Szekeres Sándor:

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS kislexikona...

 


   A kislexikonban három csoportba soroltuk a különböző kifejezéseket, amelyeket színek és betűtípusok segítségével lehet megkülönböztetni. Az első, a legnagyobb csoportban azok az elmélethez kapcsolódó kifejezések kerültek, amelyeknek az elmélet megváltoztatta az eddigi értelmezését illetve a téves kronológia által hozzárendelt évszámot. Megjelenése: megváltozott értelmezésű. A második csoportba azok kerültek, amelyek ismerete ajánlott az elmélet megértéséhez. Megjelenése: elmélethez kapcsolódó. A harmadik, a legkisebb csoportba pedig az elmélet által alkotott kifejezések kerültek. Megjelenése: elmélet által alkotott.

247 év

(Az elmélet által alkotott fogalom, az elmélet alapszintű ismeretét igényli.)

Az elmélet által alkotott kifejezés:

A 247-es szám az elmélet alapértéke, origója. Egy időszámítás, pontosabban az arszakida időszámítás induló évszáma, valamint a pártus birodalom megalakulásának BC 247-es éve a mai, téves kronológiában.

Akkor került a figyelem központjába, amikor a Kézai-krónika 700-as évszámából ez a bizonyos 247 ki lett vonva, és egy másik, az ókor meghatározó eseményének évszáma lett a végeredménye, mégpedig a hun nagykirály, Attila halálának éve.

Az ötlet, ami ehhez a kivonási művelethez vezetett:

Lehetséges-e, hogy mai időszámításunk valójában nem a Jézus születéstől számolt éra, hanem egy másik, létező és használatban lévő időszámítás?

A további kutatások eredményei két megállapításra vezettek:

Az első, hogy a Kézai-krónika évszámai az Arszakidák időszámításában íródtak (Úr ... évében). A második pedig, hogy a mai időszámításunk valójában az egykori pártus birodalom időszámítása.

A pártusok időszámítása az "Úr ... évében" és az "Úr Jézus Krisztus" névazonosság miatt - első körben mindenképp jóhiszeműséget feltételezve - bevezetésre került az 1054-es egyházszakadás után, egyféle különállás kifejeződéseként. Latin alakban a domini szó helyettesíti az úr kifejezést, szinte azonos értelmezéssel.

A kronológia kiépítése során Jézus korát keresve, Augustus császár uralkodási éveit rendelték a pártusok időszámításának egyes évszámához, kisebb pontatlansággal. Ezzel az egész római korszakot és a hozzá szervesen kapcsolódó eseményeket 247 évvel korábbra tették.

A művelettel a valós történelem és a római korszak közé 247 történelem nélküli üres év került. Ezt a szakadást a kronológiát felépítők lassan feltöltötték, részben a 247 évet hátracsúszott évekből, részben a helyén maradt eseményekkel. Így jött létre a sötét középkor forráshiányos és ismétlődő eseményekkel tarkított időszaka.

 

Az alábbi táblázatban felsoroltunk olyan eseményeket - a teljesség igénye nélkül - ahol a szóban forgó 247 éves távolság igazolva van valamilyen összefüggésben.

A 247 évvel elcsúszott események megnevezései Téves évszám Helyes évszám
Arszakida időszámítás téves és helyes első éveBC 247ÚR/AD 1
Az etióp időszámítás téves és helyes első éveBC 239ÚR/AD 7
Julianus-féle naptárreform bevezetéseBC 45ÚR/AD 203
Julius Caesar meggyilkolása március idusánBC 44ÚR/AD 204
Augustus császár evangéliumi népszámlálásaBC 8ÚR/AD 239
Betlehemi csillagesemények együttállásaiBC 8-7ÚR/AD 239/240
Jézus születésének éveBC 8ÚR/AD 240
Kopt időszámítás: Péter és Márk Rómába indul/Mártírok éveAD 37ÚR/AD 284
Marcus Aurelius Probus császár konzuli éveAD 278ÚR/AD 525
Diocletianus császár uralkodásának kezdeteAD 284ÚR/AD 531
Tetrarchia éveAD 293ÚR/AD 540
Örmény időszámítás kezdete: Kereszténység államvallássá emeléseAD 305ÚR/AD 552
Niceai zsinat éveAD 325ÚR/AD 572
Korai hun/avar korszak~AD 380~ÚR/AD 630
Kései hun/avar korszak~AD 420~ÚR/AD 670
Attila halálának éveAD 453ÚR/AD 700
Konzuli évekre alapuló római időszámítás megszűnéseAD 536/541ÚR/AD 783/788

 

Ebben a szócikkben nem soroltuk fel részletesen a bizonyításhoz felhasznált hold- és napfogyatkozásokat, mivel nem mindig 247 éves távolságra vannak a téves időponttól az új, helyes évszámok. Főleg a konzuli évekhez kötött eseményeknél tapasztalhatóak kisebb-nagyobb eltérések. Ezért csak összegeztük az eltéreseket.

