Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag

 

Szerzői megjegyzések, hírek, újdonságok

Ezen az oldalon az elmélet és a honlap híreiről, időbeli változásairól talál információt az Olvasó, kiegészülve szerzői megjegyzésekkel. Itt nincs mód a hozzászólásra. (Listázva: : 21-1 )
Fordított sorrendben
 
A szerző 21. 2022.01.28. 06:25 

Egy apró változás a fórumtémáknál: az Olvasói hozzászólások és az Eltévedt időszámítás elméletéhez című fórumok össze lettek olvasztva, praktikussági okok miatt.   
A szerző 20. 2022.01.13. 09:31 

A kiadás utáni kutatás egy újabb érdekes információt talált A vallásalapítók párhuzamai fejezet Az életrajzi adatok párhuzamai című részéhez. Alább a beemelt új részlet:

 


A keresztény források Maniról

A korabeli keresztény források kevésbé informatív, sőt rosszindulatúan félrevezető adatokkal számolnak be Mani életérőlHegemonius Acta Archelai (szerk. Beeson, 1906; tr. Vermes, 2001;) - ugyanakkor az elmélet szempontjából nem teljesen haszontalanul. Torzítva, de visszaadnak számunkra jónéhány érdekes adatotENCYCLOPEDIA IRANICA. Például ezt a mondatot:

„…Mani először egy frusztrált keresztény pap volt, aki aztán elbukott, és létrehozta saját eretnek tanításaitHenning, 1936, 84-85. o. = ua., 1977, I, 397-98. Klein, 1997, 201-16. o.; hitelesnek fogadta el még Merkelbach, 1986a, 7. o.'

Meghökkentő mondat, ha arra gondolunk, hogy mit is szeretnénk bizonyítani:

Tulajdonképpen azt állítja, hogy Mani életének két szakasza volt, amelyből az elsőnek köze volt a kereszténységhez, ahol valamiféle frusztráción esett át, majd bukással végződött. Mondjuk üldöztetéssel, keresztrefeszítéssel és végül meneküléssel? Mintha Jézusról szólna a fáma.

Mindezek után kijelenthető-e, hogy a pártus birodalomba visszatérő Jézus Mániként folytatta tevékenységét?

Nem tudom, de nem is lenne bölcs dolog állást foglalni, egyelőre. Ugyanakkor túl sok az egyezés ahhoz, hogy a két nagyformátumú vallásalapító azonosságát egyértelműen tagadni lehessen, tudván, hogy a kronológia, amelyben elhelyezték őket, több mint problémás.

Emellett felvetődhet az a gondolat is, hogy valamelyik vallásalapítót ruházták fel a másik életrajzi adataival. Kérdés, hogy ebben az esetben ki a hiteles történelmi személy és ki az alteregó?Csak megjegyzésként: nem számítottam rá, hogy pont a Manit lejárató irodalomban találok egy ennyire megerősítő mondatot.

   
A szerző 19. 2022.01.12. 19:26 

A nyári kiadás óta fél év telt el, és az eltelt időben az elméleti kutatás tovább folyt. Mára számos változás történt, új fejezetek épültek be és új adatokkal, bizonyításokkal bővült a paletta. A két korábbi kutatási szinten álló, szélesebb közönségnek szánt kiadások után, szigorúbb bizonyítási vonalra lépett az elmélet. Cél egy tudományos munka, egy tanulmány, annak minden kötelmével, aminek lassan a végén járunk. A honlapi anyag ennek megfelelően átalakul. Maga az elmélet neve is megváltozik, eltévedt-ről eltévesztett-re. Kezdjünk egy tudományos kivonattal (absztrakt):

Az ELTÉVESZTETT IDŐSZÁMÍTÁS kivonata:

