiszen a VI. századtól ezeken a magasabb (Szelekuida) évszámokon tartották számon az idő múlását. Tehát, csak az felejtődött el, hogy Mohamed a Julianusi időszámítás szerint 354 körül már élt, egyidejűleg a Szelekuida 622-es évszámmal, ami Kr. sz. 310 szerinti dátummal azonos (310 + 15 = 325 niceai zsinat).
Bár itt meg kell jegyeznem, van 15 év különbség a két számítás között, aminek megfejtése valószínűleg az alexandriai és a bizánci era közötti 15-16 év különbség, sőt a 23-as számot is fel lehet bontani 16+7 re, és így a két éra közötti különbség meg a Krisztus születési ideje körüli helyesbítés kiadhatja a pontos időpontokat.
(Kr. sz. előtt 5509, vagy 5493)
373 + 312 = 685 + 15 = 700
568 + 312 = 880 + 15 = 895
Persze, ezeknek az adatoknak bizonyításához pontosan kellene tudni az igazságot, ki, mikor, hogyan tévedett, de az a mostani tudásunkkal igen nehezen fejthető meg.
Ha elfogadjuk a kettős számokat, akkor látszik, hogy a megkérdőjelezett kor Kr. sz. u. 200 és 900 között van, ezen belül kellene meghatároznunk a pontos eseményeket és éveket és ezeket összekötnünk a durván 312-vel nagyobb évszámokkal, hogy helyükre kerüljenek azok az évszámok, amikhez tartozó események sajnálatosan kétszer szerepelnek a történelemben.
Lehetséges példák: Nagy Konstantin császár (272-337) uralkodik 306-tól haláláig, és Hérakleiosz baszileusz (574-641) uralkodik 610-től haláláig, mindkettő 31 évig volt hatalmon, mindkettő bevonult Jeruzsálembe, mindkettő harcolt a Balkánon, bár Konstantin a ’frankokkal’, Hérakleiosz pedig az avarokkal.
Maximinus Thrax (172-238) aki fiatalon a légió katonájából lett római császár, I. Leó bizánci császár latin nevén Magnus Thrax (401-474) egyszerű katonasorból emelkedett császári rangig.
404-ben felgyújtotta a felháborodott tömeg a Hagia Sophia templomát, majd 725 a képrombolók okoztak károkat a belső mozaikokban.
557-ben vagy 558-ban összeomlott a Hagia Sophia kupolája, majd 869-ben szintén földrengés hatására újból összedőlt a kupola, valamint 989-ben is helyre állítják a földrengés miatt beomlott tetőt.

Végül pedig még egy „új” esemény zavarja meg az időszámítást, a gótok 240 körüli támadása Pannoniára, amit, ha a Szeleukida era szerint nézünk pont 552-re esik, tehát az avarok idejére. Szintén itt kell még megjegyezni, hogy a gót Alarich és a hun Attila hasonló cselekedetei között is csak a Kr. sz. szerinti és a Julianus era közötti időkülönbség van, tehát lehetséges, hogy itt is csak kettős időrögzítéssel állunk szemben.

Bognár Ízes ZoltánHozzászólóCím: Nagy Károly császár élete    
SzekeresS

Dátum:
2012.02.11. 14:58

257.

hozzászólás


Én sem vagyok történész, csak megláttam azt, amit mások nem mertek 'meglátni' vagy nem mertek rákérdezni, ezért azt ajánlom, bátran a közepébe...

...akkor tekintsük egy, a szélesebb publikumnak feltett kérdésnek, remélve, hogy előbb-utóbb jön válasz.


HozzászólóCím: Nagy Károly császár élete    
Ikarus260 Vendégként

Dátum:
2012.02.11. 12:46

256.

hozzászólás


Én nem vagyok történész, sem történelemszakos. Pap Gábor előadása nyomán (ő ismertette a Kitalált középkor című művet, a youtube-on régebben az egész fennt volt), kezdtem el foglalkozni a témával nem is olyan régen, mint hozzá nem értő.

Őszintén szólva pontosan nem tudom megadni az összes adat forrását. Sajnos a neten nem tudok mindent lenyomozni, pedig nagyon is igyekszem. Próbálom a korabeli forrásokat beszerezni (pl: Krónikáinkat). Valamikor csak az általam hitelesnek tartott történészek véleményére vagyok kénytelen hagyatkozni.

Mivel még nincs egy éve, hogy a témába csöppentem, ezért igyekszem a legóvatosabban eljárni. Nagyon ritka, hogy az ember ilyen honlapokat talál, ahol a témával kapcsolatban össze vannak gyűjtve írások.


HozzászólóCím: Nagy Károly császár élete    
SzekeresS

Dátum:
2012.02.11. 12:14

255.

hozzászólás


Vajon milyen információk, adatok alapján születtek ezek az itéletek az említett okiratokról? Mik ezek azok a bizonyítékok, amelyek kétségkívül kizárják az iratok valódiságát?
Fel lehet találni valahol ezeket?HozzászólóCím: Nagy Károly császár élete    
Ikarus260 Vendégként

Dátum:
2012.02.09. 12:57

254.

hozzászólás


Összeesküvések Nagy Károly ellen-részből önkényes kiemelés alapján:

"Egyik ágyasától volt egy fia, nagyon szép arcú, de púpos, akit Pippinnek hívtak, akit kihagytam, amikor a gyermekeit felsoroltam. Amikor a hunok elleni háborúban volt és Bajorországban telelt"

Nocsak-nocsak! Ezekszerint Nagy Károly háborúzott a hunokkal, akik ekkor már nem kellett volna, hogy létezzenek, a mai időszámítás szerint. A magyarázó részben ezt 792-re teszik. Most akkor mi van?

És most kiemelés a Wikipédiából:
"Egy még 1986-os, a középkori hamisításokkal foglalkozó történészkonferencián a legtekintélyesebb kutatók állapították meg a középkor számos, addig hiteles forrásként kezelt dokumentumáról, hogy hamisítvány. Ez közismert tény a kutatók körében. A Meroving-kor (5. század-751) ma ismert 194 okleveléből 116 későbbi hamisítvány. A középkorban ez bevett szokás volt. Nem volt nehéz dolguk az írástudó szerzeteseknek, rajtuk kívül szinte senki nem tudott olvasni, még az uralkodók sem."

Ezekután azt mondom, hogy előbb olvassuk el az akár még képtelenségnek tűnő állításokat, teóriákat is, és utána nevessünk, ha egyáltalán lesz ok nevetésre.
194-ből 116 hamisítvány, ennek ellenére ez a Karoling kor adja a mai európa történelmi alapját...


HozzászólóCím: A magyar krónikák és a kitalált középkor    
Ikarus260 Vendégként

Dátum:
2012.02.08. 23:41

253.

hozzászólás


Ugyanakkor az is igaz, hogy ez alapján találták meg (reméljük tényleg) Ősbudát.
Nagyon sok a kérdőjel és a kérdés, de én bízom a magyar krónikákban.

A legjobb ezekben a történelemszemléletet alapjaiban megrengető kutatási eredményekben az, hogy az embert gondolkodásra kényszerítik. Figyelmeztetik, hogy nem kell mindent készpénznek venni.

Eszünkbe juthat, hogy mit tanítottak a Kádár rendszerben 1956-ról. És helyette mi volt a valóság.
A finnugor elmélet is egy remek példa a hatalom által történő történelem manipulálásra.

És innen látszik, hogy nem történelmet, hanem történetírást tanulunk!


HozzászólóCím: A magyar krónikák és a kitalált középkor    
Ikarus260 Vendégként

Dátum:
2012.02.08. 22:44

252.

hozzászólás


Engem az Anonymusról írt bekezdés nagyon elgondolkoztatott. Ti mit szóltok ehhez?
Ha Ferenc József (aki leverte a magyar forradalmat és szabadságharcot, behívta az oroszokat) szobrot állíttatott Anonymusnak, akkor annak milyen üzenete van szerintetek?

Elhatároztam, hogy elolvasom a középkori magyar krónikákat. Megvettem egy párat. Anonymus-é is megvan. Ezekután azért más szemmel fogom olvasni. Óvatosabban.

Tényleg nagyon érdekelne a hozzászólók véleménye.


HozzászólóCím: A magyar honfoglalás írásos kútfői    
istvan Vendégként

Dátum:
2012.01.13. 16:11

251.

hozzászólás


nagyon erdekes en mindenkinek csak ajanlani tudom ,hogy jobban megismerhessuk nepunk tortenelmet


HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
Mr. Fülig Vendégként

Dátum:
2011.10.24. 04:57

250.

hozzászólás


Akkor fiaim, ki itt a marha?


HozzászólóCím: HA ILLIGNEK IGAZA VAN...    
devi Vendégként

Dátum:
2011.10.22. 10:15

249.

hozzászólás


olyan hülyeség az amit itt írtak de olyan hülyeség amilyen amije csak lehet a világon amilyen csak lehet értitek .
2011.10 22.
szombat


HozzászólóCím: A caesari naptárreform és a szaktudósok    
Tornác Vendégként

Dátum:
2011.10.19. 08:33

248.

hozzászólás


Zseniális!


HozzászólóCím: Gyökerek    
Mag Nemzete Vendégként

Dátum:
2011.10.03. 10:02

247.

hozzászólás


Nyilvánosságra került a Tarih-i Üngürüsz ( a magyarok törökre fordított őstörténete .) megőrizte azt a jelentős és alapvető történelmi igazságot ,hogy a megyarok évezredek óta Pannóniában laknak és az innen ősi nyelvükkel és műveltségükkel kirajzott emberek újra és újra visszatértek ősi földjükre ,a Kárpát-medencébe . (László Gyula ). Ilyen volt ,mikor Attila érkezett hunjaival ,Baján az avar nép élén és Álmos ,majd Árpád vezetésével érkező katona magyar nép . A Tarih-i Üngürüsz határozottan őrzi azt a tényt ,hogy hazatérve velük azonos nyelvet beszélő népet találtak . Ugyan ezeket az adatokat őrzik a bizánci történelmi leírások (szabír magyarok ,Baráth Tibor ) sőt a rabbinikus iratok is .

Teljes cikk:

http://www.szittya.com/A%20tortenelem%20hamisitas.htm


HozzászólóCím: Gyökerek    
Mag Nemzete Vendégként

Dátum:
2011.10.03. 09:55

246.

hozzászólás


Ehhez kapcsolódó cikk, azok számára, aki csak hasonlóságnak vélik azt, ami nem hasonlóság, hanem azonosság!

Grandpierr​e Atilla: Rokonaink-​e a szkíták?

Éppen ezért legelőször azt vizsgáljuk meg, fennáll-e az Árpádkoriés a mai magyarság azonosságához hasonló kapcsolat a szkíták és a magyarokközött! A szkítákat Fodor István szerint is azok a szarmaták követik, akikFodor István szerint is a szkítákhoz nagyon hasonló nyelvet beszéltek.Régészeti leleteik is nagyon hasonlók. Mindez nem véletlen. A népnevek ugyanis az ókorban gyakran változtak, példáulaszerint, hogy ugyanabban az eurázsiai nagyalföldön élő népességben milyen nevűtörzsszövetség vált uralkodóvá. Másrészt szomszédai ugyanazt a népet gyakran más néven nevezték. Ugyanazt a népetpéldául, amelyet Kínában xiung-nu-nak, hunnak neveztek, amikor Európába érkezett, agörögök szkítának nevezték (lásd a 3. térképen: Ázsiai vándorlások). Vagyisugyanazt a népet nevezték Kínában hunnak, mint amit a görögökEurópában szkítának. A szarmaták pedig az ókori görög történetírók szerint a szkíták közvetlen leszármazottai, utódai, rokonai. Herodotosz szerint a szarmaták a szkíták és amazonokleszármazottai. Sztrabón nem különbözteti meg aszkítákat és a szarmatákat. Idősebb Plinius szerint aszarmaták a szkíták utódai. Ptolemaiosz Klaudiosz szerint a szarmaták és a szkíták egyugyanazonnép, csak a nevük különböző. Vagyis azókori görög történetírók szerint a szarmaták és a szkíták azonosak, illetveközvetlen leszármazási kapcsolatban állnak. A szarmaták egészen a hunokEurópába érkezéséig uralták az eurázsiai síkságot, és amikor ugyanezen hatalmastérség népe hun irányítás alá került, a hunokkal szövetséget kötöttek (http://en.wikipedia.org/wiki/Sarmatians).Nem véletlen tehát, hogy az Indiában lakó hunokat az európai szerzők a görögök nyomán gyakranszkítáknak, indoszkítáknak nevezték.A szkíta népnév tehát ahunok görög neve volt. Ugyanakkor az indiai hunok magukat európai feljegyzés szerint „mudgala”, „mudgara”, azaz„magyar” néven nevezték (lásd CzuczorGergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára, 2.kötet, 1736-1737. o.,”hun” címszó).

A szkíta-hun-magyar azonosság tehát akínai és indiai adatok alapján közvetlenül és egyértelműen igazolható.
.
.
.
.
A szkíták és a magyarok régészeti rokonságát már sokan alátámasztották.Ma élő legjelesebb őstörténészünk, Bakay Kornél ismegjegyezte, hogy az etelközi magyarok ivókürtjei (a csernyigovibölénykürtök) pontos másai a szkíta ivókürtöknek. A szkítákra jellemzőaranysüvegek meglétére utal Árpád népének leletei között talált beregszásziarany süvegcsúcs, amely a Magyar Nemzeti Múzeum 1996-os kiadványa szerint is aszkíta fémművességre emlékeztet.
.
.
.
.
A régészeti, történelmi, nyelvi, vallási ésnépzenei adatok tehát nem a szkíta-magyar rokonság lehetetlenségét, hanemegybehangzóan annak sokoldalúan megerősített fennállását igazolják, mégpedignem a részletkérdésekben, hanem éppen lényegében, alapvetően megerősítvekrónikáink hitelét, alátámasztva a szkíta-hun-magyarazonosságot.

Teljes cikk:

http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=almenu1&cikk=20


HozzászólóCím: Gyökerek    
Mag Nemzete Vendégként

Dátum:
2011.10.03. 09:49

245.

hozzászólás


A Tarih-i Üngürüsz is bizonyítja, mint az egyik legősibb ősgesztánk, hogy a Kárpát-medence mindig a mi népcsoportjainkkal volt tele, ahonnan kirajzottunk,s ahova HAZATÉRTÜNK! Kár e két részigazság közé mesterségesen ellentétet létrehozni.
A szkíta-hun-magyar azonosság éppen úgy igaz, mint a Kárpát-medencei őshonosságunk, hol itt a probléma?!S emellett természetesen vannak rokon szkíta nemzetek keleten is. A szkíta-hun-magyar egy és ugyanazon nép, kár ezt tagadni, s ráfogni, hogy ezek csak hasonlóak.


HozzászólóCím: Gyökerek    
SzekeresS

Dátum:
2011.09.22. 14:43

244.

hozzászólás


Több kérdés is felvetődik, egyrészt magával a hozzászólással, másrészt a felvetett gondolattal kapcsolatban…

1. Vajon mi itt a kár? Egy konkrét személy ősei úgyis azok, akik… Ezen semmiféle szemlélet nem változtat. Az sem, ha letagadja a valódiakat, és az sem, ha beemel oda olyanokat, akikhez valójában semmi köze.


2. Ugyanakkor időben visszafelé, átlépve egy körülbelüli időhatárt, már nincs értelme ősöket megkülönböztetni, ugyanis valamennyi ettől korábban élőt nyugodtan tekinthetjük felmenőinknek.

…szinte biztosan állítható, hogy mind Árpádok, mind Attila kora azon a bizonyos időhatáron túl van, tehát őseink.

…de hogyan lehetne vizsgálni, hogy őseink közül mennyien voltak, akik őshonosak voltak és mennyien jöttek be keletről (vagy délről, nyugatról, északról)?

A genetika kutatói százalékosan fejezik ki a vizsgált alanyok származását. Hasonló módon, szintén százalékosan lehetne kifejezni felmenőink számát is.
Tehát egy ember őseinek száma 100%.
A genetika egyik kutatási vonala szerint kb. 60-70% őshonos, 20-28% nyugati vagy egyéb eredetre utal, és kb. 2% utal keleti eredetre. Az értékeket természetesen módosíthatják az egyre kifinomultabb kutatási eredmények, de a lényegen nem fog sokat változtatni.

Ez alapján kijelenteni, hogy mi keletről jöttünk be, hát…elég nagy badarság(nak tűnik)…

Én úgy gondolom, hogy mind Attila, mind Árpád népei jellemzően nomád kultúrával rendelkeztek, akik lassan beolvadtak az itt élő letelepedett kultúrába. Mivel a mai kultúránk letelepedettnek mondható, így valójában a letelepedett őshonos népességnek/kultúrának vagyunk utódai. A hangsúly a kultúra kifejezésen van.

A szkíta-hun-magyar azonossághoz:
...jellemzően nomád önazonosságú népekről van szó, akik rokonkultúrája ma jobbára keleten található, pár példát felsorolva: Kazahsztán, Türkmenisztán, Mongólia, stb...HozzászólóCím: Gyökerek    
Szkíta 77 Vendégként

Dátum:
2011.09.20. 08:26

243.

hozzászólás


Őshazánk ténylegesen a Kárpát-medence, ahogy azt Cser Ferenc is megállapítja. Viszont sajnálatos, hogy Cser Ferenc tagadja a HAZATÉRŐ népcsoportjainkat, a szabírokat-szarmatákat- Atilla magyar hunjait-Árpád magyarjait. Tagadja a modern tudományok által is bebizonyított szkíta-hun-magyar azonosságot, ami felettébb káros. Ez legalább olyan káros, mint az, ha a sok bizonyítékot semmibe véve, valaki tagadja ősiségünket a Kárpát-medencében.


HozzászólóCím: EREDETÜNK és ŐSHAZÁNK    
SzekeresS

Dátum:
2011.09.11. 09:56

242.

hozzászólás


Az egész 'szláv' nyelvi vonal nem logikus, az EKE talán még 'kiAKAsztóbb'!


HozzászólóCím: VIII. Összefoglalás    
SzekeresS

Dátum:
2011.08.07. 10:04

241.

hozzászólás


Kedves Archlord!

Az a kijelentés, hogy mi hoztuk volna be, itt nincs leírva, csak az, hogy Kárpát-medencén keresztül - az ide beáramló népek közvetítésével - terjedt el.


HozzászólóCím: VIII. Összefoglalás    
Archlord Vendégként

Dátum:
2011.08.06. 06:27

240.

hozzászólás


Ezt is mi, magyarok hoztuk be?
Ez már egy kicsit túlzásnak hangzik ebben a mai magyarkodó hangulatban is.


HozzászólóCím: EREDETÜNK és ŐSHAZÁNK    
bőszéki Vendégként

Dátum:
2011.07.18. 17:01

239.

hozzászólás


Az " eke " miért lenne szláv ? Mi is az EKE lényege ? Az ÉK ! Ez az ÉK hasítja a földet, amióta szántanak, de ÉK hasította a kőtömböket, a fát és még sok más anyagot.
Vagyis mai értelemmel ÉKE , hasítója a földnek az EKE !


HozzászólóCím: A HUNOK INDIÁBAN – A HEFTALITÁK TÖRTÉNETE    
sarmachar Vendégként

Dátum:
2011.07.11. 20:07

238.

hozzászólás


Felüdített a cikk elolvasása. Biztos vagyok benne, hogy szinte mindenben nagy igazságok vannak, amiről az anyag szól. Hadd szóljak hozzá a genetikai kongresszus Bérczes-féle témájához. Sajnos nagyon kevés az eddig megvizsgált minta, ezt a mai élő emberanyagból lehet "szaporítani". Hogyan? Áldoztam egy kis pénzt arra, hogy én is beszálljak a magyarság genetikájának alapkőletételébe, és megvizsgáltattam apai Y-DNS állományomat. A mai információtechnológia segítségével varázslatos világ tárult elém az ftdna honlapján: a Föld térképén apró pöttyök jelölték, hogy hol vannak az apai génállományommal rokon megvizsgált személyek. Az alternatív történelmi tényező is bejött, és még több érdekesség, mely még manapság is felderítetlen: a "szkíta, kurgán-sírba temetkező" haplocsoport jött ki vizsgálati eredménynek, és sok ősi (több száz, és ezer-kétezer éves!) rokon a mai Kelet-Európából, melyek jelentős része kazár volt (most askenázi), rokonok a britanniai limes környékéről (Tomory Zsuzsának igaza van az Arthur-legendával kapcsolatban, hogy szarmaták is vannak köztük, és köztünk?), rokon az ujguroknál, rokon Észak-Indiában (szikh, brahmin) és Pakisztánban (abdali-heftalita?), rokon az arab törzsek közt, rokon Irakban és Iránban, s ne feledjük: ez egy tipikus kelet-európai és közép-ázsiai haplocsoport (R1a1a1)!!! S mindez egyetlen személy génállományából! Hol vagyunk még a lehetőségeinkhez képest????? Hosszú út, és sok személy vizsgálata áll még előttünk, hogy összeálljon a teljes kép!


HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
SzekeresS

Dátum:
2011.07.04. 06:32

237.

hozzászólás


Kedves Péter!

A tegeződés természetesen rendben.
Sok hozzáfűzni valóm nincs, így jó, ahogyan leírtad, a szemléltetést is beleértve.
Azt hiszem csak értelmezési különbségek vannak mondanivalóink között.
Pl. a virtuális Tavaszpontot jelenleg a Halak csillagképbe teszik, ahová a Rák csillagképből hátrált, majd a továbbiakban körbejárja a csillagövet. Vagyis ~13000 év múlva a Föld átellenes pontján lesz...


HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
KissP

Dátum:
2011.07.03. 12:51

236.

hozzászólás


Kedves Sándor!

Ha már így belebonyolódtunk, regisztráltam a honlapodon. Remélem, a tegezést nem tekinted tolakodásnak.

A 235-ös észrevételeid teljesen igazak akkor, ha a sziderikus évet tekintjük egy évnek, azaz azt az időt, amely alatt a föld egy teljes kört (ellipszispályát) megtesz a nap körül. Szerintem ugyanabban a logikai csapdában vagy, amelyben én is voltam, mert abban a hitben éltem, hogy egy év alatt a föld megkerüli a napot. De nem!

A(z éves) naptárak alapja ugyanis a tropikus év, amely egyébként megegyezne a sziderikus évvel, ha nem lenne precesszió. A precesszió miatt azonban a két tavaszpont között eltelt idő (ez a definíciója a tropikus évnek) eltér a teljes megkerülés idejétől, méghozzá úgy, hogy ha egyező a precesszió iránya a keringésével, akkor hosszabb lenne, de mivel ellenkező, ezért rövidebb.

Érdemes modellezni a kérdést, én is azt tettem. A nap egy könyv volt, a föld pedig egy mobiltelefon (az volt kéznél). A mobilt megdöntöttem, úgy hogy a dőlés iránya pont a leendő körbevezetés irányára érintőleges volt, majd ... Ha szükséges, leírom az egész modellezést, de szerintem leírás nélkül is kitalálható a dolog.

Szóval nem a tavaszpont lesz a föld másik oldalán (ez a sziderikus év használata esetén lenne így), hanem a föld jár be kevesebb utat, annyival kevesebbet, hogy 13 000 év múlva már egy fél körrel lesz késésben, és 26 000 év múlva lesz a kiindulóponttal azonos helyzetben.

Adatokkal alátámasztva:
Tropikus év 365,24 nap
Sziderikus (csillag) év 365,26 nap
Különbség (sziderikus - tropikus) 0,0142 nap
Hány év múlva tesz ki a különbség 1 napot? (1 / különbség) 70,61 év
Hány év múlva tesz ki a különbség 365,25 napot? (1 napos különbség * 365,25) 25791,94 év
És lám ki is jött a precessziós nagy év.

Az időszámítás tekintetében egyébként valóban lényegtelen, hol van a föld a nap körüli pályáján, már csak azért is, mert az év (tropikus) definíciója a két tavaszpont között eltelt idő, (amely során úgye nem jár be a föld egy teljes kört). A definícióból egyébként következik is, hogy a tavaszpont tavaszpont marad, azaz az, amit a modellkísérlettel be is lehet látni.

Jó modellezést kívánok, ha újabb észrevételem lesz (az elsőnél konstruktívabb), akkor jelentkezem.


HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
SzekeresS

Dátum:
2011.07.03. 09:21

235.

hozzászólás


???
Kedves KissP!

Én azért az első bekezdésben leírtakat átgondolnám!

A tavaszpont lesz a Föld átellenes oldalán, nem?
A Föld Nap körüli pályán való elhelyezkedése lényegtelen ebben az esetben.HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
KissP Vendégként

Dátum:
2011.07.02. 16:06

234.

hozzászólás


Sajnos kénytelen vagyok beismerni, hogy 231-es hozzászólásomban csacsiságot mondtam. 13 000 év múlva nem fognak helyet cserélni az évszakok, hanem a föld lesz a pályájának átellenes oldalán a tavaszpontkor. Tévedésem oka, hogy egy évnek azt az időt gondoltam, ami alatt a föld megkerüli a napot. Van is ilyen év, ezt sziderikus (csillag) évnek hívják. A naptárunk azonban nem erre, hanem az úgynevezett tropikus évre alapozódik, amely két tavaszpont között eltelt idő. Ez éppen a földtengely precessziója (és annak iránya) miatt rövidebb, mint a sziderikus év. Azaz tavaszpontkor a föld még nem ér el pályájának arra a pontjára, amelyen 1 évvel korábban volt.