Alább az elméletben tárgyalt húsz napfogyatkozás eltérései a 247 évtől:

Pontosan 247 év - nulla eltérés - öt esetben.
Plusz-mínusz 1 év az eltérés tíz esetben.
Több évnyi (3-5-9 év) az eltérés öt esetben.

 

Nem várt módon, de a társelméletek körében is megjelenik a 247 év. A kitalált középkor szerzője, Heribert Illig, a maga fantomkorának hosszát 297 évben határozta meg. Hunnivári Zoltán, a hasonló témájú Hungár naptár alkotója pedig 198-ban. A 297 és a 198 között - mondhatnánk, hogy pontosan félúton - a 247-es szám áll.

(297+198):2= 247.5 év

A két kutató egymástól függetlenül, egyforma távolságra határozta meg saját fantoméveinek számát a pártus időszámításhoz kapcsolódó 247-es számtól.

 

Szekeres Sándor

 


Utolsó módosítás időpontja: 2022.08.21.3100 -

247 évAD (Anno Domini)albigensekanakronizmusAnonymusapokrif iratokaranyszámArménia (Örményország)arszakida időszámításArszakidákAttila halálának éveAugustus császáravarokAz 525-ös év konzuljai (Probusok)Badiny Jós FerencBC (before Christ)betlehemi csillagbizánci világérabogumilokCaesar, Juliuscensuscomputusconsuldecemviridictatordiocletiánus éraDionysius Exiguusdominiegyházszakadásegyiptomi naptárepaktaeponim évjegyzéséraetióp időszámításévévkezdetévkezdő napévszámításFlaviusFomenko, Anatolij TyimofejevicsFomenko elméleteGergely-naptárgestaGesta Hungarorum (Anonymus)Gesta Hunnorum et Hungarorum (Kézai)háromkirályokHérodotoszhét (naptári)hidzsraholdfázisholdfogyatkozásholdtöltehó, hónaphónapok neveihonfoglaláshunokhúsvéthúsvéthétfőhúsvéti vitahúsvétszámításhúsvétvasárnapidőszámításidusIllig, HeribertimperatorInce pápa, III.indikcióInter Gravissimasiszlám időszámításJakab ősevangéliumaJézusJézus-Mani párhuzamokjulián naptárkalendaekalendáriumKálti MárkkatharokKépes Krónikakettős honfoglalásKézai SimonKirály csillagakitalált középkorkopt időszámításkronológiakronológiai évjelzésekkronológiai sarokpontLászló GyulaLukács evangéliumamágusokmanicheizmusManiMárk evangélistaMáté evangéliumamesszaliánusokmezopotámiai (babiloni) naptármonumentum ancyranumnagypénteknapnapéjegyenlőségnapjelölésnapkeleti bölcseknaptárnaptárreformok (történelmi)népszámlálásniceai zsinatnonaenulladik évNyesztor-krónikaörmény időszámításpánik időszakapártusokpaulikiánusokPéter evangéliumapontifexprecesszióQuiriniusRegulusRóma alapításának érájarómai naptársötét középkorszeleukida időszámításszkítákSzoszigenészTeres ÁgostonÚrÚR időszámítása előtt (ÚR/BD)ÚR időszámítása szerint (ÚR/AD)Úr napjaVerancsics AntalvilágérákVízkeresztzsidó világéra

58 69 5 0

 

 

Összegyűjtött GONDOLATOK fórumai

Változások és újdonságok... ✍🏻 SzekeresS (24.06.10.)
Őshonos őstörténet kérdései... ✍🏻 cartwright (23.12.12.)
Pártus Jézus és egyéb furcsaságok... ✍🏻 SzekeresS (23.10.09.)
Az ELMÉLETRŐL röviden, tömören... ✍🏻 Annonym (23.10.07.)
Az eltévesztett időszámítás kérdései... ✍🏻 SzekeresS (23.10.06.)
Fogyatkozásoktól a delta-T-ig... ✍🏻 SzekeresS (23.09.25.)

 
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ
HONLAPTARTALOM

10021/724 | 8

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2024

Etióp

:

2016

Kopt

:

1740

Iszlám

:

1445

Perzsa

:

1403

Zsidó

:

5784

Indiai

:

1946

Bizánci

:

7532

Örmény

:

1472


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2031

1784

Arszakida éra

TévesHelyes

2271

2024

Szeleukida éra

TévesHelyes

2335

2088


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2777

2530

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2771

2524

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

700 ol. 0 év

635 ol. 0 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.