Az elmélet bizonyítani kívánja, hogy a mai időszámításunk az egykori arszakida időszámítás, amelyet egy jóhiszemű félreértés miatt vezette be a nyugat-római kereszténység, körülbelül az 1100-as évek végén. A félreértés oka, az 1100-as éveket jegyző időszámítás nevében szereplő Úr (Domini) kifejezés, ami miatt Úr Jézus születésétől számolt időszámításnak gondolták az egykori pártus birodalom éráját. Valójában az időszámításunk a pártus birodalom megalakulásának évétől számítódik. Következménye egy tévesen összeállított kronológia és jónéhány történelmi rejtély, mivel a félreértés miatt az indulási évhez Augustus császár kora került. A művelettel a római kor és a hozzá kapcsolódó valamennyi ókori esemény 247 évet hátrébb tolódott, törvényszerűen létrehozva benne a sötét középkort. Az elmélet több történelmi rejtély megoldását találta meg a helyretett kronológiában. Így a betlehemi csillagnak nevezett jelenségeket. Magyarázatot talált számos éra kezdetére: az etióp, a kopt, az örmény, a Diocletianus-i és a világ teremtésétől számolt időszámításokéra. Bizonyítja, hogy az időszámítás bevezetése után az eredeti, pártus érában írt évszámokat átszámolták, majd átnevezték a XIII. századtól használt alakra. Számos csillagászati eseményt társított történelmi eseménnyel, 247 évvel később, igazolva vele több történelmi dátumot. Bizonyítja a Dionysius-i húsvéttábla utólagos módosítását. Az elmélet előzménye két, korábbi kutatási szinten álló kiadvány, a 2009-ben megjelent „Eltévedt időszámítás” és a 2021-ben kiadott „Eltévedt időszámítás és a betlehemi csillag”. Az eredeti szándék a jelenlegi „eltévesztett” jelző volt, amely pontosan azt adja vissza, hogy mi történt az időszámításunkkal.


Válasz: szekeress (2022.02.01. 08:43)

Abstract

The theory seeks to prove that our chronology today is the former arsacid chronology introduced by Western Christianity due to a misunderstanding around the end of the 1100s. The reason for the misunderstanding is the term Lord (Domini) in the name of the era, which is why the era of the Parthian empire was thought to be the years from the birth of the Lord Jesus. Our chronology actually have started during the time of Arsaces I. Due to a misunderstanding, age of Emperor Augustus was dated back to the beginning. Therefore the result is an erroneously compiled chronology and many historical mysteries. With the action, the Roman Age and all ancient events went back 247 years, creating the Dark Ages in it. The theory has found solutions to several historical mysteries in restored chronology. Like the phenomena called the Star of Bethlehem. The theory has found an explanation for the beginnings of many eras: the Ethiopian, Coptic, Armenian, Diocletian, and world-era eras. It proves that after the introduction of today's chronology, the years written in the original Parthian era were recalculated and then renamed to the form used from the 13th century. The research associated a number of astronomical events with a historical event, 247 years later, confirming several historical dates with it. The antecedents of the theory are a book published in 2009 and an other one published in 2021.   
A szerző 18. 2021.11.12. 17:02 

A honlap főoldali része átalakult és a honlap főbb tartalmi csoportjai külön bekezdést kaptak, rövid leírással és az adott tartalomhoz vezető linkkel.

Ezek a következők:

- Fórumok listája, időrendben. Tévidő és a Online rendelés linkje 
- Az elmélet anyaga
- Az elmélet érdekességei
- TÉVIDŐ - az eltévedt időszámítás blogja...
- Őshonos őstörténet: Kik vagyunk?
- Az elmélet kislexikona
- Az elmélet forrásanyagai
- Tartalomjegyzék
- Fórum szerkesztőablak

Ugyanakkor a mobilbaráti felületre sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk.
Valamennyi saját tartalmi részt mobilbaráttá alakítottunk át.   
A szerző 17. 2021.08.23. 17:43 

Újabb változások a honlap körül.

Megjelent nyomtatásban a jelentős számú kutatási eredményel kiegészült elméleti anyag, "Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag" címmel.