Bővebben lásd: http://www.kislexikon.hu/ev.html

Ebből persze nem következik semmi különös (sem megerősítése, sem cáfolata az Illig elméletnek), ezt a kérdést csak azért gondoltam végig, nem indokolhatja-e a precesszió az eltolódást. Nos erre az a válasz, hogy nem.

Mindazonáltal Hetesi Zsolt cikkének (ugyanebben a blokkban) a precesszióval kapcsolatos cáfolata sem cáfolat, legfeljebb azt igazolja, hogy Hipparkosz óta valóban 2130 év telt el (ha az adatok helyesek). Ebből nem következik, hogy ne lennének zavarok az időszámításban.


HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
SzekeresS

Dátum:
2011.06.29. 01:42

233.

hozzászólás


Az átgondolás kérése jogos, sőt kötelező az időszámítás pontosságát megkérdőjelező elméletnél…
…és talán szerencsésebb lenne csillagásztól hallani egy véleményt ezzel kapcsolatban.

Azt azért látni kell:
A naptár a Föld tengely körüli forgásából (nap) és a Nap körüli keringésének (év) időmértékeire alapul.
A precessziós mozgás pedig a Föld tengelyének imbolygása, amiben részt vesz a Föld fizikai tömege is, és csak annyiban vesszük észre, hogy a csillagok helyzete megváltozik az égbolton, illetve hosszabb távon KissP barátunk által leírtaknak megfelelően, lassan változni fognak az évszakok illetve az éghajlat.

A naptári tavaszpont, ha pontos a naptárunk, mindig ugyanoda esik, vagy inkább esne, ha a Nap körüli keringés ideje (az év) és a tengely körüli forgás hányadosa egész szám lenne.
Ez azonban nem egész szám, pl. a tropikus év, azaz két tavaszpont közti áthaladás közben eltelt idő 365,24218967 nap. Ezt a hibát/eltérést a szökőnapok rendszerével igyekszünk korrigálni. A juliánusi naptár 10 napos hibája amiatt keletkezett, hogy a tropikus év és használt naptár hossza jelentősen eltért.

Mivel a precessziós mozgás és a keringés plusz + a tengely körüli mozgás nem egyanaz a mozgásrendszer, a kitalált középkor cáfolói is csak a precessziós mozgás Hipparkhosz óta feltételezett/számított értékével igyekszenek ellenérveket gyártani.
Azonban a Hipparkhosz-i mérés jelentősen eltér a ma kiszámított értéktől. Hipparkhosz egy fokot adott meg 100 évenként, így a teljes körbe fordulás 36000 év lenne, míg a mai mérés kb 78 évre tesz egy fokot, és kb. 26000 évre jön ki. Ez jelentős hibahatárra utal, amibe az elmélet kérdéses 247 éve simán belefér.

Remélem, laikus csillagászként nem írtam nagy butaságot.


HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
KissP Vendégként

Dátum:
2011.06.28. 15:45

232.

hozzászólás


Némi kiegészítés az előbbiekhez, a következő link ábráján könnyebben elképzelhető a precesszió: http://mek.oszk.hu/04700/04744/html/kepek/02.jpg (a cikk linkje: http://mek.oszk.hu/04700/04744/html/naptarirendszerek0002.html).
Az A pontban, ami most a tavaszi napéjegyenlőség, 13000 év múlva az őszi lesz, mert akkor a tengely az ábrához képest balra fog dőlni. Azaz kb. 183 nappal eltolódott a naptár 13000 év alatt. Vagy nem?


HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
KissP Vendégként

Dátum:
2011.06.28. 14:51

231.

hozzászólás


228-as Molnár Pál úr hozzászólása (is) tetszik, a lényeget emelte ki a "hivatalos" tudósok lenéző stílusának. Ebben a stílusban hozzá lehetne tenni, hogy kár, hogy Zsoldos Attila történész (és nem pszihiáter) volta mellett az érettségit is elfelejtette, és a precessziós mozgást "rezgésnek" nevezte.
A gúnyt félretéve a precessziós mozgás megér egy átgondolást. A föld precessziója ugyanis nem csak azt jelenti, hogy a földtengely időnként más csillagképbe mutat, hanem azt is, hogy a "nagy" év felének megfelelő időszak alatt az évszakok helyet cserélnek, azaz kb. 13000 év múlva decemberben lenne kánikula, és júliusban havazna. Ennyi idő múlva ugyanis az északi félgömb kerül olyan helyzetbe, mint ma a déli.
Ha jól sejtem, ez a napéj egyenlőséget is befolyásolja, azaz azt a csillagászati eseményt, amelytől a naptár Gergely pápa idején "jó lett". Sajnos nem tudom a szükséges mértékig végiggondolni a kérdést, de talán Szekeres úr?


HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
cartwright

Dátum:
2011.06.28. 05:53

230.

hozzászólás


"A sok ezer lelet közül elegendő csak egyetlen példát említeni, hogy belátható legyen a probléma súlya. Kiskunfélegyházán egy ház alapozása közben került napvilágra egy honfoglalás kori lovassír, melyben összesen 39 pénzérmét találtak, közöttük Vastag Károly (884-888) és Odo (888-898) nyugati frank uralkodók öt, illetve két dénárját. Az érmék lehetnének hamisítványok - persze, nem azok -, ám valaki akkor is a sírba helyezte azokat."
Azért nincsen olyan sok ezer lelet, mert akkor nem csak ezt a példát hozta volna Zsoldos Attila. De ebből is rá lehet mutatni a hibás gondolkodásra, miszerint később élt (későbbre datált) uralkodók pénzeit találták a sírban. Az én meglátásom szerint miután ezen uralkodók is kb. 300 évvel azelőtt élhettek, meg a honfoglalás is előbb történt, nem meglepő hogy ilyen érmék kerültek a sírba. Itt is minden arról szól, hogyan datálták a régészek magát a sírt, és benne a leleteket. Tehát ha a "honfoglalás kori" sírt visszaminősítjük az avar korra és a frank pénzérméket is a helyükön kezeljük (úgyanis akkortájt egyáltalán nem nyomtak semmilyen évszámot a pénzekre, sőt egymás pénzeit is felülnyomták alkalmanként), mármint az időben, semmi probléma nem merül fel, a pénzeket előbb nyomták minthogy a sírba kerültek.


HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
SzekeresS

Dátum:
2011.06.24. 20:12

229.

hozzászólás


Köszönöm!

A 'Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz' című cikkben leírom, hogy először én is tagadtam az összesküvés-elméletet (és tagadom ma is), és csak az időszámításunk és a sötét középkor problémájának felismerése után kezdtem ötletelni, de…

…mintha a cáfolati cikkben felfedezhető lenne az Ön által jelzett tájékozatlanság.
A hiányos információkra épített cáfolati cikket persze nem nehéz ’cáfolni’.HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
palibatir Vendégként

Dátum:
2011.06.24. 05:18

228.

hozzászólás


offtopic:
Zsoldos Attila nem sokkal a "Kiatlált középkor" magyarországi megjelenése után a Kossuth Rádióban nyilatkozott - fültanúja voltam.
Élből visszautasította az elméletet, ami nekem egyébként az "avar" probléma miatt használhatónak tűnt.
A riport végén a riporternő gyanút fogott és megkérdezte: "Olvasta Ön a könyvet?"
Válasz:"Nem. Történészi, és nem pszichiátriai diplomám van".

Sok sikert a további munkához!
Molnár Pál


HozzászólóCím: VIII. Összefoglalás    
SzekeresS

Dátum:
2011.06.23. 03:59

227.

hozzászólás


Kedves Paracletos!

Jobbára kerülöm a magas politika felé küldött polémiákban való részvételt, de az Ön mondandójához csatlakoznom kell, és egyetértek azzal, hogy jó lenne a múltbéli zagyvaságainktól megszabadulni és végre tiszta vizet önteni őstörténetünk poharába.


HozzászólóCím: Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz    
SzekeresS

Dátum:
2011.06.23. 03:45

226.

hozzászólás


Kedves Tibor!
Köszönöm. Igyekszem rászolgálni a dicséretre.


HozzászólóCím: VIII. Összefoglalás    
Paracletos Vendégként

Dátum:
2011.06.09. 17:43

225.

hozzászólás


Gratulálok és sok szerencsét munkájához!

Az a legnagyobb baj hogy már nem tudjuk hovatartozásunkat feldolgozni, nem csak jelenünk korrupciója, hanem múltunk hazugságságai miatt sem.
Jó lenne végre szembenézni mindazon ellentmondásokkal, amelyek a múltunkból erednek és mérgezik jelenünket.
Örülök, hogy egyre több embernek nyílik, ki a szeme s látják másképp helyzetünket, létünket s fontosságunkat a régmúltban és a mában.

Remélhetőleg, ez a munka is segít sok embertársunknak másképp látni múltunkat és vele együtt jelenünket.

ParacletosHozzászólóCím: 1. Bevezető    
Szatmári Vendégként

Dátum:
2011.06.08. 03:35

224.

hozzászólás


Ez valóban különleges szellemi kaland! Örömmel vennék részt egy előadásán is.

Sz.I.


HozzászólóCím: Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz    
P. Tibor Vendégként

Dátum:
2011.06.07. 18:36

223.

hozzászólás


Tisztelt Szekeres Úr!

Mezei Attila az Illig könyv ajánlójának végén a következőket írja:

Remélem az elkövetkező években „tiszta víz kerül a pohárba”, és sikerül kideríteni az igazságot. Mindenesetre belegondolni is félelmetes: lehet hogy most nem 2005-öt, hanem csak 1705-öt írunk?

Elolvasva művét, úgy látom, és nagyon bízom benne, hogy Öné ez a tiszta pohár.

P. Tibor


HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
SzekeresS

Dátum:
2011.06.02. 17:23

222.

hozzászólás


Ha feltesszük, hogy Mohamed nem 622-ben futott, hanem 322-ben akkor viszont érthetővé válik sok minden, hiszen a mohamedán vallás és az ariánus kereszténység nagyon sokban hasonlít, ha ezen a vallási alapon tömegek szerveződnek észak-Afrikában az nagyon komoly probléma lehet, ilyen politikai háttérrel pedig érthető lenne Konstantín döntése.

Fordítva: az ariánusi kereszténység jön 622-höz.
A többi OK! Gáspár Róbert munkáját én is zseniálisnak tartom!

HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
maci160

Dátum:
2011.06.02. 08:58

221.

hozzászólás


Sziasztok!

Ha valakinek kétsége van az napéj egyenlőség időpontját illetően olvassa el a kapcsolódó cikkek között Gáspár Róbert naptár levezetését. Tudósokat megszégyenítő logika pontos következetes végig vezetés, amely megmutatja, hogy sok zavar azért keletkezett, mert a források a naptárváltás időszakában különböző naptárakra hivatkoznak.
Továbbá figyelmébe ajánlanám mindenkinek, hogy igazán nagy naptárreform csak kettő volt az egyik Cesaré a másik Gergelyé. Mindkét esetben egy régóta fennálló problémát szüntettek meg és mindkét esetben nagyon hosszú időt vett igénybe a végrehajtás előkészítése. Gergely reformjának érvényesüléséhez több évszázad kellett. Azt gondolom, hogy több olyan változtatás nem volt a naptárban amely napokat hagyott volna ki, egyrészt mert nem volt akkora az eltérés ami ezt indokolná, másrészt nem volt akkora hatalom, ill tekintély ami ezt keresztül vihette volna vita nélkül,tehát ha maradt volna ki nap arról tudnánk mert lenne irodalma.

DE akkor mi történt Niceában (325.) A zsinat célja egységes vallási alapok létrehozása a probléma az, hogy nagyon sok arianus szekta alakul, pl Konstantin is effelé hajlik leginkább.
Ennek ellenére betiltják az ariánus nézeteket, és eretnekségnek nyílvánítják az ariánus tanokat. De miért volt ez ilyen fontos jelenlegi történetírásunk alapján nem világos.
Ha feltesszük, hogy Mohamed nem 622-ben futott, hanem 322-ben akkor viszont érthetővé válik sok minden, hiszen a mohamedán vallás és az ariánus kereszténység nagyon sokban hasonlít, ha ezen a vallási alapon tömegek szerveződnek észak-Afrikában az nagyon komoly probléma lehet, ilyen politikai háttérrel pedig érthető lenne Konstantín döntése.
A másik számunkra fontosabb probléma a tavaszi napéj egyenlőség rögzítésének is hasonló oka volt. Mégpedig a húsvétot kellett elszakítani a zsidó húsvéttól.
Ez a rögzített napéj egyenlőséggel meg is valósult az esetleg megmaradó egyezések esetére pedig külön szabályt alkottak.
Tehát nem volt naptárreform, csupán a húsvét számítás feltételeit módosították.
Az azért valószínű hogy ekkor már 18-19.-e környékén állt be a tavaszpont, mert ha 21.-én lett volna nem kellett volna rögzíteni.
És azért azt ismerjük ha nincs probléma nem kell megoldani


HozzászólóCím: Könyvbemutató: 2010 március 10. 16.00 Gyöngyös, Városi Könyvtár    
SzekeresS

Dátum:
2011.06.02. 04:07

220.

hozzászólás


Örülök néki!


HozzászólóCím: Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz    
SzekeresS

Dátum:
2011.06.02. 04:06

219.

hozzászólás


Nincs mit!


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
Gábor Vendégként

Dátum:
2011.05.30. 20:06

206.

hozzászólás


Üdvözletem!

Sajnos a ’magyarul mond’ sem illeszkedik a ’magyarít’ kifejezés jelentéséhez.
Ez szintén sántít.

Egyébként csak azt akartam mondani ’sokmindent megmagyaráz’ szólással, hogy ha ebben hibás az érvelés, akkor az Úr többi érvelésében is, nem?

Ugyanúgy, mint Grover S. Krantz munkájánál?
Ha Krantznál itélünk, akkor Önnél is itélni kell, nemde?

Gábor
HozzászólóCím: Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz    
SzekeresS

Dátum:
2011.05.28. 14:29

205.

hozzászólás


Kedves E.M.!

Köszönöm a javaslatot.
Eredetileg Pontosítás az elmélethez volt a címe. de kevesen figyeltek fel rá.
Majd beemeltem a hihetetlen gondolat kifejezést, mivel először én sem akartam komolyan venni az ötletet, és egy kicsit pihentettem, majd az egyik hozzáértő barátom javaslatára kezdtem komolyabban kutatni a témát.

Remélem a mostani már valóban beszédesebb:
Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz...

Hosszú, nehéz útra számítok az elmélet kapcsán.

Minden jót kívánva:
SzekeresS.


HozzászólóCím: Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz    
Enigma Vendégként

Dátum:
2011.05.28. 09:50

204.

hozzászólás


A címben szereplő Útbaigazítás helyett szerencsésebb lenne a Pontosítás kifejezés.

Tisztelettel:
E.M.


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
Enigma Vendégként

Dátum:
2011.05.28. 09:45

203.

hozzászólás


Ez csodálatos! Egy fantasztikus újdonság erejével hatott rám az itt leírt őstörténet lehetősége. Elolvasva a cikk hozzászólásait, ez a érzés tovább erősödött.

Gratulálok!

Tisztelettel:
E.M.
HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
SzekeresS

Dátum:
2011.05.28. 07:13

202.

hozzászólás


Kedves Zoltán!

Elképzelhető a gondolat, és átköltözhettek komplett népek (a kelták), de szinte biztos, hogy nem egyszerre, hanem sok-sok lépcsőben, akár 20-30 vagy száz év alatt, mint ahogyan történt Amerika benépesedése.
A költözésük körülményeiről (nekem) valóban kevés ismeretem van. Nem tudom, mit mondanak erről a források?

Viszont a mi honfoglalásunk, vagyis ’Árpád magyari’-jainak’ bejövetele, nem ilyen volt.

Ugyanakkor Attila hunjainak érkezése a források egy része szerint hosszabb ideig tartott, de ők sem voltak számottevően többen mint az őshonos népesség, akiket én Herodotosz szigünnjaiban és agatürszjeiben vélek felfedezni.
HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
Zoltán Vendégként

Dátum:
2011.05.27. 20:14

201.

hozzászólás


Kedves Sándor!

Én a kis-ázsiai kelta honfoglalást azért hoztam fel példának mert ott a források szerint egy KELTA NYELVŰ ÁLLAM KELETKEZETT, holott azon a helyen sohasem éltek előtte kelták. Tehát nem csak arról volt szó, hogy egy jól képzett csapat átvette a terület és az ott élő lakosság felett a hatalmat, hanem nyelvileg és kulturálisan is elfoglalta a vidéket. Ez pedig csak úgy képzelhető el, ha Európából nem csak fiatal kalandvágyó férfiak jöttek, hanem asszonyok, gyerekek és az egész nép.

De visszatérve a saját házunk tájára én is úgy gondolom, hogy az Árpád-féle honfoglaláskor már szinte teljesen kialakult a Kárpát-medence magyar nyelvű nyelvhatára. Ezt bizonyítja az is, hogy az avar kori leletek pontosan kirajzolják az árpád kori magyar nyelvhatárt. Így a magyar nyelű közösség nagyjának már a 300 évet felölelő avar korban meg kellett érkeznie. Erre rímel a Nesztor krónika is ami teljes összhangban a magyar krónikákkal két ugor bejövetelt ír le. Egyet az avarokkal és a bolgárokkal egy időben a másikat pedig "Oleg idejében" ők voltak Árpádék.
Sajnos ma is az a rendkívül ostoba történelemszemlélet uralkodik, miszerint minden magyar 895-ben jött be és pont. Szegény László Gyula "elméletét" a kettős honfoglalásról ma is csak szőrmentén említik. Pedig ha valami elmélet, az éppen hogy az "egyszeri" honfoglalás. Ennek minden mondánk, minden krónikánk, sőt az orosz őskrónika is ellentmond, nem is szólva a régészeti leletekről.


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
SzekeresS

Dátum:
2011.05.27. 17:26

200.

hozzászólás


Kedves Zoltán!

Ne értsetek félre, én az Árpád-féle honfoglalást elfogadom, sőt. De én csak fegyveres hon elfoglalásnak nevezném, ahol a Kárpát-medence népessége zömében őslakó volt.

Azt a bizonyos kelta elvándorlást is lehetőnek tartom, de mennyien voltak?
Hogyan állt össze az a bizonyos vándorlás. Az nem mindegy.
Erről azt hiszem, nincs semmiféle adat, és akkor lehetett ugyanolyan mint az Árpád honfoglalása.
Egy erős hadsereg amii elfoglalta és uralta területet.

HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
Zoltán Vendégként

Dátum:
2011.05.27. 07:34

199.

hozzászólás


Kedves Sándor!

Érteni vélem az elképzelésedet a népvándorlásról, de abban komoly hiányosságot látok.
Mondok mindjárt egy hozzánk, magyarokhoz hasonló példát: ez pedig a Kis-ázsiai kelta állam, Galatia.
Ide vándoroltak a kelták Európából az i.e. 4. század körül.
A galaták az egész császárkoron keresztül megtartották kelta jellegüket, Szent Jeromos korában (3.–4. század fordulója) még kelta nyelven beszéltek. Fővárosuk a mai török főváros Ankara helyén lévő Ancyra.

Az általuk megtett távolság szinte ugyanakkora mint a Dontól a Kárpát-medence. Az államuk is hasonló méretű volt.
Hasonló távolságot tettek meg rövid idő alatt, a területüket fegyverrel foglalták el és közel nyolc évszázadon át megtartottá nyelvüket, identitásukat. Az analógia így adott.
Tehát a népvándorlás igenis működik. Ugyanis a kelták nem kapálva, földet túrva, kétezer év alatt jutottak el ide, hanem fegyveresen, ahogy mi.
De mint már említettem nem ők és nem mi vagyunk erre az egyetlen példa.
Ennek ellenére bizonyára olyan népek is voltak, akik Krantz szaki elméletének megfelelően kerültek arrébb eredeti lakhelyüktől. Hiszen miért ne áshatott, kapálhatott volna mindig egy kicsit arrébb egy növekvő létszámú népesség. De ennek alapján tagadni a népvándorlást, elköltözést, fegyveres honfoglalásokat tömény hülyeség.

HozzászólóCím: Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz    
SzekeresS

Dátum:
2011.05.25. 18:06

198.

hozzászólás


Eddig egy kevésbé szembetűnő helyen, a Főmenűben, de ott nem lehetett hozzászólni ezért gondoltam ide átemelni.

Köszönöm!
Valóban problémásnak látom az elmélet helyzetét, ugyanis az elődök, hogy is mondjam: kissé lejáratódtak a szakma körében.

Meglátjuk...
HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
SzekeresS

Dátum:
2011.05.25. 17:41

197.

hozzászólás


Kedves Tartható!

Nem kell sértőnek lennie a feszült hangulathoz, csak erősebb vélemény különbségnek…

Tehát egy:
Krantz valóban látta tévedéseit, hogy miért nem oldotta fel egészségesen, nem tudom, és nem is szeretném a tévedéseit elemezni. Ezt tegye meg egy hozzáértő.
De az elmélet alapvonala szerintem jó. Az ördög ugyan a részletekben rejlik, mondják, de az legyen a ti (mármint nyelvészek) problémátok.
Oldjátok meg…

Kettő:
Nézd, én nem állítottam csak 1000 fős tömegeket mozoghatnak. …ezt a te csúsztatásod.., csak azt, hogy egy egészséges vonulat, nem nagyon lehet több 100000-nél.
Ha 200 000-t veszünk és a Kárpát medence akkori lakosságát 2 milliónak, akkor is csak 10 százalék.
Akkor pedig mi, kinek az utódai vagyunk?
Annak a 200000-nek, vagy a 2 milliónak?
..és ha más-más nyelvet beszéltek, akkor most kinek a nyelvét beszéljük?
A bevonulókét, vagy akik mindig is itt voltak?

Három:
A régészet tudtommal annyit mond, a sírok egy részében történt változás, a sírok zöme leletszegény, általában jellegtelenek. Felteszik, hogy csak vezetők, a tehetősebbek sírjainak jellege változott meg.
Kérdés, hogy melyik sír, melyik csoporthoz tartozik? A 200000-hez vagy a 2 millióshoz.
Szóval, és szerintem ez nem dönti meg Krantz elméletét…

Négy:
Angoloz, németez, magyaráz:
Hipotézis:
Szerintem az Árpád-kor kétnyelvű világából származik ez a szavunk, ahol is bejött népek nyelvére történő fordítást jelenthette (lehet, hogy hülyeség, de hipotézisként elmegy)


Öt:Bigfoot/Szaszkacs:
Mindenkinek van valami bogara, Bigfootja.
Abban való kudarc ne annulálja már a valódi alkotásának értékét.
Jól néznénk ki...
HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
tartható Vendégként

Dátum:
2011.05.24. 14:55

196.

hozzászólás


Tisztelt Gábor!

"Sok támadója van az elméletnek, akik nem tudják vagy nem akarják elfogadni az új, és talán fájó igazságokat."
Az, hogy sok a támadója, az viszonyítás kérdése, én inkább úgy fogalmaznék, hogy akadnak akik elhiszik.


"A Tartható által említett verdeutschen ige pedig a magyarít igével lehet fordítani, ami más jelentéssel bír, mint a magyaráz."
A meglátás helyes, viszont a magyaráz ige eredeti jelentése is a "magyarul mond" volt, és csak később alakult a jelentése azzá amit mi használunk.


"Az úr érvelésével kapcsolatban ez sokmindent megmagyaráz."
Igen? Pontosan mit is?

Legjobbakat!


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
tartható Vendégként

Dátum:
2011.05.24. 14:34

195.

hozzászólás


Tisztelt SzekeresS!

Feszültebb érzelmi tónust? Mégis mi volt számodra sértő a soraimban? Hiszen még az előbb általad ajánlott feltevésbe is belementem! Csakhogy ez a felvetés igenis együtt jár kérdésekkel, amikre a választ -lévén Tied az ötlet- tőled várnám.

Azzal meg, hogy butaságnak bélyegzed az általam írottakat, semit nem oldasz meg. Ha én is ennyivel lezártam volna az általad írottakat, semmilyen párbeszéd nem lehetett volna köztünk. Szóval volt néhány kérdésem amire még sajnos mindig nem válaszoltál...

Legjobbakat!


HozzászólóCím: Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz    
Kiskormos Vendégként

Dátum:
2011.05.24. 06:04

194.

hozzászólás


Eddig hol volt ez a cikk?
Remek gondolat, hogy megpróbálja elválasztani az Illig-féle vonaltól, mert rendkívül rossz a szakmai megitélése.
Nem lesz könnyű dolga így sem az elmélet elfogadtatásával.

Sok sikert kívánok!


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
Gábor Vendégként

Dátum:
2011.05.21. 05:15

193.

hozzászólás


Krantz elmélete előbb-utóbb közös útra kényszeríti az emberi nyelvek és civilizációk fejlődési vonalát. A gondolat rekonstrukciója a mi viszonyainkra még kidolgozatlan, amit a könyv utólagos javításaiban a szerző is felismert, de nem kell sokat csiszolgatni, hogy valódi fényében ragyogjon.

