Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag

 

HÍREK, ÚJDONSÁGOK, SZERZŐI MEGJEGYZÉSEK

Ezen az oldalon az elmélet és a honlap híreiről, időbeli változásairól talál információt az Olvasó, kiegészülve szerzői megjegyzésekkel. Itt nincs mód a hozzászólásra. Azokat vagy az OLVASÓI HOZZÁSZÓLÁSOK, vagy más információs útvonalon tudja közölni az érdeklődő Olvasó. (Listázva: : 13-1 )
Fordított sorrendben
 
A szerző 13. 2020.01.13. 07:26 

Az utóbbi hónapokban több előadást tartottam és számos, építő beszélgetésben volt részem szakmabeli ismerősökkel. Ennek hatására az elméletben - mind struktúrában, mind tartalmában - komoly változtatásokra került sor. Plusz, egy teljesen új fejezet került be az elmélet végére, Kérdések, válaszok, gondolatok címmel. 

Az elmélet első néhány fejezetében a bizonyítás arra korlátozódott, hogy a 247 éves elcsúszás megtörtént. Az új fejezetnek lett tiszte, hogy választ próbáljon adni arra, hogyan is történt és mi volt az a konkrét esemény, ami meghatározta 247 éves csúszást.

Köszönet az előadásokon résztvevőknek és a beszélgetőpartnereknek, hogy kérdéseikkel, fennakadásaikkal, néha csak értetlenkedő tekinteteikkel utat mutattak az elméletem fejlesztésében.   
A szerző 12. 2020.01.13. 07:02 

Az oldal, illetve az elmélet kiemelt szövegei kétféle keretben jelennek meg. Egy világosabb és egy sötétebb hátterűben. 

A világosabb hátterűbe rendszerint az elméletben felhasznált idézet kerül, különböző szerzőktől, művekből.

Forrás: Gyakran a forrás megjelölésével.

A sötétebb hátterűbe pedig az elmélet által tett kijelentések, vastagon szedve, nagyobb karakterrel.


Egy más jellegű keret látható az Összefoglaló megállapítások fejezetében:

1. Ezekben az adott fejezet tartalma található rövid, lényegbevágó mondatokba szedve.

2. Olvasás a folyamán vagy visszatéréskor itt lehet felfissíteni az eddig olvasottakat.   
A szerző 11. 2019.10.03. 07:53 

Megváltoztak a RENDHAGYÓ UTÓSZÓ és a MAJDNEM IGAZI UTÓSZÓ fejezetei. A MAJDNEM IGAZI UTÓSZÓ megszűnt. Első három bekezdése felkerült a RENDHAGYÓ UTÓSZÓBA, második részként, azonos címmel. A 4-5-6 bekezdéseket pedig A valódi Úr Jézus Krisztus fejezet végén Lezáró gondolatok címmel találja meg az Olvasó.   
A szerző 10. 2019.10.01. 11:23 

A honlap keresőrobotok által elérhető több találati pont miatt a továbbiakban a zárt fejezetek minden betöltésnél nyitottak lesznek. Így minden egyes szót elérnek, a honlap pedig felértékelődött a több találati pont miatt.

Ezzel párhuzamosan a könnyebb kezelhetőség miatt új vezérlő gombok kerültek használatba. A felső menübe lévő két le/fel irányba mutató 👆 👇 ikonok az oldalaljára illetve tetejére irányítja az Olvasót. A fejezetben lévő világosabb hátterű, BEZÁR/KINYIT, illetve 👆 gombok a fejezeteken belül működnek, értelemszerűen. Pár kattintással elérhető a korábbi, jól áttekinthető oldal.   
A szerző 9. 2019.09.30. 14:32 

Ahogyan már jelezve lett, a neten nincs kőbe vésve semmi  és könyv szerkezete folyamatosan fejlődik, változik. A legújabb változás, hogy a Mellékletek közül Az arszakida időszámítás fogyatkozásai című rész a IV. fejezetként be lett emelve a könyvbe. Oka, hogy ilyen nagyon fontos bizonyítékot nem szabad Mellékletként kezelni.    
A szerző 8. 2019.09.29. 10:10 

A Kislexikon kiegészült egy belső keresővel. A szűrt szócikkeket listája nem változik, csak ha új keresét indít, vagy újra behívja az Kislexikont a felső menűból, vagy az üres mezőre indít új keresést.   
A szerző 7. 2019.09.20. 12:30 

Az elmélet honlapos megjelenésében alapvető változás történt. Több hozzáértő javaslatára szabad hozzáférésű lett az elmélet anyaga, amiről a fejléc menűben látható KÉRÉS AZ OLVASÓHOZ gombra kattintva talál több informáciüót az OLVASÓ.