Ezért célszerű volt átalakítani nyomtatott anyagnak megfelelően az eddigi felépítést. Két nagy részre lett bontva az honlap.

Első részben a nyomtatott anyag olvasható, ugyanakkor a honlapon megmaradtak a webes interaktivitás pozitívumai, pl. a mozgatható képek.

A második részben találhatóak a nyomtatáson kívüli anyagok. Például a Dinysius latin nyelvű anyaga, az őshonos őstörténettel foglalkozó fejezet, a KISLEXIKON és TÉVIDŐ blog linkje.

A későbbi kutatások anyagai is ide fognak kerülni.   
A szerző 16. 2020.11.04. 08:34 

A szerkezeti átalakításban vissza kellett lépnem. A korábbi második könyv visszakerült az elmélet anyagába VI. Az elnevezés kérdései címen. Külön részként túl sokat kellett hivatkozni az elméletre, ami a követhetőség és a hitelesség rovására ment. Bölcsebb volt visszatenni, ugyanakkor a fejezet érzékenyebb, gyakran hipotetikus részeit tovább finomítottam.

Az első könyvbe jelenleg az elmélet hét fejezete található. A másodikba az őstörténetről szól rész és a harmadikba a csillagászati jelenségek, fogyatkozások leírásai.

Az elmélet és a kislexikon anyagát folyamatosan fejlesztem, alakítom. Ugyanakkor továbbra is rengeteg segítséget kapok szakértő és autodidakta olvasóimtól, amit nagyon szépen köszönök és továbbra is várom az ötleteket, információkat.

   
A szerző 15. 2020.10.31. 14:57 

A következő fejezetek frissültek a mai nappal:

1. A VALÓDI IDŐSZÁMÍTÁSUNK negyedik részébe - IV. Misztikumok, összefüggések, elemzések, feloldások - egy új fejezet került be, 2. A keresztrefeszítés éve címmel, ahol Jézus keresztrefeszítésének időpontja lett igazolva a csillagászat segítségével.

2. A VALÓDI ÚR JÉZUS KRISZTUS hetedik része - 7. A próféta pecsétjének felirata - lett kigészítve jó néhány, megértést segítő információval.

   
A szerző 14. 2020.10.20. 18:19 

A könyv, illetve a honlap szerkezete jelentősen átalakult. Eredetileg az őstörténetről szóló részt szerettem volna egy külön honlapon elhelyezni, mivel egy kicsit kilógott az elméletből. Igyekezetem ellenére, egyszerűen nem sikerült maradéktalanul leválasztani az elméletről. Más megoldásra volt szükség. Ezért az elmélet négy külön, de egymáshoz szervesen kapcsolódó könyvbe lett szétszedve.

Az elsőbe maga az elmélet hat fejezete került. A másodikba a pártus Jézusról szóló fejezet, amit merész hipotézisként jobb ha külön van tárgyalva az elmélet fővonalától. A harmadikba került az őstörténetről szól rész és a negyedikbe a csillagászati jelenségek, fogyatkozások leírásai.

Mind a négy könyv külön-külön is olvasható, követhető, igaz, jobb ha ismerjük azt az elméletet, ami végül is létrehozta őket.

Mindegyik könyvhöz készült egy-egy fórum. A korábbi, kapcsolódó hozzászólások be lettek emelve.   
A szerző 13. 2020.01.13. 07:26 

Az utóbbi hónapokban több előadást tartottam és számos, építő beszélgetésben volt részem szakmabeli ismerősökkel. Ennek hatására az elméletben - mind struktúrában, mind tartalmában - komoly változtatásokra került sor. Plusz, egy teljesen új fejezet került be az elmélet végére, Kérdések, válaszok, gondolatok címmel. 