Sok támadója van az elméletnek, akik nem tudják vagy nem akarják elfogadni az új, és talán fájó igazságokat.

A Tartható által említett verdeutschen ige pedig a magyarít igével lehet fordítani, ami más jelentéssel bír, mint a magyaráz.
Az úr érvelésével kapcsolatban ez sokmindent megmagyaráz.

Gábor


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
SzekeresS

Dátum:
2011.05.17. 05:17

192.

hozzászólás


Sajnálom, hogy párbeszédünk feszültebb érzelmi tónust kapott.
Nem kívánok az utolsó hozzászólás butaságaihoz hozzátenni semmit.
(Elnézést a kifejezésért, de nem tudok rá jobbat.)

Továbbra is maradok barátsággal az ismeretlen ismerős felé:
Szekeres Sándor


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
tartható Vendégként

Dátum:
2011.05.17. 04:21

191.

hozzászólás


Tisztelt SzekeresS!

Remélem azért lesz majd alkalmad válaszolni is!

Legjobbakat!


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
SzekeresS

Dátum:
2011.05.16. 17:38

190.

hozzászólás


Kedves Tartható!

Csapkodsz, csúsztatsz, kezdesz szétesni!

Etelköz: még Akadémia is csak feltételezi helyét.
A régészet viszont következetes: határozatlan nem tudjuk a válasz...
Ha te tudod, szólhatnál nékik...

Barátsággal!


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
tartható Vendégként

Dátum:
2011.05.16. 13:14

189.

hozzászólás


... most folytatom.

"Krantz elmélete logikus, életszerű. Minden bizonnyal van rajta csiszolni való, de kidobni bűn lenne. Nagy bűn, mert megfogta az igazságnak azt szeletét, ami mindig is hiányzott kultúránk eredetének egészséges magyarázatához."
Milyen részlet hiányzott? Mit fogott meg? Az 6000 éve ott élő ősrománokat Erdélyben? (Igen, megint ezen lovagolok, mert ez akkora blama, hogy csak na.) De teljesen igaz, kidobni nem szabad, tartsuk meg elrettentő példának.

Nem szívesen mondom ezt, de jó tegyük fel akkor azt amit mond. Tekintsük játéknak, és ugyan hatalmas blődség, de tekintsük, úgy, hogy 1000 embernél több egyszerre képtelen a helyváltoztatásra.
Akkor mi a magyarázat arra, hogy:
-élt Etelközben egy nép ami jól azonosítható régészetileg a temetői által. 1-2 év alatt kihalt,viszont ugyanabban az időben egy másik nép a Kárpát-medencén bellül nekiállt ugyanolyan tárgyakat használni, és ugyanúgy temetkezni, viszont addig semmi jele nem volt annak, hogy ott élnének? (Az írásos forrásokat most ne is hozzuk elő.)
-kb. 400 évvel előttük élt egy másik nép a KM nyugati felén (egyszer csak feltűntek a temetőik a semmiből, bár nem sokkal előbb onnan nem messze is élt egy nagyon hasonló törzs, de azok kihaltak, pont mikor ezek nekiálltak itt úgy viselkedni, mit azok ott), majd semmivé lettek. Ugyan ebben az időben Itáliában meg megjelent egy velük teljesen megegyező temetkezésű nép, szintén a semmiből... és van még egy pár ilyen.

"(Nem tudod, hogy mi miért magyarázunk, míg az angol nem angoloz, a német nem németez? Most kacsintottam is hozzá. )"
Na most ezt tényleg nem értem, hogy mi akar lenni, de visszakérdeznék: miért a vonóval húzzák el a nótát és miért nem a húzóval vonják el? Mellesleg van olyan ige, hogy verdeutschen!

A Bigfoot/Szaszkacs dolog, persze aranyos és mindenkinek vannak bogarai, de ne felejtsük el, hogy ez az úriember biológus lenne... szóval aki a saját szakmájának a szabályait ennyire semmibevehetőnek tekinti az számomra elgondolkoztató (és ide csatoljuk be a már említett hiányos szakirodalmi ismereteit Európáról, különösen annak keletebbre eső részéről). A fenti elvárások, meg egy frissen leírandó fajtól, mint hogy legalább egy többé-kevésbé azonosítható egyede, vagy annak részei meglegyenek, gondolom nem esik a szakmai szőrszálhasogatás kategóriájába.

No most ennyi, ez sem kevés, remélem semmit sem felejtettem ki.

Legjobbakat!


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
tartható Vendégként

Dátum:
2011.05.16. 12:35

188.

hozzászólás


Tisztelt SzekeresS!

"De te a hadseregek lehetőségeit hasonlítod össze, ami messze-messze nem azonos egy komplett társadalom áthelyezésének lehetőségeivel, terheivel."
Nem teljesen ugyan az, az világos. De azért a kora-újkori seregek, sem hasonlítanak sokban a mai seregekre! A zsoldosok pl. konkrétan magukkal vitték a táborba az egész családjukat. Míg a jurtát szétszedheted akár párkilós darabokra is és felkötheted egy tucat lóra, addig az ágyúcsövet egyben kell szállítani, és nagyon nehéz. Megjegyzem ha jól emlékszem te hoztad fel példának a 18. századi seregeket még pénteken. De ha már sereg: mi van Nagy Sándor seregével? Őrületes útvonal a hátországból nincs utánpótlás, viszonylag nagy létszám, folyamatos ellenséges terület, vagy a háborúzó svéd uralkodók, a mongolok Kínától a Német-Római Császárságig?

"Egy vonuló népnél viszont minden és mindenki ott van. A sánta kutyától az ágyból felkelni sem tudó öregekig. Az utolsó, szakadt rocskától a fényes törzsfői sátorig mindent vinni kell."
Igazad van. Viszont az akkori társadalom ebben sem egyezik meg a maival! Meglehetősen alacsony volt az olyanok száma, akik annyira vének lettek volna, hogy akadályozzák a haladást. Kellett lenniük, de akkor még nem fordult elő a mai elöregedő társadalom. Kesernyésen úgy is mondhatnám, hogy akkor még nem nagyon volt sor az SZTK-ban. Ugyanígy a terhesgondozás sem volt ilyen kiépített rendszer, persze vélhetően vigyáztak egymásra, de ezek a dolgok nem voltak olyan hangsúlyosak mint manapság. Mindemellett ismét aláhúznám, hogy az akkori félnomadizáló életmód mobil volt. Téli szállás-nyári szállás és a kettő között évente kétszer vándorlás. Ha valaki hozzá van ehhez szokva, és ennek folyományaként a használati tárgyai, szokásai ehhez kitaláltak, akkor már mindjárt nem olyan ördöngősség és életszerűtlen.

"Egy folyón egy életerős férfi átúszik, de egy kisgyerek egy öreg, egy beteg már nem, és a nép zömében ilyenekből áll. Ezekhez képest a középkori ágyuk szállítása kismiska…"
Nem is úgy gondoltam, hogy átúszik mindenki egyénileg. Az állatokat átúsztatni később is szokták, a könnyűlovasoknak szintén volt ilyen "képességük", a többieket meg csónakba lehet rakni, a folyókon vannak gázlók, stb., és mint mondtam nem két hét alatt egy tömegben vonult a 2-500e ember mindenestül. + Szerintem a nép zömében nem magatehetetlenekből rokkantakból áll, miért kellett volna mindenkit ölben vinni?

A kalmüköknek még nem volt időm utánnaolvasni, és nem tudom, hogy a 17. századiak közül melyik munká(k)ra gondolsz, de véleményem szerint kissé elnagyoltnak látod a dolgokat. Az a törzsenkéntti 20-50e (v. 21-78e) azért elég nagy tömeg, hogy ne kelljen minden útonállót, vagy dühösebb parasztot megkerülni, és ne felejtsd el, hogy minden szabad férfi fegyverforgató! Sok esetben meg az erő puszta látszata (a fegyverek, a gyakorlott mozdulatok, az egy kürtfújás után megkétszereződő létszám) is elég a támadás elhárítására.
Rendben, kisebb csapatok letudva, melyik akkori és környékbeli társaság lett volna olyan helyzetben, hogy a vonuló magyarokon rajtaüssön, akik közül ráadásul egyszerre nincs is mindenki úton? A környéken voltak a morvák(1) kb. 10 évvel azelőtt a frankokkal együtt támadták őket a magyarok. Pár év múlva már velük szövetségben támadják a frankokat, ennek az vet véget, hogy meghal az uralkodójuk és két fia közt testvérháború tör ki a hatalomért. Tehát a morvák folyamatosan harcoltak az elmúlt 10 évben saját földjükön, és annak közelében, a honfoglaláskor meg éppen testvérharcot vívnak otthon. Nem éppen az a támadó típus az ilyen helyzetben levő állam... amikor meg már bent voltunk, hát csúnyán meg lettek zavarva.
Bolgárok(2)? Hasonló a helyzet, magyarok zargatják őket bizánciakkal, és verséggel is felérő győzelemmel sikerül a magyarokat kiszorítaniuk 1-2 évvel az események előtt. Kimerültek, és a hátukban ott van Bizánc.
Frankok(3)? Megvan a maguk baja. Feudális anarchia, vikingek, arabok, pár éve a magyarok a fent említett szlávokkal együtt tették náluk tiszteletüket. Nem mondom mihelyt alkalmuk lenne rá megpróbálkoznak, de ugye a pozsonyi csata...
Besenyők(4)? No igen őket szokták a fő mozgatórugónak felhozni, és jönne a kérdés, hogy hogyan tudtáka a magyarokat a frissen megvert besenyők elűzni, ha saját hazát vettek közben maguknak? (Ez után szokott jönni a történészek szidalmazása, különböző népeknek/hatalmaknak/uralkodócsaládoknak való kémkedéssel való vádolása, majd pedig nemzeti érzelmeik és szellemi épségük megkérdőjelezése...) Valószínűleg sehogy sem, hiszen csak akkor támadnak nagy erőkkel, amikor a népesség nagyja már elhagyta Etelközt. Nekem van egy olyan gyanúm, hogy az általad említett öregek többsége is ott maradhatott... de ez persze nem bizonyított/ható, legalább is nem emlékszem,hogy én találtam e ki, vagy olvastam valahol :S.
Szóval nem olyan nehéz szerintem biztosítani egy hadoszlopot amikor nincsen komolyan vehető ellenség. Miért nem akarjuk elfogadni, hogy őseink nem voltak ostobák? Már nem tudomány és teljesen saját vélemény, de szerintem nem kevest sakkoztak azon Álmoséknál az esti kumiszivás előtt, közben és után, hogy hogyan lehetne legjobban kijönni a dologból! Minden esetre akár ők sakkozták ki ilyenre a helyzetet, akár csak meglátták a kedvező alkalmat és kihasználták, le a kalappal előttük! Minden kornak megvolt a maga zsenije, lehet, hogy abban a 100 évben épp egy magyar törzsfőre jutott a sor?
Félre ne értsd, nem akarom túlmisztifikálni ezeket az embereket, de nem kis tettet hajtottak végre.

"Ez olyan terhet rótt volna az életerős társadalomra is, hogy itt honfoglalás szóba sem jöhetett. Legfeljebb olyan, mint ahogyan kunok bejövetelét írják le. Bejöttek és letelepedtek, de sajnos ez sem igaz. A tatárjárásról szóló munkában olvasható, hogy a nomád kunok lassan visszaszökdöstek az egykori életterükre, a sztyeppékre. Csak nevük maradt utánuk a Kis- és Nagykunságként."
Igen? Elmentek volna? Akkor minek adtak nekik szabadságleveleket? Minek hoztak miattuk külön törvényeket? Miért kellett békíteni miattuk a népet? Miért levelezett a pápa a királyal, hogy ugyan térítenék már meg őket rendesen, és miért hívják IV. Lászlót Kun Lászlónak?

Egyébként nem értem a logikádat. A türkök tudnak népvándorolni, a kunok szintén, akár még a szlávok és a románok is, de nekünk nem megy?!? Miért?

"Az is tény, hogy az ember a kultúrájától szabadul meg a legnehezebben. (Ezt nem én, hanem az ezzel foglalkozó szakemberek állítják.) Korunkban jó példa rá a ***ság integrációjának nehézségei.
..és a társadalmunkban nyoma sincs a törzsi-nomád élet kulturális maradványainak. Sem nevekben, sem hagyományokban, sem genetikában. Ami van, inkább egy letelepedett társadalomra jellemző"
Az első felét nem vitatom a dolognak, vannak ugyan fenntartásaim... DE. Az itt tárgyalt esemény, mármint a Honfoglalás 1100 évvel ezelőtt esett meg. Azóta lefolyt már némi víz különböző folyamokon! Nekünk sem ment gyorsan az életformaváltás, mai ismereteink szerint Géza kezdte István folytatta... és Kálmán alatt érhetett be valamennyire. Igen kb. 150 év kellett hozzá, nem is örült a nép kifejezetten, a 11. században szinte nem is volt más, mint trónviszály és pogánylázadás. 1100 évvel később mégis milyen jeleket vársz egy 21. századi társadalomban? Ez kb. olyan lenne, mint a németeket számonkérni, hogy miért nem a germán isteneiket imádják, és miért nem erdei erődökben élnek, vagy hogy az ír katonák miért nem meztelenül mennek UN-missziókra, mert hát őseiknél ez volt a szokás a csatákban! Nevekben mégis minek kellett volna még fentmaradnia? Itt vannak a régi méltóságneveink és honfoglalás kori nevek, igaz erősen modernizált változatban, de a mai napig élnek, gondolj csak a Levente, Szabolcs, Gyula nevekre!
A hagyományok nagy része tényleg kírtásra, elfelejtésre került sajnos, de vannak nyomai. Sajnos nem vagyok néprajzsos (sem), de nagyapámék még jártak regölni a falujukban. A genetikától meg nem tudom, hogy mit vársz. Legyen egy extra kromoszómánk a lótól?

még folytatom....


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
SzekeresS

Dátum:
2011.05.16. 04:54

187.

hozzászólás


Kedves Tartható!


A honfoglalás-szerű népvándorlás kivitelezésének problémáját abban látom, hogy nem életszerű (Még a kalandozások köznapi értelmezésében is látok logikátlanságot.).

Mint írod, a környezeti körülményekben feltehetőleg nincs számottevő különbség, ebben egyetértünk. De te a hadseregek lehetőségeit hasonlítod össze, ami messze-messze nem azonos egy komplett társadalom áthelyezésének lehetőségeivel, terheivel.
A hadseregek egyértelműen, edzett, életerős emberekből és állatokból áll, akiket külön felkészítettek a vonulás nehézségeinek elviselésére. Az egyéb szervezési, mobilitási feladatokat ezeknél előre lehetett látni.
Egy vonuló népnél viszont minden és mindenki ott van. A sánta kutyától az ágyból felkelni sem tudó öregekig. Az utolsó, szakadt rocskától a fényes törzsfői sátorig mindent vinni kell.
Egy folyón egy életerős férfi átúszik, de egy kisgyerek egy öreg, egy beteg már nem, és a nép zömében ilyenekből áll. Ezekhez képest a középkori ágyuk szállítása kismiska…

Emellett olyan védtelenek lesznek, mint a kalmükök a XVIII században. A kalmükök is úgy tudtak haladni, hogy szétváltak, szétszóródtak, ami védtelenségüket és kiszolgáltatottságukat fokozta.
A vonuló néptömeg hossza pedig Zrinyi és Montecuccoli számításait figyelembe véve 200000-nél kb 80 km, (sacc), 500000 ezernél 200 km. Ekkora vonulat védhetetlen, kezelhetetlen.


Ez olyan terhet rótt volna az életerős társadalomra is, hogy itt honfoglalás szóba sem jöhetett. Legfeljebb olyan, mint ahogyan kunok bejövetelét írják le. Bejöttek és letelepedtek, de sajnos ez sem igaz. A tatárjárásról szóló munkában olvasható, hogy a nomád kunok lassan visszaszökdöstek az egykori életterükre, a sztyeppékre. Csak nevük maradt utánuk a Kis- és Nagykunságként.


Az is tény, hogy az ember a kultúrájától szabadul meg a legnehezebben. (Ezt nem én, hanem az ezzel foglalkozó szakemberek állítják.) Korunkban jó példa rá a cigányság integrációjának nehézségei.

..és a társadalmunkban nyoma sincs a törzsi-nomád élet kulturális maradványainak. Sem nevekben, sem hagyományokban, sem genetikában. Ami van, inkább egy letelepedett társadalomra jellemző.

Szóval szerintem (és nem csak szerintem) egy erős türk hadsereg jött be mind Attilával, mind Árpáddal, akik elfoglalták és megszervezték az államot, de nem társadalmat, az maradt ugyanaz, az itt élő, letelepedett népek társadalma. Abból a viszonylag kevés törzsi nomádból lettek a nemesek, a nemhez tartozók, akik jó ideig mindig is elkülönültek az itt élő népektől.


Krantz elmélete logikus, életszerű. Minden bizonnyal van rajta csiszolni való, de kidobni bűn lenne. Nagy bűn, mert megfogta az igazságnak azt szeletét, ami mindig is hiányzott kultúránk eredetének egészséges magyarázatához.
(Nem tudod, hogy mi miért magyarázunk, míg az angol nem angoloz, a német nem németez? Most kacsintottam is hozzá. )

A yetit nem tudtam, de mindenkinek van valami hobbija és egyéb, sajátságos allűrje…)

Szintén a legjobbakat!


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
tartható Vendégként

Dátum:
2011.05.15. 17:21

186.

hozzászólás


Tisztelt SzekeresS!

Köszönöm a linkeket, a wikiset már magam is megtaláltam, de azt hiszem a témába beleolvasni majd csak csütörtök magasságában tudok majd.
Várom a bővebb választ!


Legjobbakat!


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
SzekeresS

Dátum:
2011.05.15. 07:28

185.

hozzászólás


Kedves Tartható!

Egy-két forrás találomra, ahonnan tovább lehet lépni:

http://www.idiocentrism.com/torgut.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Kalmyk_people
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Kalmyk_people

A többire megpróbálok estére válaszolni, de egy felvetés Krantzhoz:
Tegyük fel, hogy a népvándorlás, mint 'népek,- gyerekek, aggok, betegek, elgyengültekkel együtt történő - elvándorlása' nem működik, akkor hogyan fest Krantz elmélete?

Barátsággal!


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
tartható Vendégként

Dátum:
2011.05.14. 18:51

184.

hozzászólás


Tisztelt SzekeresS!

Először is bocsánat az összeszedetlen írásért elég fáradt vagyok!
A kalmük exodusról eddig még nem hallottam, küldhetnél vmi forrást, mert most így pár perc alatt rákeresve szinte semmit sem tudtam meg róla, minden esetre érdekesnek tűnik, köszönet érte!

A 16-17. századi seregekkel kapcsolatban azt hiszem nincs túl sok vitánk, viszont az, hogy sokat javultak volna a körülmények és a lehetőségek AZalatt a kb. 800 év alatt, azt nem mondanám! Ugyanolyan járhatatlan maradt minden, sőt még járhatatlanabbá is tették, hogy jobban védhetőek legyenek a megtartott területek(+kis jégkorszak). Nem volt közben nagy változás a közlekedésben(maradt a szekér és a ló). Viszont akármennyire is nem tűnik nagy dolognak, a tűzfegyverek és azok kiszolgálása igenis megnehezítette a seregek mozgását! Az ágyúk ekkor már szerves részét képezték a seregeknek, és ezek mozgatása koránt sem volt egyszerű (és később sem lett az). Ezzel a honfoglalóknak nem kell bajlódnia!
De vesd össze azt, hogy egy lovagi seregnek mennyi átkelni egy folyón és mennyi egy nomád seregnek. Ugye! A könnyű fegyverzetnek és felszerelésnek megvannak a maga előnyei. Újra mondom, hogy ez a steppei társadalom a későbbiekhez képest jóval mobilabb volt, ez velejárója volt az életvitelüknek. Esetünkben nem egy csak háborúskodó hadseregről beszélünk, hanem komplett népről, azok meg általában el szokták látni magukat.

Úgy látom, neked leginkább a mozgó népesség nagy számával van gondod, de itt vedd számításba hogy az akkori társadalmi berendezkedés teteje a törzs. A honfoglalók mint tudjuk 7 törzsbe szerveződtek, ez azt jelenti, hogy ha a becsült 200.000-500.000 közti számot(ami elég nagy szórás!) elosztva törzsenként 28.000-72.000 közé eső számokat kapunk ami már jóval közelebb áll az általad is elfogadott "mozgathatósági határnak"! (Ha pedig hozzá számítjuk a 3 kabar törzset, akkor már 20.000-50.000 közötti létszámokat kapunk törzsenként!)

Élelmezés: mivel nem földművelő a népesség zöme, nem kell nagy mennyiségű terményt szállítani magukkal, lábon viszi magát az ellátmány. Az itatásban igazad van, de ha megnézel egy mai(!) vízrajzi térképet Etelköz, és a Kárpátok között ma is jelentős folyó és állóvízmennyiség van, és már túl vagyunk a nagy folyószabályozásokon! Szerintem nagyobb feladat volt ezeken átkelni, mint itatni az állatokat. Mindemellett nem pár hét alatt történt meg az áttelepülés, amennyire én tudom pár év volt, egyszerre csak kevés törzs lehetett úton, és a későbbi ország területét is több hullámban vették birtokba teljesen.

Ezekkel nem azt akarom mondani, hogy bagatell dolog lett volna kivitelezni! Sőt! Nagyszerű tett, és méltán lehetünk büszkék miatta őseinkre!

Mindemellett(mármint a honfoglalás) szól még az is, hogy -mint Zoltán írta alább- nem példanélküli ebben a korban ez a dolog (innen a neve is: népvándorlás-kor), és nem csak nomádok népek tették meg!

Ami meg az itt találtakat illeti nem volt sem lakatlan, se nem sűrűn lakott a terület. Egy része gyepünek számított a morvák alatt, más területeket pont a honfoglalást megelőző években dúltak fel többek között eleink különböző erőkkel szövetségben. Szóval én erősen vigyáznék ezzel a "hatalmas" néptömeggel, amit itt találtak, mert mindent összevetve a lakosságszám a 16. századra sem haladta meg jelentősen a 2 milliót, pedig ritka volt az olyan uralkodó aki nem hívott be hospeseket!

"Mint mondtam „nyelvészként” nem tudok hozzászólni..." Erre nem is akarlak kényszeríteni és nagyon tiszteletre méltó, ahogy ezt a kérdést kezeled! Sokan példát vehetnének rólad!


Krantz elméletével egyébként nem az a legfőbb baj, hogy teljesen új alapokra helyezné Európa benépesülését (hiszen ha tényleg megtenné, és klaffolna hatalmas dolog lenne), hanem az, hogy minden leletnek ellentmond anélkül, hogy értelmes és használható cáfolatot adna rájuk. Sőt egyes esetekben kiderül róla, hogy alapvető történeti és nyelvészeti eseményekkel nincsen tisztában (lásd az Erdély-kérdést és a magyarból az össze uráli nyelv). Számomra eléggé úgy tűnik, hogy volt neki ez az Amerika benépesüléséről szóló elképzelése, és ezt megpróbálta kiterjeszteni Európára. Lássuk be kevés sikerrel.
Az az igazság, hogy tőle nem ez az egyetlen furcsaság, ő volt az aki a Bigfoot-ot, az amerikai jetit megpróbálta elfogadtatni, mint létező fajt, persze anélkül, hogy egyetlen példányt fel tudott volna mutatni. Ott persze elhajtották.

Tudom, nem tudlak meggyőzni arról, hogy ez a munka sajnos nem érdemel komolyabb figyelmet, de örülök, hogy legalább a benne lévő néhány hiányosságot és buktatót Te is látod már!

Legjobbakat!


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
SzekeresS

Dátum:
2011.05.14. 15:45

183.

hozzászólás


Kedves Zoltán!

Az előző hozzászólásban már írtam egy-két okot, amiért nem látom megvalósíthatónak a ma értelmezett népvándorlási gondolatot.
Keresem a forrást hozzá, és csak emlékezetből tudom idézni, hogy török-kori háborúk során a 120000-t nem lépték túl a seregek.
Feljegyezték, hogy (tán Várnából ?) elindítottak 160000-es sereget, de 60 mérföld után összeomlott az ellátás és szétszéledtek. Talán Perjés Géza munkája volt, de lehet, hogy másé.

Szóval lehetséges a népvándorlás, de csak 20-30-40 ezres tömegben (hadseregben). Azt még elláthatónak látom (talán)úgy hogy nem kap ellátást a hátországból. De még itt is probléma az állatok itatása…
Példa: 30000 ló és egyéb állat mennyi vizet iszik meg naponta? Vagyis akármerre nem mehet egy ekkora tömeg!!!
Gárdonyi regényében Dobó is arra épít, hogy akkora sereget sokáig nem lehet ellátni…..

Írod: Vagy az egész indoeurópai szétvándorlás...