Az elmélet kész, de ez nem egy nyomtatott könyv, az elmélet további fejlesztésének nincs fizikai akadálya. Nagy változások persze nem várhatók benne - inkább kiegészítések - amiről folyamatosan hírt adok ebben a fórumban. Előfordulhatnak helyesírási hibák is, amiket szintén folyamatosan javítunk, de a digitális világ nincs kőbe vésve, a hibák könnyen javíthatók, ellentétben a nyomtatott formátummal.

Egy-egy weboldal méretét mindig nehéz felmérni. Ez az elméleti anyag papír alapú nyomtatásban körülbelül egy hat-hétszáz oldalas normál méretű könyvnek - B5-ös formátumban - felelne meg. A szavak száma több mint hetvenezer, a képeké pedig jóval kétszáz felett van. A jelentős méretű anyag ellenére a szöveg erőteljes tagolásával és a legújabb webes elemek látványos segítségével könnyen követhető a mondanivalója.   
A szerző 6. 2019.07.17. 07:28 

A IV. fejezet harmadik részében - IV. A valódi Dionysius-i húsvéttábla: 3. Újratervezés és elemzés - az Ifjabb Probus konzuli éve bekezdése jelentősen átíródott.

A lényeg, hogy a helyes kronológiában Dionysius az 525-ik továbbra is Probus konzuli marad, de ez a Probus már ismert történelmi személyíséggel rendelkezik, Marcus Aurelius Probus császár, társkonzulja pedig Virius Lupus   
A szerző 5. 2019.07.04. 06:00 

Egy új fejezet került a III/4. Sötét középkor című részhez, az örmény időszámítás címmel. Tulajdonképpen el is feledkeztem róla, sokáig csak az elmélet kislexikonában volt olvasható. A könyv elkészülte után fedeztem fel és került be most a megfelelő fejezetbe. Alább a részlet:

d) Az örmény időszámítás

A mai, elfogadott álláspont szerint a mai időszámításunk 552-ik éve az örmény időszámítás kezdőéve. Jelenleg, 2019-ben a 1467-ik évben tartanak. Az örmény egyház elszakadása a keleti egyház ortodox világától 451-re tehető. Ennek az állapotnak szentesítésére a II. dwini zsinaton, 552. július 11-én került sor, amikor is az örmények önálló időszámítást kezdtek, és amit napjainkban, a különféle kiadványokban a hagyomány kedvéért megjelölnek, de nem követnek.

Az elmélet szerint, a valós kezdőévvel rendelkező időskálák pontosak, nem kerültek bele fiktív évek, így az örmény időszámításnak is tisztának kell lennie. A hivatalosnak tekinthető történetírásban viszont a hozzá tartozó események 247 évvel korábbra kerültek, így:

552-247= i.sz. 305

lehet az a bizonyos kezdő év. A mai kronológia eseménysorában az 552-es évhez tartozó eseményeket a 305-ik év környékén kell keresni. A történetírás szerint van is egy olyan történelmi esemény, ami az örményekhez kapcsolódik, és amiről valóban feltételezhető egy évszámítás kezdete lehet:

i.sz. 301-305: Az örmények a keresztény vallást államvallásá emelték.

Az elmélet gondolati vonalán haladva, az örmény időszámítást a kereszténység államvallásként történt bevezetésétől kezdtek el számolni? Meglepő? Az elmélet egyik mottója - ha jó utcába jársz, előbb-utóbb mindent megtalálsz - szerint talán nem is annyira.   
A szerző 4. 2019.07.04. 04:07 

Meg- illetve vissza változtattam a könyv címét, amiról tulajdonképpen a Facebook tehet. Azt éreztem, hogy a cím - A betlehemi csillag és a valódi időszámításunk - nem teljesen kerek. A betlehemi kezdés nem szerencsés, nem erről szól a könyv. Ráadásul a Google-ban iszonyatosan sok "betlehemi csillag" találat van. Esélytelen az első oldalra kerülni ezzel. A Valódi időszámításunk és a betlehemi csillag volt a következő jelölt, de az sem akart kiteljesedni.