Az elmélet első néhány fejezetében a bizonyítás arra korlátozódott, hogy a 247 éves elcsúszás megtörtént. Az új fejezetnek lett tiszte, hogy választ próbáljon adni arra, hogyan is történt és mi volt az a konkrét esemény, ami meghatározta 247 éves csúszást.

Köszönet az előadásokon résztvevőknek és a beszélgetőpartnereknek, hogy kérdéseikkel, fennakadásaikkal, néha csak értetlenkedő tekinteteikkel utat mutattak az elméletem fejlesztésében.   
A szerző 12. 2020.01.13. 07:02 

Az oldal, illetve az elmélet kiemelt szövegei kétféle keretben jelennek meg. Egy világosabb és egy sötétebb hátterűben. 

A világosabb hátterűbe rendszerint az elméletben felhasznált idézet kerül, különböző szerzőktől, művekből.

Forrás: Gyakran a forrás megjelölésével.

A sötétebb hátterűbe pedig az elmélet által tett kijelentések, vastagon szedve, nagyobb karakterrel.


Egy más jellegű keret látható az Összefoglaló megállapítások fejezetében:

1. Ezekben az adott fejezet tartalma található rövid, lényegbevágó mondatokba szedve.

2. Olvasás a folyamán vagy visszatéréskor itt lehet felfissíteni az eddig olvasottakat.   
A szerző 11. 2019.10.03. 07:53 

Megváltoztak a RENDHAGYÓ UTÓSZÓ és a MAJDNEM IGAZI UTÓSZÓ fejezetei. A MAJDNEM IGAZI UTÓSZÓ megszűnt. Első három bekezdése felkerült a RENDHAGYÓ UTÓSZÓBA, második részként, azonos címmel. A 4-5-6 bekezdéseket pedig A valódi Úr Jézus Krisztus fejezet végén Lezáró gondolatok címmel találja meg az Olvasó.   
A szerző 10. 2019.10.01. 11:23 

A honlap keresőrobotok által elérhető több találati pont miatt a továbbiakban a zárt fejezetek minden betöltésnél nyitottak lesznek. Így minden egyes szót elérnek, a honlap pedig felértékelődött a több találati pont miatt.

Ezzel párhuzamosan a könnyebb kezelhetőség miatt új vezérlő gombok kerültek használatba. A felső menübe lévő két le/fel irányba mutató 👆 👇 ikonok az oldalaljára illetve tetejére irányítja az Olvasót. A fejezetben lévő világosabb hátterű, BEZÁR/KINYIT, illetve 👆 gombok a fejezeteken belül működnek, értelemszerűen. Pár kattintással elérhető a korábbi, jól áttekinthető oldal.   
A szerző 9. 2019.09.30. 14:32 

Ahogyan már jelezve lett, a neten nincs kőbe vésve semmi  és könyv szerkezete folyamatosan fejlődik, változik. A legújabb változás, hogy a Mellékletek közül Az arszakida időszámítás fogyatkozásai című rész a IV. fejezetként be lett emelve a könyvbe. Oka, hogy ilyen nagyon fontos bizonyítékot nem szabad Mellékletként kezelni.    
A szerző 8. 2019.09.29. 10:10 

A Kislexikon kiegészült egy belső keresővel. A szűrt szócikkeket listája nem változik, csak ha új keresét indít, vagy újra behívja az Kislexikont a felső menűból, vagy az üres mezőre indít új keresést.   
A szerző 7. 2019.09.20. 12:30 

Az elmélet honlapos megjelenésében alapvető változás történt. Több hozzáértő javaslatára szabad hozzáférésű lett az elmélet anyaga, amiről a fejléc menűben látható KÉRÉS AZ OLVASÓHOZ gombra kattintva talál több informáciüót az OLVASÓ.

Az elmélet kész, de ez nem egy nyomtatott könyv, az elmélet további fejlesztésének nincs fizikai akadálya. Nagy változások persze nem várhatók benne - inkább kiegészítések - amiről folyamatosan hírt adok ebben a fórumban. Előfordulhatnak helyesírási hibák is, amiket szintén folyamatosan javítunk, de a digitális világ nincs kőbe vésve, a hibák könnyen javíthatók, ellentétben a nyomtatott formátummal.