Ez nem népvándorlás, hanem szétterjeszkedés, ahol a népesség belső növekedésével egyre több művelhető földet foglal el,
Egy példa, hogy hol tart ma ez a terjeszkedés: ott van Szibéria, amit a földművelők még mindig nem foglaltak el, nem laktak be teljesen...HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
SzekeresS

Dátum:
2011.05.14. 15:26

182.

hozzászólás


Kedves Tartható!

Egy korábbi időszakban feltételezhetjük, hogy még mostohábbak, vagy kezdetlegesebbek voltak a lehetőségek, mint pl. a török korban, és nem tévedünk sokat.
Itt számításba kell venni, hogy az a török-kori hadsereg létszáma nem lépte túl azt bizonyos létszámot, amit az akkori világ legnagyobb (központosított) hatalma indított el, annak teljes támogatásával..
A sereg utánpótlásánál nem az ágyúk, hanem ez emberek és állatok ellátása volt a gond.

A kínai menetelésnél az ellátás lehetetlensége okozta problémát, és nem harci helyezet, mivel alig-alig ütköztek a seregek.
A második példa az 1771-es kalmük exodus, ahol mintegy 200000-es népesség indult el az őshazának hitt Dzsungáriába, és érkezett meg az egyharmada. A többi sorsa tragikus és jobbára ismeretlen.

A nomád vándorlás csak kis létszámban kezelhető. Úgy viszont nem tudnak elfoglalni egy országot, pedig Anonymus szerint „eleink” megregulázták még a kijevi nagyfejedelemséget is.

Ha becsült létszámú népességgel vonultak volna (2-3-4-5 százezer), elképzelhetetlen az ilyen virtus. A középkori seregek is az utánpótlástól függtek. Ha az megszakadt, futottak visszafelé, félreértés ne essék, nem az ellenség elől, hanem az élelem felé. Ezek tények. Élelem, ellátás nélkül éhen halnak, mind az emberek, mind az állatok.

A honfoglalás amúgy létezett, egy nagyon erős fegyveres erő álatal, akik elfoglalták ezt a területet, de ők türkök voltak. (Magyariak és szövetséges törzseik, akik idővel beolvadtak a leigázott alapnépességbe.)

A példáknál az a gond, hogy nem tudjuk mennyien voltak. Ha vannak is számok, utólagos becslések…., tehát lehettek 20-30 ezresek is, ami a őslakos népességhez mégiscsak elenyésző.

Krantz ismereteinek hiányosságát a területünkre látom, de elméletének életszerűsége és logikája szerintem tökéletes. Az utókorból remélhetőleg lesz olyan bátor fiatalember, aki az európai viszonylatokban helyre teszi az elméletet, mert megérdemelné.

"...de a víz lefelé folyik, a földművelő népek nyelve pedig az egykori központtól kifelé terjed, a művelhető földek irányába, illetve a művelhető földeken."
„Merre van a lefelé? A mondat másodi felének meg nem ártana némi alátámasztás!”


Elnézést, valóban (idő és kapkodás): A földművelő népek nyelvének terjedésénél a ’lefelé’ a művelhető földek irányába van.

’Plusz honnan tudjam én, vagy akár Te, hogy a szerző mikre gondol amikor olyanokat ír, hogy idegen elem az indoeurópai nyelvekben, de az nem uráli eredetű, mert megvizsgálta, de nem és ezen kívül semmi? Hogyan vizsgálta, miket vizsgált? Te tudod?’

Mint mondtam „nyelvészként” nem tudok hozzászólni, de azoknak a bizonyos egyezések magyarázatára van más vonal is, és talán életszerűbb a maitól.
Ugyanígy nem tudok hozzászólni Krantz munkájának hiányosságaihoz, de ez benne a jó, mert van mit kijavítani!!!!

Barátsággal!


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
Zoltán Vendégként

Dátum:
2011.05.14. 10:55

181.

hozzászólás


Kedves Sándor! Azt írod: "A népvándorlás valóban nem működik" Mármint miért nem működik? És hogyne működne?
Legjobb, legközelibb példa rá a szlávok. Ők az Avarokkal települtek át a Balkánra valahonnan a mai Észak-Ukrajna, Belorusszia környékéről. Majd a szerbek és a horvátok akik a mai Németország-Lengyelország határáról vándoroltak a mai Nyugat-Balkánra. De ott vannak a krími tatárok, a Volga menti és dunai bolgárok, a mai Törökország törökjei, akik Közép-Ázsiából vándoroltak a mi helyükre. Mindezt ezernyi korabeli forrás is alátámasztja. Mintahogy a románok népvándorlása is teljesen, forrásokkal igazolt a Nyugat Balkánról (Észak-Albánia) a mai helyükre.
Már hogyne működne a népvándorlás? Vagy az egész indoeurópai szétvándorlás...

A mi nyelvrokonaink a Finnségi-ugor és a török népek így nyilvánvaló, hogy mi is ide vándoroltunk. A Kárpát-Medencei őshaza elmélet minden logikának ellentmond, és semmit sem lehet megmagyarázni vele.


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
tartható Vendégként

Dátum:
2011.05.14. 10:45

180.

hozzászólás


Tisztelt SzekeresS!

A válasz idejével semmi probléma! Van olyan hely, ahol már másfél éve nem érkezet válasz a kérdéseimre. Szabadidőm pedig nekem sincs sok, teljesen megértem!

Zrínyivel és Montecuccolival kapcsolatban pontosan írja: "ők ismerték koruk lehetőségeit". Mármint a saját koruk lehetőségeit, és nem egy 6-800 évvel korábbi kor lehetőségeit. Egy 17. századi sereg mozgatása ágyúkkal, lőporjavadalmazással, élelmezéssel, és még sok egyébbel úgy, hogy közben azért a meglévő településszerkezetre is tekintettel kellene lenni valamelyest(nem nagyon voltak), pláne, hogy szemben egy hasonló méretű ellenséges sereg mozgásával is számolni kell meglehetősen különbözik egy nomád népesség vonulásától. Nem is beszélve arról, hogy az a 100.000 fő is elég nehezen jött össze akkoriban a fent említett férfiaknak, és mint tudjuk az udvar mindig a fizetésképtelenség határán táncolt, mert ugye ezeket az embereket fizetni is kellett.
A "hosszú menetelés" szintén egy hadsereg -ugyan 20. századi- mozgása egy polgárháborúban, szerintem még kevésbé mosható össze egy több mint 1000 évvel azelőtti steppei népmozgással.
A harmadik példánál ("...egy kis nép elvándorlása a XVIII. század végén, ahol 250-300 ezer emberből, csak ötvenezren érkeztek meg a kb 1500 (?) km-es...") sajnos ennyiből nem tudom melyik kis népről van szó, így ezzel kapcsolatban nem tudok mit mondani.

Ezekkel a dolgokkal szemben a honfoglalók egy félnomadizáló társadalomban éltek, a mobilitást az életük részének tekinthetjük, mindennapi tárgyaik hordozhatóak voltak és nem csak a hadseregé! (Lsd.: László Gyula-50 rajz a honfoglalókról, és egyéb művek.) Fizetésükről, élelmezésükről maguk gondoskodtak, felszerelésükhöz nem kellett kiépített ipar. Hozzá voltak szokva az utazáshoz, az akkori társadalom minden szabadja fegyverforgató volt, akik pár évtized alatt bejárták majdnem egész Európát,és a Honfoglalás megkezdése előtt pár évvel felderítették a Kárpát-Medencét is.
Mindezek mellett ez a vándorlás korántsem egyedülálló ebben a korban és az azt közvetlenül megelőző, illetve követő időszakban. Előbb ott voltak a hunok, gótok több csoportban, a vandálok, az avarok, gepidák, vagy a longobardok. A steppe pedig ez után is tovább szállította a mobilis népeket, gondoljunk csak a kunokra, besenyőkre, tatárokra, hogy csak azokat említsük, akikkel már a "nyugateuropaizált" Magyar Királyságnak dolga akadt.

A középkori harcászattal foglalkozó művek -manapság- nem a 100.000-es nagyságú seregek mozgatását kérdőjelezik meg, hanem azoknak kiállíthatóságát olyan minőségben és időintervallumok alatt és olyan veszteségi ráták mellett, mint amilyeneket a 18-19. századi történeti munkákban említenek. Ezeknél a műveknél egyébként a hibák, és túlzások pont az olyan hiányosságok miatt keletkezhettek, mert a szerzők vagy nem vettek figyelembe a látóterükön kívül eső műveket, vagy ezek még nem léteztek, vagy az akkori nemzeti romantikus elképzelések felülírták náluk a forrásokat illetve azok kritikáit.

A mi szerzőnk esetében véleményem szerint a saját elmélet alátámasztásának igénye, illetve a számára nem hozzáférhető magyar, illetve Közép-európai szakirodalom ismeretének majdnem teljes hiánya okozza a problémát, mint azt az múltkor is írtam. (Mindemellett sajnálom, hogy már nincsen köztünk!)

A román bevándorlás kérdése, a mi esetünkben nem politika. Ha időd engedi mindenképpen olvasd vissza a mű románokra vonatkozó részeit! Nem írja ugyan le a szerző szó szerint, de a szövegből kitűnik, hogy a dáko-román elméleten alapulnak az elképzelései! A dákok szerinte ellatinosodtak, és megőrizték helyüket Erdélyben 2000 éven keresztül, sőt terjeszkedtek is a Duna mentén! Ezek után ráadásnak hozza azt, hogy nem érti, mit keres ott az a néhány magyar település!!! Az általunk ismert későbbi román betelepülés nem hogy igazolja az elméletét, hanem kifejezetten cáfolja azt! A szerzőnek fogalma sincsen az itteni viszonyokról! Hát nem látod?!?!

Jó akkor a nyelvészetet hagyjuk! Viszont azt megemlíteném, hogy az udmurtban és a magyarban vannak egészen késői másodlagosan közös elemek, amik feltehetően a közös nomád együttélés eredményei, a lovas életmód szavai ugor koriak, stb.... Ezekről Krantz vagy elfelejtkezett, vagy szimplán nem tudott, és van még elég sok ilyen huncutság, de maradjunk a történészi vonalon!

"...de a víz lefelé folyik, a földművelő népek nyelve pedig az egykori központtól kifelé terjed, a művelhető földek irányába, illetve a művelhető földeken." Merre van a lefelé? A mondat másodi felének meg nem ártana némi alátámasztás!

"Az új, az új, az alapvető, az alapvető.
Ha először meg kellene cáfolni minden korábbi, - már bocs, de - hülyeséget, akkor még mindig egy fa alatt makkoznánk..." Márpedig ez ebben a tudomány nevű izében sajnos csak így működik! Ha nem cáfolod meg, ha nem mutatod ki, hogy hol a hiba a felvetésben és honnan tudod, hogy hülyeség? Plusz honnan tudjam én, vagy akár Te, hogy a szerző mikre gondol amikor olyanokat ír, hogy idegen elem az indoeurópai nyelvekben, de az nem uráli eredetű, mert megvizsgálta, de nem és ezen kívül semmi? Hogyan vizsgálta, miket vizsgált? Te tudod?

Legjobbakat!


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
SzekeresS

Dátum:
2011.05.13. 07:56

179.

hozzászólás


Kedves Tartható!

Elnézést kérek a kései válaszért, de időhiányban szenvedek.

Annyira nem tekintem szarvashibának, hiszen a lassú, generációkon át tartó román terjeszkedés inkább igazolja elméletét, semmint cáfolja. Az, hogy a politikában nem volt járatos a már elhunyt szerző, nemigen szabad a szemére vetni.

A népvándorlás valóban nem működik. Azt igazolják a középkori harcászattal foglalkozó művek, ahol kizárják, vagy megoldhatatlannak mondják a százezernél nagyobb tömegek mozgatását. Zrinyi és Montecuccoli is 100000 alá teszi az ideálisan mozgatható seregek létszámát, és ők ismerték koruk lehetőségeit, míg maiak innét, csak feltételezik, jobbára rosszul és túlzón.
Pl. jó példa rá a kinai „nagy menetelés’, ahol a 100000 emberből mintegy 4-5 ezer érkezett meg, és egy kis nép elvándorlása a XVIII. század végén, ahol 250-300 ezer emberből, csak ötvenezren érkeztek meg a kb 1500 (?) km-es úton. Forrást is tudok szállítani, de most nem.

A nyelvészeti vonalhoz nem tudok hozzászólni, de a víz lefelé folyik, a földművelő népek nyelve pedig az egykori központtól kifelé terjed, a művelhető földek irányába, illetve a művelhető földeken.

Az új, az új, az alapvető, az alapvető.
Ha először meg kellene cáfolni minden korábbi, - már bocs, de - hülyeséget, akkor még mindig egy fa alatt makkoznánk...

Barátsággal!


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
tartható Vendégként

Dátum:
2011.05.11. 17:42

178.

hozzászólás


Tisztelt SzekeresS!

Esetleg támadható?!? Miért szerinted ez a dolog az erdélyi románokról védhető?
Egy ilyen mű, ami magát alapműként határozza meg, lévén idejemúlttá óhajt tenni minden eddig megjelent népvándorlásról és nyelvi elterjedésről szóló elképzelést megengedhet magának ilyen szarvashibát? Mi a biztosíték rá, hogy a szerző nem ugyan ilyen "alapossággal" vizsgálta meg a többi területet is, amiről ír?

Maradjunk a saját dolgainknál(mármint magyar vonalon): a hivatkozásjegyzékben egyetlen Magyarországgal vagy a magyar nyelvvel foglalkozó tanulmány sincs. Köztes-Európával foglalkozó művek közül is csak Svédországról és Finnországról szóló művek kerülnek elő. Ugyanígy szinte elenyésző forrást vett igénybe az uráli nyelvekkel kapcsolatban!

No meg a legfőbb amit előbb elfelejtettem írni az az, hogy nem tudom, hogy mennyi "akadémiai" tudományos cikket forgattál az utóbbi időben, de egy új elméletet bevezető műben először sorra kellene venni ez előző elméletek bizonyítékait és sorban cáfolni őket. Ez teszi ki az ilyen művek oldalainak töbségét. Csak ha ezzel megvannak, akkor vehetik elő a saját alternatívát. No most ebben az alkotásban ha jól megnézed a cáfolatok teszik ki a legrövidebb bekezdéseket.

Másik példa:
"A másik problémát a germán nyelvekben található 30% nem-indoeurópai szókészlet jelenti. E szavak egyetlen kézenfekvő eredete Skandinávia őslakossága lehet. Ha ezek a magyar Alföldről származó pásztorok lennének, akkor a germánon kívüli összetevőjük uráli típusú kellene legyen. Kétségtelenül nem az, mivel először ezt az eshetőséget vizsgáltam meg."

Jó-jó de hol és hogyan? Ilyenkor le szokás írni magát a folyamatot! Hogyan vizsgálta meg, mit mivel hasonlított össze? Esetleg néhány példát is írhatna, ha már az egészet nem vezeti itt le nekünk, de nem! Nincs semmi!
Vagy ha másik cikkben ezt már vizsgálta akkor szoktak hivatkozást odabiggyeszteni. Bocsánat nem csak szoktak, hanem kötelező, hacsak nem valami teljesen egyértelmű dologról van szó az adott tudományágon bellül, de mivel a szerző éppen teljesen újat alkot azt hiszem ezt kizárhatjuk!

Szóval nem csak egy általam kiragadott laza pontja van annak a bizonyos vakolatnak, inkább konkrét téglák hiányoznak a ház pinceszintjéből!

Legjobbakat!


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
SzekeresS

Dátum:
2011.05.11. 03:44

177.

hozzászólás


Kedves Tartható!

Az tűnt fel, hogy kiragadsz egy esetlegesen támadható gondolatot, mondatot és ki akarod dobni az egész elméletet. Ez nem tartható.

Egy levált vakolatdarab miatt nem kell az egész házat lebontani. Elég kiigazítani.

Nem egészséges, ha rombolás az életfilozófia.
Tessék alkotni, újat vagy újítást létrehozni.
Ha megvan, igazolhatóan, akkor próbálkozz újra a lebontó kritikával...

Addig...elég csak kiigazítani hibákat, mert minden elméleti írásba óhatatlanul bekerül ide-oda egy-két baki.HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
tartható Vendégként

Dátum:
2011.05.10. 03:33

176.

hozzászólás


Őrületes fantazmagória. Erőteljes prekoncepcióra épülő önmagát tudományreformer zseninek tartó szerencsétlen írás. Tele van kiragadott információkkal, sem a régészet sem a nyelvészet sem a történettudomány semmilyen eredményét nem bírja rendesen felhasználni.

Ahol a legkönnyebben tettenérhető:
"Mi okozta a magyar terjeszkedést Erdélybe? Jelentős mai magyar népesség található Románia közepén, melyre nem találok megfelelően szigorú ökológiai magyarázatot"

Na most ha vette volna a fáradtságot és utánnanéz annak, hogy a napjainkban fennálló nemzetiségi arányok, csak az elmúlt 200 évben hogyan alakultak (különös tekintettel a királyi, majd szocialista román állam betelepítéseire), maga is meglepődne azon, hogy mennyire nincs semmi rejtélyes dolog itt... Hogyan vehetjük komolyan, ha még annyit sem tud, hogy Erdély (+Máramaros, Bánát, és a kapcsolt részek) a Magyar Királyság részei voltak (megszakításokkal ugyan, de ezekbe most ne menjünk bele), és Román fennhatóság alatt csak az I.VH-óta vannak! Na most a M.K. területén ilyen meglepő lenne, hogy magyarok élnek? Úgy, hogy kb. 150 évvel ezelőtt teljesen mások voltak a nemzetiségi arányok, hogy az árpádkor elején még egy fia román nem kimutatható ezeken a vidékeken?!?

Emberek! Ez nem tűnik fel senkinek?!?!?


HozzászólóCím: A kihirdetett magyar őstörténet alkonya    
tartható Vendégként

Dátum:
2011.05.08. 12:54

175.

hozzászólás


"Ugyanakkor a Dezoxiribo-Nuklein-Sav (DNS) vizsgáltok kimutatták (a DNS molekulák az öröklődés anyagai nem pedig a fehérjék s erre 1995-ben jöttek rá!)"

Hazugság. Erre már a 20. század első felében rájöttek!

"A rögzült mutációkból, azaz a DNS szekvenciák különbözőségeiből ugyanis a fajok rokonságára lehet következtetni"

Fajok rokonságára is. Egyébként az ember EGY faj Bakay úr!

"(egy emberben 23 pár kromoszóma van és ez 16 millió féle kombinációra képes, ám a vércsoportot egyetlen egy génpár határozza meg s ezek évezredek után is kimutathatók jelzőgének-markerek a sejtgyökök maradékaiban.)"

A krom. számot eltalálta. Nem tudom, hogy a 16 millió hogyan jött ki a kb. 25.000 génből, mert remélem nem gondolta komolyan,hogy kromoszóma szinten ennyi változás van! A génpár nem allél akart lenni? De egyébként úgy sem stimmel. Különben is, melyik vércsoport rendszerre gondolt, mert van egy pár...

Ezekből szépen kiderül, hogy gőze sincs a genetikáról, de akkor meg miért erősködik vele?!? Vagy miért nem kérdez meg valakit, aki ért hozzá? Nem szégyen az! Senki sem érthet mindenhez!


HozzászólóCím: Könyvajánló: Eltévedt időszámítás    
SzekeresS

Dátum:
2011.04.27. 03:48

174.

hozzászólás


Mi a véleménye a sültről?

Jól felépített alkotás, csak ugyanúgy téves következtetésekre építi elméletét, mint Illig.


HozzászólóCím: Könyvajánló: Eltévedt időszámítás    
kácsibá Vendégként

Dátum:
2011.04.24. 16:55

173.

hozzászólás


A neten már többször találkoztam a Hunnivári Zoltán Hungár naptár című Illig-adaptációjával.
Mi a véleménye a sültről?


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
SzekeresS

Dátum:
2011.04.19. 11:50

172.

hozzászólás


Rogerius munkáját gyorsan megtaláltam, de különösebb akadályát nem látom Abu Hamid felvitelének sem. Legfeljebb a beszerzése miatt csúszhat egy kicsit.


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
Gábor Vendégként

Dátum:
2011.04.18. 13:32

171.

hozzászólás


Meglepődve látom, hogy hozzászólásom után milyen gyorsan felkerült a honlapra Rogerius mester Siralmas éneke!
Javasolhatom Abu Hámid Al-Garnáti magyarországi utazásáról szóló beszámólójának megjelentetését?
Valahol csak megvan a neten.HozzászólóCím: VIII. Összefoglalás    
SzekeresS

Dátum:
2011.04.18. 05:05

170.

hozzászólás


Ez érdekes kérdés. Dionysius évszámításával az a gond, hogy nem tudni mi alapján következtette ki, adta meg, ugyanis csak egyféle kijelentésről van szó:
'Megállapította, hogy a Diocletianus szerinti éra 248. éve azonos a Krisztus születésétől számított 532. évvel.' (Hahn)
Ennyi.

Az evangéliumok leírását úgy is lehet értelmezni, hogy akkor, abban az időben egy napfogyatkozás volt.
Ha a szöveget következetesen értelmezzük, akkor természetesen ez nem lehet napfogyatkozás.
Ha feltételezzük, hogy az időtartamot, az esemény jelenségeit - mint oly sokszor a hasonló példákban - a hírt adók eltúlozták, akkor viszont lehetett egy napfogyatkozás, továbbá, a lejegyzők csak évtizedek múltán vetették papírra, pergamenre, és az emlékezet emiatt tette csak egy időpontra Jézus halálával:
ez alapján kijelenthető, hogy 'esetleg' ide a 272. november 20.-i fogyatkozás felelne meg.

Igen, néhányét ismerem, amelyek a természetes kételkedés mellett inkább pozitívak.HozzászólóCím: 5. Fogyatkozások    
laciber

Dátum:
2011.04.17. 19:29

169.

hozzászólás


Kedves Tamás !
Nincs új a nap alatt ! Ha a K-R-S-T-N elnevezésre gondolunk, nevezhetjük egyszerűen "lenyúlásnak" is, bár itt többről van szó: az Élő Valóság "leváltása" mai napig ható érvénnyel bír ! (lásd még : Szent Korona vagy Turini Lepel)


HozzászólóCím: VIII. Összefoglalás    
nemtom Vendégként

Dátum:
2011.04.17. 09:13

168.

hozzászólás


I. Geláz csupán kíváncsiságból bízta volna meg a születés időpontjának kiszámítására?
Sajnos még mindig nem értem: ha a Nap elsötétedésének az oka erős felhősödés, hogy jön a képbe a napfogyatkozás?

Más irányú kérdésem: ismeri-e az elméletével kapcsolatosan olyan tudósembernek a véleményét, akit az államunk etet?


HozzászólóCím: VIII. Összefoglalás    
SzekeresS

Dátum:
2011.04.17. 04:42

167.

hozzászólás


Az Evangéliumokat jóval Jézus halála után vethették papírra, emiatt a néhány esemény emlékezete összemosódhatott, és egyidejűnek tüntethettek fel Jézus halálával.

Utolsó vacsora: szerencsés esetben talán, de ezt a területet még nem elemeztem.

Exiguus: A származás végül egy lényegtelen, azért találhatták fontosnak megjegyezni, mert több Dionysius is élt.
Számítgatása annyiban, hogy szerintem, és az eltévedt időszámítás szerint valóban létrehozta táblázatait – szemben a kitalált középkor elméletével, ami kitalált személynek minősíti őt.
Viszont ezt az időszámítást sehol nem használták. Még a neve is más, mint az elterjedtnek: Anno dominice incarnationis (Az Úr megtestesülésének….évében.)
Az elterjedté pedig: Anno domini (Úr … évében)HozzászólóCím: VIII. Összefoglalás    
nemtom Vendégként

Dátum:
2011.04.16. 19:57

166.

hozzászólás


Tehát a 272-es napfogyatkozás már majdnem világos, mindenesetre az Evangéliumokban nincs nyoma.
Még annyi megjegyzést engedjen meg, hogy Lukácsnál a Nap elsötétedése kifejezés szerepel - legalábbis a magyar fordításban (Lk 23,45), nem pedig az ég elsötétedése, amellyel egyidőben még földrengés is bekövetkezett (Mt 27, 52). Ennyi véletlen már csodaszámba megy.

Az utolsó vacsora Pészah első napján (Mt 26,17) volt, és csütörtökre esik. Ez alapján ki lehet következtetni az évszámot?

Érdekes, hogy mindenhol megemlítik Exiguus szkíta származását, mintha ez jelentene számukra bármit is. Esetleg az ő számítgatása kulcskérdés.

Örülök hogy nem vette az eddigieket kekeckedésnek.


HozzászólóCím: VIII. Összefoglalás    
SzekeresS

Dátum:
2011.04.16. 15:31

165.

hozzászólás


Tulajdonképen nem sok, és emiatt a hangsúlyt is igyekeztem egy határozatlan 'talán'-ra helyezni, ami lehet, hogy nem annyira sikerült.

Mint Jézusról is, erről is a szentírásokból és az apokrifokból tudunk. Mivel ezeket mégiscsak korabeli, talán kortársnak is nevezhető emberek jegyeztek le, forrásként is el lehet fogadni vagy értelmezni.