Próbáltam megváltoztatni a könyv Facebook oldalának a címét, de nem engedték. Egy angol nyelvű adminsztrátort akartam a magyar nyelv árnyalatairól meggyőzni, de csak a Face ide tartozó szabályzatát küldte vissza, sorozatban.

Jó, gondoltam, akkor létrehozok az új címmel egy oldalt, de ezt meg azért nem engedte a Face, mert van ilyen című oldalam.

Ezután mit lehet tenni?

Ússz az árral, gondoltam...  

...a hegy nem megy Mohamedhez, mottóval, változzon a könyv címe.

Így lett az régi/eredeti cím, Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag. Úgyis ez a linkje a honlapnak is és a Facebook oldalnak is.   
A szerző 3. 2019.06.29. 14:37 

Kisebb változtatások történtek a betlehemi csillag képsorozatának szövegezésében. Mivel Jézus születésének pontos napja nem állapítható meg az új adatok birtokában sem, ezért az új szövegben a Karácsonytól Vízkeresztig tartó időszak lett megadva. Az elmélet számára valójában csak az évszám, ami fontos adat, a születés napja kevésbé lényeges.   
A szerző 2. 2019.06.24. 06:05 

Kérésemre J. S. barátom írt egy rövid ismertetőt. A továbbiakban ez fog kikerülni beharangozóként egyéb oldalakra.

 

Egy szóban összefoglalva, talán a megrázó kifejezés adja vissza legjobban azt az élményt, amit olvasás közben átéltem. Csak ajánlani tudom minden gondolkodó, elmélkedő ember számára. Az ismertető:

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakítva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.

J. S.   
A szerző 1. 2019.06.01. 14:00 

Az alább olvasható beírás eredetileg nem ide történt, hanem az Eltévedt időszámítás megfelelő fejezetéhez. Azonban igen hasznos információt adott e könyv  Kik vagyunk? részéhez, ezért beemeltem ide. Talán felfedi magát a beíró (4zet55), hogy forrásként megnevezhessem. Köszönöm!


'volohok'

Segíthetek? olaszok
Olaszország neve lengyelül 'Włochy'
Az olaszok pedig a rómaiaik utódai. Őket a hunok kergették el Pannoniából.

Tehát ezen az úton is arra a következtetésre jutunk, hogy a "ravennai székhelyű Római Birodalom" stb.
   

 (Listázva: : 13-1 )
Fordított sorrendben
 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Az elmélet oldalai

Rendhagyó utószó

I. Időszámításunk kérdőjelei

II. A valódi időszámításunk

III. A valódi betlehemi csillag

IV. Misztikumok, összefüggések, elemzések, feloldások

V. A valódi Dionysius-i húsvéttábla

VI. A valódi Úr Jézus Krisztus

VII. Kérdések, válaszok, gondolatok


Az ókori csillagászat és a helyes kronológia

VIII. A nap- és holdfogyatkozásokról

IX. Mezopotámiai kultúrkör fogyatkozásai

X. A görög olimpiai éra fogyatkozásai

XI. Róma kultúrkörének fogyatkozásai

XII. Az arszakida időszámítás fogyatkozásai


Kiegészító anyagok

VALÓDI ŐSTÖRTÉNETÜNK: KIK VAGYUNK?

DIONYSIUS - EREDETI LATIN NYELVEN

ÖSSZEHASONLÍTÓ KRONOLÓGIA

MÁRCIUS 21 VAGY MÁRCIUS 25?

FORRÁSJEGYZÉK


Fórumok

Szerzői megjegyzések, hírek, újdonságok

Olvasói hozzászólások


Egyéb oldalak

Kérés az olvasóhoz

Statisztika

Társoldalak

Elérések

Regisztráció

Adatkezelési tájékoztató


 

 
STATISZTIKA
TÁRSOLDALAK
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2020

Etióp

:

2012

Kopt

:

1736

Iszlám

:

1441

Perzsa

:

1399

Zsidó

:

5780

Indiai

:

1942

Bizánci

:

7528

Örmény

:

1468


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2027

1780

Arszakida éra

TévesHelyes

2267

2020

Szeleukida éra

TévesHelyes

2331

2084


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2773

2526

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2767

2520

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

699 ol. 0 év

634 ol. 0 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakitva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.