Egy-egy weboldal méretét mindig nehéz felmérni. Ez az elméleti anyag papír alapú nyomtatásban körülbelül egy hat-hétszáz oldalas normál méretű könyvnek - B5-ös formátumban - felelne meg. A szavak száma több mint hetvenezer, a képeké pedig jóval kétszáz felett van. A jelentős méretű anyag ellenére a szöveg erőteljes tagolásával és a legújabb webes elemek látványos segítségével könnyen követhető a mondanivalója.   
A szerző 6. 2019.07.17. 07:28 

A IV. fejezet harmadik részében - IV. A valódi Dionysius-i húsvéttábla: 3. Újratervezés és elemzés - az Ifjabb Probus konzuli éve bekezdése jelentősen átíródott.

A lényeg, hogy a helyes kronológiában Dionysius az 525-ik továbbra is Probus konzuli marad, de ez a Probus már ismert történelmi személyíséggel rendelkezik, Marcus Aurelius Probus császár, társkonzulja pedig Virius Lupus   
A szerző 5. 2019.07.04. 06:00 

Egy új fejezet került a III/4. Sötét középkor című részhez, az örmény időszámítás címmel. Tulajdonképpen el is feledkeztem róla, sokáig csak az elmélet kislexikonában volt olvasható. A könyv elkészülte után fedeztem fel és került be most a megfelelő fejezetbe. Alább a részlet:

d) Az örmény időszámítás

A mai, elfogadott álláspont szerint a mai időszámításunk 552-ik éve az örmény időszámítás kezdőéve. Jelenleg, 2019-ben a 1467-ik évben tartanak. Az örmény egyház elszakadása a keleti egyház ortodox világától 451-re tehető. Ennek az állapotnak szentesítésére a II. dwini zsinaton, 552. július 11-én került sor, amikor is az örmények önálló időszámítást kezdtek, és amit napjainkban, a különféle kiadványokban a hagyomány kedvéért megjelölnek, de nem követnek.

Az elmélet szerint, a valós kezdőévvel rendelkező időskálák pontosak, nem kerültek bele fiktív évek, így az örmény időszámításnak is tisztának kell lennie. A hivatalosnak tekinthető történetírásban viszont a hozzá tartozó események 247 évvel korábbra kerültek, így:

552-247= i.sz. 305

lehet az a bizonyos kezdő év. A mai kronológia eseménysorában az 552-es évhez tartozó eseményeket a 305-ik év környékén kell keresni. A történetírás szerint van is egy olyan történelmi esemény, ami az örményekhez kapcsolódik, és amiről valóban feltételezhető egy évszámítás kezdete lehet:

i.sz. 301-305: Az örmények a keresztény vallást államvallásá emelték.

Az elmélet gondolati vonalán haladva, az örmény időszámítást a kereszténység államvallásként történt bevezetésétől kezdtek el számolni? Meglepő? Az elmélet egyik mottója - ha jó utcába jársz, előbb-utóbb mindent megtalálsz - szerint talán nem is annyira.   
A szerző 4. 2019.07.04. 04:07 

Meg- illetve vissza változtattam a könyv címét, amiról tulajdonképpen a Facebook tehet. Azt éreztem, hogy a cím - A betlehemi csillag és a valódi időszámításunk - nem teljesen kerek. A betlehemi kezdés nem szerencsés, nem erről szól a könyv. Ráadásul a Google-ban iszonyatosan sok "betlehemi csillag" találat van. Esélytelen az első oldalra kerülni ezzel. A Valódi időszámításunk és a betlehemi csillag volt a következő jelölt, de az sem akart kiteljesedni.