Jézus korának beazonosításában ez a napfogyatkozás nem nevezhető biztos támpontnak.
Az igazi a betlehemi csillag rejtélyének feloldása...(lenne)..., de az egy másik történet lesz.
HozzászólóCím: VIII. Összefoglalás    
nemtom Vendégként

Dátum:
2011.04.16. 14:46

164.

hozzászólás


Érthető. Így viszont van jelentősége ennek a napfogyatkozásnak, valamint milyen iratból tudunk róla?
Köszönöm a gyors választ!


HozzászólóCím: VIII. Összefoglalás    
SzekeresS

Dátum:
2011.04.16. 14:30

163.

hozzászólás


Kedves Nemtom!

272. november 20-án volt egy napfogyatkozás Jeruzsálem vonalán.
Ez természetesen csak úgy lehet/szabad értelmezni, hogy abban az évben volt, amikor Jézus feltehetőleg meghalt, és nem a halála napján, ami Húsvét idejére esett.

A Nap háromórás elsötétedését legfeljebb egy rendkívűl erős felhősődés okozhatta.
Ilyen időtartamú sötétséget egy fogyatkozás sem hozhat létre.


HozzászólóCím: VIII. Összefoglalás    
nemtom Vendégként

Dátum:
2011.04.16. 13:28

162.

hozzászólás


Kérdésem: Minek a fogyatkozása volt 272 nov. 20-án? Ugyanis Jézus húsvétolni ment Jeruzsálembe, amely egy tavaszi ünnep (Niszán 15-21). Egyébként az Evangéliumok szerint megközelítően 3 órán keresztül tartott a Nap elsötétedése.


HozzászólóCím: 5. Fogyatkozások    
Tamás Vendégként

Dátum:
2011.04.16. 04:36

161.

hozzászólás


Kedves Laciber!

Első olvasatom után: akkor ez is egyféle összeesküvés elméletet feltételez?


HozzászólóCím: 5. Fogyatkozások    
laciber Vendégként

Dátum:
2011.04.13. 22:35

160.

hozzászólás


Kedves Tamás !
A http://koristen.hu honlapom legutóbbi írásában : Hogyan lett a KöRiSTeN tudatból zsidóKeReSzTéNy hit ? próbáltam összefoglalni a kérdést jelképekkel illusztrálva, amire itt nincs mód.
Úgy gondolom az óra átállítása szándékos volt ! Ezzel az (amúgy ingyenes) "Élő Valóságot" sikerült végleg leváltani, és a helyébe csempészett "Fiktív valóságért" már fizetni kellett ! (A hazugságot ki kell találni, így a Szerző szerzői jogdíjat érvényesíthet : ez volt a "tized") További hozadék:a politikai gyilkosság kitervelői tökéletes alibivel rendelkeznek immár: "Jézus nem akkor, nem ott és nem attól született"- mi kell még ? Nincs az a bíróság aki elítélné őket !


HozzászólóCím: 5. Fogyatkozások    
Tamás Vendégként

Dátum:
2011.04.12. 15:25

159.

hozzászólás


Tisztelt Laciber! Hogy is van ez?


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
jasko

Dátum:
2011.04.06. 05:39

158.

hozzászólás


Milyen érdekes, hogy miközben a magyar nyelv eredetéről mai napig „véres” vita folyik, Krantz honi ősiségét hangsúlyozva kijelenti, hogy „az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi.”

A magyar nyelvről szóló sok-sok idézhető véleményből egy:

„a magyar nyelv nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem üzletel, nem ad, nem vesz el senkitől. Míg más országokban a nép formálja a nyelvet, addig itt a nyelv formálja a magyarokat. Azt hiszem, hogy a magyar nyelv a világörökség része is lehetne, mert tiszta nyelv. Semmilyen más nyelvnek nem sikerült tulajdonképpen behatolni és idegen kifejezéseket ráerőltetni…” (Sir Bowring John)

Az akadémia pedig kijelenti: finnugorok vagyunk. Punktum!
Ez majd nem olyan, mintha kijelentenénk, hogy az USA-t az indiánok hozták létre.
Mikor fognak magukhoz térni?
HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
Gábor Vendégként

Dátum:
2011.04.03. 06:23

157.

hozzászólás


A tatárjárásról szóló bekezdésekhez:

Rogerius mester Siralmas énekében több olyan utalás van, hogy a tatárok többnyire a vezetőréteget, az 'urakat', 'urasszonyokat' pusztították, míg a szolganépet csak ott, ahol nem akarták, hogy feléljék a felhalmozott termést.
(Rogerius mester: Siralmas ének 35.-36. fejezet)
HozzászólóCím: A kihirdetett magyar őstörténet alkonya    
SzekeresS

Dátum:
2011.04.02. 15:45

156.

hozzászólás


Egyáltalán van valóságalapja a történelmi népvándorlásoknak, mint nagylétszámú (pl. félmilliós) életközösségek elvándorlásának?HozzászólóCím: Könyvajánló: Eltévedt időszámítás    
Aateista Vendégként

Dátum:
2011.04.01. 10:50

155.

hozzászólás


Na ugye! Megmondtam, hogy csalás a feltámadás sztori!


HozzászólóCím: Napfogyatkozások és a történelem    
NE Vendégként

Dátum:
2011.03.26. 08:20

154.

hozzászólás


Szive joga mindenkinek, hogy jósoljon, de miért kell ezzel telenyomni a világhálót!


HozzászólóCím: Könyvajánló: Eltévedt időszámítás    
Kiskormos Vendégként

Dátum:
2011.03.26. 07:21

153.

hozzászólás


Az ismeretes, hogy Manicheus, saját szavai szerint is Jézus tanításainak kiteljesítőjének és befejezőjének tartotta magát. Viszont az i.sz. 350 körül írt antimanicheista irat, az Acta Archelai szerint Manicheus valóban járt Palesztinában:

Abban az időben az apostolok közt élt egy Scythianus nevű ember, aki Szkítiából érkezett. Egyiptomban telepedett le, ahol megismerkedett " az egyiptomiak bölcsességével", és megalkotta azt a vallási rendszert, amely később manicheizmusként lett ismert... Később Palesztinába költözött, (menekült), és amikor meghalt, írásait tanítványa, egy bizonyos Terebinthus vette magához, aki Babilonból származott, és a feltételezett neve Budda volt... Ő terjesztette tovább a szkítiai tanításait és halála után egy fiatal, szolgaszármazású férfi, Corbicius kezdte tanítani a tanokat és változtatta nevét Manesre. Szerzett három tanítványt, Tamást, Addast, és Hermast... Körülbelül ebben az időben a perzsa király fia megbetegedett, és a Manes vállalta, hogy meggyógyítani, de a herceg meghalt, mire Manest bebörtönözték, ahol végül is meghalt (megnyúzták és kitették bőrét a város kapujába).HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
SzekeresS

Dátum:
2011.03.22. 15:36

152.

hozzászólás


Arra rákérdeznék, hogy a hozzászólás kizárólag Illig elméletét veszi figyelembe, vagy kapcsolódik a jelen portál eredeti elméletéhez, az Eltévedt időszámításhoz?
Ugyanis ismétli az elmélet gondolatát a időszmításunk hibájával kapcsolatban.

Az összesküvés-elméletet nem kell cáfolni, azt valójában igazolni, bizonyítani kell, és minden esetben a vádlónak, itt például Illignek.
Az pedig nyugodtan kijelenthető, hogy jobbára csak a probléma létét igazolta, annak keletkezését viszont nem.

A magyarokkal kapcsolatban viszont meg vagyok győződve, hogy a mai népességünk ősei, azaz őseink zöme nem 600-as vagy a 900-as években költözött be a Kárpát-medencébe.

A 900-as években ezt a területet határozottan Turkianak nevezték, márpedig a turk-türk-török népesség még ma is megtalálható jelenünkben és karakteresen különböznek tőlünk, mind nyelvükben, mind genetikájukban...
Szinte megdöbbentő, hogy mennyire vak/süket a történeti tényekre őstörténetünk néhány kutatója...HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
LG Vendégként

Dátum:
2011.03.22. 11:40

151.

hozzászólás


SZÓVAL...SEMMIKÉPPEN NEM HERIBERT ILLINGET SZERETNÉM "MEGVÉDENI" HISZEN SZEGÉNY MÉG A FŐ KÉRDÉST SEM VOLT KÉPES HELYESEN MEGFOGALMAZNI.

UGYANIS HA NEM AZT FELTÉTELEZNÉ, HOGY A KÉRDÉSES "BETOLDOTT" ESEMÉNYEK NEM TÖRTÉNTEK MEG, HANEM AZT, HOGY NEM AZON ÉVSZÁM SZERINT TÖRTÉNTEK MEG, MELY SZERINT "ELKÖNYVELJÜK" AZAZ A KÉRDÉSES KORT KISSÉ "SZÉTHÚZTÁK", AKKOR MÁRIS JÓ HIPOTÉZISÜNK VAN.

JELLEMZŐEN INNEN EGY MÉG ROSSZABB KÉRDÉS FELÉ MOZDULT EL ... HOGY "KI TETTE"...AMI MÁR SZÁNALMASAN ROSSZ KÉRDÉS, MERT ROSSZINDULATÚ SZÁNDÉKOSSÁGOT FELTÉTELEZ OTT AHOL VALÓSZÍNŰLEG CSAK JÓSZÁNDÉKÚ ERŐLKÖDÉS VOLT...AZOK RÉSZÉRŐL, AKIK FELFEDEZTÉK, HOGY TÉNYLEG NEM STIMMEL VALAMI AZ ÉVSZÁMOKKAL...HOGY HELYRE TEGYÉK.

MÉGIS ABBAN IGAZA VOLT, HOGY "VALAMI NEM STIMMEL" AZ ÉVSZÁMOKKAL...


HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
LG Vendégként

Dátum:
2011.03.22. 11:25

150.

hozzászólás


BOCSÁNAT DE TÉNYLEG CÁFOLAT MINDEZ?
"Ha ragaszkodnánk Illig téziséhez, "
(KÉRDÉS HOGY MELYIK FELVETÉSÉHEZ, MERT HA A "KITALÁLT ESEMÉNYEK" HELYETT A "NEM AKKOR TÖRTÉNT ESEMÉNYEKET" ALKALMAZZUK MINDJÁRT ELFOGADHATÓ A FELVETÉSE

"akkor számos nehézséggel kellene szembenéznünk. "
(ÉS MÁRIS EZEK A "NEHÉZSÉGEK" ELTŰNNEK)

"Felmerül mindenekelőtt az a kérdés, hogy - ha a magyarok valóban valamikor 614 előtt költöztek be a Kárpát-medencébe - miféle népességhez tartoznak azok a régészeti leletek, amelyeket eddig a honfoglaló magyarság emlékeinek gondoltunk."
(EZ SEM CÁFOLAT: HA VALAMI NEM AKKOR VOLT, ATTÓL MÉG VOLT!)

"Ez a kérdés még csak megválaszolható lenne oly módon, ha feltételeznénk, hogy mindez mégis a magyar honfoglalók hagyatéka, csakhogy akkor a leleteket hibásan datálják a régészek a 9-10. századra, "
(EZ AZ! NA UGYE HOGY MEGOLDHATÓ EGY KIS JÓZANSÁGGAL)

"mert Illig szerint sokkal korábbiak. Ez esetben persze arra is választ kellene adnia, miképpen kerülhettek ezen sírok közül jó néhányba a "nem létező" 9. század "nem létező" uralkodói által veretett pénzérmék, "
(MERT LÉTEZTEK, CSAK NEM AKKOR)
" amelyekről mindeddig azt hittük, hogy vagy a kalandozások zsákmányaként vagy kereskedelmi kapcsolatok révén kerültek a magyarok birtokába."


HozzászólóCím: Napfogyatkozások és a történelem    
MA Vendégként

Dátum:
2011.03.21. 15:19

149.

hozzászólásJóslat
Ezer évre mondom el az emberiség történetét.
Jóslat 1000 évre.


Nagy változások előtt áll a föld lakossága. Bekövetkezik az ősi jóslat, miszerint az emberek a sok gonoszság és alávalóság miatt rájönnek, meg kell változtatni eddigi életvitelüket.
A változás a Kárpát-medencéből fog elindulni, mivel az itt élő emberek lelki többlettel rendelkeznek, valamint ők birtokolják az ősi szakrális tárgyat, a Szent Koronát. E korona egyik része a világ első nagy királyának, Nimródnak a koronájából származik, ékkövei pedig közvetítő szerepet töltenek be a régmúlt és a jövő között. Minden földi hatalomnak és az összes létező javaknak a kizárólagos tulajdonosa a Szent Korona. Fennhatósága arra a területre vonatkozik, amely területen élő népek elfogadják ezt az alaptételt.
Először Európa népei fogják követni a megújulást, majd Afrika északi területei és Indokína. Ezt követően az egész világ csatlakozni fog a megújuláshoz.

A változások a következő területeken mennek végbe:

Meg fog szűnni az egyes emberek, vallási vagy politikai csoportok, kormányzók, helytartók vagy hadurak hatalma. A nép nem fogja tovább tűrni a demokráciának hazudott álságot. Egyszerűen ki fogja nyilvánítani akaratát, miszerint csak a nép érdekeit képviselő, az emberiség felemelkedéséért tevékenykedő vezető réteget fogad majd el. Minden hatalom egyedüli és kizárólagos tulajdonosa a Szent Korona lesz. Földi lény a főhatalmat ezután már soha nem ragadhatja magához.

Az országok irányítását és működését a Szent Korona Jogrendszer fogja megszabni. E szerint minden létező tulajdonjog a Szent Koronát illeti. Az ingatlan és ingó javakat pedig a hozzáértő személyek birtokba veszik, vagy birtokba kapják.
A közfeladatokat olyan személyek fogják ellátni, akik feddhetetlen előéletűek, olyan iskolai végzettséggel rendelkeznek, mely iskolák a közfeladatok ellátását fogják tanítani. Csak hivatásos vezető láthat majd el közügyeket irányító tevékenységet, semmilyen szintre, semmilyen posztra nem kerülhet választott vezető.
Soha többé nem lehet közfeladatot ellátó az, aki nem a köz javára tevékenykedik, kiderül, hogy valamelyik pártnak, szektának vagy titkos szervezetnek tagja vagy tagja volt. Továbbá, ha korrupciós ügybe keveredik, bűncselekményt vagy súlyos szabálysértést követett el, vétett a közerkölcs normái ellen, családi élete rendezetlen, vagy egyéb magánéleti tevékenysége sérti a szabályokat, valamint ha kiderül, hogy a közfeladat mellett bármilyen más munkakört vagy tisztséget ellát, amelyet nem a hivatali ügyrend szerint kell neki ellátnia. Súlyosabb esetben a közeli hozzátartozóira is ki fogják terjeszteni ezt a büntetést.

Jelentősen meg fog változni az emberek viselkedése. Tiszteletben fogják tartani a törvényeket, betartják a viselkedés alapvető szabályait. Mindenki igyekszik a legjobb tudása szerint tanulni és dolgozni. A megtermelt javak elosztása igazságos lesz. Ez által meg fog szűnni az emberek közötti nagyfokú anyagi különbség. Az irreálisan alacsony és magas jövedelmek megszűnnek. Mindenki köteles lesz igazolni, hogy miből tartja el magát és családját. Ismét bevezetik a közveszélyes munkakerülőkkel szembeni kényszerintézkedéseket.

Meg fog szűnni a demokrácia. Helyette a jogalapú társadalmat fogják kialakítani.
Soha többé nem lehet majd választási csalással hatalomhoz jutni. Minden irányító közfeladatot a megfelelő közügyi felsőfokú iskolában végzettek fognak ellátni.
Megszűnik majd a népképviselet. Az országos, illetve az egész földet érintő kérdésekben csak és kizárólag elektronikus szavazással lehet majd dönteni. Azok szavazhatnak majd, akik nagykorúak, cselekvőképesek, büntetlenek, állandó lakáscímük van, az ingatlan-nyilvántartásban szereplő lakó ingatlannal rendelkeznek, valamint megfizették a kirótt köztartozásokat. Szavazni a kornak megfelelő eszközzel fognak (mobiltelefon, internet stb.). A szavazatokat száz évig meg kell őrizni, azokat bármikor ellenőrizheti majd a szavazatát leadó.

Meg fog szűnni a bűnözés és a terrorizmus. Terrorista az, aki másokat fizikailag, lelkileg, szellemileg vagy anyagilag terrorizál.
A bűnözők és terroristák közé sorolódnak majd különösen azok, akik:
• Mások alapvető jogait, szabadságjogait megsértik.
• A közösség által rájuk ruházott hatalommal visszaélnek.
• Más népeket, népcsoportokat, nemzeteket megszállva tartanak.
• Fegyvereket gyártanak, fegyvereket forgalmaznak vagy fegyvereket használnak. Kivéve az önvédelmi eszköznek minősülő személyes tárgyat.
• Meglopják vagy megkárosítják a közvagyont.
• Mások javait eltulajdonítják, megkárosítják.
• Akik másoktól uzsorát szednek.
• Akik mások javait élik fel.
• Másokat emberségében megaláznak, megsértenek vagy ok nélkül rossz hírét keltik másoknak.
• Mások életére törnek.
• Erőszakkal kényszerítenek bárkit olyan nézetre vagy cselekedetre, amelyet Ő nem tart helyesnek.
• Gyűlölködést szítanak.
• Hamisan tanúskodnak.
• Akiket a közvélemény, közerkölcs bűnözőnek tart.

Meg fognak szűnni a jelenleg működő egyházak és szekták, mivel a legtöbb egyházban, illetve szektában önzésre, gonoszságra, más vallásúak gyűlöletére, és saját isteneik, szentjeik, bálványaik imádatára tanítanak. Helyette önkéntes alapon szerveződő ősi közösségek jönnek létre, amelyek mások alapjogait nem sérthetik. A templomok múzeumokként, illetve közösségi házakként fognak működni.

Meg fogják szüntetni a vallási és etnikai inkvizíciót. Mások meggyőződését, véleményét erőszakkal, vagy fenyegetéssel tilos lesz befolyásolni.

Meg lesz oldva az emberek kedvezményes mágneskártyás tömegközlekedése. A tömegközlekedési eszközök nem bocsáthatnak ki környezetre káros anyagot. Saját jármű használata alkalmi vagy sport célra lesz csak engedélyezve. A tömegközlekedést csak indokolt esetben lehet majd igénybe venni. Például munkába járás, bevásárlás, pihenés, üdülés stb. Lesznek saját maga által vezetett tömegközlekedési eszközök is, melyeket az utcákban elhelyezett parkolókban lehet majd megtalálni, illetve otthagyni. Hosszabb utakra a nagyobb és gyorsabb eszközöket fogják használni.

Az emberek alapvető jogaihoz fog tartozni többek között a lakhatáshoz való jog, a munkához, tanuláshoz, kulturális ellátáshoz, egészségügyi ellátáshoz, a pihenéshez, a védelemhez, az élethez, a szabadságjogok mindegyikéhez való jog, valamint az ide sorolt egyéb jog. Aki e jogainak a gyakorlásában bárkit korlátoz, az bűncselekményt követ majd el.

Kétféle vállalat típus lesz. A közfeladatokat és közszükségleteket ellátó vállalatok csak és kizárólag közösségi kézben lehetnek majd. Ezek lesznek a közvállalatok. Összesen harminc fő alatti vállalatok, illetve háromszáz hektár alatti gazdaságok lehetnek magánkézben is. Ezek lesznek a magánvállalatok. Ha a vállalat értéke meghaladja az egy lakosra eső érték harmincszorosát, akkor közösségi kézbe kell adni.

Minden embernek joga lesz a nyugdíjba vonuláshoz. A nyugdíjba vonulás korhatára, valamint a nyugdíj összege központilag lesz meghatározva. Minimális összege annyi lesz, amely fedezetet nyújt majd a nyugdíjas alapvető jogainak maradéktalan gyakorlásához. Meg lesz határozva a maximális nyugdíj összege is, amely összeg nem haladhatja majd meg a minimális nyugdíj másfélszeresét.

Szigorú magatartási és viselkedési szabályok lesznek bevezetve. Meg fog szűnni a közösséget zavaró magatartás jelentős része. A visszaeső bűnözőket a korábbiaktól is szigorúbban fogják büntetni. A halált okozó bűncselekményben visszaeső bűnöző halálbüntetést is kaphat majd.

Minden embernek joga lesz a tulajdonát, testi épségét, vagy hozzátartozóit megvédeni az elkövetővel szemben. A helyzettől függően, akár a támadó életének kioltása árán is.

Jelenleg négyféle maffia létezik. Ezek: az állami, a politikai, a gazdasági és a bűnözői maffia. Mind a négy azt mondja, add ide a megtermelt javaid jelentős részét, én pedig megvédelek, biztosítom a zavartalan és gondtalan működésedet. Ebből persze egy szó sem igaz. Meg fog szűnni mind a négyféle maffia. Az állami azért, mert hivatásos vezetők fogják irányítani az államot, és alig marad olyan feladat, amelyet nem a lakosság fog szavazással eldönteni. A politikai azért, mert semmilyen hatalomhoz nem fognak hozzájutni. A gazdasági azért, mert normális jövedelem mellett nem lehet gazdasági függésben tartani senkit. A bűnözői maffia pedig azért, mert a törvények szigora felszámolja majd.

Ezer évre meg fognak szűnni a háborúskodások. Az életszínvonal kiegyenlítődik. Nem fűződik majd érdeke egyik államnak vagy közösségnek sem a háború kirobbantásához. Tilos lesz fegyvert gyártani, értékesíteni, vagy használni. Fegyverhasználatra kizárólag a Föld Védelmi és Békefenntartó Alakulatainak lesz joguk, valamint vadászat és sport céljára lehet majd szigorú feltételek mellett fegyvere magánszemélynek.

Minden ember büntetlenül ellenállhat majd abban az esetben, ha a szabályokat mellőzve, vagy kijátszva mások hátrányos helyzetbe akarják juttatni őt. Az ellenállás joga csak olyan mértékben lesz gyakorolható, hogy azzal más emberek alapvető jogait ne zavarja az ellenálló.

Nem lesz világvége, se most, sem az elkövetkezendő ezer esztendőben, sem azután. Viszont vége lesz a gátlástalan, gonosz emberek hatalmának. Újra érvényre fog jutni az ősi hitvallás, amelyet Anyahita, Agaba és Jézus is hirdetett.

A következő ezer esztendőben olyan mértékű gazdasági és tudományos fejlődésen esik át az emberiség, amilyenről még álmodni sem mert volna. Beteljesedik az ősi vágyakozás. Szebb és tartalmasabb életet fog élni a föld lakossága.

Mindezek megvalósulása már elkezdődött. Az emberek várják a megújulást. Várják, hogy emberhez méltó életet éljenek. Azt mondják, átéltünk már sok nehéz korszakot, miért ne jöhetne egy valóban emberhez méltó időszak.

Itt állunk a nyitott kapu előtt, haladjunk át rajta!

Budapest, 2011. 03. 05.
HozzászólóCím: A magyar nép őstörténete    
mitrasz Vendégként

Dátum:
2011.03.15. 15:36

148.

hozzászólás


Tanulságos és nagyon érdekes! Számomra hitelesebb, mint a történészek következtetései. Köszönöm!


HozzászólóCím: Könyvajánló: Eltévedt időszámítás    
Hitvivő Vendégként

Dátum:
2011.03.15. 12:23

147.

hozzászólás


Már régóta, időnként visszatérve, olvasom ezeket az oldalak, figyelve a történesek irányát. Kívánok hitet és csendet az anyag gyermekeinek, most és a jövendőbem a Máni imájával:

Tisztíts meg engem, bensőmet-külsőmet
Tisztítsd meg testem, lelkem, szellemem,
növekedjenek bennem fénymagok, hogy fáklyává lehessek.
Hadd legyek láng, hogy mindent énmagamban
s magam körül is mindent, fénnyé válthassak.
HozzászólóCím: Könyvajánló: Eltévedt időszámítás    
Kiskormos Vendégként

Dátum:
2011.03.12. 09:04

146.

hozzászólás


Vagy ifjabb Fekete kedves Kívánchi!

Vajon szembe megy-e a szerző a keresztény felfogással, Vatikánnal, hogy kijelenti: Manicheus azonos Jézussal?

Vajon mit szólnak hozzá a 'pártus Jézus' elmélet hívői, hiszen köztudott Mani pártus származása anyai ágon?
Lesz itt még égzendülés, földindulás! Ezen nem kell sokat morfondírozni. Bele kell ugrani a közepébe. Arra harap a média! :D


HozzászólóCím: Könyvajánló: Eltévedt időszámítás    
Kívánchi

Dátum:
2011.03.11. 08:34

145.

hozzászólás


Tisztelt Kiskormos vagy Kisördög?!

Kicsit provokatív a gondolat.
Vajon szembe megy-e a szerző a keresztény felfogással, Vatikánnal, hogy kijelenti: Manicheus azonos Jézussal?
Már így is feszegeti azokat a határokat, amiért abban 'ronda' középkorban megidézték volna egy finom szalonnasütésre, egy méretes máglyán, valamelyik városka főterére.
Kiugrik-e a nyúl a bokorból?
Erre én is nagyon kívánchi vagyok.HozzászólóCím: Könyvajánló: Eltévedt időszámítás    
Kiskormos Vendégként

Dátum:
2011.03.10. 11:58

144.

hozzászólás


Tisztelt Kutatók!