Próbáltam megváltoztatni a könyv Facebook oldalának a címét, de nem engedték. Egy angol nyelvű adminsztrátort akartam a magyar nyelv árnyalatairól meggyőzni, de csak a Face ide tartozó szabályzatát küldte vissza, sorozatban.

Jó, gondoltam, akkor létrehozok az új címmel egy oldalt, de ezt meg azért nem engedte a Face, mert van ilyen című oldalam.

Ezután mit lehet tenni?

Ússz az árral, gondoltam...  

...a hegy nem megy Mohamedhez, mottóval, változzon a könyv címe.

Így lett az régi/eredeti cím, Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag. Úgyis ez a linkje a honlapnak is és a Facebook oldalnak is.   
A szerző 3. 2019.06.29. 14:37 

Kisebb változtatások történtek a betlehemi csillag képsorozatának szövegezésében. Mivel Jézus születésének pontos napja nem állapítható meg az új adatok birtokában sem, ezért az új szövegben a Karácsonytól Vízkeresztig tartó időszak lett megadva. Az elmélet számára valójában csak az évszám, ami fontos adat, a születés napja kevésbé lényeges.   
A szerző 2. 2019.06.24. 06:05 

Kérésemre J. S. barátom írt egy rövid ismertetőt. A továbbiakban ez fog kikerülni beharangozóként egyéb oldalakra.

 

Egy szóban összefoglalva, talán a megrázó kifejezés adja vissza legjobban azt az élményt, amit olvasás közben átéltem. Csak ajánlani tudom minden gondolkodó, elmélkedő ember számára. Az ismertető:

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakítva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.

J. S.   
A szerző 1. 2019.06.01. 14:00 

Az alább olvasható beírás eredetileg nem ide történt, hanem az Eltévedt időszámítás megfelelő fejezetéhez. Azonban igen hasznos információt adott e könyv  Kik vagyunk? részéhez, ezért beemeltem ide. Talán felfedi magát a beíró (4zet55), hogy forrásként megnevezhessem. Köszönöm!


'volohok'

Segíthetek? olaszok
Olaszország neve lengyelül 'Włochy'
Az olaszok pedig a rómaiaik utódai. Őket a hunok kergették el Pannoniából.

Tehát ezen az úton is arra a következtetésre jutunk, hogy a "ravennai székhelyű Római Birodalom" stb.
   

 (Listázva: : 21-1 )
Fordított sorrendben
 
 

 

TARTALOMJEGYZÉK

AZ ELMÉLET

Bevezetés

I. Időszámításunk kérdőjelei

II. A valódi időszámításunk

III. A valódi betlehemi csillag

IV. Misztikumok, összefüggések, elemzések, feloldások

V. A valódi Dionysius-i húsvéttábla

VI. Az Úr megnevezés párhuzama

VII. A felismerés kora

VIII. Kérdések, válaszok, gondolatok

Utószó

AZ ELMÉLET ÉRDEKESSÉGEI

A KÉPES KRÓNIKA ZAVAROS ÉVSZÁMAI

MÁRCIUS 21 VAGY MÁRCIUS 25

A HÚSVETTÁBLA ELLENTMONDÁSAI

A VALLÁSALAPÍTÓK PÁRHUZAMAI

A PÁRTUS IDŐSZÁMÍTÁS FOGYATKOZÁSAI

A KRONOLÓGIA SAROKPONTJAI

A nap- és holdfogyatkozásokról

A tárgyalt fogyatkozások táblázatai

Mezopotámiai fogyatkozások

A görög olimpiai éra fogyatkozásai

Róma kultúrkörének fogyatkozásai


ÖSSZEHASONLÍTÓ KRONOLÓGIA

 

FORRÁSJEGYZÉK

 


 

KÖNYVBEN NEM SZEREPLŐ ANYAGOK

TÉVIDŐ - az eltévedt időszámítás blogja...

ŐSHONOS ŐSTÖRTÉNET: KIK VAGYUNK?