A Manicheus-féle vonal 'érdekes találkozásait' nem kellene tovább gondolni?
Szép, nagy fricska kerekedne a témából!


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
SzekeresS

Dátum:
2011.03.09. 19:01

143.

hozzászólás


Ráadásul az arab utazó leírása szerint, ezek hivatásos katonák voltak, míg a besenyők csak a hadjáratokban katonáskodtak.
Egyre több véleményt hallunk arról, hogy Árpád bejövő népessége egy harcos türk nép volt, így akár lehetnének ezek a khvarezmi muzulmánok is, akiket valamikor IX-X században ért el az iszlám.
Egyébként milyen vallású volt Árpád népe? Pogányok. Ugyanolyan pogányok, mint a szóban forgó muzulmán harcosok…HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
Zoltán Vendégként

Dátum:
2011.03.09. 18:13

142.

hozzászólás


Igen, de ezek a magyarországi khvarezmiek mind muzulmánok voltak. Így teljesen kizárt, hogy közük lett volna az Árpád-féle honfoglalókhoz.


HozzászólóCím: III. Évszámok titkai    
Tusi Vendégként

Dátum:
2011.03.06. 13:20

141.

hozzászólás


Kedves Laikus!

Nem a kinyomtatott szöveggel volt a gond, hanem a mennyiséggel. Nem egy Palota pincsibe kellett volna beletömködni, az én Bernáthegyim is megette, de azóta csak okosodik, már 3 nyelven beszél, és nyávog is!

u.i.:Körülbellül ilyen szintet üt meg az "Ön(ök)" hozzászólása.
Nem minősítem az "Úr(ak)at", magukat minősítik.
HozzászólóCím: I. Bevezető    
Tusi Vendégként

Dátum:
2011.03.06. 12:45

140.

hozzászólás


Csak így tovább, had guruljon az a "Szekér(es)"!
Akkor a helyes megfogalmazása a dátumunknak: A magyar birodalom 2011. évének március havának 8. napja ???
Nekem tetszik! :)
Elismerésem a munkáért!


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
SzekeresS

Dátum:
2011.02.28. 18:10

139.

hozzászólás


Hm!! Hajszálpontosan illeszkedik a fejezetben leírt származáselmélethez.
Azaz, megerősíti, hogy egy harcos türk nép jött be Árpáddal az Aral-tó alatti Khorezm-ből, akiknek utódaival találkozott az utazó Abu Hamid.
Feltehetőleg Julianus barát is ide szándékozott eljutni.


HozzászólóCím: A magyar nép őstörténete    
goy1971 Vendégként

Dátum:
2011.02.28. 13:10

138.

hozzászólás


Köszönöm,hogy olvashattam . Dicséretes olvasmány ,,..Kéne tanítani Kötelezően...


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
Gábor Vendégként

Dátum:
2011.02.27. 05:43

137.

hozzászólás


Ide kapcsolódik Abu Hámid Al-Garnáti beszámolója, aki 1150 és 53 között járt Magyarországon II. Géza idejében, amely szerint a khavárezmiek utódai megszámlálhatatlanul sokan állnak a király szolgálatában.

Megerősíti a származási elméletét.

HozzászólóCím: 5. Fogyatkozások    
laciber

Dátum:
2011.02.17. 20:56

136.

hozzászólás


Arszák helyére az éra kezdetére Jézust behelyettesíteni magyar földön nem volt nehéz, mert a magyarok mindkettőt magukénak érezték, rokonként kezelték. A KöRiSTeN szemléletben a szakrális uralkodókat Jézushoz hasonlóan, égi küldöttnek tekintették. Ne feledjük azonban, hogy ezzel a húzással az az egyházatyák egy fiktív Jézust vezettek be a köztudatba, aki eszerint i. sz. 247 helyett valamikor Arszák idejében öltött volna testet. Elmondhatjuk tehát, hogy a ránk erőszakolt szemlélet mellett a ránk erőszakolt időszámítás sincs összhangban (szinkronban)a valósággal !


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
laciber

Dátum:
2011.02.17. 01:46

135.

hozzászólás


A magyari /szkíta,hun,avar,pártus,magyar/ népek ugyanazzal a holisztikus világszemlélettel bírtak, melynek egykorú neve KöRiSTeN volt.A köRiSTeN háromság (az eredeti "szentháromság") megfeleltethető a Test-Szellem-Lélek vagy a makrokozmosz esetén az Anyag-Energia-Információ háromságnak.Ennek a háromságnak az egységét Róma tagadta és saját szabadalmaként egy "génkezelt" háromságot erőltetett rá Európa nyugati felére. (Az Atya-Fiú-Szentlélek háromság a "női minőség" híján, nem "természetazonos" képlet, nincs szinkronban a valósággal!) A szabadalmi leíráshoz Jézus tanítása mellett "lenyúlták" a szemlélet nevét (KöRöSZTéNy, ChRiSTiaN) is! A nagyra becsült szerző felismerése azt bizonyítja, hogy később az egyház már Jézus pártus kötődését is igyekezett elkendőzni, Arszák helyére Jézust illesztve. KöRiSTeN


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
SzekeresS

Dátum:
2011.02.16. 15:55

134.

hozzászólás


Hali!
Nem, nem 947 év.
Értsd: a mai időszámításunk valójában az arszakida időszámítás.
Annak a 700. éve, Attila halálának éve.

Ezek a bemutatók csak az elmélet megértését segítik, de csak ezekből megismerni,.... félreértésekhez vezethet.


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
SzQk Vendégként

Dátum:
2011.02.15. 20:18

133.

hozzászólás


Hali.
Én már ott leakadtam, hogy ha a Arszakida éra i.e. 247-ben indult, és a hunokat 700-ra teszik, az nem 947 év? Nem értem, miért kivonni kéne...


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
Kirelejzum Vendégként

Dátum:
2011.01.24. 14:42

132.

hozzászólás


Ez elképesztő! Szinte hihetetlen, hogy ennyire egyszerű a megoldás!


HozzászólóCím: HA ILLIGNEK IGAZA VAN...    
eRasmus Vendégként

Dátum:
2011.01.21. 23:00

131.

hozzászólás


De nincs igaza!
És bővebben kifejtve sincs igaza!

Lassan túlhalad a világ ezen a szenzáción is!


HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
Kadarka Vendégként

Dátum:
2011.01.10. 20:27

130.

hozzászólás


Érdekes gondolat!


HozzászólóCím: 5. Fogyatkozások    
Gábor Vendégként

Dátum:
2011.01.09. 11:20

129.

hozzászólás


Kedves Barátom!

Elolvasva könyvét és végignézve a cikksorozatot, arra hajlok, hogy igazat kell adnom Önnek.
Számos kérdőjelet látok, de egyiket sem érzem kritikusnak.
Néhány a hozzászólásokban már igazolást kapott, és igen érdekesnek látom az örmény időszámítás eredetének magyarázatát.

Sok sikert a további kutatásához. Kíváncsian várom a fejleményeket.

Gábor


HozzászólóCím:     
jasko

Dátum:
2010.12.29. 19:18

128.

hozzászólás


Hajrá Sándor!

Szurkolok Néked az Év embere szavazáson!

a Drusza


HozzászólóCím: I. Bevezető    
Gellért Vendégként

Dátum:
2010.12.22. 23:24

127.

hozzászólás


Sehol nem eszik forrón a kását, barátom! Érni kell minden gyümölcsnek. Csak beérik ez az elmeszülemény is.
Mint korábban már voltam bátor leírni: Szekeres úr a közepébe talált. Hajrá!


HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
SzekeresS

Dátum:
2010.12.15. 21:52

126.

hozzászólás


Már régóta foglalkoztat, és ehhez a témához tartozónak érzem az egykori 'dák' főváros nevét is:

SARMISEGETHUSA

Nagy hasonlóságot látok a mai, összetett nevű magyar helységnevek és az egykori városnév között.

Csak néhány olvasat, feltételes példának:

Sarmi-seget-husa = Sármi-sziget-háza
Sarmi-seg-ethuza = Sármi-szeg -egyház


Egyházat a beszélt nyelvben inkább etyháznak ejtjük, de a latinban nincs ty, így 'ethusa'.
A 'dák' főváros neve egy hangzás alapján leírt, szokványos magyar helységnévnek tűnik.

Latin ábécével és hangzás utáni lejegyzéssel nem is lehet más eredménye, mint amit ismerünk. Ha, a ma magyarnak mondott nyelv már Árpádék előtt benn volt a Kárpát-medencében, valószínüleg nem a vezető réteg nyelve volt, mert abban az esetben sokkal több nyelvi emlékel találkoznánk. Így viszont csak az erős nyelvi torzításal, itt-ott lejegyzett nyelvi alakok maradtak meg. A 'marha' szó azért maradhatott meg eredeti formában, mert minden betűje megtalálható a latin ábécében, míg a például említett Sarmisegethusa-ban van egy sz, egy ty, és nem kihagyva az esetleges hosszú magánhangzókat.

Ha egy kicsit 'bátrabban' szétnéznénk a pannóniai nyelvi hagyatékok piacán, valószínüleg bőségesebb anyagot találnánk, mint amit ma ismerünk.HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
Radics Vendégként

Dátum:
2010.12.15. 18:42

125.

hozzászólás


Igen bonyolult a népek nyomonkövetése az 1000 évvel korábbi időkre visszamenőleg. Jobbára csak a latin és görög, ill. örmény szövegek maradtak meg miközben arról beszélünk, hogy í nomád népek rendelkeztek írásbeliséggel. Amit ezen maradványokból fel lehet ma mutatni, nem több egy egy rovás töredéknél. Ezeket bárhogy lehet olvasni.

Marcellinus írása azért jelentős az én szememben, mert latin betűkkel örökített meg egy szót, mely a mai magyar nyelvben élő és a latin szöveg által leírt esemény vonatkozásában nagyon is életszerű véleménynyilvánitást takar. Ezt ma sem mondanánk szebben. A szó értelmezéséhez nem kell semmilyen bűvös hasonulást, hangváltozást feltételeznünk, hehezet elmaradását stb. mint a BORYSZTHENÉSZ esetében.

Kár, hogy nincs tudomásunk több ilyen forrásról.


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
SzekeresS

Dátum:
2010.12.15. 11:47

124.

hozzászólás


Kedves Tamána!

Írod: Jöttünk is, meg nem is?

Szerintem ezzel a kérdő mondattal megtaláltad az őstörténetünk origóját, lényegét, magvát...

Gratulálok! :)


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
Tamána Vendégként

Dátum:
2010.11.30. 17:12

123.

hozzászólás


Ezt az én gyomrom valahogy nem akarja megemészteni.
Finnugor is, meg nem is? Jöttünk is, meg nem is?
A gondolat érdekes, de az őstörténeti résszel nem tudok egyetérteni.HozzászólóCím: V. Fantomévek nélkül    
Dumbledore Vendégként

Dátum:
2010.11.17. 23:34

122.

hozzászólás


Varázslatos! Esrehastam.


HozzászólóCím: V. Fantomévek nélkül    
SzekeresS

Dátum:
2010.11.12. 12:20

121.

hozzászólás


A következő hozzászólás eredetileg a ' Kitalált középkor = Eltévedt időszámítás' című fórumba lett bevíve, de valójában ehhez a fejezethez kapcsolódik:

A könyv utószavában leírtam, hogy idő hiányában nem tudtam foglalkozni több, magyarázatra váró problémával. Ezek egyike az örmény időszámítás.
A kezdőév a keresztény időszámítás szerint i.sz. 552, amit az örmény korszak kezdetének tekintenek. Az i.sz. 552-es második dwini zsinaton az örmények önálló időszámítást kezdtek, és amit a különféle kiadványokban, hagyomány kedvéért ugyan még jelölnek, de már nem követnek.
Az eltévedt időszámítás szerint, a valós kezdőévvel rendelkező időskálák pontosak, nem kerültek bele fiktív évek, tehát az örmény időszámítás is tisztának kell lennie.
A mai hivatalos történetírás 247 évvel hátrébb van, így:

552-247= i.sz. 305


lehet a kezdő év, és a mai történetírás egykorú eseményeit itt kell keresni. Egy olyan történelmi eseményt, amit az örményekhez kapcsoltak. A hivatalosnak mondható történetírás szerint van is egy, amihez nyugodtan köthető egy évszámítás kezdete:


i.sz. 301-305: Az örmények a keresztény vallást államvallásá emelték.

Ennek alapján az örmény időszámítást a kereszténység államvallásként történt bevezetésétől kezdtek el számolni. Meglepő?
Az elmélet mottója szerint - Ha jó utcába jársz, előbb-utóbb mindent megtalálsz - talán nem is annyira.HozzászólóCím: 1. Bevezető    
BajaDé Vendégként

Dátum:
2010.11.11. 22:05

120.

hozzászólás


Na, ezt is elszabták?
Azt hittem, hogy régen figyeltek a minőségre!


HozzászólóCím: III. Évszámok titkai    
érdeklődő Vendégként

Dátum:
2010.11.08. 14:11

119.

hozzászólás


sziasztok !

találtam egy írást, mely szerintem idevág
http://www.hetenyvezer.gportal.hu/gindex.php?pg=23214581&nid=5738973


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
Palóc Vendégként

Dátum:
2010.11.06. 14:14

118.

hozzászólás


Érdekes gondolatok! Érdemes lenne folytatni!


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
Yamato Vendégként

Dátum:
2010.11.05. 11:29

117.

hozzászólás


Érdekes! Nékem teccik ez a megoldás a történelem problémáira!


HozzászólóCím: I. Bevezető    
Csidar Vendégként

Dátum:
2010.11.05. 10:28

116.

hozzászólás


Elgondolkodtató, hogy a témában sulyozottnak nevezhető szakemberek véleményét még nem lehet megtalálni a médiában.
Kivárnak, vagy csak soká tart megemészteni?

Az 'Isten nem ver Bobbal' című film egy utazós poénja jut eszembe:
-Kérem, üssön le! Eszméletlenül szeretek utazni!
HozzászólóCím: VI. Eltévedt időszámítás csillagászati bizonyítása    
Kismiska Vendégként

Dátum:
2010.11.03. 05:56

115.

hozzászólás


Ez igen. Óriási durranás lehetne, ha egy hozzáértő médiavitéz felfedezné. Próbálta már elérni a történettel valamelyiket?


HozzászólóCím: I. Bevezető    
Gellért Vendégként

Dátum:
2010.10.26. 13:21

114.

hozzászólás


Rendkívül érdekes, remekül összerakott mű!
Szekeres úr, csak gratulálni tudok tanulmányához.
Várom a folytatást.

LG
HozzászólóCím: I. Bevezető    
SzekeresS

Dátum:
2010.10.24. 16:59

113.

hozzászólás


Üdvözlöm kedves nTyb!

Ha ezt a következtetést vonta le rövid idetévedésének ideje alatt, azt kell mondanom, nem olvasta el, és még kevésbé értette az elméletet.

Szánjon rá több időt, és biztos vagyok benne, hogy kellemesen fog csalódni.

Mellesleg Illig el nem fogadásának okát én a történészek szakmai önérzetében keresném (talán megalapozott okkal), és nem némely ködösítő politikai tényezők befolyásolásában.

Őn a szerzőt szólította meg, és nem a szerkesztőt, aki mindezt saját költségén alkotta meg, kedves fröcskölődő barátom. Pocskondiázást ezen a honlapon legfeljebb az Önéhöz hasonló hozzászólásokban talál.


HozzászólóCím: I. Bevezető    
nTyb Vendégként

Dátum:
2010.10.24. 14:57

112.

hozzászólás


Ide tévedtem, mert azt hittem, hogy valami tényleg értelmes dologgal fogok itt találkozni.
Sajnálatos módon látom, hogy itt nem más folyik, mint az Illig-féle tanulmány pocskondiázása, maszatolás, elkenés, csúsztatás, stb.
(Nagy valószínűség szerint mindezt azért, mert alátámasztja a régi, nagy, dicső nemzet létezését és minden területen megnyilvánuló hatalmasságát. Ha mindezt nem tenné, már rég elfogadták volna Illig tézisét!)
A tényeken nem változtat: a majd' háromszáz év alatt egy darab tárgyi bizonyítékot sem tudnak abszolválni.
Előtte lévő időkből és az utána következőkből özönlenek a tárgyi bizonyítékok, de innen valahogy nem.
Érdekes.
Kedves pocskondiázó, ferdítő, csúsztató, de talán leginkább hazudozó bértollnok szerkesztő(k)!
Az igazság - ha sajnos néha túl lassan is, de - mindig győzedelmeskedik és kiderül.


HozzászólóCím: II. Az elmélet alapjai    
Kanonok Vendégként

Dátum:
2010.10.21. 10:24

111.

hozzászólás


Figyelemmel kisérem elmélete érvényesülését, és várom, mikor teszi közzé Dionysius husvéttáblázatairól szóló anyagát.


HozzászólóCím: A caesari naptárreform és a szaktudósok    
Sándor Vendégként

Dátum:
2010.10.20. 07:23

110.

hozzászólás


Illig tud erről a tanulmányról?
Munkáiban nem látom nyomát annak, hogy idézné, pedig ez a munka valóban igazolja a naptárproblémákat.
Gratulálok Gáspár Róbertnek!


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
amate

Dátum:
2010.10.19. 10:20

109.

hozzászólás


Logikus! Sok homályos pont válna érthetővé elmélete által.
Figyelemmel fogom kisérni hipotézisét.
Sok sikert!
Máté


HozzászólóCím: IV. Az Úr időszámítása és a fantomkor    
SzekeresS

Dátum:
2010.10.18. 17:43

108.

hozzászólás


Igen, ismerem a problémát.
Ezzel kapcsolatban érdekes, hogy a i.sz 174 február 19.-i napfogyatkozás szimulációs program által bemutatott lefolyása, szinte alig tér el az agyagtáblán leírt folyamattal. Ezek szerint a ΔT körülbelüli alkalmazását a programokban, viszonylag pontosként lehet értelmezni?

Elég kevés anyaghoz jutottam hozzá, de ami késik, csak lassan jön. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a keresett egykori feljegyzések nem lesznek olyan pontosak. De majd meglátjuk, hátha találni olyat is.

Jelenleg dolgozom egy anyagon, ami az evangéliumi anyagokra támaszkodik és (szerintem) az 'érdekes' jelző nem igazán fejezi ki, azt, amit találtam a betlehemi csillaggal kapcsolatban.
HozzászólóCím: IV. Az Úr időszámítása és a fantomkor    
lazsak Vendégként

Dátum:
2010.10.18. 16:54

107.

hozzászólás


Érdekes az időskálák egymás mellé helyezése.Az arszakida időskála eddig nem volt bevonva a vizsgálatba.Ezáltal megválaszolhatóvá vált a Kézai krónikája.
De az elméletedet csillagászatilag te is csak Nap-és Holdfogyatkozásokkal tudod bizonyítani. De van itt egy bökkenő.A szimulációs programokba egy Delta-T időfaktort építettek be, hogy a jelenlegi történelem skáláját igazolhassák ugyanezen fogyatkozásokkal. A d-T -t a Föld forgásának lassulásával magyarázzák.
Viszont a többi bolygómegfigyelésekkel ezen faktor kiiktatásra kerülhetne, mert a bolygókat a csillagképek állócsillagaihoz képest jegyzik fel. Ezért olyan események feljegyzéseit kell felkutatni, melyek csillagjárással (bolygócsillagok=bolygók) vannak igazolva !!HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
Csidar Vendégként

Dátum:
2010.10.18. 12:10

106.

hozzászólás


Érdekes gondolatok, lehet benne valami. De hagy idézzek a cikkből:

Bajor-osztrák eredetű: vö. bajor markat, marchat, marchot 'kereskedelem, piac, piaci áru'. A német változatok a latin mercatus 'vétel, piac ill. ennek népi marcatus 'ua.' változatára mennek vissza. A magyar alak a tárgyragnak felfogott szóvégi t elvonásával jött létre.

Ez a mai magyar szóhasználatban nem a márka?

Hogy ne menjünk humorért a szomszédba, egy másik idézet:
Például hasonló jelentésbővülést figyelhetünk meg a latin nyelvben (pecus 'marha, juh, haszonállat' és pecunia 'vagyon, pénz'). Ennek az az oka, hogy mind Rómában mind pedig a 9. században a magyaroknál a tenyészállat volt a "fizetőeszköz" azaz a cserekereskedelem alapja.

Várom, hogy mikor vezetik le belőle a magyar "picsa" szót? Beleillik a tematikába.

Bocs! :))))


HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
SzekeresS

Dátum:
2010.10.16. 06:21

105.

hozzászólás


Ezzel a témával már több fórumon is polémiába keveredtem. (Nem kéne!:)) )

Az egész, egy kicsit hasonlít a 'Mi volt előbb? A tyúk vagy a tojás?' helyzethez. Vagyis melyik értelmezése volt meg előbb a 'marha' szónak.
A forrásokban történő megjelenése nem jelent semmit, ugyanis a pejoratív értelmezés legfeljebb a beszélt nyelvben lehetett jelen. Azért elvetni mert nincs írott forrása, nem szabad, igaz Ammianus Marcellinus végül is leírta! :)))

Én az élethelyzetből indultam ki, és nem a konkrét szövegből.
Az élethelyzet tökéletesen megfelel a mai értelemnek.

Abban a korban is jelen volt a felségsértés bűne. Ha ismerték is a szó jelentését, nem valószínű, hogy felvállalták volna a valódi értelmét a császár tudtára adni, vagy továbbadni, félve az esetleges intrikák miatti megvádolást, míg a bizonytalan ’valamiféle csatakiáltás’-t kifejezést fel lehetett vállalni, akkor is, ha később kiderül a jelentése.

Ez egy sok lehetőséget adó nyitott probléma.


HozzászólóCím: III. Évszámok titkai    
SzekeresS

Dátum:
2010.10.16. 05:52

104.

hozzászólás


Kedves Lazsak!

Nagyon köszönöm, és örülök, hogy megtisztelt hozzászólásával!
Indexes fórumtársak ritkán írnak be ide, ezért ez külön öröm számomra.

SzekeresS


HozzászólóCím: III. Évszámok titkai    
lazsak Vendégként

Dátum:
2010.10.16. 05:31

103.

hozzászólás


Engem meggyőzött a cikk az évszámok titkairól és a lovasnomád népek összetartozó kultúrhistóriájáról.
Hajrá, csak így tovább !


HozzászólóCím: A caesari naptárreform és a szaktudósok    
Csidar Vendégként

Dátum:
2010.10.15. 22:17

102.

hozzászólás


Meg kell hagyni, itt figyelni kell, de nagyon.
Mégis rossz az a fránya időszámítás?


HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
Csidar Vendégként

Dátum:
2010.10.15. 22:14

101.

hozzászólás


Sebestyén László is megemlíti könyvében, és nem sok szó esik róla, annak ellenére, hogy új szelek fujdogálnak ebbe az irányba.


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
Kormoran

Dátum:
2010.10.11. 09:21

100.

hozzászólás


Rendkívül érdekes élmény és felemelő érzés olvasni sorait.
Fogadja őszinte csodálatomat!


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
Siculi

Dátum:
2010.10.08. 09:48

99.

hozzászólás


Mindenkinek ajánlom az itt található bemutatók végignézését. Szinte kézen fogva vezeti végig az érdeklődőt az elmélet labirintusában.
Külön gratulálok a szerzőnek a bemutatók ötletéhez!

Gábor


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
SzekeresS

Dátum:
2010.10.06. 06:11

98.

hozzászólás


Tisztelt László Béla!

Köszönöm!

A felmerülő kérdései:
Ha a római kor a vázolt módon a valós helyére kerül, hogyan illeszkednek az azt megelőző görög, makedón korszakok a rómaihoz?
Nem keletkezik e "sötét ókor" a két birodalom és Róma közt?


A napfogyatkozások azonosítása azt mutatja, hogy nem. Az elmélet 'A nap- és holdfogyatkozások' című VII. fejezetében, (Link: VII. A nap- és holdfogyatkozások) a 3.-4.-5. sorszámú fogyatkozásai a görög történelem híres (hírhedt), Hérodotosz-i napfogyatkozásai. A 6. pedig a peloponésszoszi háború fogyatkozása. Ezek alapján a görög kor eseményei szintén előre jönnek, igaz nem 247, hanem csak 240-241 évet, de 'sötét középkor' jelensége láthatóan nem tevődik át más korszakokba.
A 6-os számú fogyatkozás tárgyalásának végén található egy kép, ami a szóban forgó fogyatkozások időbeli rendjét mutatja.
Hasonló a helyzet a babiloni fogyatkozások esetében is, de érdekes módon, ott csak 230 évnyi csúszás fedezhető fel.


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
LaszloBela Vendégként

Dátum:
2010.10.05. 22:48

97.

hozzászólás


Szekeres Úr!
Jól összeszedett és logikusan felépített anyagot olvashattam Öntől.
Illig féle összeesküvés elmélet valóban kivitelezhetetlen. Nem vezethető ilyen módon az orránál fogva egész Európa.
Merész a pártus időszámítás bevezetése, de be kell látnom, sok mindent helyére tesz.
Meggyőzőnek tűnik így a hamisítványoknak mondott dokumentumok melletti érvelése, ami erősíti az elméletet.