AZ ELMÉLET KISLEXIKONA

247 évAD (Anno Domini)albigensekanakronizmusAnonymusapokrif iratokaranyszámarszakida időszámításArszakidákAttila halálának éveAugustus császáravarokAz 525-ös év konzuljaiBadiny Jós FerencBC (before Christ)betlehemi csillagbizánci világérabogumilokCaesar, Juliuscensuscomputusconsuldecemviridictatordiocletiánus éraDionysius Exiguusdominiegyházszakadásegyiptomi naptárEltévedt időszámítás elméleteEltévedt időszámítás (kiadvány)epaktaeponim évjegyzéséraetióp időszámításévévkezdetévkezdő napévszámításFlaviusFomenko, Anatolij TyimofejevicsFomenko elméleteGergely-naptárgestaGesta Hungarorum (Anonymus)Gesta Hunnorum et Hungarorum (Kézai)háromkirályokHérodotoszhét (naptári)hidzsraholdfázisholdfogyatkozásholdtöltehó, hónaphónapok neveihonfoglaláshunokhúsvéthúsvéthétfőhúsvéti vitahúsvétszámításhúsvétvasárnapidőszámításidusIllig, HeribertimperatorInce pápa, III.indikcióInter Gravissimasiszlám időszámításJakab ősevangéliumaJézusJézus-Mani párhuzamokjulián naptárkalendaekalendáriumKálti MárkkatharokKépes Krónikakettős honfoglalásKézai SimonKirály csillagakitalált középkorkopt időszámításkronológiakronológiai évjelzésekkronológiai sarokpontLászló GyulaLukács evangéliumamágusokmanicheizmusManiMárk evangélistaMáté evangéliumamezopotámiai (babiloni) naptármonumentum ancyranumnagypénteknapnapéjegyenlőségnapjelölésnapkeleti bölcseknaptárnaptárreformok (történelmi)népszámlálásniceai zsinatnonaenulladik évNyesztor-krónikaörmény időszámításpánik időszakapártusokpaulikiánusokPéter evangéliumapontifexprecesszióQuiriniusRegulusRóma alapításának érájarómai naptár (köztársasági)sötét középkorszeleukida időszámításszkítákSzoszigenészTeres ÁgostonÚrÚR időszámítása előtt (ÚR/BD)ÚR időszámítása szerint (ÚR/AD)Úr napjaVerancsics AntalvilágérákVízkeresztzsidó világéra

 


 

FORRÁSMUNKÁK GYŰJTEMÉNYE

Középkori krónikák


KÉZAI SIMON:
    MAGYAROK KRÓNIKÁJA

KÁLTI MÁRK:
    KÉPES KRÓNIKA (CHRONICON PICTUM)

ANONYMUS:
    GESTA HUNGARORUM

Blaskovics József:
    Tarih-i Üngürüsz

Blaskovics József:
    Az 1740. évi Névtelen MAGYAR TÖRTÉNET, Macar Tárihi vagyis Madzsar Tárihi

Farkas János Nepomuk:
    Csíki Székely Krónika

Einhard:
    Nagy Károly császár élete

Rogerius mester :
    Siralmas Ének (1243)

Grandpierre K. Endre-Grandpierre Attila:
    Földalatti krónikáink különös története

Földes Péter:
    ANONYMUS TITKOS KÖZLÉSEI

Időszámítások és naptárak

Őstörténetünkhöz

DIONYSIUS - EREDETI LATIN NYELVEN

 


 

 

 
 
STATISZTIKA
TÁRSOLDALAK
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2022

Etióp

:

2014

Kopt

:

1738

Iszlám

:

1443

Perzsa

:

1401

Zsidó

:

5782

Indiai

:

1944

Bizánci

:

7530

Örmény

:

1470


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2029

1782

Arszakida éra

TévesHelyes

2269

2022

Szeleukida éra

TévesHelyes

2333

2086


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2775

2528

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2769

2522

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

699 ol. 2 év

634 ol. 2 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.