Kérdéseim:
Ha a római kor a vázolt módon a valós helyére kerül, hogyn illeszkednek az azt megelőző görög, makedón korszakok a rómaihoz? Nem keletkezik e "sötét ókor" a két birodalom és róma közt?
HozzászólóCím: Könyvajánló: Eltévedt időszámítás    
SzekeresS

Dátum:
2010.10.01. 15:04

96.

hozzászólás


Kedves István!

Köszönöm!
Minden bizonnyal lesznek olyan titkok, amelyek mindig is titkok maradnak, de legalábbis a rejtélyes jelzőt nem lehet leválasztani róluk.
Ilyen az emberi hit által alkotott misztériumok, és talán jobb is, ha azok maradnak, mert így van rá szükségünk, illetve szüksége a hittel élőknek.
A mai, egyre racionálisabb világunkban is fontos ez a bizodalmunk.

Nem lenne szerencsés hitéletünket megingatni egy elmélet által, és Mani és Jézus életének párhuzamai sem biztos, hogy valós párhuzamok. Lehet, hogy ezek csak az utókor által létrehozott hasonlóságok.
Pont a politika szó miatt, én kerülném ennek a vonalnak további boncolgatását, egyelőre, de aki akarja, felvállalhatja.

Kicsit más:
Valahol olvastam vagy hallottam egy beszélgetést a Jézushoz való hűségről, és már nem emlékszem hol, kitől. A következő, érdekes gondolatot fejtette ki a halál utáni életről az egyik beszélgető partner:
- Életemben én nem Jézusnak akarok megfelelni, hanem embertársaimnak, és halálom után nem vele szeretnék találkozni, vele semmi dolgom. Nem is ismertem. Eltávozott szüleimmel, nagyszüleimmel, barátaimmal szeretnék találkozni, és akárhol is vannak, én is oda akarok jutni, ahol ők vannak.


Az idézet talán nem pontos, de a lényege ez, és szerintem szép gondolat.

Üdvözlettel: Sándor
HozzászólóCím: Könyvajánló: Eltévedt időszámítás    
V.István Vendégként

Dátum:
2010.10.01. 08:52

95.

hozzászólás


Kedves Sándor!

Azt írja: "Lehet, hogy nem vezet sehová, de valóban érdekes!“

Ha érdekes, akkor gondoljuk tovább:

VALÓDI IDŐSZÁMÍTÁSUNK ismerete a legszükségesebb feltétel a VALÓDI TÖRTÉNELMÜNK megismeréséhez. Nem? (Hogy ne keverjük össze a szezont a fazonnal...)

Nagyapám még legyintett az ilyen kérdésekre, és csak annyit mondott: "A politika nagyúri huncutság"

Mára már megváltozott a világ. Az ezredforduló nagy produktuma az INTERNET, ehhez egyre inkább az emberiség többsége hozzájuthat.

Hova fog ez vezetni??

Reméljük, hogy "... nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne; és oly titok, ami ki ne tudódnék.” (Mát. 10,26) [Márk 4,22. Luk. 8,17. 12,2.]

Szóval tovább szurkolok: IstvánHozzászólóCím: III. Évszámok titkai    
Siculi

Dátum:
2010.09.29. 07:31

94.

hozzászólás


Szekeres Úr!

Az előző beírást le ne töröltesse! Annyira primitív, hogy már használ az elméletének, ha egy ilyen habitus leszólja! A túlzó antireklám is pozitívan hat!

Barátsággal: Gábor


HozzászólóCím: III. Évszámok titkai    
Laikus Vendégként

Dátum:
2010.09.29. 00:41

93.

hozzászólás


Kinyomtattam, azzal a céllal, hogy később elolvasom. A kutyám megtalálta, megette. Szegény pára csak újraélesztéssel és többszöri gyomormosással úszta meg. Én vagyok a hibás, mert néhány név a szövegből már ismert volt, tudhattam volna, szavatosságát vesztett kutyulmány, nyomtatásra tovább romlik.
Nem minősítem az urakat, magukat minősítik.


HozzászólóCím: Könyvajánló: Eltévedt időszámítás    
SzekeresS

Dátum:
2010.09.28. 05:32

92.

hozzászólás


Kedves István!

Időközben átgondolva a Mani születésének adatait: tehát 216. IV. 16.-án született.

Átforgatva:
áprilist negyedik hónapra cserélve, az évet egyiptomira (etiópra vagy koptra), akkor ez Khoiak (Tahsas) hónap 16.-a, ami a mai keresztény naptár szerint pontosan december 25-nek felel meg.

Lehet, hogy nem vezet sehová, de valóban érdekes!!

Üdv: Sándor


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
K. György Vendégként

Dátum:
2010.09.25. 08:30

91.

hozzászólás


Újszerű levezetés, nem találkoztam egyik őstörténeti műben sem hasonlóval, még ötletszerűen sem, ugyanakkor érdemes lenne ezt továbbgondolni, fejleszteni.

Gratulálok bátorságához, amivel a témához nyúlt Sándor!

Üdvözlettel: György
HozzászólóCím: Nagy Károly császár élete    
SzekeresS

Dátum:
2010.09.20. 14:48

90.

hozzászólás


Véleményem szerint sem véletlen.
Az uralkodói viszonyok kezdetben hasonlítottak (hasonlíthattak) a hun vagy sztyeppei népek hatalmi viszonyaihoz.

Meglepetésekre számítok, ha az eltévedt időszámítás 247 évnyi fantomkorral megtoldott 350 éve tisztázásra kerül.
Vannak elképzeléseim történések körvonalairól.


HozzászólóCím: Nagy Károly császár élete    
Dixtroy Vendégként

Dátum:
2010.09.20. 14:02

89.

hozzászólás


Nagy Károly hatalomra jutása szakaszból, teljesen önkényesen ezeket ragadtam ki. A mondatok erősen hajaznak Attila és Buda esetére. De az is lehet, hogy csak belemagyarázom.

"A frankok a népgyűlésen mindkettejüket királlyá tették oly feltétellel, hogy kettejük között egyenlően kell felosztani a királyságot"

"Azonban a békét közöttük csak a legnagyobb nehézségek árán lehetett fenntartani, mert a Karlmann pártján állók közül sokan próbálták megzavarni az egyetértésüket és még olyanok is voltak akik azt tervezték, hogy egymással háborúba keverjék őket. "

"Karlmann két év uralkodás után halt meg egy betegség következtében és halálával Károlyt egyhangúlag a frankok királyává választották."HozzászólóCím: VI. Eltévedt időszámítás csillagászati bizonyítása    
SzekeresS

Dátum:
2010.09.16. 15:18

88.

hozzászólás


Köszönöm!

A bemutatók:

A Powerpoint bemutatókat csak az előadásokhoz készítettem.
(Végül is termékbemutató.)
Megfontolom, hogy eltávolítsam, vagy áthelyezem egy másik honlapra, hogy ne zavarjon be.

A kódolás:
Ez valóban lemaradt. Köszönöm hogy szólt. A
'META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250"' tettem be, mint minden oldalamra. Lehet, hogy át kellene állni az univerzálisra.HozzászólóCím: VI. Eltévedt időszámítás csillagászati bizonyítása    
Dixtroy Vendégként

Dátum:
2010.09.16. 13:15

87.

hozzászólás


A tanulmány tartalma érdekfeszítő, tetszik.
A külalak olykor egészen tragikus. A csicsás powerpointok vizuális effektjei teljesen elviszik a figyelmet, az ilyen megoldasok inkabb illenek valami teleshop termekbemutatohoz, mint ilyen komolysagu muhoz, velemenyem szerint.
Ami komolyabb problemat jelent, az oldalak kodolasainak rendezetlensege, az ekezetes karaktereket nem/rosszul jeleniti meg. Javaslom minden html oldalanak head tagjaba tegye bele az alabbi ket sort, ugyanis ez elmaradt (remelem a bongeszo helyesen jeleniti meg):

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta http-equiv="Content-Language" content="hu">
es a szovegszerkesztovel kodolja at unicodera (UTF-8), Bovebben:
http://www.cs.bme.hu/~egmont/utf8/


HozzászólóCím: V. Fantomévek nélkül    
SzekeresS

Dátum:
2010.09.13. 07:47

86.

hozzászólás


Még korai, de rövidesen többet lehet róla tudni.
Kis türelmet kérek!


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
SzekeresS

Dátum:
2010.09.13. 07:45

85.

hozzászólás


Kedves László!

Köszönöm a megtisztelő szavakat. Kicsit vártam is a válasszal, hogy minél tovább büszkélkedhessek vele az első helyen.

A belinkelt anyagot természetesen ismerem, és sokat idéztem belőle ebben a fejezetben.
Logikus, a mai eredményeket figyelembe vevő elméletet alkotott Cser Ferenc és Darai Lajos.

Mint általában a tudománynál, mindig benne az a lehetőség, hogy új, pontosabb ismeretekhez jutva esetleg változik, változnia kell végső következtetéseknek, de mai ismereteink alapján ez áll a legközelebb az igazsághoz.

Üdvözlettel: Szekeres Sándor


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
mini

Dátum:
2010.09.10. 13:24

84.

hozzászólás


Kedves Sándor!

Darai Lajostól kaptam az alant hivatkozott írást (melyet föltettünk a magyartaltos.info - ra) .Bár Te biztosan tisztában vagy a benne foglaltakkal, a többi kérdezőnek elég alapos választ nyújt a Kik vagyunk ? kérdésre ezen az oldalon
Üdvözlettel, Laci

ui. ezúton csatlakozom Mellár Mihály csodálatához: "Eltévedt időszámítás" ez egy rendívül elmés gondolatsor(tényekkel)HozzászólóCím: V. Fantomévek nélkül    
hucul

Dátum:
2010.09.10. 08:40

83.

hozzászólás


Kicsit többet?
Bővebben? :)


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
SzekeresS

Dátum:
2010.09.10. 08:37

82.

hozzászólás


Bővebben: ha pontosabban akarnánk fogalmazni, a genetika új eredményeit figyelembe véve, őshonos kelet-közép európai népek közé tartozunk.
Az egyéb keleti örökség, hódítóink útján került ide.


HozzászólóCím: Könyvajánló: Eltévedt időszámítás    
SzekeresS

Dátum:
2010.09.08. 14:13

81.

hozzászólás


Kedves István!

Köszönöm dicsérő hozzászólását, és megfontolom az ajánlott könyvcímet, figyelemre méltó.

Nagyon érdekes, amit Manicheus-ról ír.
Nékem is feltűnt, hogy Jézust 247 évvel előbbre hozva kortársa lesz Maninak, de csak ha időben ott marad. Azt nem láttam hogy ezek az időpontok ennyire egyeznek, és mélyebben nem volt időm foglalkozni vele (...és még mennyi félretett, kihagyott adat van még).

Azt kell még tisztázni, hogy Mani életének eseményei hogyan lettek datálva, mert lehet, hogy a pártusok időszámításával együtt előre jön 247 évet.

Akkor viszont:
Születési éve: 247+216=463
Újjászületése: 247+240=487
Halálának éve: 277+247=524

Bőven van kutatni való.


HozzászólóCím: Könyvajánló: Eltévedt időszámítás    
V.István Vendégként

Dátum:
2010.09.08. 09:47

80.

hozzászólás


Kedves Sándor!

Nemrégiben olvastam a könyvet és kezdtem emészteni az abban leírtakat.

Alapos munka.

Az “Eltévedt időszámítás”-ból következik, hogy “érdekes találkozások”-ra ad lehetőséget.

Egy igen érdekes találkozás:

Mani (vagy Manicheus) egyértelműen történelmi alak volt. 216 április 16.-án született a Párthus birodalomban (anyja révén) királyi családban. (4-éves korában a Perzsák veszik át a hatalmat) 12-évesen angyali kinyilatkoztatást kap.

Lélektől való ujjászületése (240) kisértetiesen egybeesik “Iesous Chrestos” születésével.
Ezután három (3) évig nyilvánosan tanít.
Majd 30 (33?) évig szellemi vezetője és elindítója egy kb. 1200-éven át nehezen kiírtható (és máig egyetlen!) világvallásnak.
60 éves kora körűl Perzsa főpap(ok) felbújtására megkínozzák és keresztre(?) feszítik (†277.02.26).

(A Zeitgeist-féle – amúgy igen alapos - “világmegváltók listájából” azonban valamiért pont ő KIMARADT!?)

Érdekes.

Lassan el lehet kezdeni a könyv folytatását, valami ilyesmi címmel:
“Valódi időszámításunk”…
HozzászólóCím: II. Az elmélet alapjai    
SzekeresS

Dátum:
2010.09.07. 07:34

79.

hozzászólás


Üdvözlöm Kanonok úr!

Ezt a kérdést egyelőre nyitva hagytam egyféle félkész állapotban és így kimaradt a könyvből.

Gondolatom szerint 247 évvel előbbre jön a római korral együtt.
Amikor végignéztem, hogy az új helyen hogyan illeszkedik a telihold időpontja, még úgy is meglepődtem, hogy végül is számítottam az eredményre.
A táblázat adatai hasonló pontossággal illeszkednek 247 évvel előretolva, mint a jelenlegi helyén, és talán pontosabb is. Pl. a jelenleginél az elején pontatlanabb és a vége felé pontosabb, ami logikátlan, hiszem a számítási pontatlanságnak az idővel előre haladva kell nőnie, míg az új helyen az idővel előre haladva valóban nő.

Az ok, amiért nem került be a könyvbe, hogy a szökőéveknél nem egyezett a húsvétvasárnap. Időközben rájöttem hogy miért. A szökőévekről úgy gondoltam, hogy egy évvel előbb volt eredetileg és később került át a jelenlegi évhez, de ez valójában az 1582. évi reformnál került át,úgy, hogy az úgynevezett naptári évkezdetet márciusból áttették január egyre.
A mai értelemben vett 1582. február 24.-i szökőnap 1581. február 24-én, az év vége pedig 1581 márciusában volt, és valójában ugyanaz a nap.

Így Dionysius képlete az új helyen is helyes, hiszen az csak azt veszi számításba, hogy a szökőnapon már túl vagyunk.
Kicsit bonyolult, de ez van. Remélem előbb-utóbb fel tudom tenni a honlapra.


HozzászólóCím: II. Az elmélet alapjai    
Kanonok Vendégként

Dátum:
2010.09.05. 06:12

78.

hozzászólás


Dionysius husvéttáblázatával,ami a mai időszámítás alapja, valamit kezdenie kell, ha komolyan gondolja ötletét.
Az ősszeesküvéselméletek szinte tagadják létét.
Hogyan illeszti be elméletébe?
Emlékezetem szerint a táblázat 4-6 kritérium megadásával szilárdan illeszti a mai időskálába. Nem kis feladat lesz 247 évvel előre vinni, vagy Ön is tagadja történelmiségét?


HozzászólóCím: V. Fantomévek nélkül    
SzekeresS

Dátum:
2010.08.26. 20:24

77.

hozzászólás


Meglátjuk! :)))


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
SzekeresS

Dátum:
2010.08.26. 20:22

76.

hozzászólás


Hm...
Bennszülöttek?


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
Furfur Vendégként

Dátum:
2010.08.26. 13:08

75.

hozzászólás


Több kérdést kelt, mit megválaszol.
Ha nem vagyunk sem nomádok, sem szkíták, sem kelták, sem hunok, sem finnugorok, sem törökök, és még ki tudja kik, akkor kik is?


HozzászólóCím: II. Az elmélet alapjai    
SzekeresS

Dátum:
2010.08.24. 14:26

74.

hozzászólás


Kevés adat jelzi a hét napjait, mivel a római naptár másképp tartotta nyilván napokat. Ezek legtöbbje is megelégedett az ünnepi ’Úrnapja’ jelöléssel.
De:
…több véletlen egyezés miatt tudott ilyen sokáig elrejtőzni időszámításunk hibája.
Egyik, hogy a 247-ben és a 19 hányadosa (19 éves holdciklus) pontosan 13, maradék nélkül.

Az ide tartozó 247 évnyi különbözet 90216 napból áll, szökőnapokkal együtt, amiben a 7 szintén maradék nélkül van meg. A hetek napjai ugyanarra napra esnek.

A harmadik balszerencsének mondható egyezés, hogy a pártus birodalom időszámításának éveit a megtévesztő (Arszak) Úr valahányadik esztendejének bevezetéssel látták el, latinul Anno Domini, megjegyezve, hogy Dionysius évszámbevezetése azért más: Anno dominice incarnationisHozzászólóCím: II. Az elmélet alapjai    
Dixtroy Vendégként

Dátum:
2010.08.24. 12:59

73.

hozzászólás


A hetek napjai tudtommal mindig szabályos sorrendben követték egymást, vasárnap után mindig hétfő jön, jobbára mindig hét naposak voltak (biztos van másik alkalom is a francia forradalmi naptárán kívül). Vajon az inkriminált napok milyen napra estek? Van -e forrás erről, ha van, egybevág a nap neve mindkét számítás szerint?


HozzászólóCím: V. Fantomévek nélkül    
hucul

Dátum:
2010.08.21. 11:08

72.

hozzászólás


A betlehemi csillaggal kapcsolatos kutatásairól is olvastam a valahol.
Kiváncsi vagyok, hogy Ön többre jut-e vele, mint a többezer oldalt leíró elődei?

Sok sikert!


HozzászólóCím: A KITALÁLT KÖZÉPKOR I.    
SzekeresS

Dátum:
2010.08.21. 10:10

71.

hozzászólás


Üdvözlöm kedves 5letelő!

Sok információt adtak ezek az elméletek, és végül is elődök, amit legfeljebb javítunk, de illetlen dolog lenne kitagadni őket.


HozzászólóCím: A KITALÁLT KÖZÉPKOR I.    
5letelő Vendégként

Dátum:
2010.08.16. 05:57

70.

hozzászólás


Szekeres Úr!

Ha nem ért egyet a kitalált középkor elméletével, akkot mit keresnek ezek a cikkek itt?


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
gratoni Vendégként

Dátum:
2010.08.05. 09:44

69.

hozzászólás


Nagyon érdekes a bemutató, így még érthetőbb a logikai levezetés.
Mégegyszer gratulálok.
GT.


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
SzekeresS

Dátum:
2010.07.20. 10:28

68.

hozzászólás


Köszönöm kedves FanThomas!
Jó lenne, de azt is hozzá kell fűzni, hogy ma az őstörténeti vonal szakmai és laikus vitáktól igencsak visszhangos :))


HozzászólóCím: VI. Eltévedt időszámítás csillagászati bizonyítása    
SzekeresS

Dátum:
2010.07.20. 10:22

67.

hozzászólás


Nem olyan könnyű a nagytekintélyű grémium figyelmét magunkra irányítani a mai - érdekközpontú szemlélet miatt - elbátortalanodott tudományos világban. Igyekszem, reménykedem...


HozzászólóCím: VI. Eltévedt időszámítás csillagászati bizonyítása    
FanThomas Vendégként

Dátum:
2010.07.12. 15:38

66.

hozzászólás


Azt nem állítom, hogy a napfogyatkozás leírása teljes egészében meggyőzött, de ezt jó lenne a szaktudósok elé tárni, mert ha igaz, akkor eltévedtünk az időben.


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
FanThomas Vendégként

Dátum:
2010.07.12. 16:11

65.

hozzászólás


Rendkívül érdekes, egyedi vonalú következtetések.
Jó lenne találkozni a szakmai visszhangjával is.


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
SzekeresS

Dátum:
2010.06.28. 19:46

64.

hozzászólás


Igen sokan vagyunk ilyen kívánalmakkal.
Reméljük előbb-utóbb bekövetkezik ez is.


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
szzoli

Dátum:
2010.06.18. 09:43

63.

hozzászólás


Rengeteg ilyen érdekes momentum után nem lehetne már végre rendbe tennünk történelmünk!? Az biztos, hogy a világban nagyon sok akadályba ütközhetünk, de itthon úgy alakíthatjuk dolgainkat ahogyan szertnénk! Már rég vége a Hasburg uralkodásnak, és már 20 éve vége a kommunizmusnak is...Tehát, hajrá MTA és mondjuk el a hazugságokat, igazságokat, rakjunk rendet!HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
SzekeresS

Dátum:
2010.06.18. 09:35

62.

hozzászólás


Kedves Zoltán!

Mint jászberényi sakkozó teszem hozzá: a sakk szó is innét származik. Poénként meg szokták említeni, hogy még nem sikerült bizonyítani, hogy mi, a magyarok találtuk fel a sakkot.
Ez igaz, de az indiai őssakk, a csatarunga nevében benne van a csata szó.
Ez egy igen-igen érdekes momentum.
Akkor a runga-val kiegészítve csatakör vagy csatarend?


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
SzekeresS

Dátum:
2010.06.18. 09:29

61.

hozzászólás


Igen, elég sok szavunkat kaptunk abból a térségből.
Pl. az úr szó is. amiből az ország is ered.
Feltehetőleg Attila és Árpád népe is onnét jött be, és a heftalita birodalomban látom ezt az 'őshazát', de ők inkább türk nyelvűek voltak, de feltehetőleg a magyarhoz nagyon közeli nyelvi állapotban.
Nem akarok nyelvészeti kijelentéseket tenni, de a egymáshoz kapcsolódó összefüggések logikai vonala erre vezet, ahogyan ebben a cikkban is olvasható.


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
szzoli

Dátum:
2010.06.18. 09:14

60.

hozzászólás


Kedves Sándor!
Most keresgéltem a neten és a következőt ajánlanám: Nyelv és tudomány / Terrorizmus vagy szőnyegszövés? Mi jut eszünkbe az iráni nyelvekről?

Biztos sokan olvasták már, de ki tudja...
Egy kis ízelítő:"iráni eredetű ősi szavak: ezer, kard, nemez, tej, tíz..."


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
szzoli

Dátum:
2010.06.18. 08:53

59.

hozzászólás


Akkor valószínűleg mi szállítottunk ide "marha"ságot..:)
Kár, hogy nem kiáltottuk ezt erőteljesebben a Hasburgokra is!HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
SzekeresS

Dátum:
2010.06.18. 08:23

58.

hozzászólás


Üdvözlöm Kedves Zoltán!

Értem és én is látom a problémát. Valóban, mi a manót keres ott Lehel (Lél) vezér kürtje, ha 1200 körül jöttek be a jászok és hogyan veszthették el nyelvüket, származástudatukat 50-100 év alatt, nyom és népi emlékezet nélkül. (A hivatalos történetírás azért szállított egy jó nagy, ellentmondásos marhaságot.)
Erre csak egy válasz lehet: sehogy és Lél vezér idejében is itt éltek.

Sőt: felhívnám a figyelmet A fantomévek nélkül című fejezet utolsó részében található Kárpát-medencei kronológiájában a i.sz 359. évhez (Úr. 606) írt történethez.

Továbbmenve: a római korban a Jászság területén a yazig (Jászok??) nép élt az 1-2 századtól.
A hivatalos finnugor származáselmélet szerint, azok hogy lehetnének a magyarul gyönyörűen beszélő jászok, mert mi ugye 895-ben jöttünk be, punktum…. Azok csak alánok lehetnek, vagy akárkik, bánja a fene, de magyarok nem. Isten őrizz!!!

A jászok, véleményem szerint ugyanúgy őshonosak a Kárpát-medencébe mint a palócok, matyók, stb.stb. A magyar nyelv mindig is itt élt, őseinkkel együtt…HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
szzoli

Dátum:
2010.06.18. 07:06

57.

hozzászólás


És még valami: Minden jász magáénak érzi a jászkürt legendáját, de hivatalosan senki nem köti hozzánk, hiszen akkor kb. 300 évvel nem tudnának elszámolni a történelmünkben. Most a jászkürt a miénk, vagy csak etetjük a népet?


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
szzoli

Dátum:
2010.06.18. 07:01

56.

hozzászólás


Kik vagyunk?
Én is ezt kérdezem magamtól...Szeretnék kérdezni...Tehát, ha jól sejtem a jászok az alánoktól az alánok a szarmatáktól származnak, akik ugye már régen itt éltek, élnek a Kárpátok közt. Azt értem, hogy minket mindenki Iránba akar tolni, hiszen végül is onnan eredünk, viszont azt nem értem miért mindenki csak a tatárjáráshoz köti idejövetelünk! Nem lehet, hogy sokkal hamarabb érkeztünk ide? Ja és nem értem, hogy a viharban felejtettünk el "jászul" 50-100 év alatt, ha mi valóban a tatárok elől menekülve csöppentünk ide? Zoli Jászberényből


HozzászólóCím: VI. Eltévedt időszámítás csillagászati bizonyítása    
SzekeresS

Dátum:
2010.06.20. 07:44

55.

hozzászólás


A 'nem akarom tudni mert összezavarodom' állásponttal nem lehet mit kezdeni, de erről szól a portál egyik mottója is.


HozzászólóCím: VI. Eltévedt időszámítás csillagászati bizonyítása    
Hithű Vendégként

Dátum:
2010.06.15. 13:48

54.

hozzászólás


Jézus kétezer évvel ezelőtt élt, szakemberek feltételezése szerint, Jézus i.e. 7-6 körül születhetett. Amiről pedig maga beszél, azt lehetetlen igazolni, akárhogy csűri csavarja


HozzászólóCím: VI. Eltévedt időszámítás csillagászati bizonyítása    
SzekeresS

Dátum:
2010.06.12. 15:23

53.

hozzászólás


Az előző hozzászólás bekerült a cikk végére, egy segítő ábrával.


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
SzekeresS

Dátum:
2010.06.20. 03:21

52.

hozzászólás


Akkor segítsen atyám!
Tisztelettel.
:)))


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
Tomasso atya Vendégként

Dátum:
2010.06.07. 06:25

51.

hozzászólás


Ismerlek Barátom!
Kár volt belefognod. Ehhez több kell mint egy szimpla ötlet, akármilyen zseniális. Kapcsolatok nélkül nem fog menni.HozzászólóCím: A TÖRTÉNELMI RÉTESTÉSZTA - újragyúrva    
SzekeresS

Dátum:
2010.06.08. 12:08

50.

hozzászólás


A tanulmány végén megadott dátumban pontosítanék csak:

Valójában Krisztus utáni 1770-es évet írnánk, és Jézus i.sz. 240 január 6.-án született.

Kelt: Úr 2010. esztendejében, június havának 6. napján.


HozzászólóCím: IX. Kik vagyunk?    
Mellár Mihály Vendégként

Dátum:
2010.06.04. 09:34

49.

hozzászólás


Sanyikám, ez csodálatos! Faltam a betűket, hízott a májam amíg olvastam könyved befejezô részét. Gratulálok!!!
Nem csak megalapozott, hanem gyönyörűen is van megfogalmazva!
De akkor miért hagytad, hogy nyitott kaput döngessek?
Azért arra nem gondoltam, hogy mi lennénk a sclavi, pedig ... SZKLavi - SZéKeLY itt volt elôttünk és én ilyen tipusú szófejtéssel foglakozom, sôt, most, hogy ez felmerült úgy rémlik, hogy valahol már olvastam errôl, valaki már fejtegette, hogy a székely szó a szegény(paraszt) változata.
A voloh pedig lehet a volk egy tájdivatos változata, tehát a (német) 'nép', melynek területére tolódótt a Nyugat-római birodalom súlypontja.
Üdv MihályHozzászólóCím: VI. Eltévedt időszámítás csillagászati bizonyítása    
SzekeresS

Dátum:
2010.05.31. 06:54

48.

hozzászólás


Agyagtáblákkal azért nem ilyen egyszerű a helyzet:
Az évszámot (Arszakida időskála 175. éve) a 34034 számú, holdfogyatkozást leíró tábla tartalmazza, ami most i.sz. 174. augusztus 30.-a.
Az évváltás a mi időszámításunk szerint 174. március 20-21-én volt, így a február 19.-i napfogyatkozás (45745 számú agyagtábla) még az előző évhez tartozik, ami az Arszakida időskála 174. éve.
Az évszám tulajdonképpen egyezik.HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
SzekeresS

Dátum:
2010.05.19. 14:52

47.

hozzászólás


Üdvözlöm!

Ez a cikk az Illig-féle ’kitalált középkor’ elméletének cáfolati írása. Illig megoldásával én sem értek egyet, de a probléma, amit meg akart oldani valós és szerintem bizonyított is.

Az a bizonyos három nap, nem egy ’mit számít három nap ide vagy oda’ tétel. Egy nap itt 128 év alatt gyűlik össze, és kb. 345 évről van szó. Ez már igen jelentős tétel

A hozzászólás többi része Illig ’korszak kitörlő’ összesküvés-elméletében leírt adatokhoz kapcsolódik, amit én teljes egészében tagadok, ezért magyarázni sem szeretném.

Legfeljebb annyit tennék hozzá, hogy az én meglátásom szerint a fantomkor minden eseménye megtörtént, megtörténhetett, de igen sok a tisztázandó esemény.
HozzászólóCím: A történelem hamisítása    
Pocke Vendégként

Dátum:
2010.05.19. 10:04

46.

hozzászólás


Üdvözletem.
Én nem ragaszkodom egyik állásponthoz sem, de nem világos nekem néhány dolog.
Ha a húsvétot átrakták 24.-éről 21.-ére, akkor mi van? Október 4-e után október 15 következett? Akkor kit érdekel, hogy mikor ünnepelték a húsvétot? Az tavasszal van.

Mik azok a 614 előtti észlelések?
Honnan tudzák akkor 1°pontosan, hol áll a föld tengelye?

A honfoglalás kori sírokban talált érmék mit bizonyítanak? Azt, hogy Vastag Károly és Odó pénzének keletkezése megelőzte a temetést. Tehát az említett uralkodók regnálása megelőzte a honfoglalást. De attól még lehet téves a dátum a 884 és a 888 nem?
Azt meg ki mondta, hogy ezek az uralkodók nem létezte? Illig nem, mert az ő könyvét olvastam. Mi van akkor, ha a 7. században léteztek, csak utólag datáljuk őket a 9.századba?


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
SzekeresS

Dátum:
2010.05.12. 10:27

45.

hozzászólás


Szia Morgós!
Köszönöm, de így elriasztod a hozzászólókat. Itt nincsenek olyan vérmes beírók, mint a nagyforgalmú fórumokban.


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
Morózus Vendégként

Dátum:
2010.05.12. 07:01

44.

hozzászólás


Sanyikám, én csak védtelek, te meg letörlöd!


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
SzekeresS

Dátum:
2010.05.08. 14:31

43.

hozzászólás


Nos, ez itt nem fog menni.

Az utolsó négy hozzászólást töröltem.
Egyet stílusa miatt.
Mottó: "Itt csak engem lehet szapulni, a látogatókat nem."

A másik hármat pedig azért, mert ugyanaz a látogató írta be két név alatt, kölcsönvéve egy idegen nevet. (Az IP cím ugyanaz volt.)
Jó lenne, ha nem kellene letiltanom a regisztráció nélküli beírásokat.


HozzászólóCím: 4. A fantomkor    
SzekeresS

Dátum:
2010.05.07. 09:41

42.

hozzászólás


Mindkettő későbbi alkotás/lelemény, ezért.


HozzászólóCím: 4. A fantomkor    
Toma Vendégként

Dátum:
2010.05.07. 04:52

41.

hozzászólás


A Furhmannról szóló részt nem találom a könyvben és az újságcikkekben megemlített betlehemi csillagot sem.
Miért?


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
SzekeresS

Dátum:
2010.05.06. 20:25

40.

hozzászólás


Higgye el, stimmelni fog az, csak jobban bele kell merülni! :)))))


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
anonymus Vendégként

Dátum:
2010.05.06. 20:15

39.

hozzászólás


Amúgy érdekes az oldal, még olvasgatom... :)


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
anonymus Vendégként

Dátum:
2010.05.06. 20:10

38.

hozzászólás


Tehát ez sehogy sem stimmel :)


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
SzekeresS

Dátum:
2010.05.06. 14:46

37.

hozzászólás


Kedves Anonymus!
Mert a pártus birodalom 220 évvel Augusztus egyeduralkodásának kezdete (i.e. 27) előtt jött létre, azaz 27+220 = i.e. 247-ben (a mai történelemtudomány szerint).


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
anonymus Vendégként

Dátum:
2010.05.06. 12:40

36.

hozzászólás


Hát ez az, ha meg Augustus uralkodásának 27. évét tették a pártus éra 1. évéhez, akkor miért van i.e. 247?? Mert elfogadva úgy van, hogy Augustus i.e. 27 körül kezdett uralkodni, és nem i.sz. 1-ben vagy i.sz. 27-ben, netán i.sz. 220-ban.


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
SzekeresS

Dátum:
2010.05.06. 09:57

35.

hozzászólás


Üdvözlöm Kedves Anonymus!

Nem én teszem/tettem i.e. 247-re, hanem így szerepel a ma hivatalos történelem és kronológia adataiban.
..és természetesen nem trükközöm.
Valahogy csak meg kell neveznem melyik időszámításról is van szó, és az mikor is kezdődik a mai történelemtudomány szerint.
Az i.e. 247-és évre pedig úgy került a kezdőéve, hogy az egész római korszakot 247 évvel korábbra tették.
(Augusztus császár uralkodásának 27. évét a pártus időszámítás 1. évéhez tették, holott i.sz 247-re kellett volna.)HozzászólóCím: 1. Bevezető    
anonymus Vendégként

Dátum:
2010.05.06. 09:34

34.

hozzászólás


Játék a számokkal. Biztosan voltak másféle időszámítások és hibás vagy nem tisztázott dátumok, de hogy lehet azt állítani, hogy a most használt időszámítás a pártus féle, ha annak kezdetét i.e. 247-re teszi Szekeres úr?! Csak egy i.e. 247 dátumból származó 247-et vonogat ki i.sz. XXX dátumokból... Ez hibás és logikátlan, mert nem átszámol egy másik rendszerbe, hanem ugyanabban trükköz. Ha most a pártus félét használnánk, akkor az 1-ben vagy 0-ban kezdődne, és nem i.e. 247-hez kéne kötni. A ma használt időszámítást - amit i.e. és i.sz. előtaggal jelölünk - Jézus születéséhez kötik, többé-kevésbé pontosan számolták, bevezették és elterjedt.


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
SzekeresS

Dátum:
2010.05.06. 09:16

33.

hozzászólás


Üdvözlöm!
Azonnal!


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
anonymus Vendégként

Dátum:
2010.05.06. 08:58

32.

hozzászólás


Mikor jelenik meg a hozzászólás?


HozzászólóCím: 1. Bevezető    
Morózus Vendégként

Dátum:
2010.04.28. 16:07

31.

hozzászólás


Na szép, már a világvége is elmarad?
Mi lesz így velünk?


HozzászólóCím: I. Bevezető    
SzekeresS

Dátum:
2010.04.14. 18:21

30.

hozzászólás


Köszönöm!
Utána nézek a műnek.
A 2012-es december 22-e ugyanoda, mivel a kb 900. év utáni és a jelen évszámai rendben vannak. Annyi különbség, hogy a mai időskála nem Jézus születésekot kezdődött.
A maja naptárral valamikor a XV. század után szinkronizálták, és azokban évszázadokban már helyén van a történelem.


HozzászólóCím: I. Bevezető    
mr.csont Vendégként

Dátum:
2010.04.14. 17:52

29.

hozzászólás


Figyelemre méltó Szekeres Sándor által leírtak. További munkájához figyelmébe ajánlanám Dr. Romhányi Attila Maja mozaik című könyvében a maja naptárról írtakat. Szekeres Úr számolása szerint 2012. december 22-e melyik - jelenlegi - évre számítható?


HozzászólóCím: Magyar kutató a betlehemi csillag és a fantomkor nyomában    
SzekeresS

Dátum:
2010.04.10. 13:07

28.

hozzászólás


Az utolsó mondathoz úgy gondolom, hozzá kell fűznöm pár gondolatot:

Alaptörténet egy Mensa tesztírás bevezetőjére visz vissza, ahol a tesztet felügyelő (emlékeim szerint Rigó Péter, a Mensa pszihológusa volt) elmondta, hogy a tesztre jelentkezők közül sokkal többen írnak megfelelő szintet, mivel jellemzően olyanok jelentkeznek, akik eleve ismerik ilyen irányú képességeiket, és igen kevés átlagos intelligenciájú ember próbálkozik a teszt megírásával.
A jelentkezők szinte kivétel nélkül szeretik/imádják a rejtvényeket, fejtörőket, és egyedi szellemi képességeiket különleges kihívásokkal megmozgatni, megdolgoztatni. Egy érdekes párhuzamot állított a sportot szerető, atletikus, sportokban ügyes emberek mintájára, akik fizikai erejüket szinte megszállott módon, extrém kihívásokkal teszik próbára.
Mindkét esetben maga a képesség készteti az egyént a kihívások elfogadására, gyakorlására.

A riport készítésénél az lett volna a történet mondanivalója, hogy én is szeretem az ilyen (késztetett) kihívásokat, amelyek közül az egyik az elmélet megalkotása volt.
Egy újságcikk feladata viszont a figyelemfelhívás. Úgy gondolom, itt ez teljesült.HozzászólóCím: VI. Eltévedt időszámítás csillagászati bizonyítása    
Vargand Vendégként

Dátum:
2010.03.09. 06:03

27.

hozzászólás


Nagyon tetszik a tanulmánya!


HozzászólóCím:     
Taki Vendégként

Dátum:
2010.03.09. 05:56

26.

hozzászólás


Figyelemre méltó gondolatok találhatóak a könyvedben.
Sok sikert kívánok!


HozzászólóCím: X. Függelék    
eMeS Vendégként

Dátum:
2010.03.01. 13:30

25.

hozzászólás


Vendég_10-esnek:
Több van ebben az elméletben, hogy gúnyolódj rajta. Bárcsak én találtam volna ki.
Gratulálok a teljesítményéhez.


HozzászólóCím:     
Kerek

Dátum:
2010.02.25. 12:21

24.

hozzászólás


Üdvözöllek! Érdeklődve várom könyved bemutatóját!


HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
SzekeresS

Dátum:
2010.02.24. 15:18

23.

hozzászólás


Üdvözlöm!

Az elméletemben csak azoknak az időszámításoknak az eseményei "tolódnak el", amelyek első évét utólag állapították meg. (pl. bizánci, zsidó, keresztény)
Az iszlám, a kopt, az etióp tiszták maradtak. A fantomkorban a pontos időszámítások eseményei összekeveredtek a hibás érák évszámaival.

Az információkat honnan szerezte?
A már megjelent Eltévedt időszámítás könyvből, vagy a honlapon fent lévő anyagból?HozzászólóCím: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása    
Aghaye Babaye Vendégként

Dátum:
2010.02.24. 06:43

22.

hozzászólás


Az iszlam idöszamitas szerinti europai esemenyek miert nem "tolodtak" el, pedig az elmeletük alapjan ennek kellett volna bekövetkezni-
vaarom valaszukat. aghaye_babaye@yahoo.de cimre.

köszönettel
Agha-ye Babaye


HozzászólóCím: A „marha, marha” csatakiáltás    
bétomi Vendégként

Dátum:
2010.02.24. 05:49

21.

hozzászólás


Ez az! Azért a finnugrászaink sem hagyták magukat. Ők is összehordtak néhány "marhaságot"!


HozzászólóCím: VI. Eltévedt időszámítás csillagászati bizonyítása    
dr. tóth Vendégként

Dátum:
2010.02.24. 05:38

20.

hozzászólás


csak ámulok és ...
Valaki felfigyelt már erre?


HozzászólóCím: Könyvajánló: Eltévedt időszámítás    
bétomi Vendégként

Dátum:
2010.02.23. 10:46

19.

hozzászólás


Szívesen láttam volna több olyan részletet, mint a "marha marha" csatakiáltásról szóló bekezdések.
Elképesztően hasonlít a Busht megdobáló iráni újságíró esetére.
Nagyon tetszik a könyv, gratulálok.


HozzászólóCím: II. Az elmélet alapjai    
kameleongekko Vendégként

Dátum:
2010.01.25. 20:13

18.

hozzászólás


klassz


HozzászólóCím: II. Az elmélet alapjai    
SzekeresS

Dátum:
2009.12.27. 22:06

17.

hozzászólás


Ezt a gondolatot messze nem osztom, és az elmélet nem erről szól.


HozzászólóCím: II. Az elmélet alapjai    
Vendég_11

Dátum:
2009.12.24. 14:38

16.

hozzászólás


Ez a 300 év többlet,a római pápák és nyugat római császarok kétségbeesett akciója elsőbb és felsőbbsegük bizonyítására,a kelet felől folyamatosan erkező hun-avar-magyar törzsekkel szemben. Mivel ha félünk,és nincs történelem akkor csinálunk...ja b..k ki, a barbár hordákkal jól kitaláltak és jól el is terjesztették...........


HozzászólóCím: X. Függelék    
SzekeresS

Dátum:
2009.09.28. 12:43

15.

hozzászólás


Köszönöm a hozzászólásodat!
Ritkán jönnek.

Az arabok, kínaiak, japánok maradnak a helyükön. Csak a római kor jön előre és a hozzá kapcsolt történelem. Valószínű, hogy az ír kolostorok is ott maradnak a helyükön.
Lassan le kell cserélnem a cikket, mivel eléggé túlhaladtam a bizonyításokkal.

Nem a rovásíráson van a hangsúly, és nem a kialakulásának helyén.
Szerintem elég nehézmegnyugtatóan bizonyítani, hogy hol alakult ki. Fönícia területén sok lelet megmaradt, az éghajlat és anyaguk miatt.
Ha északabbra volt (keletebbre-nyugatabbra, mindegy) a keletkezés helye, akkor az ott lévő íráshoz használt anyagok (bőr, fa) és az éghajlat miatt nagyon kevés lelet maradhatott meg.

(és igen, a fő véletlenül hangzik így): ezt nem értem.:)))HozzászólóCím: X. Függelék    
Vendég_10

Dátum:
2009.09.27. 09:35

14.

hozzászólás


szkeptikus lehetsz, de már megbocsáss, nagy okosságodban, hova rakod az arabok, kínaiak, japánok történelmét. Mert biz nekik a hiányzó évek éppenséggel meg vannak. Vagy az ír kolostorok dokumentumait. Lehet, hogy nálunk máshogy telik az idő... Pártus - párt... Kína - kín etc.
tudományos fantasztikumnak érdekes lenne.

2 dolgot próbálj kérlek megjegyezni:
-a sztyeppe a népek olvasztótégeje
-a rovásírás a főnícia írásból ered(és igen, a fő véletlenül hangzik így)


HozzászólóCím: II. Az elmélet alapjai    
SzekeresS

Dátum:
2009.06.18. 11:02

13.

hozzászólás


Igen, mert abban a hónapban 21.-e a 82. nap. Így csak 21-t kell hozzáadni az előző hónapokhoz.


HozzászólóCím: II. Az elmélet alapjai    
Vendég_09

Dátum:
2009.06.17. 21:34

12.

hozzászólás


a 2 es táblázatnál a Új Julián- naptár nál 21 nappal számoltál a 31 helyett


HozzászólóCím:     
Vendég_08

Dátum:
2009.04.23. 11:44

11.

hozzászólás


Köszönöm a cikket. A te meglátásoddal helyére kerülnek a dolgok.
Más dolog, hogy csak az fogja helyére is tenni, akinek ez igenis érdeke, és van hozzá ereje is keresztülvinni....
Különben marad zavaros..... amit úgy csavarintanak,a hogy az érdek kívánja. Vagy nem?


HozzászólóCím: I. Bevezető    
Vendég_07

Dátum:
2009.04.13. 20:12

10.

hozzászólás


A fantomkorszaknál mindig éreztem, hogy sántít valami. Illig úr megközelítése, amely egy nemzetközi összeesküvést tételez fel, és az időben előremutatóan, több évszázadon át tartó hamisítás sorozatot próbál bizonyítani, számomra nem meggyőző. Az ő érdeme elsősorban az, hogy felfigyelt a történelmi / régészeti kronológia megbízhatatlanságára. Ez a tanulmány viszont egy hihető megoldást is kínál.


HozzászólóCím: X. Függelék    
Vendég_06

Dátum:
2009.04.09. 19:32

9.

hozzászólás


Én is valami hasonló gondolatra jutottam, mégpedig, hogy egy közel 300 éves eltolódású időszámítás párhuzamos krónikáiból,- ami még ártatlanul keletkezett,- dolgoztak az ezt észrevevők, és ezt minimális "kiigazítással" saját hasznukra fordították. Történetesen a nagyobb évszámmal bíró, ugyanazt a dicső történetet elmesélő leírás főszereplőjét(pl.Attilát) átnevezték, és így gyártottak dicső "frank" történelmet, megszüntetve ezzel a hun-magyar folytonosságot, két legyet ütve egy csapásra.
De ennyire nem ástam bele magam - le a kalappal!


HozzászólóCím:     
SzekeresS

Dátum:
2009.01.30. 16:55

8.

hozzászólás


Köszönöm!
Kellemetlen kérdéseket a nagyon-nagyon könnyű nekiszegezni bárkinek. Az ilyen kérdésekre talán nem gondolhatja komolyan az ember, hogy választ kap rá. Az Eltévedt időszámításnál, úgy gondolom, nem lehet bűnbakot keresni. Így történt és kész. A kijavításnál már esetleg, ha van olyan ember aki ezért felelős. Van olyan?


HozzászólóCím:     
Vendég_05

Dátum:
2009.01.28. 17:44

7.

hozzászólás


Gratulálok . Nagyon érdekes és tanulságos .De akkor most ki a hibás ? Aki felteszi a kellemetlen kérdéseket , vagy aki nem válaszol ? Köszi .


HozzászólóCím: I. Bevezető    
Vendég_04

Dátum:
2009.01.18. 17:18

6.

hozzászólás


Az időszámítással kapcsolatban szerintem valakik meg akarták változtatni a Próféciákat, és sikerült is mert " kezükbe adattak, ideig, időkig és az időnek feléig " - de aztán történt valami ami megtörtént, úgy ahogy meg volt írva.


HozzászólóCím:     
Vendég_03

Dátum:
2008.11.30. 16:11

5.

hozzászólás


Csak így tovább.


HozzászólóCím: X. Függelék    
Vendég_02

Dátum:
2008.11.28. 18:39

4.

hozzászólás


Szuper !!!
Mint abszolút laikus, de a történelem iránt érdeklődő, pont ebben az évben olvastam el több, a témával foglalkozó művet. Az időcsúszás felismeréséért és a "kezdőrúgásért" H.Illig urat feltétlen elismerés illeti, de eddig az Ön álltal előadottak tünnek a legéletszerűbbnek. Az összeesküvés elméletekkel szemben, az emberi tévedések és kényelemszeretet mindíg megbízhatóbban igazolódnak. Érdeklődve várom a továbbiakat.


HozzászólóCím: X. Függelék    
SzekeresS

Dátum:
2008.10.13. 20:10

3.

hozzászólás


Köszönöm!
Szerintem 1. lesz, csak Róma akkor a pun háborúk korát járta.


HozzászólóCím: X. Függelék    
Vendég_01

Dátum:
2008.10.13. 16:48

2.

hozzászólás


gratulálok, én is számoltam,gondolkodtam,-2006-hasonlo eredményt kaptam, szuper látni.köszi.kérdés ezek után hol a zéropont,ki hiteles-mint tudjuk a történelmet a nyertesek írják-de talán nem is fontos,lényeg az elmélet,törekvés a megértésre.


HozzászólóCím: A caesari naptárreform és a szaktudósok    
webmester

Dátum:
2008.10.05. 06:38

1.

hozzászólás


A cikk szerzőjét nem sikerült elérnem, ezért ezúton kérem utólagos engedélyét a tanulmányának a honlapon történő megjelentetésére.


 
    
 
Generálás ideje: 0.02 mp 

Mottó:

A tévedés be nem ismerése a megoldástól való elfordulással egyenlő és csak árt mindenkinek. Az idő pedig olyan mint víz, előbb-utóbb a felszínre dobja, ami nem oda való.

(Nemtom)


Kezelők
 BEMUTATKOZÁS
 LEXIKON

Online könyvrendelés
Fotóalbumok
Linkek, társoldalak Honlap statisztika

Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Téma bevezető és tartalma


Ma érvényes évszámok

Jelenlegi:2018
Etióp:2010
Kopt:1734
Iszlám:1439
Perzsa:1397
Zsidó:5778
Indiai:1940
Bizánci:7526
Örmény:1466

Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

Eltévedt évszámok

Jézus születésétől számolt
TévesHelyes
20251778
Arszakida éra
TévesHelyes
22652018
Szeleukida éra
TévesHelyes
23292082
Róma alapításának érája
TévesHelyes
27712524
Nabú-nászir-éra
TévesHelyes
27652518
Olimpiai éra
TévesHelyes
698 ol. 2 év633 ol. 2 év

Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

Információk
 
Ugrás_a_cikk_oldalára

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek


Egyiptomi kopt naptár

Etióp naptár

Iszlám naptár

Honlapok
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Eltévedt időszámítás
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Meglátások
  Eurochess
  Hevessakk
  Agriasakk
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Kitalált a kitalált középkor az...
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Tomory Gábor Néptánciskola
  Borostyán Néptáncegyüttes
  Csibészke Néptáncegyüttes
  Mákvirág Néptáncegyüttes
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix

Statisztika
Te vagy itt a(z)
2748299
látogató!
Ma  2677,
ebben a hónapban
8910 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 15 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 2748299 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:134
Látogatók összesen 617 alkalommal szóltak a fórum 9 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Gondol-f
enteje
trilla
Teupoko
Albrecht Lajos

Mai legolvasottabbak
A kitalált magyar középkor  (9)
KÉPES KRÓNIKA (CHRONICON PICTUM)  (9)
A HUNOK INDIÁBAN – A HEFTALITÁK TÖRTÉNETE  (9)
HA ILLIGNEK IGAZA VAN...  (8)
A „marha, marha” csatakiáltás  (8)
Az európai nyelvek földrajzi kialakulása  (8)
Etnikai és hatalmi viszonyok a Kárpát-medencében a VIII-IX. században  (8)
Magyar kutató a betlehemi csillag és a fantomkor nyomában  (7)
Kimaradt-e bármennyi év az időszámítás során?  (7)
A történelem hamisítása  (7)